הקטן
גופן
הגדל
גופן
שרה יערי
מבצעת


האזינו לשירי שרה יערי ברדיו זמרשת
שירים שביצעה

1. אחינו יעקב (אחינו יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. איי ים רחוקים (איי ים ירוקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אל תירא (אל תירא, עבדי יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. אלף בית (תרגום אילון-ברניק) (בכיריים אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אמא רחימא (אמא רחימא עטרת תפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אנו באנו ארצה (אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. ארץ זבת חלב (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. ארץ של שבת (ניתנה ארץ כולה קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. בחור מפולין (תרגום לא ידוע) (אמי הלכה השוקה לקנות פחמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. במחול ובמפעל (רגל רגל רומי חולי) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. במחילה חייט אני (במחילה חייט אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. בן עשרים (בן עשרים עשרים ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. בת הרב ואמה (אמי אמי הנהו שוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. גדי בגינה (מה יפה היא הגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. גינה לי (גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. דרך נתיבה (יצאו, יצאו לדרך בחוריים) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. הבי יין (כי הבשילו אשכולות) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. הודי חמודי (זה הודי חמודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. הוי כלי זמר (הוי כלי זמר שירו שיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. הורת הנוער (היום נרקוד כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. החתול והעכבר (עכבר עכבר הישמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. היום פורים לנו (היום פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. הלכתי לי לשוח (הלכתי לי לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. זמר (בם בם בירי-בירי-בם) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. זמר עם (לחן ישראל פוקס) (אין לי אם ואב לי אין) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. חולו חולו (חולו חולו ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. יהודים רחמו רחמו (יהודים רחמו רחמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. יונתן הקטן (יונתן הקטן רץ בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. יוסי בגשם (גשם גשם זה יומיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. יש לי גלידה (יש לי גלידה הכי טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. ליל גליל (כל הכפר שוקט, רוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. לילה בכנען (הלילה הליט באדרת על פני שדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. מאחורי ההר (מאחורי ההר אחת שתיים שלוש!) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. מאין ולאן (מאין לאן העננים) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. מזמור למדינה (תמות שנות עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. מחול למדינה (הלאה הלאה עננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי אחר ליל הורדה (עננים על ראשינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. ערן (מבאר שבע ועד דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. פעם הייתי בתימן (פעם הייתי בתימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. צאנה צאנה (צאנה צאנה הבנות וראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. צברים (הננו אשר הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. צור משלו אכלנו (לחן גולדפרב) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. קומי ירושלים (קומי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. קח אותי (אורי אורי קח אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. שבת (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. שבת (יום שבת יום מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. שוב להורה (הבה נעיר ליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. שומר מה מלילה (שומר מה מלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. שיר הבוקרים (ערבה ערבה אין קץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. שיר המסכות (זקן ארוך לי עד ברכיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. שיר העבודה (כחול ים המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. שיר לאלף עריסות (כמה מים יש בים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. שיר ערש (נומי נומי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. שיר פלוגה (אנו הולכים בשורה מלוכדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. שיר שמח (אם גם ראשנו שח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) (שלום עליכם ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. שלכת (עמוק עמוק העצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. שמרו שבתותיי (שימרו שבתותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. שנות ילדות (שנות הנוער שנות ילדות וטוהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. תוגת נערה (על אבן מאבני המקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. תן כתף (תן כתף, עצום את העיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר