הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
הנגר הקטן
הנני אומן מהיר במסור גזור גזיר במקצוע שריך שרך בפטיש הך הך ככה אעשה מזנון לכלים ולמזון עם מגרות ומדפים וקישוטים יפים הפינות מהוקצעות הדלתות מפותחות ולמטה מגרות לקלחות(?) ולקערות לצלחת לממלחת הנה ככה, הנה כך למזלג סכין וכף יש מקום על המדף בולי עץ בחוץ הנחתי בידי גרזן לקחתי הך והך, אחת ושתיים הך בעץ ובברכיים... הך שלוש והך ארבע הך בעץ ובאצבע! לא, מזנון לעשות לא קל הבה אעשה ספסל! על הארץ עץ הנחתי ופטיש ביד לקחתי שוב הפשלתי שרוולַי בואו מסמרים אלי הוך הך, הוך הך, הפטיש התנופף המסמר התכופף התכופפת? הישאר אקח לי מסמר אחר הוך הך, הוך הך, הפטיש התנופף השני התכופף אין דבר, פטישי, יעמוד מסמר שלישי הוך הך, הוך הך, הפטיש התנופף השלישי התכופף בוא נא הנה החולץ להוציא מסמר מעץ החולץ ביד לקחתי ומשכתי והזעתי... מסמרים זה עסק ביש סור הצידה, הפטיש! די, נמאס לי הספסל וגם אין צורך לי בו כלל! הבה אעשה מסגרת לתהילה ולתפארת שוב הפשלתי שרוולי בוא נא בוא מסור אלי בידי מסור לקחתי ודחפתי ומשכתי זים זים זום, הוא מזמר זים זים זום, הוא מנסר בשיניו הוא עץ אוכל ובסדק מטייל ופתאום, הוי דביקות לא יוכל מסור לזוז אין דבר, יקירי יש לי כוח, יש לי מוח מן הסדק אוציאך שוב לקרש אכניסך והמסור - התעקש! לא יזוז הטיפש! לא יעזוב את מקומו - לעזאזל, ימח שמו! הוי, נמאס לי כל הטורח במסגרת אין לי צורך ומה טוב מה טוב יהיה לי אם נחש-נייר אעשה לי במטבח סכין לקחתי ויגעתי וטרחתי לשבבים גזיר-גזיר עץ בקעתי באולר אותם קיצצתי במשושה אותם סידרתי בחוטים אותם קשרתי בנייר אותם הדבקתי והדקתי והחלקתי וציירתי אף, עיניים ושפתיים ושיניים מסביב פתיתים תליתי מכל מיני צבעים וסחבות זנב עשיתי מכל מיני סרטים ומנייר צבעים שרשרת שמתי לראשו עטרת וחוטים רבים לקחתי על מקל אותם הרכבתי הנה, יש לי גם מושכה חזקה ובטוחה! ואם אורכה תרצה לדעת - קום התר את כל הפקעת משוך! משוך! משוך! ראה נא ממצרים ועד הנה תם נשלם, עכשיו נרוץ ונשלחנו על פני חוץ עופה עוף נחש-נייר עוף מעל לראש ההר מעלה מעלה שא כנפיים עד למרומי השמים צאו נא, ראו נא, בואו ראו בואו ראו והתפעלו ל...ל...ל... הוא פורח מלא נחת מול השמש הזורחת ל...ל...ל... מתפנק ומתגאה: הוי, כמה אני נאה! ל...ל...ל...

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: משה אהרון אביגל (בייגל)
לחן: נחום נרדי

הנני אומן מהיר
במסור גזור גזיר
במקצוע שריך שרך
בפטיש הך הך

ככה אעשה מזנון
לכלים ולמזון
עם מגרות ומדפים
וקישוטים יפים

הפינות מהוקצעות
הדלתות מפותחות
ולמטה מגרות
לקלחות(?) ולקערות
לצלחת לממלחת
הנה ככה, הנה כך
למזלג סכין וכף
יש מקום על המדף

בולי עץ בחוץ הנחתי
בידי גרזן לקחתי
הך והך, אחת ושתיים
הך בעץ ובברכיים...
הך שלוש והך ארבע
הך בעץ ובאצבע!

לא, מזנון לעשות לא קל
הבה אעשה ספסל!

על הארץ עץ הנחתי
ופטיש ביד לקחתי
שוב הפשלתי שרוולַי
בואו מסמרים אלי

הוך הך, הוך הך,
הפטיש התנופף
המסמר התכופף
התכופפת? הישאר
אקח לי מסמר אחר

הוך הך, הוך הך,
הפטיש התנופף
השני התכופף
אין דבר, פטישי,
יעמוד מסמר שלישי

הוך הך, הוך הך,
הפטיש התנופף
השלישי התכופף
בוא נא הנה החולץ
להוציא מסמר מעץ
החולץ ביד לקחתי
ומשכתי והזעתי...

מסמרים זה עסק ביש
סור הצידה, הפטיש!

די, נמאס לי הספסל
וגם אין צורך לי בו כלל!
הבה אעשה מסגרת
לתהילה ולתפארת
שוב הפשלתי שרוולי
בוא נא בוא מסור אלי

בידי מסור לקחתי
ודחפתי ומשכתי
זים זים זום, הוא מזמר
זים זים זום, הוא מנסר
בשיניו הוא עץ אוכל
ובסדק מטייל

ופתאום, הוי דביקות
לא יוכל מסור לזוז
אין דבר, יקירי
יש לי כוח, יש לי מוח
מן הסדק אוציאך
שוב לקרש אכניסך
והמסור - התעקש!
לא יזוז הטיפש!
לא יעזוב את מקומו -
לעזאזל, ימח שמו!

הוי, נמאס לי כל הטורח
במסגרת אין לי צורך
ומה טוב מה טוב יהיה לי
אם נחש-נייר אעשה לי
במטבח סכין לקחתי
ויגעתי וטרחתי
לשבבים גזיר-גזיר עץ בקעתי
באולר אותם קיצצתי
במשושה אותם סידרתי
בחוטים אותם קשרתי
בנייר אותם הדבקתי
והדקתי והחלקתי

וציירתי אף, עיניים
ושפתיים ושיניים
מסביב פתיתים תליתי
מכל מיני צבעים
וסחבות זנב עשיתי
מכל מיני סרטים
ומנייר צבעים שרשרת
שמתי לראשו עטרת
וחוטים רבים לקחתי
על מקל אותם הרכבתי
הנה, יש לי גם מושכה
חזקה ובטוחה!
ואם אורכה תרצה לדעת -
קום התר את כל הפקעת
משוך! משוך! משוך! ראה נא
ממצרים ועד הנה
תם נשלם, עכשיו נרוץ
ונשלחנו על פני חוץ

עופה עוף נחש-נייר
עוף מעל לראש ההר
מעלה מעלה שא כנפיים
עד למרומי השמים
צאו נא, ראו נא, בואו ראו
בואו ראו והתפעלו

ל...ל...ל...

הוא פורח מלא נחת
מול השמש הזורחת

ל...ל...ל...

מתפנק ומתגאה:
הוי, כמה אני נאה!

ל...ל...ל...


הנוסח המודפס

הִנְנִי אָמָּן...

כָּכָה אֶעֱשֶׂה מִזְנוֹן...
... וְעִם קִשּׁוּטִים יָפִים

הַקְּדֵרָה, הַקְּעָרָה,
הַצַּלַּחַת, הַמִּמְלַחַת,
הַמַּזְלֵג וְהַכַּף
חִישׁ עָלוּ עַל הַמַּדָּף!

הִנֵּה כָּכָה, הִנֵּה כָּךְ
בִּשְׂמָאלִי בּוּל-עֵץ אֶקַּח
וּבִימִינִי גַּרְזִנִּי
אַךְ נַגָּר חָרוּץ אֲנִי!

הַךְ וְהַךְ אַחַת וּשְׁתַּיִם...

לֹא, מִזְנוֹן לַעֲשׂוֹת לֹא קַל...

לְרַגְלַי בּוּל עֵץ הִנַּחְתִּי
וּפַטִּישׁ בַּיָּד לָקַחְתִּי

וְהִפְשַׁלְתִּי שַׁרְווּלַי
בּוֹאוּ מַסְמְרִים אֵלַי!
הוֹךְ הַךְ הוֹךְ הַךְ
הַפַּטִּישׁ מִתְנוֹפֵף,
הַמַּסְמֵר מִתְכּוֹפֵף
הִתְכּוֹפַפְתָּ - הִשָּׁאֵר!
אֶקַּח לִי מַסְמֵר אַחֵר
הוֹךְ הַךְ הוֹךְ הַךְ
הַפַּטִּישׁ מִתְנוֹפֵף
הַשֵּׁנִי מִתְכּוֹפֵף

אֵין דָּבָר פַּטִּישִׁי
יַעֲמֹד מַסְמֵר שְׁלִישִׁי
הוֹךְ הַךְ הוֹךְ הַךְ
הַפַּטִּישׁ מִתְנוֹפֵף
הַשְּׁלִישִׁי מִתְכּוֹפֵף

בּוֹא נָא הֵנָּה הַחוֹלֵץ.
לְהוֹצִיא מַסְמֵר מֵעֵץ
הַחוֹלֵץ בַּיָּד לָקַחְתִּי
וּמָשַׁכְתִּי וּמָשַׁכְתִּי
וְיָגַעְתִּי וְהִזַּעְתִּי

הִתְכּוֹפַפְתִּי, הִסְתּוֹבַבְתִּי
וְעָיַּפְתִּי וְיָשַׁבְתִּי
מַסְמְרִים זֶה עֵסֶק בִּישׁ
סוּר הַצִּדָּה הַפַּטִּישׁ!

דַּי נִמְאַס לִי...

שׁוּב הִפְשַׁלְתִּי...

זִים זִים זוּם...

וּפִתְאוֹם... הוֹ סִיקוּס
לֹא יָכֹל מַסּוֹר לָזוּז
הִתְעַקֵּשׁ וְהִתְעַקֵּשׁ
לֹא יָזוּז הַטִּפֵּשׁ

אוּף-פֹּה, לָמָּה כָּל הַטֹּרַח
בְּמִסְגֶּרֶת אֵין לִי צֹרֶךְ
הָבָה עֲפִיפוֹן אֶעֱשֶׂה לִי
הוּא יָטוּס - וּמִי יִדְמֶה לִי?

לַשְּׁבָבִים ...
... קָשַׁרְתִּי
עֲלֵיהֶם נְיָר הִדְבַּקְתִּי
וְהִדַּקְתִּי וְהֶחְלַקְתִּי
וְצִיַּרְתִּי אַף, עֵינַיִם
פֶּה פָּעוּר, טוּרֵי שִׁנַּיִם

צִיצִיּוֹת עָלָיו תָּלִיתִי
מִסְּרָטִים זָנָב עָשִׂיתִי
וּמִנְּיָר זָהָב שַׁרְשֶׁרֶת
שַׂמְתִּי לְרֹאשׁוֹ עֲטֶרֶת

וְחוּטִים רַבִּים לָקַחְתִּי
עַל מַקְלוֹן אוֹתָם כָּרַכְתִּי
הִנֵּה יֵשׁ לִי גַּם מוֹשְׁכָה
חֲזָקָה וּבְטוּחָה

וְאִם אָרְכָה...
מְשֹׁךְ וּמְשֹׁךְ וּמְשֹׁךְ... רְאֵה נָא
מִמִּצְרַיִם וְעַד הֵנָּה

תַּם נִשְׁלַם עַתָּה נָרוּץ
וּנְשַׁלְחֵנוּ עַל פְּנֵי חוּץ
עֲפִיפוֹן נָחָשׁ נְיָר
עוּף מֵעַל לְרֹאשׁ הָהָר

מַעְלָה מַעְלָה שָׂא כְּנָפַיִם
עַד לִמְרוֹמֵי הַשָּׁמַיִם
בּוֹאוּ רְאוּ נָא, צְאוּ וּרְאוּ
בּוֹאוּ רְאוּ וְהִתְפַּלְּאוּ

לָה לָה לָה...

הֵי, שָׂמֵחַ הוּא פּוֹרֵחַ
מוּל הַשֶּׁמֶשׁ הַזּוֹרֵחַ
הוֹ הוֹ הוֹ
מִתְפַּנֵּק וּמִתְגָאֶה:
הוֹי כַּמָּה אֲנִי נָאֶה

הנני אומן...

ככה אעשה מזנון...
... ועם קישוטים יפים

הקדרה, הקערה,
הצלחת, הממלחת,
המזלג והכף
חיש עלו על המדף!

הנה ככה, הנה כך
בשמאלי בול-עץ אקח
ובימיני גרזני
אך נגר חרוץ אני!

הך והך אחת ושתיים...

לא מזנון לעשות לא קל...

לרגליי בול עץ הנחתי
ופטיש ביד לקחתי

והפשלתי שרווליי
בואו מסמרים אליי!
הוך הך הוך הך
הפטיש מתנופף,
המסמר מתכופף
התכופפת - הישאר!
אקח לי מסמר אחר
הוך הך הוך הך
הפטיש מתנופף
השני מתכופף

אין דבר פטישי
יעמוד מסמר שלישי
הוך הך הוך הך
הפטיש מתנופף
השלישי מתכופף

בוא נא הנה החולץ.
להוציא מסמר מעץ
החולץ ביד לקחתי
ומשכתי ומשכתי
ויגעתי והזעתי

התכופפתי, הסתובבתי
ועייפתי וישבתי
מסמרים זה עסק ביש
סור הצידה הפטיש!

די נמאס לי...

שוב הפשלתי...

זים זים זום...

ופתאום... הו סיקוס
לא יכול מסור לזוז
התעקש והתעקש
לא יזוז הטיפש

אוף-פה, למה כל הטורח
במסגרת אין לי צורך
הבה עפיפון אעשה לי
הוא יטוס - ומי ידמה לי?

לשבבים ...
... קשרתי
עליהם נייר הדבקתי
והידקתי והחלקתי
וציירתי אף, עיניים
פה פעור, טורי שיניים

ציציות עליו תליתי
מסרטים זנב עשיתי
ומנייר זהב שרשרת
שמתי לראשו עטרת

וחוטים רבים לקחתי
על מקלון אותם כרכתי
הנה יש לי גם מושכה
חזקה ובטוחה

ואם אורכה...
משוך ומשוך ומשוך... ראה נא
ממצרים ועד הנה

תם נשלם עתה נרוץ
ונשלחנו על פני חוץ
עפיפון נחש נייר
עוף מעל לראש ההר

מעלה מעלה שא כנפיים
עד למרומי השמיים
בואו ראו נא, צאו וראו
בואו ראו והתפלאו

לה לה לה...

הי, שמח הוא פורח
מול השמש הזורח
הו הו הו
מתפנק ומתגאה:
הוי כמה אני נאה




 פרטים נוספים
ביצוע: נעמה נרדי


על השיר

נשמח להשלמת המילים החסרות.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות

מקצועות   בעלי מלאכה  





עדכון אחרון: 28.12.2020 09:53:02

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם