Der Kanon
עורך Fritz Jöde
הוצאה: Herman Reichenbach ללא תאריך

השירים המופיעים באתר:*

מיון לפי: כותר | אתחלתא

 1.  אל תשליכני (אל תשליכני אל תעזבני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אני עורבא פורח (אני עורבא פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  בוא יבוא יום אור (בוא יבוא יום אור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  גלין גלון (גלין גלון גלין גלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  האביב הולך ובא (האביב הולך ובא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  האר האור לנו (האר האור לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  הבה נשיר בצליל ובגיל (הבה נשיר בצליל ובגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  הו אל תוגה (הו אל תוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  הפרידה (מה קשה היא הפרידה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  הריעו לאלף הספר (הריעו לאלף הספר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  הרף מדאגה (הרף מדאגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  לא לעולם זדון ורשע (לא לעולם זדון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  לחד גדיא (לחד גדיא נשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  לילה טוב (תרגום אפרים דרור) (ליל שלווה סוס גמור אתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  למה זה תישא עיניך (למה זה תישא עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  מה יפה השיר (מה יפה השיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  מי דילל את התירס (מי דילל את התירס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  עורו נא (עורו נא קומו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  על ההרים (על ההרים נעפיל, נטיילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  צחוק (חה חה חה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  שיר יין (כוס נישא רעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  שירת הזמיר (תוגת חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  שלחו רגל (לחן קלדרה) (שלחו רגל פצחו רון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  שעון גדול (תרגום יצחק קצנלסון) (שעון גדול דופק בים-בם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: