הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
שירי רועים


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  בגליל העליון (לחן יואל חיות) (בגליל העליון)
 4.  בעדר לי שייה (בעדר לי שייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  גוזו את הצאן (גוזו את הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  דוד הרועה (כינור עשה דוד הקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  דוניי דוניי עדרים (דוניי דוניי עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  דין דנים (דין דנים בצוואר הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  הרועה (על ההר יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  הרועה (לחן זמיר) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  הרועה בגליל (מן הדיר העדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  הרועה הגלילי (לחן בן-ברוך) (על ראש סלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  הרועה הגלילי (לחן לא ידוע) (על הסלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  הרועים הם ישמחו (הרועים הם ישמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  ידוע תדע (ידוע תדע פני צאנך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  להתראות (מן ההרים גלש העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  לכבשה טלה נולד (זה היום הוא לנו חג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  לנו עדר בשדה (לחן זהבי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  לנו עדר בשדה (לחן סמבורסקי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  מסביב למדורה (מסביב למדורה היאספו רועי הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  מעשה ברועה (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  משירי הרועים (פעמון מצלצל בוקר טוב ומבורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  נער רועה (פה על שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  עדרים (על הרים על הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  עדרים (עדרים יצאו לאחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  רועה קטן (עדרים דודי נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  רועה קטן לפנים חי (רועה קטן לפנים חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  שיר הרועים (התלקחי, אש, התלקחי!)
 40.  שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  שיר רועים (הצהריים כבר הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  שיר רועים (רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  שירת החליל (הנה אחללה בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  שירת הרועה (אחו זה הוא חדרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 46.  שירת רועה (הי הי קום רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר