מן התפילה
תפקידים באתר: מילים


האזנה ברדיו האזינו לשירי מן התפילה ברדיו זמרשת
מילים
שיר 1. אבינו מלכנו (לחן אשכנזי) (אבינו מלכנו חוננו ועננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 2. אבינו מלכנו (לחן ינובסקי) (אבינו מלכנו שמע קולנו)
שיר 3. אדון הסליחות (לחן ספרדי-יהודי מאיזמיר) (אדון הסליחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 4. אדון הסליחות (לחן ספרדי-ירושלמי) (אדון הסליחות בוחן לבבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אדיר ונאור (אדיר ונאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. אין כמוך (אין־כמ֖וך באלוהים) תווים בדף השיר
שיר 7. אל אדון על כל המעשים (אל אדון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 8. אלוהיי, נשמה שנתת בי (אלוהיי, נשמה שנתת בי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 9. אליהו הנביא (לחן אשכנזי 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. אליהו הנביא (לחן אשכנזי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 11. אליהו הנביא (לחן לא ידוע 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 12. אליהו הנביא (לחן לא ידוע 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. אליהו הנביא (לחן ספרדי יהודי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 14. אליהו הנביא (לחן עממי חסידי) (אליהו הנביא אליהו התשבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 15. אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 16. אמנם כן (אמנם כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 17. אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא (אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 18. אנא אדוניי (אנא אדוניי הושיעה נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 19. אנא בכח (אנא בכח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 20. אשרי האיש (אשרי האיש שלא ישכחך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 21. אשרי האיש שלא חטא (אשרי האיש שלא חטא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 22. אשרינו מה טוב חלקנו (אשרינו מה טוב חלקנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 23. אשרינו מה טוב חלקנו (לחן לא ידוע) (אשרינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 24. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. אתה בחרתנו (אתה בחרתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. אתה חונן (אתה חונן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 27. בטחו בשם בטחו (בטחו בשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 28. בימי אסתר ומרדכי (בימי אסתר ומרדכי)
שיר 29. בראש השנה ייכתבון (בראש השנה יכתבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 30. ברכו (ברכו את אדוני המבורך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 31. ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 32. ברכת הנרות (לחן 2) (ברוך אתה אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 33. ברכת הנרות (לחן האחים גולדפרב) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 34. גלה כבוד מלכותך (גלה כבוד מלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 35. הבט משמים וראה (הבט משמים וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 36. המלך היושב על כיסא רם (המלך היושב על כיסא רם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 37. השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 38. השיבנו (לחן לבנדובסקי 2) (השיבנו אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 40. וטהר לבנו (לחן אליעזר זושא פורטוגל) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 41. וטהר לבנו (לחן מסורתי) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 42. ויקרב פזורינו (ויקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 43. וכל הרשעה (וכל הרשעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 44. ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 45. וקרב פזורינו (לחן חסידי) (וקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 46. וקרב פזורינו (לחן לא ידוע) (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 47. וקרב פזורינו (לחן מסורתי) (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 48. ותחזינה עינינו (גרסת לייב גלנץ) (ותחזינה עינינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 49. ותחזינה עינינו (לחן חסידי) (מפי ברוך נוימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 51. ותיראה לפניך (ותיראה לפניך העקדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 52. ותיראה לפניך (ותיראה לפניך עקדת יצחק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 53. זכרנו לחיים (זכרנו לחיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. זמר לשמחת תורה (התקבצו מלאכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 55. יחדשהו (יחדשהו יחדשהו הקדוש ברוך הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 56. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 57. יעלה תחנוננו (לחן מסורתי) (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 58. יקום פורקן מן שמיא (יקום פורקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 59. ישמח משה (לחן אמן דוקטור) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 60. ישמח משה (לחן חסידי 1) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 61. ישמח משה (לחן חסידי 2) (ישמח משה במתנת) תווים בדף השיר
שיר 62. ישמחו במלכותך (לחן חמסי) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 63. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 1) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 64. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 2) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 65. ישמחו במלכותך (לחן לא ידוע 2) (ישמחו במלכותך ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 66. ישמחו במלכותך (לחן קרצ'בסקי) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 67. כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 68. כי הם חיינו (לחן חסידי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 69. כי הם חיינו (לחן לא ידוע) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 70. כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 71. כי הנה כחומר (לחן חריטונוב) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 72. כי הנה כחומר (לחן ישראל טאוב) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 73. כי הנה כחומר (לחן לא ידוע) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 74. לשנה הבאה (לחן לא ידוע 1) (לשנה הבאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 75. לשנה הבאה (לחן לא ידוע 2) (לשנה הבאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 76. לשנה הבאה (לחן נתנזון) (לשנה הבאה בירושלים) תווים בדף השיר
שיר 77. לשנה הבאה (לחן עממי חסידי) (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 78. לשנה הבאה בירושלים (לחן דסאו) (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 79. לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 80. לשנה טובה (לחן עזרא גבאי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 81. לשנה טובה (לחן קירש) (לשנה טובה תכתבו ותחתמו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 82. מה טובו (לחן טלמון) (מה טובו אהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 83. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 84. מה טובו (לחן לבנדובסקי 2) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 85. מה טובו (לחן לברי) (מה טובו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 86. מה טובו (לחן מלמד) (מה טובו אוהליך יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 87. מודה אני לפניך (מודה אני לפניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 88. מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים (מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 89. מי אדיר על הכל (מי אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 90. מי שעשה נסים (מי שעשה נסים לאבותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 91. ממצרים גאלתנו (לחן חסידי חב"ד) (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 92. ממצרים גאלתנו (לחן לא ידוע) (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 93. משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 94. מתי תמלוך בציון (מתי מתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 95. על הניסים (על הניסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 96. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 97. עננו (עננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 98. עץ חיים היא (לחן לבנדובסקי) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 99. עץ חיים היא (לחן מוצרט) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 100. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 101. קול ששון (קול ששון וקול שמחה) תווים בדף השיר
שיר 102. שבענו מטובך (שבענו מטובך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 103. שובה אלינו (שובה אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 104. שייבנה בית המקדש (שייבנה בית המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 105. שים שלום (לחן לא ידוע 1) (שים שלום טובה וברכה, חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 106. שים שלום (לחן לא ידוע 2) (שים שים שים שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 107. שים שלום (לחן ערבי) (שים שלום טובה וברכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 108. שמחה לארצך (שמחה לארצך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 109. תכלה שנה (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 110. תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: