הקטן
גופן
הגדל
גופן
מקצועות

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אהבת יוגב (אבחת חרמש בתלתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אחינו הנהג (אחינו הנהג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  איכר מבן-שמן (איכר צעיר מבן שמן)
 4.  אלף-בית (אלף בית גימל דלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אני לא ליצן (אני לא ליצן)
 6.  אני נהג רכבת (אני נהג רכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  במחילה חייט אני (במחילה חייט אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  ד"ר ברייר (כל חולה שבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  דג לשבת (ראו אני דייג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  דייגי חולתא (עת חמה תשקע מערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  דייגים (עם שחר אל הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  האיכר החרוץ (אני איכר, איכר חרוץ) תווים בדף השיר
 13.  האיכר הקטן (שלום אבא שלום אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  הבנאים (תוק תוק תוק תוק תוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  הגנן הקטן (לחן לא ידוע) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  הגנן הקטן (לחן שתיל) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  הגננת ניצה (הגננת ניצה היא בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  הדייג (על החוף סוכה עומדת לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  הדייג המסכן (זה יום תמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  הוי דפוק פטישי (הוי דפוק פטישי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  הוי קורנסי (הוי קורנסי)
 24.  הורה מלחים (האח מלחים האח ספנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  הטוחן העליז (על פלג זך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  הי קברניט (הי קברניט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  הכה פטישי (הכה פטישי הך והך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  הלך דייג למעיין (הלך דייג למעיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  המורה אמר (המורה אמר עלו עלו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  המורה לטבע והגברת רבקה (המורה לטבע והגברת רבקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  המנון המלח העברי (יהום הים, ובי הדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  הנגר הקטן (הנני אומן מהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  הנה המלחים באים (הנה המלחים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  הנהג היזהר (הנהג היזהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  הנהג שלנו חברמן (הנהג שלנו חברמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  הנערים הספנים (מול הסיפון הכוכבים זורחים דומם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  הסבל (שלום לכם שלום שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  הסבל (יתברך הרחמן)
 39.  הספנים (באנייה קוראים לי דוב המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  הסתת הזקן (שם מעבר לבית)
 41.  העגלון (לאן תיסע? לטחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  העובדים החרוצים (לחן ביאל) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  העובדים החרוצים (לחן לא ידוע) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  העובדים החרוצים (לחן לוי-תנאי) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  הקפיטן ג'וני (הקפיטן ג'וני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  זמר איכרים (גורן גורן גרעינים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  זמר של ספן (זמר של ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  חייו של תלמיד (כל פועל ופקיד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  חרוש, איכר, וזרע (חרוש איכר וזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  ידידי הוא טנקיסט (ידידי הוא טנקיסט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  יונה היה דייג נלהב (יונה היה דייג נלהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  יצא דייג למעיין (יצא דייג למעיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  כך תופר החייט (כך תופר חייטנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 54.  לנהג העברי (בדרך ללא דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 55.  לפטיש (הוי הך פטיש)
 56.  מי יודע עיר לישטינא (מי יודע עיר לישטינא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  מיכה אומן יד (רע לי בקצה העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  מלח בודד (שקעה השמש לפאתי הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  מלחים עברים (מלחים עברים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  מלחים עברים (שטה לה ספינונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  מפליג מלח (מפליג מלח, מפליג הרחק,)
 62.  משלוח מנות (אש בפנים, בעין זיק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  מתנועע הספן (מתנועע הספן מתנועע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  נומה בן (נומה בן, עצום נא עין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  ספנים (לחן ישראל פוקס) (הרחק מו החוף השקט הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  עבודת האיכר (התדעו בנים איך האיכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 70.  פטיש פטישי (פטיש פטישי הך והך)
 71.  פרח הסלע (מתנוצצת שפעת כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  קפיטן, קפיטן (קפיטן היה אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  קשה בנמל (קשה בנמל פה מלח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  שוטר תנועה (שוטר תנועה בן חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  שיר דייג (יוצא דייג לפועלו)
 76.  שיר האיכר הנודד (מקוסטינה עד ראש פינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  שיר האיכר הנודד (נוסח שלונסקי) (מקוסטינה אל ראש פינה)
 78.  שיר הדוור (הנה הנה הדוארן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  שיר הדייגים (יוצאת הסירה למרחב הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  שיר הטייסים (שוב ימריא המטוס לשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  שיר הנוטרת (סער קסם יז אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 83.  שיר הסוורים (מי באש יעמוד, מי בחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 84.  שיר הספנים (לדרך ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  שיר הספנים (קם השמש מן הלַיִל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  שיר העגלון (הסתכלי השכם בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  שיר הקברניט (עם ליל חורפי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 89.  שיר השוטר (אלך קדימה, השוטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 91.  שיר השומר (כבר דועך כוכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  שיר השומר (לחן אלף) (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  שיר השומרים (מבוקר עד ערב)
 94.  שיר מוכר הכופתאות (תרגום לוינסון) (לא אדם אחד אכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  שיר מלחים (כשחף קל נישאת ברון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  שיר מלחים (למה בוכה את ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  שיר רוכל היויו (אקרמנאה לומפפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  שירת הספנים (נשען אל תורן הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  שרוכי נעליים (מטייל ברנש צעיר)
 100.  תאמר אהיה רב (תאמר אהיה רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר