הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
פייטן לא ידוע
מחבר/ת


האזינו לשירי פייטן לא ידוע ברדיו זמרשת
מילים

1. אגיל ואשמח (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדון עולם (לחן חסידי) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. אדון עולם (לחן לא ידוע 1) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדון עולם (לחן לא ידוע 2) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אדון עולם (לחן לא ידוע 3) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. אדון עולם (לחן לא ידוע 4) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אדון עולם (לחן לבנדובסקי) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אדון עולם (לחן ספרדי יהודי מאמסטרדם) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אדון עולם (לחן ערבי) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אדון עולם (לחן שהפיץ גרוביץ') (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אלוהי צדקי (אלוהי צדקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אלי ציון ועריה (אלי ציון ועריה) תווים בדף השיר
15. ארשת שפתינו (לחן לא ידוע) (ארשת שפתינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. ארשת שפתינו (לחן שהתאים אידלזון) (ארשת שפתינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אשירה לאהוב (אשירה לאהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. האל, העירה וראה (האל העירה וראה)
19. היום אוצרות גשמים (היום אוצרות גשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. זכור אב (זכור אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. יה שוכן (יה שוכן בשמי עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. יחביאנו בצל ידו (יחביאנו בצל ידו) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. ישמח הר ציון (ישמח הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. מבין ומאזין (מבין ומאזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. מה ידידות מנוחתך (לחן היישוב הישן) (מה ידידות מנוחתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 4) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. מנוחה ושמחה (לחן עלי הלפרין) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 2) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. משוך חסדך (משוך חסדך ליודעיך ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. צור משלו אכלנו (לחן אשכנזי) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. צור משלו אכלנו (לחן גולדפרב) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. צור משלו אכלנו (לחן חסידי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. צור משלו אכלנו (לחן חסידי 2) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי יהודי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי-יהודי 2) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. צור משלו אכלנו (עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. שושנת יעקב (לחן האדמו"ר ממודזיץ') (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. שושנת יעקב (לחן שתיל) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. שיר הכבוד (אנעים זמירות) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. שישו ושמחו בשמחת תורה (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. שלום עליכם (לחן לא ידוע 1) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) (שלום עליכם ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. שלום עליכם (לחן לא ידוע 6) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. שלום עליכם (לחן לא ידוע 7) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. שלום עליכם (לחן לא ידוע 8) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. שלום עליכם (לחן לא ידוע 9) (שלום עליכם, מלאכי השרת) תווים בדף השיר
59. שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר