הקטן
גופן
הגדל
גופן
מיכה אומן יד

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: שרה לוי-תנאי

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר –
מִיכָה אֻמַּן יָד;
שְׁאַל וְעָשָׂה לְךָ כְּלֵי-שִׁיר,
כְּלִי וּכְלִי מִיָּד.

עָמַד וְעָשָׂה כִּנּוֹר לִי,
כִּנּוֹר פֶּלֶא-פְּלָאִים,
נִים-נִים-נִים, נִים-נִים-נִים.
כֹּה הַכִּנּוֹר יָהִים,
אִי, כִּנּוֹרִי,
אָח, כִּנּוֹרִי,
כְּלִי מִזְמוֹרִי,
מַעְיַן אוֹרִי,
אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה נֵבֶל לִי,
נֵבֶל אֵין דּוֹמֶה,
הִי-נְהִי, הִי-נְהִי,
כֹּה הַנֵּבֶל הוֹמֶה.
אִי, בֶּן-נִבְלִי,
אָח, בֶּן-נִבְלִי,
פֶּה לְסִבְלִי,
בּוֹרֵא נִיב לִי,
נִיב-לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חָלִיל לִי,
חָלִיל יָפֶה לְהַלֵּל,
לִי-לִי-לִי, לִי-לִי-לִי,
כֹּה הֶחָלִיל יְחַלֵּל.
אִי חֲלִילִי,
כִּלְיִי, פִּלְאִי,
שִׂמְחַתִ גִּילִי,
גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי.
רע לי בקצה העיר –
מיכה אומן יד;
שאל ועשה לך כלי-שיר,
כלי וכלי מיד.

עמד ועשה כינור לי,
כינור פלא-פלאים,
נים-נים-נים, נים-נים-נים.
כה הכינור יהים,
אי, כינורי,
אח, כינורי,
כלי מזמורי,
מעין אורי,
אורי, אורי, אורי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חליל לי,
חליל יפה להלל,
לי-לי-לי, לי-לי-לי,
כה החליל יחלל.
אי חלילי,
כלי, פלאי,
שמחתי גילי,
גילי, גילי, גילי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חצוצרה לי,
כמוה עוד לא נוצרה,
תרו-תרו-תרו, תרו-תרו-תרו,
כה תריע החצוצרה,
אי, חצוצרתי,
אח, חצוצרתי,
כלי תפארתי
ושפופרתי,
פרטי, פרטי, פרטי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה נבל לי,
נבל אין דומה,
הי-נהי, הי-נהי,
כה הנבל הומה.
אי, בן-נבלי,
אח, בן-נבלי,
פה לסבלי,
בורא ניב לי,
ניב-לי, ניב-לי, ניב-לי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה מנענעים לי,
כמוהם אין בעולם,
נע-נע-נע, נע-נע-נע,
כה ינעימו קולם.
אי, המנענעים,
אח, המנענעים,
על שושנים
זמירות ננעים,
ננעים, ננעים, ננעים.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה לי בן-תוף,
תוף וצלצלים עימו,
רעם-צליל, רעם-צליל,
יך התוף בהרעימו.
אי, כלי רעם,
אח, כלי רעם.
קולך נהם,
הולם פעם,
פעם, פעם, פעם!


הגרסה המלאה

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר –
מִיכָה אֻמַּן יָד;
שְׁאַל וְעָשָׂה לְךָ כְּלֵי-שִׁיר,
כְּלִי וּכְלִי מִיָּד.

עָמַד וְעָשָׂה כִּנּוֹר לִי,
כִּנּוֹר פֶּלֶא-פְּלָאִים,
נִים-נִים-נִים, נִים-נִים-נִים.
כֹּה הַכִּנּוֹר יָהִים,
אִי, כִּנּוֹרִי,
אָח, כִּנּוֹרִי,
כְּלִי מִזְמוֹרִי,
מַעְיַן אוֹרִי,
אוֹרִי, אוֹרִי, אוֹרִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חָלִיל לִי,
חָלִיל יָפֶה לְהַלֵּל,
לִי-לִי-לִי, לִי-לִי-לִי,
כֹּה הֶחָלִיל יְחַלֵּל.
אִי חֲלִילִי,
כִּלְיִי, פִּלְאִי,
שִׂמְחַתִ גִּילִי,
גִּילִי, גִּילִי, גִּילִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה חֲצוֹצְרָה לִי,
כָּמֹוהָ עוֹד לֹא נוֹצְרָה,
תְּרוּ-תְּרוּ-תְּרוּ, תְּרוּ-תְּרוּ-תְּרוּ,
כֹּה תָּרִיעַ הַחֲצוֹצְרָה,
אִי, חֲצוֹצְרָתִי,
אָח, חֲצוֹצְרָתִי,
כְּלִי תִּפְאַרְתִּי
וּשְׁפוֹפַרְתִּי,
פִּרְטִי, פִּרְטִי, פִּרְטִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה נֵבֶל לִי,
נֵבֶל אֵין דּוֹמֶה,
הִי-נְהִי, הִי-נְהִי,
כֹּה הַנֵּבֶל הוֹמֶה.
אִי, בֶּן-נִבְלִי,
אָח, בֶּן-נִבְלִי,
פֶּה לְסִבְלִי,
בּוֹרֵא נִיב לִי,
נִיב-לִי, נִיב-לִי, נִיב-לִי.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה מְנַעַנְעִים לִי,
כָּמוֹהֶם אֵין בָּעוֹלָם,
נַע-נַע-נַע, נַע-נַע-נַע,
כֹּה יַנְעִימוּ קוֹלָם.
אִי, הַמְנַעַנְעִים,
אח, הַמְנַעַנְעִים,
עַל שׁוֹשַנִּים
זְמִירוֹת נַנְעִים,
נַנְעִים, נַנְעִים, נַנְעִים.

רֵעַ לִי בִּקְצֵה הָעִיר...

עָמַד וְעָשָׂה לִי בֶּן-תֹּף,
תֹּף וְצֶלְצָלִים עִמּוֹ,
רַעַם-צְלִיל, רַעַם-צְלִיל,
יַךְ הַתֹּף בְּהַרְעִימוֹ.
אִי, כְּלִי רַעַם,
אָח, כְּלִי רַעַם.
קוֹלְךָ נַהַם,
הֹלֶם פַּעַם,
פַּעַם, פַּעַם, פַּעַם!
רע לי בקצה העיר –
מיכה אומן יד;
שאל ועשה לך כלי-שיר,
כלי וכלי מיד.

עמד ועשה כינור לי,
כינור פלא-פלאים,
נים-נים-נים, נים-נים-נים.
כה הכינור יהים,
אי, כינורי,
אח, כינורי,
כלי מזמורי,
מעין אורי,
אורי, אורי, אורי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חליל לי,
חליל יפה להלל,
לי-לי-לי, לי-לי-לי,
כה החליל יחלל.
אי חלילי,
כליי, פלאי,
שמחתי גילי,
גילי, גילי, גילי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה חצוצרה לי,
כמווה עוד לוא נוצרה,
תרו-תרו-תרו, תרו-תרו-תרו,
כה תריע החצוצרה,
אי, חצוצרתי,
אח, חצוצרתי,
כלי תפארתי
ושפופרתי,
פרטי, פרטי, פרטי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה נבל לי,
נבל אין דומה,
הי-נהי, הי-נהי,
כה הנבל הומה.
אי, בן-נבלי,
אח, בן-נבלי,
פה לסבלי,
בורא ניב לי,
ניב-לי, ניב-לי, ניב-לי.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה מנענעים לי,
כמוהם אין בעולם,
נע-נע-נע, נע-נע-נע,
כה ינעימו קולם.
אי, המנענעים,
אח, המנענעים,
על שושנים
זמירות ננעים,
ננעים, ננעים, ננעים.

רע לי בקצה העיר...

עמד ועשה לי בן-תוף,
תוף וצלצלים עימו,
רעם-צליל, רעם-צליל,
יך התוף בהרעימו.
אי, כלי רעם,
אח, כלי רעם.
קולך נהם,
הולם פעם,
פעם, פעם, פעם!


 פרטים נוספים
ביצוע: צפרירה ירוני
שנת הקלטה: 6.1959


על השיר

כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.
תגיות

מקצועות   כלי נגינה  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם