שירי רועים


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.
 1.  אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  בגליל העליון (לחן יואל חיות) (בגליל העליון)
 4.  בעדר לי שייה (בעדר לי שייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  גוזו את הצאן (גוזו את הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  דוד הרועה (כינור עשה דוד הקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  דוניי דוניי עדרים (דוניי דוניי עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  דין דנים (דין דנים בצוואר הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  הרועה (על ההר יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  הרועה (לחן זמיר) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  הרועה בגליל (מן הדיר העדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  הרועה הגלילי (לחן בן-ברוך) (על ראש סלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  הרועה הגלילי (לחן לא ידוע) (על הסלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  הרועים הם ישמחו (הרועים הם ישמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  ידוע תדע (ידוע תדע פני צאנך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  להתראות (מן ההרים גלש העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  לכבשה טלה נולד (זה היום הוא לנו חג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  לנו עדר בשדה (לחן זהבי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  לנו עדר בשדה (לחן סמבורסקי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  מסביב למדורה (מסביב למדורה היאספו רועי הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  מעשה בחליל (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  משירי הרועים (פעמון מצלצל בוקר טוב ומבורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  נער רועה (פה על שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  עדרים (על הרים על הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  עדרים (עדרים יצאו לאחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  עודי ילד (עודי ילד לימדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  רועה קטן (עדרים דודי נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  רועה קטן לפנים חי (רועה קטן לפנים חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  שיר הרועים (התלקחי, אש, התלקחי!)
 40.  שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  שיר רועים (הצהריים כבר הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  שיר רועים (רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  שירת החליל (הנה אחללה בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  שירת הרועה (אחו זה הוא חדרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 46.  שירת רועה (הי הי קום רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: