הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
מדגסקר
קַח רַגְלֶיךָ עַל הַשֶּׁכֶם בֹּוא חַפֵּשׂ עִמִּי בְּעוֹלָם זֶה לֹא עֲלֵיכֶם אֵין בַּיִת לְאֻמִּי עֵצוֹת נוֹתְנִים כֻּלָּם לִי פֹּה קַר לִי וּפֹה חַם לִי מְאֹד גָּרוּעַ שָׁם לִי, אֵיפֹה הוּא מְקוֹמִי אֶל מָדָגַסְקָר תַּגִּיד לִי מִי שָׁם, מַה שָּׁם וְשַׁבָּת כָּל הַשָּׁנָה שָׁם אוֹי מָדָגַסְקָר שָׁם עֲרָבִים אֵין, בְּרִיטִים שָׁמָּה אֵין מַצָּב פּוֹלִיטִי הַךְ עִם רֹאשׁ בַּסֶּלַע וְהָבֵא אִשָּׁה מִצֶּלַע שָׁם חַיּוֹת תּוֹפַעְנָה כָּל אַחַת שִׂמְלַת בַּנָּנָה הֵיי מָדָגַסְקָר תִּסַּע מַהֵר, רוֹצִים לְהִפָּטֵר שְׁחוֹרָה שָׁם הָאַדְמִינִיסְטְרַצְיָה וְסֵפֶר אֵין לָבָן פָּלִיט פּוֹגְשִׁים שָׁם בְּאוֹבַצְיָה שָׁם שֶׁלֶג מְטֻגָּן שָׁם צֹרֶךְ אֵין בְּוִיזוֹת בְּטַנְקִים בְּדִיבִיזְיוֹת כִּי אִישׁ זֶה לֹא מַרְגִּיז עוֹד כִּי טוֹב שָׁם וְנֶחְמָד בְּמָדָגַסְקָר תַּגִּיד לִי מִי שָׁם מַה שָּׁם וְשַׁבָּת כָּל הַשָּׁנָה שָׁם הוֹי מָדָגַסְקָר כִּי שָׁם אֵין אֶרֶץ, מֶרֶץ בַּיִת לְאֻמִּי תִּפְאֶרֶת שָׁם גְּמַלִּים לֹא טֵקְסִים שׁוּק גְּמַלִּים בִּמְקוֹם אִינְסְפֶּקְטִים כִּי רוֹקְדִים שָׁם טַנְגּוֹ [עִם] מָאדָאם אוּרָן-אוֹטַנְגּוֹ הוֹי מָדָגַסְקָר תַּגִּיד מַהֵר, אֵיפֹה לְהִפָּטֵר קח רגליך על השכם בוא חפש עמי בעולם זה לא עליכם אין בית לאומי עצות נותנים כולם לי פה קר לי ופה חם לי מאוד גרוע שם לי, איפה הוא מקומי אל מדגסקר תגיד לי מי שם, מה שם ושבת כל השנה שם אוי מדגסקר שם ערבים אין, בריטים שמה אין מצב פוליטי הך עם ראש בסלע והבא אישה מצלע שם חיות תופענה כל אחת שמלת בננה היי מדגסקר תיסע מהר, רוצים להיפטר שחורה שם האדמיניסטרציה וספר אין לבן פליט פוגשים שם באובציה שם שלג מטוגן שם צורך אין בוויזות בטנקים בדיביזיות כי איש זה לא מרגיז עוד כי טוב שם ונחמד במדגסקר תגיד לי מי שם מה שם ושבת כל השנה שם הוי מדגסקר כי שם אין ארץ, מרץ בית לאומי תפארת שם גמלים לא טקסים שוק גמלים במקום אינספקטים כי רוקדים שם טנגו [עם] מאדאם אורן-אוטנגו הוי מדגסקר תגיד מהר, איפה להיפטר

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: איגור ס. קורן-טאיר
תרגום/נוסח עברי: לא ידוע
לחן: הנרי וארס

קַח רַגְלֶיךָ עַל הַשֶּׁכֶם
בֹּוא חַפֵּשׂ עִמִּי
בְּעוֹלָם זֶה לֹא עֲלֵיכֶם
אֵין בַּיִת לְאֻמִּי
עֵצוֹת נוֹתְנִים כֻּלָּם לִי
פֹּה קַר לִי וּפֹה חַם לִי
מְאֹד גָּרוּעַ שָׁם לִי, אֵיפֹה הוּא מְקוֹמִי

אֶל מָדָגַסְקָר
תַּגִּיד לִי מִי שָׁם, מַה שָּׁם
וְשַׁבָּת כָּל הַשָּׁנָה שָׁם
אוֹי מָדָגַסְקָר
שָׁם עֲרָבִים אֵין, בְּרִיטִים
שָׁמָּה אֵין מַצָּב פּוֹלִיטִי
הַךְ עִם רֹאשׁ בַּסֶּלַע
וְהָבֵא אִשָּׁה מִצֶּלַע
שָׁם חַיּוֹת תּוֹפַעְנָה
כָּל אַחַת שִׂמְלַת בַּנָּנָה
הֵיי מָדָגַסְקָר
תִּסַּע מַהֵר, רוֹצִים לְהִפָּטֵר

שְׁחוֹרָה שָׁם הָאַדְמִינִיסְטְרַצְיָה
וְסֵפֶר אֵין לָבָן
פָּלִיט פּוֹגְשִׁים שָׁם בְּאוֹבַצְיָה
שָׁם שֶׁלֶג מְטֻגָּן
שָׁם צֹרֶךְ אֵין בְּוִיזוֹת
בְּטַנְקִים בְּדִיבִיזְיוֹת
כִּי אִישׁ זֶה לֹא מַרְגִּיז עוֹד
כִּי טוֹב שָׁם וְנֶחְמָד

בְּמָדָגַסְקָר
תַּגִּיד לִי מִי שָׁם מַה שָּׁם
וְשַׁבָּת כָּל הַשָּׁנָה שָׁם
הוֹי מָדָגַסְקָר
כִּי שָׁם אֵין אֶרֶץ, מֶרֶץ
בַּיִת לְאֻמִּי תִּפְאֶרֶת
שָׁם גְּמַלִּים לֹא טֵקְסִים
שׁוּק גְּמַלִּים בִּמְקוֹם אִינְסְפֶּקְטִים
כִּי רוֹקְדִים שָׁם טַנְגּוֹ
[עִם] מָאדָאם אוּרָן-אוֹטַנְגּוֹ
הוֹי מָדָגַסְקָר
תַּגִּיד מַהֵר, אֵיפֹה לְהִפָּטֵר
קח רגליך על השכם
בוא חפש עמי
בעולם זה לא עליכם
אין בית לאומי
עצות נותנים כולם לי
פה קר לי ופה חם לי
מאוד גרוע שם לי, איפה הוא מקומי

אל מדגסקר
תגיד לי מי שם, מה שם
ושבת כל השנה שם
אוי מדגסקר
שם ערבים אין, בריטים
שמה אין מצב פוליטי
הך עם ראש בסלע
והבא אישה מצלע
שם חיות תופענה
כל אחת שמלת בננה
היי מדגסקר
תיסע מהר, רוצים להיפטר

שחורה שם האדמיניסטרציה
וספר אין לבן
פליט פוגשים שם באובציה
שם שלג מטוגן
שם צורך אין בוויזות
בטנקים בדיביזיות
כי איש זה לא מרגיז עוד
כי טוב שם ונחמד

במדגסקר
תגיד לי מי שם מה שם
ושבת כל השנה שם
הוי מדגסקר
כי שם אין ארץ, מרץ
בית לאומי תפארת
שם גמלים לא טקסים
שוק גמלים במקום אינספקטים
כי רוקדים שם טנגו
[עם] מאדאם אורן-אוטנגו
הוי מדגסקר
תגיד מהר, איפה להיפטר
לפי ביצוע אילנית

[סוף בית ראשון]
הֵיכָן הוּא מְקוֹמִי

[בפזמון בית שני]
בַּיִת לְאֻמִּי בַּפֶּרֶץ
שָׁם גְּמַלִּים, לֹא טֵקְסִים
שָׁם כֻּלָּם רוֹצִים פְּרוֹטֶקְצִים
וְרוֹקְדִים שָׁם טַנְגּוֹ
עִם מָאדָאם אוּרָן-אוֹטַנְגּוֹ
הוֹי מָדָגַסְקָר
פָּקִיד, מַהֵר
רוֹצִים לְהִפָּטֵר
[סוף בית ראשון]
היכן הוא מקומי

[בפזמון בית שני]
בית לאומי בפרץ
שם גמלים, לא טקסים
שם כולים רוצים פרוטקצים
ורוקדים שם טנגו
עם מאדאם אורן-אוטנגו
הוי מדגסקר
פקיד, מהר
רוצים להיפטר


הקלטה היסטורית
ביצוע: ג'ני לוביץ'
מקור: תקליט P-1074-B בחברת RCA Victor

 פסנתר: ישה גלפריןהקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: מקס פרלמן
מקור: תקליטון מסחרי Stinson 6046; ארגנטינה

 בליווי "תזמורת הג'אז של מקס פרלמן"

על השיר

השיר המקורי נכתב ביידיש בעקבות רעיונות שעלו בפולין בשנים 1936 - 1939 ליישוב יהודי פולין באי מדגסקר. לאחרונה כללה את השיר היידי בהופעותיה Rebecca Joy Fletcher. 

ביצוע נוסף: אילנית (1976). הביצוע נכלל בתקליטה "אילנית סולו". על עטיפת התקליט נרשם כי המתרגם הוא רפאל קלצ'קין, אולם קלצ'קין העיד כי המתרגם הוא אלתרמן. זיהוי זה חשוד ומחייב אישוש. הפרטים מתוך תכנית הרדיו של חיים קינן "שאלה של טעם" מיום 5.7.1985, כפי שתיעד מאיר נוי (מחברת 13 עמ' 189 בארכיון הזמר העברי של מאיר נוי בבית הספרים הלאומי).


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות

שירים מתורגמים  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם