הקטן
גופן
הגדל
גופן
הפינג'אן
הָרוּחַ נוֹשֶׁבֶת קְרִירָה, נוֹסִיפָה קֵיסָם לַמְּדוּרָה, וְכָךְ בִּזְרוֹעוֹת אַרְגָּמָן בָּאֵשׁ יַעֲלֶה כְּקָרְבָּן; הָאֵשׁ מְהַבְהֶבֶת, שִׁירָה מְלַבְלֶבֶת, סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן... הָאֵשׁ לַקֵּיסָם תְּלַחֵשׁ: אָדְמוּ כֹּה פָּנֵּינוּ בָּאֵשׁ, אִם לָנוּ תִּגְבֹּרֶת תֻּתַּן מִכָּל בְּדַל עָנָף שֶׁבַּגַּן – כָּל עֵץ וְכָל קֶרֶשׁ יָשִׁיר אֲזַי חֶרֶשׁ: סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן... וְזאֹת, בְּלֹא תּוֹסֶפֶת שְׁבָחִים. מְלֶאכֶת מַשְׂקֵה הַמְּלָכִים: קָפֶה וְסֻכָּר בּוֹ יֻתַּן וּמַיִם – מַחֲצִית הַקַּנְקָן; יִרְתַּח פַּעֲמַיִם – הוֹסִיפוּ קְצָת מַיִם, סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן... וְאִם בַּשְּׁלִישִׁית חִישׁ יִרְתַּח – הַלֵּב יֶחֱרַד וְיִשְׂמַח, יַחֲזֹר הַפָּסוּק הַנּוֹשָׁן: הִנֵּה הַקָּפֶה כְּבָר מוּכָן. נִשְׁתֶּה וּנְשַׁבֵּחַ: יֵשׁ טַעַם, יֵשׁ רֵיחַ, סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן... נִגְמַע מִן הַסֵּפֶל לְאַט, הִנֵּה מְסַפְּרִים כְּבָר צִ'יזְבָּט... סִפּוּר שֶׁעָבַר עָלָיו זְמַן, בְּשֶׁקֶט מַצְמִיחַ זָקָן... הַבְּלוֹף מִתְפַּתֵּחַ – קַנְקָן שׁוּב רוֹתֵחַ, סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן... נִזְכָּר הַפִינְגָ'אן אֵיךְ אֵלָיו הַחֶבְרֶ'ה הִגִּיעוּ מִקְּרָב, אֵיךְ מוֹטְקֶה הַגִּ'ינְגִ'י רָטַן: אֶחָד לֹא יַחְזֹר כְּבָר לְכָאן... בְּדֶמַע אֵין קֵצֶה סוֹבֵב הוּא בְּעֶצֶב, סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן... שָׁנִים יַעַבְרוּ וְדוֹרוֹת, גְּבוּלוֹת וּגְשָׁרִים וּמְדוּרוֹת, לַזָּר לְעוֹלָם לֹא יוּבַן מַה טַּעַם הַזֶּמֶר נֻגַּן, – צַנְחָן וְרֵזֶרְבָה תָּמִיד יִזָּכֵר בָּהּ – בְּ"נַגְלָה" נִצְחִית שֶׁל פִינְגָ'אן...הרוח נושבת קרירה, נוסיפה קיסם למדורה, וכך בזרועות ארגמן באש יעלה כקורבן, האש מהבהבת, שירה מלבלבת, סובב לו, סובב הפינג'אן... האש לקיסם תלחש: אדמו כה פנינו באש אם לנו תגבורת תותן מכל בדל ענף שבגן, כל עץ וכל קרש ישיר אזי חרש, סובב לו, סובב הפינג'אן... וזאת, בלא תוספת שבחים. מלאכת משקה המלכים: קפה וסוכר בו יותן ומים - מחצית הקנקן ירתח פעמיים - הוסיפו קצת מים, סובב לו, סובב הפינג'אן... ואם בשלישית חיש ירתח - הלב יחרד וישמח, יחזור הפסוק הנושן: הנה הקפה כבר מוכן. נשתה ונשבח: יש טעם, יש ריח, סובב לו, סובב הפינג'אן... נגמע מן הספל לאט, הנה מספרים כבר צ'יזבט... סיפור שעבר עליו זמן, בשקט מצמיח זקן... הבלוף מתפתח - קנקן שוב רותח, סובב לו, סובב הפינג'אן... נזכר הפינג'אן איך אליו, החבר'ה הגיעו מקרב, איך מוטקה הג'ינג'י רטן: אחד לא יחזור כבר לכאן... בדמע אין קצה סובב הוא בעצב, סובב לו, סובב הפינג'אן... שנים יעברו ודורות, גבולות וגשרים ומדורות, לזר לעולם לא יובן מה טעם הזמר נוגן - צנחן ורזרבה תמיד יזכר בה - ב"נגלה" נצחית של פינג'אן...

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: חיים חפר (פיינר)
לחן: עממי ארמני

הָרוּחַ נוֹשֶׁבֶת קְרִירָה,
נוֹסִיפָה קֵיסָם לַמְּדוּרָה,
וְכָךְ בִּזְרוֹעוֹת אַרְגָּמָן
בָּאֵשׁ יַעֲלֶה כְּקָרְבָּן;
הָאֵשׁ מְהַבְהֶבֶת,
שִׁירָה מְלַבְלֶבֶת,
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן...

הָאֵשׁ לַקֵּיסָם תְּלַחֵשׁ:
אָדְמוּ כֹּה פָּנֵּינוּ בָּאֵשׁ,
אִם לָנוּ תִּגְבֹּרֶת תֻּתַּן
מִכָּל בְּדַל עָנָף שֶׁבַּגַּן –
כָּל עֵץ וְכָל קֶרֶשׁ
יָשִׁיר אֲזַי חֶרֶשׁ:
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן...

וְזאֹת, בְּלֹא תּוֹסֶפֶת שְׁבָחִים.
מְלֶאכֶת מַשְׂקֵה הַמְּלָכִים:
קָפֶה וְסֻכָּר בּוֹ יֻתַּן
וּמַיִם – מַחֲצִית הַקַּנְקָן;
יִרְתַּח פַּעֲמַיִם –
הוֹסִיפוּ קְצָת מַיִם,
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן...

וְאִם בַּשְּׁלִישִׁית חִישׁ יִרְתַּח –
הַלֵּב יֶחֱרַד וְיִשְׂמַח,
יַחֲזֹר הַפָּסוּק הַנּוֹשָׁן:
הִנֵּה הַקָּפֶה כְּבָר מוּכָן.
נִשְׁתֶּה וּנְשַׁבֵּחַ:
יֵשׁ טַעַם, יֵשׁ רֵיחַ,
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן...

נִגְמַע מִן הַסֵּפֶל לְאַט,
הִנֵּה מְסַפְּרִים כְּבָר צִ'יזְבָּט...
סִפּוּר שֶׁעָבַר עָלָיו זְמַן,
בְּשֶׁקֶט מַצְמִיחַ זָקָן...
הַבְּלוֹף מִתְפַּתֵּחַ –
קַנְקָן שׁוּב רוֹתֵחַ,
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן...

נִזְכָּר הַפִינְגָ'אן אֵיךְ אֵלָיו
הַחֶבְרֶ'ה הִגִּיעוּ מִקְּרָב,
אֵיךְ מוֹטְקֶה הַגִּ'ינְגִ'י רָטַן:
אֶחָד לֹא יַחְזֹר כְּבָר לְכָאן...
בְּדֶמַע אֵין קֵצֶה
סוֹבֵב הוּא בְּעֶצֶב,
סוֹבֵב לוֹ, סוֹבֵב הַפִינְגָ'אן...

שָׁנִים יַעַבְרוּ וְדוֹרוֹת,
גְּבוּלוֹת וּגְשָׁרִים וּמְדוּרוֹת,
לַזָּר לְעוֹלָם לֹא יוּבַן
מַה טַּעַם הַזֶּמֶר נֻגַּן, –
צַנְחָן וְרֵזֶרְבָה
תָּמִיד יִזָּכֵר בָּהּ –
בְּ"נַגְלָה" נִצְחִית שֶׁל פִינְגָ'אן...
הרוח נושבת קרירה,
נוסיפה קיסם למדורה,
וכך בזרועות ארגמן
באש יעלה כקורבן,
האש מהבהבת,
שירה מלבלבת,
סובב לו, סובב הפינג'אן...

האש לקיסם תלחש:
אדמו כה פנינו באש
אם לנו תגבורת תותן
מכל בדל ענף שבגן,
כל עץ וכל קרש
ישיר אזי חרש,
סובב לו, סובב הפינג'אן...

וזאת, בלא תוספת שבחים.
מלאכת משקה המלכים:
קפה וסוכר בו יותן
ומים - מחצית הקנקן
ירתח פעמיים -
הוסיפו קצת מים,
סובב לו, סובב הפינג'אן...

ואם בשלישית חיש ירתח -
הלב יחרד וישמח,
יחזור הפסוק הנושן:
הנה הקפה כבר מוכן.
נשתה ונשבח:
יש טעם, יש ריח,
סובב לו, סובב הפינג'אן...

נגמע מן הספל לאט,
הנה מספרים כבר צ'יזבט...
סיפור שעבר עליו זמן,
בשקט מצמיח זקן...
הבלוף מתפתח -
קנקן שוב רותח,
סובב לו, סובב הפינג'אן...

נזכר הפינג'אן איך אליו,
החבר'ה הגיעו מקרב,
איך מוטקה הג'ינג'י רטן:
אחד לא יחזור כבר לכאן...
בדמע אין קצה
סובב הוא בעצב,
סובב לו, סובב הפינג'אן...

שנים יעברו ודורות,
גבולות וגשרים ומדורות,
לזר לעולם לא יובן
מה טעם הזמר נוגן -
צנחן ורזרבה
תמיד יזכר בה -
ב"נגלה" נצחית של פינג'אן...
 פרטים נוספים


גרסה היתולית

הָרוּחַ נוֹשֶׁבֶת קְרִירָה
עַבְּדְאַלְלָה רוֹצֶה מְדִינָה
הַמּוּפְתִי רוֹצֶה הֲפוּגָה
מִצְרַיִם רוֹצָה מִלְחָמָה

שְׁלָשְׁתָּם בְּיַחַד
יִשְּׁקוּ לִי בַּתַּחַת
בְּשֵׁם מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
לָה לַ-לַ-לַ...
הרוח נושבת קרירה
עבדאללה רוצה מדינה
המופתי רוצה הפוגה
מצרים רוצה מלחמה

שלושתם ביחד
יישקו לי בתחת
בשם מדינת ישראל
לה ל-ל-ל...
עוד גרסה היתולית ממחנה בני עקיבא

הָרוּחַ נוֹשֶׁבֶת קָרִיר
נוֹסִיפָה גֻּלְגֹּלֶת לַסִּיר
וְכָךְ בִּזְרוֹעוֹת אַרְגָּמָן
בָּאֵש יַעֲלֶה קוּרְקְבָן

הָרוּחַ נוֹשֶׁבֶת שִׁירָה מְלַבְלֶבֶת
נֹאכַל בֶּן אָדָם מְטֻגָּן

לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה
נֹאכַל בֶּן אָדָם מְטֻגָּן
לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה לָה
נֹאכַל בֶּן אָדָם מְטֻגָּן
לָה לָה לָה לָה
נֹאכַל בֶּן אָדָם מְטֻגָּן
שיר הקניבלים

הרוח נושבת קריר
נוסיפה גולגולת לסיר
וכך בזרועות ארגמן
באש יעלה קורקבן

הרוח נושבת שירה מלבלבת
נאכל בן אדם מטוגן

לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה
נאכל בן אדם מטוגן
לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה
נאכל בן אדם מטוגן
לה לה לה לה
נאכל בן אדם מטוגן
 פרטים נוספים


גרסת הלח"י [מתוך פנקסו של עמוס אלטשולר]

הָרוּחַ נוֹשֶׁבֶת קְרִירָה
וְאֵין לִי זְכוּת בְּחִירָה
בְּעַכּוֹ נָתְנוּ לִי דִּירָה
בְּכֶלֶא אָפֵל, בִּמְאוּרָה
אֲבָל גַּם עַד הֵנָּה
מַגִּיעַ בְּצֶנַע
קוֹל מִלְחֲמוֹת הַבְּחִירָה.

בְּשֶׁטֶף דִּבּוּר כֹּה מָהִיר
צוֹעֵק הַשּׁוֹמֵר הַצָּעִיר
אֲנַחְנוּ כְּבָר אֶלֶף שָׁנָה
הָיִינוּ בְּעַד מְדִינָה
בִּדְיוֹ אַדְמוּמִית הִיא
גֵּרַשְׁנוּ הַבְּרִיטִים
הוֹי נָה נָה נָה נָה נָה נָה.

נִשְׁבַּעְתִּי לָכֶם בְּחַיַּי
טוֹעֶנֶת בְּתֹקֶף מַפַּא"י
שַׁרְתּוֹק תָּמִיד חָשׁ זֹאת בַּלֵּב
שֶׁאַנְגְּלִיָּה הִיא הָאוֹיֵב
לָכֵן לָהּ הִצִּיעַ
בְּסִיסִים בְּרָפִיחַ
וְאֶת הַמַּחְתֶּרֶת גִּדֵּף.

פֿוּן וַיְזְל אֵינוֹ מַעֲלִים
שֶׁעָגַב בִּזְמַנּוֹ עַל אַנְגְּלִים
אֲבָל אִם צָרִיךְ הוּא מוּכָן
לַעֲגֹב מֵעַכְשָׁו עַל טְרוּמַן
לָכֵן הוּא מַצִּיעַ
לִלְחֹם בְּרוּסִיָּה
עִם כָּל הָעוֹלָם הַיָּשָׁן.

מִיקוּנִיס נִכְנַס בִּצְעָקָה
רָצִיתִי תָּמִיד חֲלֻקָּה
וּמִי שֶׁאֵינוֹ מַאֲמִין
שֶׁיָּשָׁר אָנֹכִי וְתָמִים
יִזְכֹּר בְּרִית כָּרַתִּי
בְּקַיִץ תַּרְפָּ"טִי
עִם הוֹד מַעֲלָתוֹ חַאג' אָמִין.

כֻּלָּם צַדִּיקִים בְּחַיַּי
וְרַק אָנֹכִי הַבַּדַּאי
מַה פעלת אני עבדן
רַק תָּקַעְתִּי סַכִּין בְּגַבָּם
רִאשׁוֹן בַּמַּחְתֶּרֶת
כִּמְעַט שְׁנוֹת עֲשֶׂרֶת
מִמּוֹיְן עַד עִירַק-סוּוִידָאן.
הרוח נושבת קרירה
ואין לי זכות בחירה
בעכו נתנו לי דירה
בכלא אפל במאורה
אבל גם עד הנה
מגיע בצנע
קול מלחמות הבחירה.

בשטף דיבור כה מהיר
צועק השומר הצעיר
אנחנו כבר אלף שנה
היינו בעד מדינה
בדיו אדמומית היא
גרשנו הבריטים
הוי נה נה נה נה נה נה.

נשבעתי לכם בחיי
טוענת בתוקף מפא"י
שרתוק תמיד חש זאת בלב
שאנגליה היא האויב
לכן לה הציע
בסיסים ברפיח
ואת המחתרת גידף.

פון ויזל אינו מעלים
שעגב בזמנו על אנגלים
אבל אם צריך הוא מוכן
לעגוב מעכשיו על טרומן
לכן הוא מציע
ללחום ברוסיה
עם כל העולם הישן.

מיקוניס נכנס בצעקה
רציתי תמיד חלוקה
ומי שאינו מאמין
שישר אנכי ותמים
יזכור ברית כרתי
בקיץ תרפ"טי
עם הוד מעלתו חג' אמין.

כולם צדיקים בחיי
ורק אנכי הבדאי
מה פעלת אני עבדן
רק תקעתי סכין בגבם
ראשון במחתרת
כמעט שנות עשרת
מימון עד עירק -סואידן.
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (ארמנית)

Հինգալլա
Հովիվը սարում տխրեց,
Սիրո երգը նվագեց:
Երգը վառ այտերին,
Երգը բոց աչքերին,
Երգը վարդ օրերին:
Ա՜յ, խեղճ հովիվ, քեզ բաժին
Խոր ձորեր մնացին:
Երգը վառ այտերին,
Երգը բոց աչքերին,
Երգը վարդ օրերին:
Ահա, եկավ նոր գարուն,
Ծաղիկներով զարդարուն.
Սիրում …


 פרטים נוספים


תרגום אנגלי של הנוסח הארמני

A sad shepherd on the mountain
Played a song of love

A song for flaming cheeks
A song for burning eyes
A song for joyful days to come

Oh poor shepherd boy
Forever you will roam
The deep gorges and valleys

Hingalla, hingalla
A song for flaming cheeks
A song for burning eyes
A song for joyful days to come

Here comes the springtime
Bringing fresh flowers
Bright coloured flowers
I love them "ha ha ha"
Bright coloured flowers

Oh poor shepherd boy
Forever you will roam
The deep gorges and valleys

Hingalla, hingalla
A song for flaming cheeks
A song for burning eyes
A song for joyful days to come


 פרטים נוספים
הקלטת זמרדע
ביצוע: ותיקי השומר-הצעיר - גדוד יחיעם חיפה
שנת הקלטה: 28.4.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: יפה ירקוני
עיבוד: אריה לבנון
שנת הקלטה: 1966

נכלל בתקליט: אח פגישה שכזאת: משירי חיים חפר


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: חבורת זמר רן
עיבוד: צבי בן-פורת
שנת הקלטה: 1963
מקור: התקליט "זריחה בישראל" בחברת מקולית


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: גאולה גיל, להקת אורנים צבר
שנת הקלטה: 1959
מקור: התקליט "On the Road to Elath", מס' EKL-156 בחברת Elektra


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: יפה ירקוני
שנת הקלטה: 1948
מקור: תקליט הד ארצי HA641

בליווי פסנתרפתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: אהובה צדוק
עיבוד: יוסף הדר

 בליווי מקהלת ילדים, אולי מקהלת ילדי בית ספר יהלום מרמת גן שהשתתפה בכמה הקלטות שירים בעיבודי יוסף הדר. כמו כן משתתף הרכב כלי.פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: טובה פורת
שנת הקלטה: 1959


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטה היסטורית
ביצוע: מרים בן עזרא
שנת הקלטה: 1958
מקור: התקליט Israeli Songsfor Children


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: ניקו פלדמן
עיבוד: שלמה הופמן


פתיחה בנגן חיצוני


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: ריקה זראי
שנת הקלטה: 1955


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטה היסטורית
ביצוע: יוסי בנאי
שנת הקלטה: 15.5.1960
מקור: היה היו זמנים - מצעד פזמוני הישוב


פתיחה בנגן חיצוני


פתיחה בנגן חיצוני
על השיר

שיר פלמ"חי. נכתב בשנת 1947, ללחן שיר-העם הארמני "הינגלה" (צפו כאן בשיר-העם הארמני).

חיים חפר מעיד כי לפני שחיבר את המלים המנגינה הושרה בפלמ"ח ללא מלים (חיים חפר מספר ומזמר [כנרת זמורה ביתן 2004], עמ' 98). ואכן, בשירון "שירי ארץ ישראל" (מהדורת 1947, עמ' 110) מופיע לחן דומה מאוד שהוא כנראה מקור השיר, במילים החוזרות: ג'ונגלי ג'ונגלי ג'ון. 

מידע נוסף על השיר וגילגוליו ב"עונ"ש", הבלוג של פרופ' דוד אסף.

ביצעוים נוספים:


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.
תגיות

בעומר   שירי ילדים   יום העצמאות   לחנים רוסיים   פלמ"ח  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם