הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
מיכה אומן יד
רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר – מִיכָה אֻמַּן יָד; שְׁאַל וְעָשָׂה לְךָ כְּלֵי-שִׁיר, כְּלִי וּכְלִי מִיָּד. עָמַד וְעָשָׂה כִּנּוֹר לִי, כִּנּוֹר פֶּלֶא-פְּלָאִים, נִים-נִים-נִים, נִים-נִים-נִים. כֹּה הַכִּנּוֹר יָהִים, אִי, כִּנּוֹרִי, אָח, כִּנּוֹרִי, כְּלִי מִזְמוֹרִי, מַעְיַן אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי. רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר... עָמַד וְעָשָׂה נֵבֶל לִי, נֵבֶל אֵין דּוֹמֶה, הִי-נְהִי, הִי-נְהִי, כֹּה הַנֵּבֶל הוֹמֶה. אִי, בֶּן-נִבְלִי, אָח, בֶּן-נִבְלִי, פֶּה לְסִבְלִי, בּוֹרֵא נִיב לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי. רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר... עָמַד וְעָשָׂה חָלִיל לִי, חָלִיל יָפֶה לְהַלֵּל, לִי-לִי-לִי, לִי-לִי-לִי, כֹּה הֶחָלִיל יְחַלֵּל. אִי חֲלִילִי, כִּלְיִי, פִּלְאִי, שִׂמְחַתִ גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי.רע לי בקצה העיר – מיכה אומן יד; שאל ועשה לך כלי-שיר, כלי וכלי מיד. עמד ועשה כינור לי, כינור פלא-פלאים, נים-נים-נים, נים-נים-נים. כה הכינור יהים, אי, כינורי, אח, כינורי, כלי מזמורי, מעין אורי, אורי, אורי, אורי. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה חליל לי, חליל יפה להלל, לי-לי-לי, לי-לי-לי, כה החליל יחלל. אי חלילי, כלי, פלאי, שמחתי גילי, גילי, גילי, גילי. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה חצוצרה לי, כמוה עוד לא נוצרה, תרו-תרו-תרו, תרו-תרו-תרו, כה תריע החצוצרה, אי, חצוצרתי, אח, חצוצרתי, כלי תפארתי ושפופרתי, פרטי, פרטי, פרטי. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה נבל לי, נבל אין דומה, הי-נהי, הי-נהי, כה הנבל הומה. אי, בן-נבלי, אח, בן-נבלי, פה לסבלי, בורא ניב לי, ניב-לי, ניב-לי, ניב-לי. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה מנענעים לי, כמוהם אין בעולם, נע-נע-נע, נע-נע-נע, כה ינעימו קולם. אי, המנענעים, אח, המנענעים, על שושנים זמירות ננעים, ננעים, ננעים, ננעים. רע לי בקצה העיר... עמד ועשה לי בן-תוף, תוף וצלצלים עימו, רעם-צליל, רעם-צליל, יך התוף בהרעימו. אי, כלי רעם, אח, כלי רעם. קולך נהם, הולם פעם, פעם, פעם, פעם!
מילים: עממי יידי
תרגום: חיים נחמן ביאליק
לחן: שרה לוי-תנאי

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר –
מִיכָה אֻמַּן יָד;
שְׁאַל וְעָשָׂה לְךָ כְּלֵי-שִׁיר,
כְּלִי וּכְלִי מִיָּד.

עָמַד וְעָשָׂה כִּנּוֹר לִי,
כִּנּוֹר פֶּלֶא-פְּלָאִים,
נִים-נִים-נִים, נִים-נִים-נִים.
כֹּה הַכִּנּוֹר יָהִים,
אִי, כִּנּוֹרִי,
אָח, כִּנּוֹרִי,
כְּלִי מִזְמוֹרִי,
מַעְיַן אוֹרִי,
אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה נֵבֶל לִי,
נֵבֶל אֵין דּוֹמֶה,
הִי-נְהִי, הִי-נְהִי,
כֹּה הַנֵּבֶל הוֹמֶה.
אִי, בֶּן-נִבְלִי,
אָח, בֶּן-נִבְלִי,
פֶּה לְסִבְלִי,
בּוֹרֵא נִיב לִי,
נִיב-לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חָלִיל לִי,
חָלִיל יָפֶה לְהַלֵּל,
לִי-לִי-לִי, לִי-לִי-לִי,
כֹּה הֶחָלִיל יְחַלֵּל.
אִי חֲלִילִי,
כִּלְיִי, פִּלְאִי,
שִׂמְחַתִ גִּילִי,
גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי.
רע לי בקצה העיר –
מיכה אומן יד;
שאל ועשה לך כלי-שיר,
כלי וכלי מיד.

עמד ועשה כינור לי,
כינור פלא-פלאים,
נים-נים-נים, נים-נים-נים.
כה הכינור יהים,
אי, כינורי,
אח, כינורי,
כלי מזמורי,
מעין אורי,
אורי, אורי, אורי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חליל לי,
חליל יפה להלל,
לי-לי-לי, לי-לי-לי,
כה החליל יחלל.
אי חלילי,
כלי, פלאי,
שמחתי גילי,
גילי, גילי, גילי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חצוצרה לי,
כמוה עוד לא נוצרה,
תרו-תרו-תרו, תרו-תרו-תרו,
כה תריע החצוצרה,
אי, חצוצרתי,
אח, חצוצרתי,
כלי תפארתי
ושפופרתי,
פרטי, פרטי, פרטי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה נבל לי,
נבל אין דומה,
הי-נהי, הי-נהי,
כה הנבל הומה.
אי, בן-נבלי,
אח, בן-נבלי,
פה לסבלי,
בורא ניב לי,
ניב-לי, ניב-לי, ניב-לי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה מנענעים לי,
כמוהם אין בעולם,
נע-נע-נע, נע-נע-נע,
כה ינעימו קולם.
אי, המנענעים,
אח, המנענעים,
על שושנים
זמירות ננעים,
ננעים, ננעים, ננעים.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה לי בן-תוף,
תוף וצלצלים עימו,
רעם-צליל, רעם-צליל,
יך התוף בהרעימו.
אי, כלי רעם,
אח, כלי רעם.
קולך נהם,
הולם פעם,
פעם, פעם, פעם!
הגרסה המלאה

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר –
מִיכָה אֻמַּן יָד;
שְׁאַל וְעָשָׂה לְךָ כְּלֵי-שִׁיר,
כְּלִי וּכְלִי מִיָּד.

עָמַד וְעָשָׂה כִּנּוֹר לִי,
כִּנּוֹר פֶּלֶא-פְּלָאִים,
נִים-נִים-נִים, נִים-נִים-נִים.
כֹּה הַכִּנּוֹר יָהִים,
אִי, כִּנּוֹרִי,
אָח, כִּנּוֹרִי,
כְּלִי מִזְמוֹרִי,
מַעְיַן אוֹרִי,
אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חָלִיל לִי,
חָלִיל יָפֶה לְהַלֵּל,
לִי-לִי-לִי, לִי-לִי-לִי,
כֹּה הֶחָלִיל יְחַלֵּל.
אִי חֲלִילִי,
כִּלְיִי, פִּלְאִי,
שִׂמְחַתִ גִּילִי,
גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חֲצוֹצְרָה לִי,
כָּמֹוהָ עוֹד לֹא נוֹצְרָה,
תְּרוּ-תְּרוּ-תְּרוּ, תְּרוּ-תְּרוּ-תְּרוּ,
כֹּה תָּרִיעַ הַחֲצוֹצְרָה,
אִי, חֲצוֹצְרָתִי,
אָח, חֲצוֹצְרָתִי,
כְּלִי תִּפְאַרְתִּי
וּשְׁפוֹפַרְתִּי,
פִּרְטִי, פִּרְטִי, פִּרְטִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה נֵבֶל לִי,
נֵבֶל אֵין דּוֹמֶה,
הִי-נְהִי, הִי-נְהִי,
כֹּה הַנֵּבֶל הוֹמֶה.
אִי, בֶּן-נִבְלִי,
אָח, בֶּן-נִבְלִי,
פֶּה לְסִבְלִי,
בּוֹרֵא נִיב לִי,
נִיב-לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה מְנַעַנְעִים לִי,
כָּמוֹהֶם אֵין בָּעוֹלָם,
נַע-נַע-נַע, נַע-נַע-נַע,
כֹּה יַנְעִימוּ קוֹלָם.
אִי, הַמְנַעַנְעִים,
אח, הַמְנַעַנְעִים,
עַל שׁוֹשַנִּים
זְמִירוֹת נַנְעִים,
נַנְעִים, נַנְעִים, נַנְעִים.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה לִי בֶּן-תֹּף,
תֹּף וְצֶלְצָלִים עִמּוֹ,
רַעַם-צְלִיל, רַעַם-צְלִיל,
יַךְ הַתֹּף בְּהַרְעִימוֹ.
אִי, כְּלִי רַעַם,
אָח, כְּלִי רַעַם.
קוֹלְךָ נַהַם,
הֹלֶם פַּעַם,
פַּעַם, פַּעַם, פַּעַם!
רע לי בקצה העיר –
מיכה אומן יד;
שאל ועשה לך כלי-שיר,
כלי וכלי מיד.

עמד ועשה כינור לי,
כינור פלא-פלאים,
נים-נים-נים, נים-נים-נים.
כה הכינור יהים,
אי, כינורי,
אח, כינורי,
כלי מזמורי,
מעין אורי,
אורי, אורי, אורי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חליל לי,
חליל יפה להלל,
לי-לי-לי, לי-לי-לי,
כה החליל יחלל.
אי חלילי,
כליי, פלאי,
שמחתי גילי,
גילי, גילי, גילי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חצוצרה לי,
כמווה עוד לוא נוצרה,
תרו-תרו-תרו, תרו-תרו-תרו,
כה תריע החצוצרה,
אי, חצוצרתי,
אח, חצוצרתי,
כלי תפארתי
ושפופרתי,
פרטי, פרטי, פרטי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה נבל לי,
נבל אין דומה,
הי-נהי, הי-נהי,
כה הנבל הומה.
אי, בן-נבלי,
אח, בן-נבלי,
פה לסבלי,
בורא ניב לי,
ניב-לי, ניב-לי, ניב-לי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה מנענעים לי,
כמוהם אין בעולם,
נע-נע-נע, נע-נע-נע,
כה ינעימו קולם.
אי, המנענעים,
אח, המנענעים,
על שושנים
זמירות ננעים,
ננעים, ננעים, ננעים.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה לי בן-תוף,
תוף וצלצלים עימו,
רעם-צליל, רעם-צליל,
יך התוף בהרעימו.
אי, כלי רעם,
אח, כלי רעם.
קולך נהם,
הולם פעם,
פעם, פעם, פעם!
 פרטים נוספים


על השיר

עיבודו של ביאליק לשיר יידי. ראו את המקור ועוד פרטים בדף בנוסח אחר: יש לי רע טוב.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות

מקצועות   כלי נגינה  

עדכון אחרון: 07.04.2021 12:33:20

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם