הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
הוי וולגה
הוֹי ווֹלְגָה הוֹי ווֹלְגָה מֶרְחָב מִשְׂתָּרֵעַ אוֹתָךְ כֹּה חָמַדְנוּ חָמֹד בְּזֶמֶר רוּסִיָּה בְּשֶבַח רוּסִיָּה, הוֹמִים עַל גַּבַּיִךְ דּוֹרוֹת. פֹּה רָזִין הִלֵּךְ עַל שָׂדֶה רְחַב שֶׁטַח נִלְחַם עִם שׂוֹנְאֵינוּ צָ'פָּאיֵב עֱזוּז הוֹ ווֹלְגָה הוֹ ווֹלְגָה בְּאֹשֶׁר וָאֶנַח עָלַיִךְ גֵּאָה אֶרֶץ רוּס. גַּלַּיִךְ כַּסֵּדֶר לַחוֹף יִתְגַּלְגָּלוּ בְּדֹק עֲשָׁנוֹ שֶׁל גִּ'יגוּל פֹּה לֶנִין עָמַד עַל מְרוֹם שֵׁן הַסֶּלַע, הִבִּיט אֶל הַשֶׁמֶשׁ מִמּוּל. וְגַם בִּימֵי פֶּגַע פַּחַד וָיֶזַע עַמֵּנוּ אַף צַעַד אָבוּד לֹא צָעַד לַחֹפֶש שֶׁלָּנוּ לְאֹשֶׁר רוּסִיָּה אֵיתָן הִתְיַצְּבָה סְטָלִינְגְרָד. הוי וולגה הוי וולגה מרחב משתרע אותך כה חמדנו חמוד בזמר רוסיה בשבח רוסיה, הומים על גבייך דורות. פה רזין הילך על שדה רחב שטח נלחם עם שונאינו צ'פאייב עזוז הו וולגה הו וולגה באושר ואנח עליך גאה ארץ רוס. גלייך כסדר לחוף יתגלגלו, בדוק עשנו של ג'יגול פה לנין עמד על מרום שן הסלע, הביט אל השמש ממול. וגם בימי פגע פחד ויזע עמנו אף צעד אבוד לא צעד לחופש שלנו לאושר רוסיה איתן התיצבה סטאלינגרד.

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: סרגיי גריגורייביץ' אוסטרובוי
תרגום: לא ידוע
לחן: בוריס אנדרייביץ' מוקרואוסוב
כתיבה (בשפת המקור): 1949
הלחנה: 1949

הוֹי ווֹלְגָה הוֹי ווֹלְגָה מֶרְחָב מִשְׂתָּרֵעַ
אוֹתָךְ כֹּה חָמַדְנוּ חָמֹד
בְּזֶמֶר רוּסִיָּה בְּשֶבַח רוּסִיָּה,
הוֹמִים עַל גַּבַּיִךְ דּוֹרוֹת.
פֹּה רָזִין הִלֵּךְ עַל שָׂדֶה רְחַב שֶׁטַח
נִלְחַם עִם שׂוֹנְאֵינוּ צָ'פָּאיֵב עֱזוּז
הוֹ ווֹלְגָה הוֹ ווֹלְגָה בְּאֹשֶׁר וָאֶנַח
עָלַיִךְ גֵּאָה אֶרֶץ רוּס.

גַּלַּיִךְ כַּסֵּדֶר לַחוֹף יִתְגַּלְגָּלוּ
בְּדֹק עֲשָׁנוֹ שֶׁל גִּ'יגוּל
פֹּה לֶנִין עָמַד עַל מְרוֹם שֵׁן הַסֶּלַע,
הִבִּיט אֶל הַשֶׁמֶשׁ מִמּוּל.
וְגַם בִּימֵי פֶּגַע פַּחַד וָיֶזַע
עַמֵּנוּ אַף צַעַד אָבוּד לֹא צָעַד
לַחֹפֶש שֶׁלָּנוּ לְאֹשֶׁר רוּסִיָּה
אֵיתָן הִתְיַצְּבָה סְטָלִינְגְרָד.


הוי וולגה הוי וולגה מרחב משתרע
אותך כה חמדנו חמוד
בזמר רוסיה בשבח רוסיה,
הומים על גבייך דורות.
פה רזין הילך על שדה רחב שטח
נלחם עם שונאינו צ'פאייב עזוז
הו וולגה הו וולגה באושר ואנח
עליך גאה ארץ רוס.

גלייך כסדר לחוף יתגלגלו,
בדוק עשנו של ג'יגול
פה לנין עמד על מרום שן הסלע,
הביט אל השמש ממול.
וגם בימי פגע פחד ויזע
עמנו אף צעד אבוד לא צעד
לחופש שלנו לאושר רוסיה
איתן התיצבה סטאלינגרד.
וולגה (גרסת בנק"י)

הוֹי ווֹלְגָה אַתְּ ווֹלְגָה מֶרְחָב מִשְׂתָּרֵעַ
אוֹתָךְ כֹּה חָמַדְנוּ חָמֹד
בְּזֶמֶר רוּסִיָּה בְּשֶבַח רוּסִיָּה,
הוֹמִים עַל גַּבַּיִךְ - דּוֹרוֹת.

פֹּה רָזִין הִלֵּךְ עַל זֶה רֹחַב שֶׁטַח
נִלְחַם עִם שׂוֹנְאֵינוּ צַלָּפִים עֱזוּז
הוֹ ווֹלְגָה אַתְּ ווֹלְגָה
מֶרְחָב מִשְׂתָּרֵעַ, עָלַיִךְ גֵּאָה אֶרֶץ רוּס.

גַּלַּיִךְ כַּסֵּדֶר לַחוֹף יִתְגַּלְגָּלוּ,
בְּדֹק עֲשָׁנוֹ שֶׁל גִּ'יגוּל
פֹּה לֶנִין עָמַד וּמֵרוֹם שֵׁן הַסֶּלַע,
הִבִּיט אֶל הַשֶׁמֶשׁ מִמּוּל.

וְגַם בִּימֵי פֶּגַע בְּיַחַד הִזִּיעַ
עַמֵּנוּ אַף צַעַד אָחוֹר לֹא צָעַד
לַחֹפֶש שֶׁלָּנוּ לְאֹשֶׁר רוּסִיָּה
אִתָּךְ הִתְיַצְּבָה סְטָלִינְגְּרָד.

הוֹי ווֹלְגָה אַתְּ ווֹלְגָה, יְפֵיפִיָּתֵנוּ
זוֹרֶמֶת בְּאֶרֶץ חֹפְשִׁית,
כּוֹכְבֵי שְׁמֵי הַקְּרֶמֶל - גַּלַּיִךְ שִׁקֵּפוּ
צִבְעֵי מִגְדָּלַיִךְ תָּמִיד.

הָעַם מִתְכַּבֵּד בָּךְ, אַתְּ שֶׁבַח רוּסִיָּה
זוֹרְמוֹת עַל גַּבַּיִךְ מֵאוֹת שְׁנוֹת שֵׂיבָה,
הוֹ ווֹלְגָה אַתְּ ווֹלְגָה, מֶרְחָב מִשְׂתָּרֵעַ
נָהָר זֶה שֶׁלָּנוּ נִפְלָא.

הוי וולגה את וולגה מרחב משתרע,
אותך כה חמדנו חמוד,
בזמר רוסיה בשבח רוסיה,
הומים על גבייך - דורות.

פה רזין הלך לו על זה רוחב שטח
נלחם עם שונאינו צלפים עזוז
הו וולגה את וולגה
מרחב משתרע, עליך גאה ארץ רוס.

גלייך כסדר לחוף יתגלגלו,
בדוק עשנו של גוגול,
פה לנין עמד ומרום שן הסלע
הביט אל השמש ממול.

אך גם בימי פגע ביחד הזיע
עמנו אף צעד אחור לא צעד
לחופש שלנו, לאושר רוסיה
אתך התייצב סטאלינגרד.

הוי וולגה, את וולגה, יפיפיתנו
זורמת בארץ חופשית,
כוכבי שמי הקרמל - גליך שקפו
צבעי מגדליך תמיד.

העם מתכבד בך, את שבח רוסיה
זורמות על גביך מאות שנות שיבה,
הוי וולגה, את וולגה, מרחב משתרע
נהר זה שלנו נפלא.
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (רוסית)

Песня о Волге ׁׁׁׂׂׂׂ(שיר אודות הוולגה)

Ой Волга ты Волга, простор величавый
Родимая наша река,
Как русская песня как русская слава,
Шумят над тобою века.
Здесь Разин гулял на широком просторе,
Сражался с врагами Чапаев-герой,
Ой Волга ты Волга и счастье и горе
Россия гордится тобой.

Волга за волною бежит на откосы,
Повиты дымком Жигули...
Здесь Ленин стояа на высоком утесе,
И видел он солнц вдали.
А в церную пору, а в годы лихие
Народ наш ни шагу не сделал назад-
За нашу свободу, за счастве России
Вессмертный стоял Сталинград.

Ой Волга ты Волга, красавица наша,
Теешь ты по вольной стране,
Кремлевские звезды с узорчатых башен
В твоей отразились волне.
Ты гордость народа, ты русская слава,
Плывут над тобою седые века...
Ой Волга ты Волга, простор величавый,
Великая наша река !


 פרטים נוספים
הקלטת זמרדע
ביצוע: חגית מטרס (צורי)
שנת הקלטה: .5.2013
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: רבקה מירב
שנת הקלטה: 10.2.2016
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

השיר מפנקס השירים של רבקה מירב, את רובם למדה בתנועת "השומר הצעיר" בחיפה, במחצית הראשונה של שנות החמישים.פתיחה בנגן חיצוני

הקלטה היסטורית
ביצוע: אלכסיי איבאנוב

 ביצוע השיר הסובייטי בשפת המקור.

על השיר

השיר הוא תרגום נאמן של השיר הסובייטי Песня о Волге ("שיר אודות הוולגה"). שנים רבות לא נמצאה גרסת המילים בשפת המקור. בתחילת 2014 זיהה צבי (גרימי) גלעד את המקור על פי דמיון של שתי השורות: "פה לנין עמד על מרום שן הסלע, הביט אל השמש ממול", שהמקבילות הרוסיות שלהן מופיעות באתר sovmusic בנפרד, ללא גרסת המילים המלאה. רק ב- 11.2015 נמצאה גרסת המילים המלאה.

את השיר למדה חגית מטרס (צורי) בגדוד "יחיעם" של השומר הצעיר בחיפה בראשית שנות החמישים.

לסרט וידאו ובו ביצוע של המקור הרוסי מפי הזמר ליאוניד חריטונוב בליווי מקהלת הצבא האדום.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

 תווי השיר המקורי עם עבוד ללווי פסנתרתגיות

ים ומקורות מים נוספים   שירים מתורגמים   לחנים רוסיים   ארצות שונות  

עדכון אחרון: 27.11.2020 17:31:39

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם