הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
עמנואל זמיר - זמר חג
בעריכת שלמה קפלן
הוצאת מפעלי תרבות וחינוך 1974
מהדורה הספריה למוסיקה ע"ש נסימוב מס' 228

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אהבת יוגב (אבחת חרמש בתלתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אורות המחר (כל עוד בגנים מנגנה התוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אורחה מתימן (עולה אבק מדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אל אדמות לכיש (בבור עתיק-יומין היונים תהמינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אלת הברקת (הוא היה פסל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  באנו על כנפי נשרים (באנו על כנפי נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  בחג השדה (בחג השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  בשדות (ביכרו נעורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  בת יפתח (לא יוצת הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  גיא והר שוב מוריקים (הר וגיא שוב מוריקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  דבקה דליה (מה טובו אהליך זמר)
 14.  דבקה החמור (ידע שור קונהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  דבקה עבאיה (אתקשט לי בעבאיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  דבקת שומרים (על כתף היד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  המנון לבאר שבע (עיר מדבר חוגגת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  המנון לפרי הדר (שיר, שיר, שיר הדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  המנון מהעיר אל הכפר (בוקר, נוהרת שמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  הפרח הכחול (יצאתי לשדה)
 21.  השועל (השועל הבא מדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  זמר חג (שאנו בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  חג לאביב (חג לאביב בגנים שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  כאגדת רבקה (כאגדת רבקה נדברו בי בנות-ארם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  לב זהב (לב זהב למי למי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  ליל זהב (אי הטל שלן בשערך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  ליל קציר (עד סתר שלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  לילה בבקעה (חמקה לה בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  לקוצרים הידד (מי טלולה תחול לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  מגדים (מגדים לרעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  מגל וחרב (את נשקו וחילו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  מחול דייגים (רוח ים והוד גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  מחול עובדיה (מי עולה מן השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  משה בגשם (אל הרחוב משה יצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  נעורים לערבה (להקות להקות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  עלי עלי האש (כל הגברים שחורי זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  ערב שח (ערב שח על פי הבאר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  צליל (לי צחוקך נערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  צליל זוגים (צליל זוגים וצל הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  קדשו עליה מלחמה (קדשו עליה מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  שיר המנון לרחובות (מחולות דוראן עד הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  שיר ליום כלולות (יש דפים ביומן של הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  שכרני נוף (שכרני נוף) קובץ להאזנה - בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.