מן התפילה
מילים


האזינו לשירי מן התפילה ברדיו זמרשת
מילים
1. אבינו מלכנו (אבינו מלכנו חוננו ועננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אבינו מלכנו (לחן 2) (אבינו מלכנו חננו ועננו)
3. אדון הסליחות (אדון הסליחות בוחן לבבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדון הסליחות (אדון הסליחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדיר ונאור (אדיר ונאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אל אדון על כל המעשים (אל אדון) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אלוהיי, נשמה שנתת בי (אלוהיי, נשמה שנתת בי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אליהו הנביא (לחן לא ידוע 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אמנם כן (אמנם כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אנא אדוניי (אנא אדוניי הושיעה נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אשרי האיש שלא חטא (אשרי האיש שלא חטא) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אשרינו (אשרינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אשרינו מה טוב חלקנו (אשרינו מה טוב חלקנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אתה בחרתנו (אתה בחרתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אתה חונן (אתה חונן) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. בראש השנה (בראש השנה יכתבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. ברכת הנרות (לחן האחים גולדפרב) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. גלה כבוד מלכותך (גלה כבוד מלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. הבט משמים וראה (הבט משמים וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. המלך היושב על כיסא רם (המלך היושב על כיסא רם) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. השיבנו (לחן לבנדובסקי 2) (השיבנו אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. וטהר לבנו (לחן מסורתי1) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. ויקרב פזורינו (ויקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. וכל הרשעה (וכל הרשעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. ותחזינה עינינו (לחן חסידי) (מפי ברוך נוימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. ותיראה לפניך (ותיראה לפניך העקדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. זכרנו לחיים (זכרנו לחיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. זמר לשמחת תורה (התקבצו מלאכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. יחדשהו (יחדשהו יחדשהו הקדוש ברוך הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. יעלה תחנוננו (לחן מסורתי) (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. ישמח משה (לחן אמן דוקטור) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. ישמח משה (לחן חסידי 1) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. ישמח משה (לחן חסידי 2) (ישמח משה במתנת)
44. ישמחו במלכותך (לחן חמסי) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 1) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 2) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. ישמחו במלכותך (לחן לא ידוע 2) (ישמחו במלכותך ) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. ישמחו במלכותך (לחן קרצ'בסקי) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. כי הם חיינו (לחן חסידי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. כי הם חיינו (לחן לא ידוע) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. כי הנה כחומר (לחן חריטונוב) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. כי הנה כחומר (לחן לא ידוע 1) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. כי הנה כחומר (לחן לא ידוע 2) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. לשנה הבאה (לחן לא ידוע) (לשנה הבאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. לשנה הבאה (לחן עממי חסידי) (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. לשנה טובה (לחן קירש) (לשנה טובה תכתבו ותחתמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. מה טובו (לחן טלמון) (מה טובו אהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. מה טובו (לחן לבנדובסקי 2) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. מה טובו (לחן לברי) (מה טובו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. מה טובו (לחן מלמד) (מה טובו אוהליך יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. מודה אני לפניך (מודה אני לפניך)
66. מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים (מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. מי שעשה נסים (מי שעשה נסים לאבותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. ממצרים גאלתנו (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. עץ חיים היא (לחן לבנדובסקי) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. עץ חיים היא (לחן מוצרט) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. קול ששון (קול ששון וקול שמחה) תווים בדף השיר
75. שובה אלינו (שובה אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. שייבנה בית המקדש (שייבנה בית המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. שים שלום (שים שלום טובה וברכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. שים שלום (שים שלום טובה וברכה, חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. שמחה לארצך (שמחה לארצך) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. תכלה שנה (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: