הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
דרך נתיבה
יָצְאוּ, יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ בַּחוּרַים, יָצְאוּ עַזֵּי כְּתֵפַיִם וְחָזֶה, וּבְעֵת שֵׂאתָם, שֵׂאתָם אֶת הָרַגְלַיִם נָשְׂאוּ אִתָּם שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, מֶרְחַקַּיִךְ אֲרֻכִּים, לִרְגָבַיִךְ אֵין חֻקִּים. נַחֲשִׁי-נָא לִי, הַדֶּרֶךְ, הַמֶּרְחָק, אַתָּה הַגֵּד: שְׁנֵי רֵעִים יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ, מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד? עַד דָּם טִפְּסוּ בַּסֶּלַע בַּחוּרַים, חָצוּ רֵעִים בַּמַּיִם עַד חָזֶה, אַךְ בְּשֵׂאתָם, שֵׂאתָם אֶת הָרַגְלַיִם נָשְׂאוּ אִתָּם שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, דֶּרֶךְ עֹנִי וְעַרְעָר, דֶּרֶךְ נְחוּשָׁה וּגְזָר. נַחֲשִׁי-נָא לִי, הַדֶּרֶךְ, הַמּוֹרָא, אַתָּה הַגֵּד: שְׁנֵי רֵעִים יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ, מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד? עָיְפוּ, עָיְפוּ לָמָוֶת בַּחוּרַים, הִכְּתָה צִיָּה עַל רֹאשׁ וְעַל חָזֶה, אַךְ עוֹד נָשְׂאוּ, נָשְׂאוּ אֶת הָרַגְלַיִם וְעוֹד נָשְׂאוּ שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, דֶּרֶךְ יֶגַע וְאוֹיֵב, דֶּרֶךְ לְעַזֵּי הַלֵּב. וְעֵדָה אַתְּ לָנוּ, דֶּרֶךְ, וְכוֹחֵנוּ לָנוּ עֵד: טוֹב הוּא מוֹת הַמֵּת בַּדֶּרֶךְ מִשּׁוּבוֹ שֶׁל הַבּוֹגֵד. נָפַל שָׁדוּד אֶחָד מִבֵּין הַשְּׁנַיִם, שָׁמַט אָחִיו רֹאשׁוֹ עַל הֶחָזֶה, אַךְ בְּשֵׂאתוֹ שֵׁנִית אֶת הָרַגְלַיִם, נָשָׂא אִתּוֹ שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, מֵרְגָבַיִךְ וְסַלְעֵךְ קוֹל אָחִי צוֹעֵק לִי: לֵךְ! לֹא עָנִית לִי עוֹד, הַדֶּרֶךְ, לֹא עָנִיתָ, לֵיל יוֹקֵד: שְׁנֵי אַחִים הָלְכוּ בַּדֶּרֶךְ, מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד? וְעֵת נָפַל שֵׁנִי מִבֵּין הַשְּׁנַיִם, עֵת נָח רְחַב-כְּתֵפַיִם וְחָזֶה, נָשְׂאוּ רוּחוֹת אֶת שִׁיר הַבַּחוּרַים, נָשְׂאוּ רוּחוֹת שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, לִרְגָבַיִךְ אֵין חֻקִּים, לְנוֹפְלַיִךְ אֵין מֵקִים. וְיוֹדַעַת אַתְּ, הַדֶּרֶךְ, וַאֲנִי, הָרוּחַ, עֵד: רַק הַמֵּת בָּךְ, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, לֹא יָשׁוּב מִמֵּךְ בּוֹגֵד.יצאו, יצאו לדרך בחוריים, יצאו עזי כתפיים וחזה, ובעת שאתם, שאתם את הרגליים נשאו איתם שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, מרחקיך ארוכים, לרגביך אין חוקים. נחשי-נא לי, הדרך, המרחק, אתה הגד: שני רעים יצאו לדרך, מי מהם ישוב בוגד? עד דם טפסו בסלע בחורים, חצו רעים במים עד חזה, אך בשאתם, שאתם את הרגליים נשאו איתם שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, דרך עוני וערער, דרך נחושה וגזר. נחשי-נא לי, הדרך, המורא, אתה הגד: שני רעים יצאו לדרך, מי מהם ישוב בוגד? עיפו, עיפו למות בחורים, הכתה ציה על ראש ועל חזה, אך עוד נשאו, נשאו את הרגליים ועוד נשאו שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, דרך יגע ואויב, דרך לעזי הלב. ועדה את לנו, דרך, וכוחנו לנו עד: טוב הוא מות המת בדרך משובו של הבוגד. נפל שדוד אחד מבין השניים, שמט אחיו רואשו על החזה, אך בשאתו שנית את הרגלים, נשא איתו שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, מרגביך וסלעך קול אחי צועק לי: לך! לא ענית לי עוד, הדרך, לא ענית, ליל יוקד: שני אחים הלכו בדרך, מי מהם ישוב בוגד? ועת נפל שני מיבין השניים, עת נח רחב-כתפיים וחזה, נשאו רוחות את שיר הבחורים, נשאו רוחות שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, לרגביך אין חוקים, לנופליך אין מקים. ויודעת את, הדרך, ואני, הרוח, עד: רק המת בך, דרך, דרך, לא ישוב מימך בוגד.

פתיחה בנגן חיצוני
מילים: נתן אלתרמן
לחן: מרדכי זעירא
כתיבה: תש"ב 1941
הלחנה: תש"ב 1941

יָצְאוּ, יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ בַּחוּרַים,
יָצְאוּ עַזֵּי כְּתֵפַיִם וְחָזֶה,
וּבְעֵת שֵׂאתָם, שֵׂאתָם אֶת הָרַגְלַיִם
נָשְׂאוּ אִתָּם שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
מֶרְחַקַּיִךְ אֲרֻכִּים,
לִרְגָבַיִךְ אֵין חֻקִּים.
נַחֲשִׁי-נָא לִי, הַדֶּרֶךְ,
הַמֶּרְחָק, אַתָּה הַגֵּד:
שְׁנֵי רֵעִים יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ,
מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד?

עַד דָּם טִפְּסוּ בַּסֶּלַע בַּחוּרַים,
חָצוּ רֵעִים בַּמַּיִם עַד חָזֶה,
אַךְ בְּשֵׂאתָם, שֵׂאתָם אֶת הָרַגְלַיִם
נָשְׂאוּ אִתָּם שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
דֶּרֶךְ עֹנִי וְעַרְעָר,
דֶּרֶךְ נְחוּשָׁה וּגְזָר.
נַחֲשִׁי-נָא לִי, הַדֶּרֶךְ,
הַמּוֹרָא, אַתָּה הַגֵּד:
שְׁנֵי רֵעִים יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ,
מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד?

עָיְפוּ, עָיְפוּ לָמָוֶת בַּחוּרַים,
הִכְּתָה צִיָּה עַל רֹאשׁ וְעַל חָזֶה,
אַךְ עוֹד נָשְׂאוּ, נָשְׂאוּ אֶת הָרַגְלַיִם
וְעוֹד נָשְׂאוּ שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
דֶּרֶךְ יֶגַע וְאוֹיֵב,
דֶּרֶךְ לְעַזֵּי הַלֵּב.
וְעֵדָה אַתְּ לָנוּ, דֶּרֶךְ,
וְכוֹחֵנוּ לָנוּ עֵד:
טוֹב הוּא מוֹת הַמֵּת בַּדֶּרֶךְ
מִשּׁוּבוֹ שֶׁל הַבּוֹגֵד.

נָפַל שָׁדוּד אֶחָד מִבֵּין הַשְּׁנַיִם,
שָׁמַט אָחִיו רֹאשׁוֹ עַל הֶחָזֶה,
אַךְ בְּשֵׂאתוֹ שֵׁנִית אֶת הָרַגְלַיִם,
נָשָׂא אִתּוֹ שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
מֵרְגָבַיִךְ וְסַלְעֵךְ
קוֹל אָחִי צוֹעֵק לִי: לֵךְ!
לֹא עָנִית לִי עוֹד, הַדֶּרֶךְ,
לֹא עָנִיתָ, לֵיל יוֹקֵד:
שְׁנֵי אַחִים הָלְכוּ בַּדֶּרֶךְ,
מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד?

וְעֵת נָפַל שֵׁנִי מִבֵּין הַשְּׁנַיִם,
עֵת נָח רְחַב-כְּתֵפַיִם וְחָזֶה,
נָשְׂאוּ רוּחוֹת אֶת שִׁיר הַבַּחוּרַים,
נָשְׂאוּ רוּחוֹת שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
לִרְגָבַיִךְ אֵין חֻקִּים,
לְנוֹפְלַיִךְ אֵין מֵקִים.
וְיוֹדַעַת אַתְּ, הַדֶּרֶךְ,
וַאֲנִי, הָרוּחַ, עֵד:
רַק הַמֵּת בָּךְ, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ,
לֹא יָשׁוּב מִמֵּךְ בּוֹגֵד.
יצאו, יצאו לדרך בחוריים,
יצאו עזי כתפיים וחזה,
ובעת שאתם, שאתם את הרגליים
נשאו איתם שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
מרחקיך ארוכים,
לרגביך אין חוקים.
נחשי-נא לי, הדרך,
המרחק, אתה הגד:
שני רעים יצאו לדרך,
מי מהם ישוב בוגד?

עד דם טפסו בסלע בחורים,
חצו רעים במים עד חזה,
אך בשאתם, שאתם את הרגליים
נשאו איתם שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
דרך עוני וערער,
דרך נחושה וגזר.
נחשי-נא לי, הדרך,
המורא, אתה הגד:
שני רעים יצאו לדרך,
מי מהם ישוב בוגד?

עיפו, עיפו למות בחורים,
הכתה ציה על ראש ועל חזה,
אך עוד נשאו, נשאו את הרגליים
ועוד נשאו שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
דרך יגע ואויב,
דרך לעזי הלב.
ועדה את לנו, דרך,
וכוחנו לנו עד:
טוב הוא מות המת בדרך
משובו של הבוגד.

נפל שדוד אחד מבין השניים,
שמט אחיו רואשו על החזה,
אך בשאתו שנית את הרגלים,
נשא איתו שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
מרגביך וסלעך
קול אחי צועק לי: לך!
לא ענית לי עוד, הדרך,
לא ענית, ליל יוקד:
שני אחים הלכו בדרך,
מי מהם ישוב בוגד?

ועת נפל שני מיבין השניים,
עת נח רחב-כתפיים וחזה,
נשאו רוחות את שיר הבחורים,
נשאו רוחות שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
לרגביך אין חוקים,
לנופליך אין מקים.
ויודעת את, הדרך,
ואני, הרוח, עד:
רק המת בך, דרך, דרך,
לא ישוב מימך בוגד.
 פרטים נוספים
ביצוע: דורון תבורי
עיבוד: עודד זהבי

באדיבות עודד זהבי ואונ' חיפה

נכלל בתקליטור: מסע - שירים לצד הדרך
לחצו להגדלה


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: שרה יערי
על השיר

השיר נדפס לראשונה עם תווים ב"לוח הארץ" לשנת תש"ב (יצא לאור בתחילת השנה), עמ' 99 - 101.

המידע לפי דן לאור, אלתרמן: ביוגרפיה (עם עובד: 2013) עמ' 262 ועמ' 800 הערה 81.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות

יום הזיכרון  

עדכון אחרון: 03.11.2020 10:12:35

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם