הקטן
גופן
הגדל
גופן
בעל העגלה (תרגום אילון ברניק)
לַדֶּרֶךְ לִי אֵצֵא בְּעֶגְלַת מַשָּׂא לְסוּסִים אַרְבָּעָה רְתוּמָה סוּפָה, מַחְשַׁכִּים, פָּנַי כִּי אֶשָּׂא דַּרְכִּי אֲבֵלָה, עֲגוּמָה וִיוֹ וִיוֹ וִיוֹ סוּסַי וִיוֹ וִיוֹ נְשָׁרַי הָרִימוּ לְמַעְלָה רֹאשׁ הַנּוֹסְעִים טַלְטֵלוּ עֲצָמוֹת גַּלְגֵּלוּ וִיוֹ סְעִי בְּלִי בּוֹשׁ נוֹסֵעַ אֶחָד מְבַקֵּשׁ: ר' יְהוּדִי חוּשָׁה נָא לָרַבִּי אֲנִי מְמַהֵר הַשֵּׁנִי מִתְחַנֵּן: לְאַט, ר' יְהוּדִי, סַע הוֹי כּוֹאֵב, דּוֹקֵר וִיוֹ וִיוֹ וִיוֹ סוּסַי וִיוֹ וִיוֹ נְשָׁרַי אַךְ הֵם מְדַבְּרִים בְּלִי סוֹף מַה לִּי "יְהוּדִים טוֹבִים"? מַה לִּי כְּאֵבִים, טְחוֹרִים? וִיוֹ, בֵּית מַרְזֵחַ קָרוֹב! הִגַּעְנוּ לָאַכְסַנְיָה בְּלַיְלָה אֲפֵל הַמּוֹזֵג עַל קַנְקַן תּוֹהֶה יְהוּדָה בַּעַל חֶשְׁבּוֹן, תּוֹדָה לָאֵל עַד שַׁחַר "לְחַיִים" עוֹשֶׂה אוֹי אוֹי מוֹזֵג יָקָר אוֹי אוֹי מוֹזֵג יָשָׁר אֱלֹהִים יוחנך בְּנִי כּוֹס מַשְׁקֶה הַשְׁקֵנִי חַזְּקֵנִי וְאַמְּצֵנִי וִיוֹ, כַּהֵנָה וְכַהֵנָה תֵּן לִי כּוֹס אֶחָד כּוֹס וַאֲנִי שִׁכּוֹר כְּלוֹט יִצְחַק הַמּוֹזֵג וְיִשְׂמַח נִתְּנוּ הַסּוּסִים וְהַעֲגָלָה בַּעֲבוֹט וְאוֹתִי "בְּגַפִּי" יִשְׁלַח" אוֹי אוֹי רַעְיָתִי אוֹי אוֹי תַּמָּתִי פְּרוּטָה לְשַׁבָּת אֵין אִתִּי אוֹי אוֹי לֹא לִבְכּוֹת אוֹי אוֹי לֹא לִסְפֹּד וִיוֹ! הַשֵּׁם יְרַחֵם, בִּתִּי! לדרך לי אצא בעגלת משא לסוסים ארבעה רתומה סופה, מחשכים, פניי כי אשא דרכי אבלה, עגומה ויו ויו ויו סוסיי ויו ויו נשריי הרימו למעלה ראש הנוסעים טלטלו עצמות גלגלו ויו סעי בלי בוש נוסע אחד מבקש: ר' יהודי חושה נא לרבי אני ממהר השני מתחנן: לאט, ר' יהודי, סע הוי כואב, דוקר ויו ויו, ויו סוסיי ויו ויו, נשריי אך הם מדברים בלי סוף מה לי "יהודים טובים"? מה לי כאבים, טחורים? ויו, בית מרזח קרוב! הגענו לאכסניה בלילה אפל המוזג על קנקן תוהה יהודה בעל חשבון, תודה לאל עד שחר "לחיים" עושה אוי אוי מוזג יקר אוי אוי מוזג ישר אלוהים יוחנך בני כוס משקה השקני חזקני ואמצני ויו, כהנה וכהנה תן לי כוס אחד כוס ואני שיכור כלוט יצחק המוזג וישמח ניתנו הסוסים והעגלה בעבוט ואותי "בגפי" ישלח" אוי אוי רעייתי אוי אוי תמתי פרוטה לשבת אין אתי אוי אוי לא לבכות אוי אוי לא לספוד ויו! השם ירחם, בתי!
מילים: עממי יידי
תרגום/נוסח עברי: חיים בנציון אילון-ברניק
לחן: עממי יידי

לַדֶּרֶךְ לִי אֵצֵא בְּעֶגְלַת מַשָּׂא
לְסוּסִים אַרְבָּעָה רְתוּמָה
סוּפָה, מַחְשַׁכִּים, פָּנַי כִּי אֶשָּׂא
דַּרְכִּי אֲבֵלָה, עֲגוּמָה

וִיוֹ וִיוֹ וִיוֹ סוּסַי
וִיוֹ וִיוֹ נְשָׁרַי
הָרִימוּ לְמַעְלָה רֹאשׁ
הַנּוֹסְעִים טַלְטֵלוּ
עֲצָמוֹת גַּלְגֵּלוּ
וִיוֹ סְעִי בְּלִי בּוֹשׁ

נוֹסֵעַ אֶחָד מְבַקֵּשׁ: ר' יְהוּדִי חוּשָׁה נָא
לָרַבִּי אֲנִי מְמַהֵר
הַשֵּׁנִי מִתְחַנֵּן: לְאַט, ר' יְהוּדִי, סַע
הוֹי כּוֹאֵב, דּוֹקֵר

וִיוֹ וִיוֹ וִיוֹ סוּסַי
וִיוֹ וִיוֹ נְשָׁרַי
אַךְ הֵם מְדַבְּרִים בְּלִי סוֹף
מַה לִּי "יְהוּדִים טוֹבִים"?
מַה לִּי כְּאֵבִים, טְחוֹרִים?
וִיוֹ, בֵּית מַרְזֵחַ קָרוֹב!

הִגַּעְנוּ לָאַכְסַנְיָה בְּלַיְלָה אֲפֵל
הַמּוֹזֵג עַל קַנְקַן תּוֹהֶה
יְהוּדָה בַּעַל חֶשְׁבּוֹן, תּוֹדָה לָאֵל
עַד שַׁחַר "לְחַיִים" עוֹשֶׂה

אוֹי אוֹי מוֹזֵג יָקָר
אוֹי אוֹי מוֹזֵג יָשָׁר
אֱלֹהִים יוחנך בְּנִי
כּוֹס מַשְׁקֶה הַשְׁקֵנִי
חַזְּקֵנִי וְאַמְּצֵנִי
וִיוֹ, כַּהֵנָה וְכַהֵנָה תֵּן לִי

כּוֹס אֶחָד כּוֹס וַאֲנִי שִׁכּוֹר כְּלוֹט
יִצְחַק הַמּוֹזֵג וְיִשְׂמַח
נִתְּנוּ הַסּוּסִים וְהַעֲגָלָה בַּעֲבוֹט
וְאוֹתִי "בְּגַפִּי" יִשְׁלַח"

אוֹי אוֹי רַעְיָתִי
אוֹי אוֹי תַּמָּתִי
פְּרוּטָה לְשַׁבָּת אֵין אִתִּי
אוֹי אוֹי לֹא לִבְכּוֹת
אוֹי אוֹי לֹא לִסְפֹּד
וִיוֹ! הַשֵּׁם יְרַחֵם, בִּתִּי!

לדרך לי אצא בעגלת משא
לסוסים ארבעה רתומה
סופה, מחשכים, פניי כי אשא
דרכי אבלה, עגומה

ויו ויו ויו סוסיי
ויו ויו נשריי
הרימו למעלה ראש
הנוסעים טלטלו
עצמות גלגלו
ויו סעי בלי בוש

נוסע אחד מבקש: ר' יהודי חושה נא
לרבי אני ממהר
השני מתחנן: לאט, ר' יהודי, סע
הוי כואב, דוקר

ויו ויו, ויו סוסיי
ויו ויו, נשריי
אך הם מדברים בלי סוף
מה לי "יהודים טובים"?
מה לי כאבים, טחורים?
ויו, בית מרזח קרוב!

הגענו לאכסניה בלילה אפל
המוזג על קנקן תוהה
יהודה בעל חשבון, תודה לאל
עד שחר "לחיים" עושה

אוי אוי מוזג יקר
אוי אוי מוזג ישר
אלוהים יוחנך בני
כוס משקה השקני
חזקני ואמצני
ויו, כהנה וכהנה תן לי

כוס אחד כוס ואני שיכור כלוט
יצחק המוזג וישמח
ניתנו הסוסים והעגלה בעבוט
ואותי "בגפי" ישלח"

אוי אוי רעייתי
אוי אוי תמתי
פרוטה לשבת אין אתי
אוי אוי לא לבכות
אוי אוי לא לספוד
ויו! השם ירחם, בתי!
 פרטים נוספים


על השיר

 ראו את השיר גם בתרגום נוסף מאת מחבר לא ידוע.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.
תגיות

שירים מתורגמים   כלי רכב  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם