הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
אלון רב זלזלים
עֶלֶם רַב-תַּלְתַּלִּים, הוֹי, עֶלֶם רַב-חֲמוּדוֹת. בֵּין בַּדֵּי אַלּוֹן, אַלּוֹן זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת. זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת הוֹי, לָמָּה תֶּהֱמֶינָה? עֶלֶם אָהַב עַלְמָה, עֶלֶם רוֹצֶה לְעָזְבֶהָ. אִם גַּם תַּעַזְבֵנִי לֹא אֵבְךְּ וְלֹא יֵמַר לִי כִּי צְעִירָה עוֹדֶנִּי בֶּן-זוּג לֹא יֶחְסַר לִי.עלם רב תלתלים, הוי עלם רב חמודות. בין בדי אלון אלון זוג יונים צמודות. זוג יונים צמודות הוי למה תהמינה עלם אהב עלמה, עלם רוצה לעזבה. אם גם תעזבני לא אבך ולא ימר לי כי צעירה עודני בן זוג לא יחסר לי.

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: לא ידוע (רוסי)
תרגום: יצחק יונה לבני (ציגל)
לחן: לא ידוע (רוסי)

עֶלֶם רַב-תַּלְתַּלִּים,
הוֹי, עֶלֶם רַב-חֲמוּדוֹת.
בֵּין בַּדֵּי אַלּוֹן, אַלּוֹן
זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת.

זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת
הוֹי, לָמָּה תֶּהֱמֶינָה?
עֶלֶם אָהַב עַלְמָה,
עֶלֶם רוֹצֶה לְעָזְבֶהָ.

אִם גַּם תַּעַזְבֵנִי
לֹא אֵבְךְּ וְלֹא יֵמַר לִי
כִּי צְעִירָה עוֹדֶנִּי
בֶּן-זוּג לֹא יֶחְסַר לִי.
עלם רב תלתלים,
הוי עלם רב חמודות.
בין בדי אלון אלון
זוג יונים צמודות.

זוג יונים צמודות
הוי למה תהמינה
עלם אהב עלמה,
עלם רוצה לעזבה.

אם גם תעזבני
לא אבך ולא ימר לי
כי צעירה עודני
בן זוג לא יחסר לי.
לפי כתב ידו של לבני

אַלּוֹן רַב זַלְזַלִּים
אַלּוֹן רַב-חֲמוּדוֹת
בֵּין בַּדֶּיךָ, אַלּוֹן
זוּג יוֹנִים נְצוּדוֹת.

זוּג יוֹנִים נְצוּדוֹת
מַר מַר תֶּהֱמֶינָה
אָהַב עֶלֶם עַלְמָה
רְצוֹנוֹ עָזְבֶנָּה

אִם גַּם תַּעַזְבֵנִי
לֹא אֵבְךְּ, לֹא יֵמַר לִי
צְעִירָה עוֹדֵנִי
בֶּן-זוּג לֹא יֶחְסַר לִי...
אלון רב זלזלים
אלון רב-חמודות
בין בדיך, אלון
זוג יונים נצודות

זוג יונים נצודות
מר מר תהמינה
אהב עלם עלמה
רצונו עזבנה

אם גם תעזבני
לא אבך לא ימר לי
צעירה עודני
בן-זוג לא יחסר לי
 פרטים נוספים


מפי כרמליה סלע

עֶלֶם רַב-חֲמוּדוֹת,
עֶלֶם רַב-תַּלְתַּלִּים.
בֵּין בַּדֶּיךָ, אַלּוֹן,
זוּג יוֹנִים נְצוּדוֹת.

זוּג יוֹנִים נְצוּדוֹת
עַל מַה מַּר תֶּהֱמֶינָה?
אוֹהֵב עֶלֶם עַלְמָה
רוֹצֶה לְעָזְבֶהָ.

וְאִם גַּם תַּעַזְבֵנִי
לֹא אֵבְךְּ וְלֹא יֵמַר לִי
כִּי צְעִירָה עוֹדֶנִּי
וּבֶן-זוּג לֹא יֶחְסַר לִי.
עלם רב-חמודות,
עלם רב-תלתלים.
בין בדיך, אלון,
זוג יונים נצודות.

זוג יונים נצודות
על מה מר תהימנה?
אוהב עלם עלמה
רוצה לעזבה.

ואם גם תעזבני
לא אבך ולא ימר לי
כי צעירה עודני
ובן-זוג לא יחסר לי.
גרסת רחל מיכלובסקי

עֶלם רַב-תַּלְתַּלִּים,
עֶלֶם רַב-חֲמוּדוֹת
בֵּין בַּדֶּיהָ לוּן יָלִין
זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת.

זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת
הוֹי, לָמָּה תֶּהֱמֶינָה?
עֶלֶם אָהַב עַלְמָה
רוֹצֶה לְעָזְבֶנָּה.

אִם גַּם תַּעַזְבֵנִי
לֹא אֵבְךְּ וְלֹא יֵמַר לִי
כִּי צְעִירָה עוֹדֶנִּי
וּבֶן-זוּג לֹא יֶחְסַר לִי.
עלם רב-תלתלים,
עלם רב-חמודות
בין בדיה לון ילין
זוג יונים צמודות.

זוג יונים צמודות
הוי, למה תהמינה?
עלם אהב עלמה
רוצה לעזבנה.

אם גם תעזבני
לא אבך ולוא ימר לי
כי צעירה עודני
ובן-זוג לוא יחסר לי.
גרסת קיבוץ דן

אַלּוֹן רַב תַּלְתַּלִּים
אַלּוֹן רַב חֲמוּדוֹת
וּבֵין בַּדֵּי אַלּוֹן, אַלּוֹן
זוּג יוֹנִים נְצוּדוֹת

זוּג יוֹנִים נְצוּדוֹת
מַה מַּר תֶּהֱמֶינָה
אוֹהֵב עֶלֶם לֵב עַלְמָה, יָפָה
אַךְ הוּא רוֹצֶה לְעָזְבֶנָּה

וְאִם גַּם תַּעַזְבֵנִי
לֹא אֶבְךְּ וְלֹא יֵמַר לִי
כִּי צְעִירָה עוֹדֶנִּי, עוֹדֶנִּי
וּבֶן-זוּג לֹא יֶחְסַר לִי.

שְׁחֹר גַּבּוֹת הָעַיִן
וְלֹא כְּעֵין הָאֲפֵר
יִדְמֶה דּוֹדִי לִצְבִי
וְאַהֲבָתוֹ לֹא יָפֵר
אלון רב תלתלים
אלון רב חמודות
ובין בדי אלון, אלון
זוג יונים נצודות

זוג יונים נצודות
מה מר תהמינה
אוהב עלם לב עלמה, יפה
אך הוא רוצה לעזבנה

ואם גם תעזבני
לא אבך ולא ימר לי
כי צעירה עודני, עודני
ובן זוג לא יחסר לי

שחור גבות העין
ולא כעין האפר
ידמה דודי לצבי
ואהבתו לא יפר
גרסה שמסר צבי שביט

עֶלם רַב-תַּלְתַּלִּים,
עֶלֶם רַב-חֲמוּדוֹת.
בֵּין בַּדֵּי אִילָן יָלִין
זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת.

זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת
מַה הֵן תִּדְמֶינָה.
עֶלֶם אָהַב עַלְמָה
רוֹצֶה לְעָזְבֶנֶּה.

אִם גַּם תַּעַזְבֵנִי
לֹא אֶבְךְּ וְלֹא יֵמַר לִי
כִּי צְעִירָה עוֹדֶנִּי
וּבֶן-זוּג לֹא יֶחְסַר לִי.
עלם רב-תלתלים,
עלם רב-חמודות.
בין בדי אילן ילין
זוג יונים צמודות.

זוג יונים צמודות
מה הן תדמינה.
עלם אהב עלמה
רוצה לעזבנה.

אם גם תעזבני
לא אבך ולוא ימר לי
כי צעירה עודני
ובן-זוג לוא יחסר לי.
מתוך "שיר-רון"

עֶלֶם רַב תַּלְתַּלִּים
הוֹי עֶלֶם רַב חֲמוּדוֹת
בֵּין בַּדֵּי אַלּוֹן יָלִין
זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת, צְמוּדוֹת

זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת
עַל מַה זֶּה תֶּהֱמֶינָה
עֶלֶם אָהַב עַלְמָה
עֶלֶם אָהַב וַיַּעַזְבֶנָּה


עלם רב תלתלים
הוי עלם רב חמודות
בין בדי אלון ילין
זוג יונים צמודות, צמודות

זוג יונים צמודות
על מה זה תהמינה
עלם אהב עלמה
עלם אהב ויעזבנה
 פרטים נוספים


בתים נוספים (עפ"י מחברת מאיר נוי)

לוּ אַךְ יָדַעְתִּי
בֶּן זוּגִי זֶה מִיהוּ
אֶת פָּנָיו, מַרְאֵהוּ
לְךָ תֵּאַרְתִּיהוּ

שְׁחוֹר גַּבּוֹת וְעַיִן
לוֹ כְּעֵין הָעֹפֶר
בֶּן זוּגִי זֶה וּבִי, זֶה יְהִי
בֶּן זוּגִי זֶה שֶׁפֶר

אֶל הָעֲרָבָה הָלַכְתִּי
וְאוֹתוֹ לֹא מָצָאתִי
זֶה הוּא, מַזָּלִי, מַזָּלִי
הוֹי, זֶהוּ גּוֹרָלִי
לו אך ידעתי
בן זוגי זה מיהו
את פניו, מראהו
לך תיארתיהו

שחור גבות ועין
לו כעין העופר
בן זוגי זה ובי, זה יהי
בן זוגי זה שפר

אל הערבה הלכתי
ואותו לא מצאתי
זה הוא, מזלי, מזלי
הוי, זהו גורלי
 פרטים נוספים


מפי עליזה קשי

עֶלם רַב-תַּלְתַּלִּים,
הוֹי, עֶלֶם רַב-חֲמוּדוֹת.
בֵּין בַּדֵּי אַלּוֹן יָלִין
זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת.

זוּג יוֹנִים צְמוּדוֹת
הוֹי, לָמָּה תֶּהֱמֶינָה?
עֶלֶם אָהַב עַלְמָה,
עֶלֶם רָצָה לְעָזְבֶנָּה.

אִם גַּם תַּעַזְבֵנִי
לֹא אֵבְךְּ וְלֹא יֵמַר לִי
כִּי צְעִירָה עוֹדֶנִּי
וּבֶן-זוּג לֹא יֶחְסַר לִי.
עלם רב תלתלים
הוי עלם רב חמודות
בין בדי אלון ילין
זוג יונים צמודות

זוג יונים צמודות
הוי למה תהמינה
עלם אהב עלמה
עלם רצה לעזבנה

אם גם תעזבני
לא אבך ולא ימר לי
כי צעירה עודני
ובן זוג לא יחסר לי


ביצוע: עליזה קשי
עיבוד: אריה לבנון
שנת הקלטה: 7.1960
מקור: מתוך אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית

בליווי להקה כלית. מנצח: אריה לבנון.הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: ירמיהו רוזנצויג
שנת הקלטה: 29.3.1990
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

שר, בלווי גרמושקה, במסיבת סיום לסדנת ראש פינה.פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: שמעון פלמן
שנת הקלטה: 28.3.1990
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

הקליטו: רויטל, טל, יפתח ורותי - קבוצה מס' 6 של סטודנטים בסדנה לאתנומוסיקולוגיה של אוניברסיטת בר אילן.פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: בת-עמי זמירי
שנת הקלטה: 17.12.1991
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

הקליט: יעקב מזורפתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: ותיקי הגבעטרון
שנת הקלטה: 25.3.2010
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: יהודה ציגלרוט
שנת הקלטה: 1980-82
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

תזמון:   15:29פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: יצחק יונה לבני (ציגל)
שנת הקלטה: 1965
מקור: קלטת ביתית
מקליט: ירמיהו רבינא


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: כרמליה סלע
שנת הקלטה: 15.5.1991

נכלל בתקליטור: הלילות בכנען
לחצו להגדלה

הוקלט בסדנה לאתנומוסיקולוגיה, דגניה ב', 15.5.91.פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: רחל מיכלובסקי
מקור: קלטת ביתית
על השיר

יש טענות שלשיר העברי מקור רוסי או בלארוסי, מקור כזה אינו מוכר.

דברי יעקב מזור, מתוך חוברת התקליטור יפים הלילות בכנען:

שיר אהבה רוסי מתורגם. שרו אותו בראשית המאה במושבות הגליל. שייך, כנראה, לרפרטואר שלא האריך ימים אחרי העלייה השלישית אך נדפס מחדש בשירונים משנות השישים ואילך. ברוב הגרסאות מילות הפתיחה הן: "עלם רב תלתלים / עלם רב חמודות". שינוי הסדר בהקלטה זו אירע בטעות.

בדברים שמסר אליהו הכהן ליעקב מזור, הראשון ציין כי המקור הוא "אלון רב תלתלים / אלון רב חמודות" (כמו בגרסת קיבוץ דן – ר' לעיל), אולם בכתב-ידו של לבני (ר' צילום להלן) נכתב "אלון רב זלזלים / אלון רב-חמודות".

בשיחות שערך אורי יעקובוביץ' עם יודקה בן-דוד, סיפר האחרון כי לחן השיר הוא בלרוסי וכי הוא למד את השיר ב-1944 בתנועת הנוער העובד.

ביצועים נוספים:


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

השיר בכתב ידו של יצחק לבניתודה לאליהו הכהן וליוני גל, נכדו של המשוררתודה לצבי שביט על מסירת התווים ולעידו פז על שיפור הסריקה
תגיות

עצים   שירים מתורגמים   לחנים רוסיים  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם