הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
יום הזיכרון לשואה ולגבורה


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אשרי הגפרור (לחן דאוס) (אשרי הגפרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אשרי הגפרור (לחן זהבי) (אשרי הגפרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  בחורי לאן תיסע (בחורי לאן תיסע)
 6.  בת הרב ואמה (אמי אמי הנהו שוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  דמעות הטוחן (שנים נקפו שנים חלפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  הביתה (ממזרח ומים ומכל האפסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  היה זה יום אביב (היה זה יום אביב בהיר)
 10.  הליכה לקיסריה (אלי, אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  המנון הנוער בגטו (מזמורנו נמלא צער)
 12.  המנון הנוער היהודי (אם בלב נוקב הצער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  העיירה אוכלה (אחים העיירה אוכלה)
 14.  העיירה בוערת (שריפה, אחים, שריפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  כבר מספיק (יום ויום, ברציפות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  לב אם (מחלון של בית קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  לילדה ביער (צוחקת צמרת היער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  נדר (על דעת עיניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  ניגונים (שתלתם ניגונים בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  סיגריות (הקור חודר עד עצמות וחושך מסביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  פונאר (שקט, שקט, בני נחרישה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  רועש הים וזועם (רועש לו הים וזועם)
 26.  שיר הנוער האנטיפאשיסטי (נקום, נלחם, מבלי חוס ורחם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  שיר מחנות הריכוז (עגומה הביצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  שם הרחק ביער (שם הרחק ביער אלון עתיק ניצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  שרידי מחנות ההשמדה (בודדים, גלמודים)
 32.  תוגת הסתיו (שיר נוגה לי, רוח עוגמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  תיבת נוח (מסוף עולם עד סוף עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  תקוותנו (לחן ההמנון הלאומי) (עוד לא אבדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר