הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
פייטן לא ידוע
מחבר/ת


האזינו לשירי פייטן לא ידוע ברדיו זמרשת
מילים

1. אגיל ואשמח (לחן אשכנזי) (אגיל ואשמח בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אגיל ואשמח (לחן חסידי) (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדון עולם (לחן חסידי) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. אדון עולם (לחן לא ידוע 1) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אדון עולם (לחן לא ידוע 2) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אדון עולם (לחן לא ידוע 3) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. אדון עולם (לחן לא ידוע 4) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אדון עולם (לחן לבנדובסקי 1) (אדון עולם אשר מלך) תווים בדף השיר
10. אדון עולם (לחן לבנדובסקי 2) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. אדון עולם (לחן ספרדי יהודי מאמסטרדם) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אדון עולם (לחן ערבי) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אדון עולם (לחן שהפיץ גרוביץ') (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אלוהי צדקי (אלוהי צדקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אלי ציון ועריה (אלי ציון ועריה) תווים בדף השיר
17. ארשת שפתינו (לחן לא ידוע) (ארשת שפתינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. ארשת שפתינו (לחן שהתאים אידלזון) (ארשת שפתינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אשירה לאהוב (אשירה לאהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. בואו ונספר (בואו ונספר מעלות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. האל, העירה וראה (האל העירה וראה)
22. היום אוצרות גשמים (היום אוצרות גשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. זכור אב (זכור אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. יה שוכן (יה שוכן בשמי עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. יחביאנו בצל ידו (יחביאנו בצל ידו) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. ישמח הר ציון (ישמח הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. מבין ומאזין (מבין ומאזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. מה ידידות מנוחתך (לחן היישוב הישן) (מה ידידות מנוחתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 4) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. מנוחה ושמחה (לחן עלי הלפרין) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 2) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. משוך חסדך (משוך חסדך ליודעיך ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. פורים נהפך לנו מיגון לשמחה
38. צור משלו אכלנו (לחן אשכנזי) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. צור משלו אכלנו (לחן גולדפרב) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. צור משלו אכלנו (לחן חסידי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. צור משלו אכלנו (לחן חסידי 2) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי יהודי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי-יהודי 2) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. צור משלו אכלנו (עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. שושנת יעקב (לחן האדמו"ר ממודזיץ') (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. שושנת יעקב (לחן שתיל) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. שיר הכבוד (אנעים זמירות) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. שישו ושמחו (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. שישו ושמחו בשמחת תורה (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. שלום עליכם (לחן אהרונוביץ) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. שלום עליכם (לחן חסידי) (שלום עליכם ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. שלום עליכם (לחן לא ידוע 1) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. שלום עליכם (לחן לא ידוע 6) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. שלום עליכם (לחן עממי אשכנזי) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר