שואה וגבורההאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אלי אלי נפשי ברכי (אלי אלי נפשי בכי)
 2.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אשרי הגפרור (לחן דאוס) (אשרי הגפרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אשרי הגפרור (לחן זהבי) (אשרי הגפרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  בחורי לאן תיסע (בחורי לאן תיסע)
 7.  בת הרב ואמה (אמי אמי הנהו שוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  דמעות הטוחן (שנים נקפו שנים חלפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  הביתה (ממזרח ומים ומכל האפסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  היה זה יום אביב (היה זה יום אביב בהיר)
 11.  הליכה לקיסריה (אלי, אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  המנון הנוער בגטו (מזמורנו נמלא צער)
 13.  המנון הנוער היהודי (אם בלב נוקב הצער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  העיירה אוכלה (אחים העיירה אוכלה)
 15.  העיירה בוערת (שריפה, אחים, שריפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  כבר מספיק (יום ויום, ברציפות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  לב אם (מחלון של בית קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  לילדה ביער (צוחקת צמרת היער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  נדר (על דעת עיניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  ניגונים (שתלתם ניגונים בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  סיגריות (הקור חודר עד עצמות וחושך מסביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  פונאר (שקט, שקט, בני נחרישה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  רועש הים וזועם (רועש לו הים וזועם)
 27.  שיר הנוער האנטיפאשיסטי (נקום, נלחם, מבלי חוס ורחם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  שיר הפרטיזנים (מחנה פרטיזנים צעיר)
 29.  שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  שיר מחנות הריכוז (עגומה הביצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  שם הרחק ביער (שם הרחק ביער אלון עתיק ניצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  שרידי מחנות ההשמדה (בודדים, גלמודים)
 34.  תוגת הסתיו (שיר נוגה לי, רוח עוגמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  תקוותנו (לחן ההמנון הלאומי) (עוד לא אבדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: