מקורות כתובים

להלן רשימת המקורות הכתובים - ספרים, שירונים ופנקסים פרטיים - שעליהם נסמכנו בהצגת מילותיהם של שירים באתר. המקורות מכילים שירים רבים יותר מאלה המצוטטים באתר.

הצגת המקורות בסדר אלפביתי לפי הכותר
הצגת המקורות לפי מספר השירים המצוטטים מהם באתר


מקורות לפי מספר השירים המצוטטים באתר

בסוגריים: מספר השירים המצוטטים באתר מתוך המקור.

1. אוטוביוגרפיה בשיר וזמר (113)
2. זמר חן (100)
3. מרדכי זעירא : 111 שירים (85)
4. פנקס פרטי של איה רופין (83)
5. משפחת הפלמ"ח (70)
6. מתתיהו שלם - זמרים (70)
7. פואה גרינשפון: שירים (70)
8. אלף זמר ועוד זמר חלק ה' : שירים רוסיים (66)
9. דניאל סמבורסקי - אדמה ושמי שמים (62)
10. לוין קיפניס - מחרוזת : זמירות ומשחקים לילדים (מהדורת 1970) (59)
11. פנקס פרטי של מנדל מנצר (צבי דוב מנצור) (52)
12. שירים לכייפת (תמלילים בלבד) (49)
13. ברון יחד : שירון ליובל תנועת השומר הצעיר 1913 - 1963 (48)
14. שירי ארץ ישראל (48)
15. ספר השירים - קובץ ראשון; לגני ילדים, לבתי-ספר עממיים ותיכונים (47)
16. עמנואל זמיר - זמר חג (46)
17. עמנואל עמירן - אל המעיין : שירים לילדים (46)
18. פנקס פרטי של עליזה פרידלנד (46)
19. לוין קיפניס: שרשרת - זמירות ומשחקים לילדים (מהדורת 1980) (45)
20. דוד זהבי: קובץ שירים (44)
21. מתחת לעריסה עומדת גדיה (44)
22. הבה נשירה [Hawa Naschira] (41)
23. ספר שירים ומנגינות לגני ילדים ולבתי ספר קובץ שני מהדורה מתוקנת ומורחבת (41)
24. נחום נרדי: מזמרת הארץ (40)
25. ניסן כהן מלמד: רננים חלק א' (40)
26. פנקס פרטי של גרשון גורביץ (39)
27. חנינא קרצ'בסקי: צלילי חנינא (36)
28. חיים בנציון אילון-ברניק: היה היה מעשה - שירים, סיפורים, מסורות, מנהגים, הנהגות, בדיחות, פתגמים, אמונות תפלות, פרפראות, חידות (34)
29. שיר-רון (טקסטים בלבד) (33)
30. עלי בריקדות: משירי העוז והמרי (32)
31. נחום נרדי: 75 שירי ילדים (30)
32. ידידיה אדמון: שדמתי (29)
33. לוין קיפניס: מחרוזת (מהדורת 1953) (29)
34. משירי העלייה השנייה (28)
35. קדיש יהודה סילמן: לכו נרננה (28)
36. דוד זהבי: קובץ שירים חלק ב' (27)
37. לידער-זאמעלבוך פאר דער יידישער שול און פאמיליע (27)
38. פנקס פרטי של פנינה פישבוים שוודרון (מתוך תצלום של עותק בכתב ידו של אריה אהרוני) (27)
39. Der Kanon (26)
40. מעייני הזמר : השפעת לחנים יהודיים ממזרח אירופה על הזמר העברי (26)
41. נחום נרדי - מנגינות לשירים ופזמונות לילדים מאת ח"נ ביאליק (26)
42. פנקס פרטי משנות הארבעים עם הקדשה "מרבקה ליהושע" (26)
43. זמר עם: קובץ לפולקלורה מוסיקלית יהודית [תרגומים מיידיש] (25)
44. ספר השירים - קובץ חדש, לגני ילדים, לבתי ספר עממיים ותיכוניים (25)
45. ספר שירים ומנגינות לגני ילדים ולבתי הספר קובץ שלישי (25)
46. אברהם מינדלין - ניגונים: מאה שירים ארץ-ישראליים (24)
47. בכל זאת יש בה משהו : שירי הזמר של תל אביב (24)
48. ניסן כהן מלמד: רננים, חלק ב' (24)
49. ספר שירים ומנגינות לגני ילדים ולבתי ספר, קובץ ראשון מהדורה ראשונה (24)
50. ענות חלק ח' - שירים למקהלה וקנונים (24)
51. שיר נשירה (קובץ שירי עם ומולדת, שירי עמל ומאבק ושירי עמים) (24)
52. גן ילדים (23)
53. מרדכי זעירא: עוד שיר אחד (23)
54. עמנואל עמירן - הר המור: שיר ולחן (23)
55. קולות רבים (23)
56. החולצה הכחולה: משירי תנועות הנוער החלוציות (22)
57. יפה ירקוני: זה הסוד שלי (22)
58. לוין קיפניס: מחרוזת - זמירות ומשחקים לילדים [פרנקפורט] (22)
59. 347 שירים: בגימטריה שירו בני היער: שירון לשבט בני היער בתנועת הצופים, חדרה. (21)
60. מרדכי לויטס (מלים ומנגינות) : שירוני (21)
61. פנקס פרטי של אברהם דגן (בודא) מקיבוץ בארי (21)
62. פנקס פרטי של שרה פרצי (צור) (21)
63. דוד זהבי: מזמור לדוד - משירי דוד זהבי חלק ג' (20)
64. נתן אלתרמן: פזמונים ושירי זמר [טקסטים בלבד] כרך ב (20)
65. פנקס פרטי שני של שולה לביאל (20)
66. פסח קפלן: ספר הזמירות: שירי מופת לזימרה ממבחר השירה הכללית עם תוספת "שירי ישראל" ו"שירי ילדים" (תמלילים למנגינות ידועות עם הפניה לאתחלתת המקור) (20)
67. ברכה צפירה - קולות רבים (19)
68. זמרון (19)
69. שלום פוסטולסקי: קובץ שירים (19)
70. חמישים קנונים לשירה ולנגינה (18)
71. פנקס פרטי של חיים גוזמן (18)
72. שרה לוי תנאי: שאו זמרה (18)
73. אנתולוגיה לשירי עם ביידיש (17)
74. נגינות [ חלק ראשון - זה כל מה שיצא לאור] (17)
75. רחל בלובשטין: שירת רחל (מילים בלבד) (17)
76. אפרים בן חיים: זאת ארצנו - שירים לעם (16)
77. מה אספר לילד: ספר עזר לגננת, למורה בכיתות א' ב' ולהורים. ספר ראשון. (16)
78. סדר של פסח נוסח יגור: קריאה וזמרה (16)
79. שירי מקהלה [בשניים ובשלושה קולות] [חלק ראשון] (16)
80. אפרים בן-חיים: קובץ שירים (15)
81. בית החינוך בצפון: חוברת שירים [ב'] (מילים בלבד) (15)
82. יצחק קצנלסון: יש לי שיר - לילדי ישראל (15)
83. מנגינות שירינו (15)
84. משה ביק : נבנה ארצנו (15)
85. עוז, דפי שירה לצועדים (15)
86. פנקס פרטי ראשון של שרה חקלאי (סטולר) (15)
87. צבי קפלן: ציל-צליל - שירי ילדים לזמרה ולנגינה, קול ופסנתר (15)
88. אך זמר יש לנו: מזמורי ופזמוני גבת (מילים עם אתחלתות תווים) (14)
89. יצחק לוי : קובץ שירים (14)
90. פנקס פרטי מס' 1 של תלמיד/ת גימנסיה הרצליה (14)
91. פנקס פרטי של גדעון כנעני (14)
92. פנקס פרטי של דוד פיינשטיין (14)
93. שיר ומזמור לחייל (14)
94. שירו שיר: שירים חדשים לזמרה בציבור ולמקהלה (טקסטים בלבד) (14)
95. שירון לכיתה ה' (מהדורה ראשונה) (14)
96. שירי עם היתוליים ושירי יין, בתוך "מחניים" ק"ד (14)
97. שירים לבית הספר (14)
98. שרה לוי-תנאי : זמירות (14)
99. חיים אריה חזן: נגינות - קובץ שירים מנוגנים (תמלילים בלבד) (13)
100. יצחק אדל: שירי ילדים (13)
101. מה אספר לילד: ספר עזר לגננת, למורה בכיתות א' ב' ולהורים. ספר שני. (13)
102. מזמרת הארץ (13)
103. מעגבניה עד סימפוניה - השירה הקלה של אברהם שלונסקי (13)
104. משירי קומסומול (שירון בנק"י) (13)
105. פנקסי: לשומרים ולרעיהם [לא כולו שירים, טקסטים בלבד] (13)
106. שירון לכיתה ז' (13)
107. שירי עבודה ומולדת קובץ שלישי (13)
108. שירי עבודה ומולדת קובץ שני (13)
109. אברהם ברוידס: משירי אברהם ברוידס (12)
110. אפרים פישל ברזין: תרגומי שירה מיידיש (12)
111. החייל העברי: שירון (תמלילים בלבד) [1943] (12)
112. ולשוננו רינה - The Songs we Sing (12)
113. חנינא (טקסטים בלבד) (12)
114. עוד נמשכת השלשלת (12)
115. פזמונית מני אז עם תווים: משירי המחנות העולים (12)
116. שירון לכיתה ו' (12)
117. שירים לעם (חוברות א'-ז') (12)
118. שירת הנוער: מה שרו בתנועות הנוער (12)
119. 34 שירי עמים (11)
120. אורי גבעון: שירים (11)
121. בנימין עומר (חתולי): כוכב קטן - 50 שירים לגן הילדים ולכיתות א-ב (11)
122. הזמיר: שירי ילדים לזמרה ולמקרא [טקסטים בלבד] (תרס"ג עם הערות על כל המהדורות) (11)
123. הצרצר והנמלים (11)
124. יחיאל חגיז: בקצב הזמן - זמרים ופזמונים (תמלילים בלבד) (11)
125. לפי עוללים: שירים לחגים (11)
126. מן המיצר : משירי הגיטאות (11)
127. משה וילנסקי : על הכביש ירח (11)
128. משה וילנסקי : תמיד כלניות תפרחנה (11)
129. נתן אלתרמן: פזמונים ושירי זמר [טקסטים בלבד] כרך א (11)
130. ספר המועדים. כרך ח: ימי מועד וזיכרון (11)
131. שירון שומרי (11)
132. תריזה גויטיין - אמא, שירי לי : 12 שירים לילדים (11)
133. בקרן זוית: שירי משחק לגני ילדים ולבתי ספר (10)
134. המנגן/Jewish Songster חלק 2 (10)
135. ורדינה שלונסקי ואנדה עמיר פינקרפלד: הכל שרים (10)
136. יעקב פיכמן: ערבה (טקסטים בלבד) (10)
137. כך ישיר עולם צעיר (10)
138. לקט שירים רוסיים - כנס מארגני שירה בציבור (10)
139. משירי הארץ (10)
140. רבקה גווילי: יקינטון - שישה עשר שירים לקול ופסנתר (10)
141. שא רון (10)
142. שירון המכון למדריכי חו"ל (10)
143. שירי פסח לשירה בציבור ולמקהלה [חלק א] (10)
145. אנדה עמיר פינקרפלד: שירים לילדים (תמלילים בלבד) (9)
146. זמר חסידים לשבת למועד ולכל עת (9)
147. יוסף אוקסנברג : מיניאטורות אמנותיות (טקסטים בלבד) (9)
148. לצוערים תווים: שירים למקהלת ילדים (9)
149. מזמור (תמלילים בלבד) (9)
150. פנקס פרטי שני של שרה חקלאי (סטולר) (9)
151. שירון תנועת הבונים (9)
152. שירי עמי (Songs of my People) (9)
153. שירי פסח לשירה בציבור ולמקהלה, חלק ב' (9)
154. שמואל נבון : עלינו (9)
155. 140 פאלקסלידער [שירי עם] (8)
156. אנתולוגיה לחזנות ספרדית בעשרה כרכים (8)
157. הדי הארץ: Echoes of Palestine (8)
158. זמירות י"ד: שירי תנועה ומשחק (8)
159. חיים חפר: תווים ל"תחמושת קלה" (8)
160. יואל אנגל: חמישים זמירות לילדים (8)
161. ילדות קלה (טקסטים בלבד) (8)
162. לחנוכה: פרקי זמרה (8)
163. לשבת : שירים וניגונים (8)
164. מרדכי סתר: שירים לילדים (8)
165. עמנואל עמירן - לי לך: מזמורים (8)
166. פנקס פרטי גדול של הדסה ברלינסקי (8)
167. פנקס פרטי של רחל רבין-יעקב (8)
168. רונו נא: משירי התנועה - שירון השומר הצעיר לקראת השומריה הרביעית (8)
169. שירה בציבור לכינוסי בית המדרש למורים העברי (טקסטים בלבד) (8)
170. שירון לכתות ג-ד (8)
171. שירי מולדת (שירון של תנועת אחווה, טקסטים בלבד) (8)
172. שירי מקהלה (בשניים ובשלושה קולות) ספר שני (8)
173. שירי קיטנה [תמלילים בלבד] (8)
174. 125 שירים חדשים לזמרה בציבור ולמקהלה (טקסטים בלבד) (7)
176. אונדזער געזאנג (7)
177. החייל העברי (תמלילים בלבד) (7)
178. זכר... (תמלילים בלבד) (7)
179. זלמן יש לו מכנסים (7)
180. זמר לנו (7)
181. מזמרת רוסיה ל-7 בנובמבר (7)
182. מיר טראָגן אַ געזאַנג (7)
183. נחום נרדי: שירי פסח (7)
184. עלה והגשם: ספר התנועה המאוחדת (7)
185. צבי שץ: שירי זמר, בעיבוד לקול ופסנתר מאת עמית ויינר (7)
186. צלילי הארץ: שירי אהבה ושירי עם (7)
187. רפאל קלצ'קין: שירים ופזמונים (תמלילים בלבד) (7)
188. שיעורי הסתכלות וידיעת המולדת לשלוש שנות הלימוד הראשונות (טקסטים בלבד) (7)
189. שירי אחד במאי (7)
190. שירי לי מרילי (7)
191. שירי עבודה ומולדת קובץ רביעי (7)
192. שירים לבית הספר: חמישה עשר גליונות בשתי חוברות,בעריכת לוין קיפניס (7)
193. אברהם גולדפדן: המכשפה - פרקי זמרה ונגינה (6)
194. אוצר נגינות ישראל כרך 9; Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies: Folk Songs of the East European Jews (6)
195. אזוי האבן מיר געזונגען (6)
196. אלכסנדר ארגוב: ככה סתם (6)
197. אפרים בן חיים: קובץ שני (6)
198. החלוצים: לקט צלליות בלוויית שירי חלוצים עם מנגינות (6)
199. זמרה לפעוטים (במסגרת קורס למטפלות בילדים בגיל הרך) (6)
200. חדשות בן עזר (6)
201. טל בוקר: מקראה עברית אחרי האלף בית (6)
202. יואל אנגל שירי ילדים לקול אחד, לשניים ולשלושה קולות בלוויית הפסנתר (6)
203. יומן ירושלים, תש"ח : ברובע הנצור ובשבי הלגיון (6)
204. יונה הומייה: 12 שירים ספרדיים (6)
205. לירושלים מזמור: שירי עם ועדות (6)
206. מבחר שירי ציון (6)
207. מיצירות ראובן ירון (6)
208. נסים נסימוב: שירי ילדים לילדי גנון, גן וכתות ראשונות (6)
209. נשירה רעים: שירים חדשים לזמרה בציבור ובמקהלה (טקסטים בלבד) (6)
210. נתן אלתרמן: צריך לצלצל פעמיים (טקסטים בלבד) (6)
211. פניה ברגשטיין - גרעין טמנתי (6)
212. פניה ברגשטיין ומרדכי זעירא: שירים לפעוטים (6)
213. פנקס פרטי ראשון של שולה לביאל (6)
214. פנקס פרטי של זלדקה אבן (6)
215. פּערל פֿון ייִדישן ליד, ניו־יורק (6)
216. רונו נא: שירון השומר הצעיר (מהדורת תשל"ה) (תמלילים בלבד) (6)
217. שירון קפריסין חוברת א [כל שיצא] (6)
218. שירי עבודה ומולדת [קובץ ראשון] (6)
219. שירי פועלים ליום מהפכת אוקטובר (שירון ברית הנוער הקומוניסטי בנק"י) [תמלילים בלבד] (6)
220. תריזה גויטיין: חמור קטן - שירים לילדים עם הוראות למשחקים ריתמיים (6)
223. אופרה בגרוש (5)
224. אוצר שירי ציון (בשני כרכים) (5)
225. בזמר ובמחול (5)
226. ביכורים: קובץ שירים ליחיד ולמקהלה חוברת ב' (5)
227. בלהב הזמר - שירי בית"ר ושירים לכל עת (טקסטים בלבד) (5)
228. במצעד (5)
229. דוד שמעוני: שירים, חלק שני (טקסטים בלבד) (5)
230. ההווי החלוצי באספקלריה של הזמר, חלק ב', בתוך "מאסף" כרך ג-ד, עמ' 75 עד 109 (5)
231. הזמיר, מהדורה חדשה ומתוקנת, חלק ב - קובץ שירי מקרא לילדים (5)
232. יצחק אדל ואנדה [עמיר] פינקרפלד : נוצת זהב - שירים לילדים (5)
233. לידער פֿון געטאָס און לאַגערן (5)
234. לילה טוב : מחרוזת שירי ערש (5)
235. לראש השנה ולסוכות (5)
236. מבחר שירי עמנו (5)
237. מנשה רבינא: שירים לילדים, חוברות ג-ו (5)
238. נחום נרדי - Nachum Nardi: Israel - an album of Hebrew songs (5)
239. נחום נרדי: חנוכה - שירי ילדים (5)
240. נחום נרדי: ט"ו בשבט - שירי ילדים (5)
241. נתן יונתן: חופים - שירים ומנגינותיהם (5)
242. ספר הפזמונים (תיאטרון המטאטא): תכנית ד' (טקסטים בלבד) (5)
243. פנקס פרטי של זאב פרנק (5)
244. רבותיי ההיסטוריה חוזרת : שירי לוחמים (5)
245. רות כהן שנוק: נשירה ונרקודה - עשרים שירים ומשחקים (5)
246. שושנת תימן - בני תימן בזמר העברי (מלים בלבד) (5)
247. שיר לאלף עריסות : שירי ערש (5)
248. שנות המחנות העולים (5)
250. אונדזער געזאנג (שירון שרובו יידיש ומיעוטו עברית) (4)
251. אל המטבח בא כלב ושירים אחרים לתינוקות ולילדים טובים (4)
252. אליקום צונזערס ווערק (4)
253. אלף זמר ועוד זמר (4)
254. אנדה עמיר-פינקרפילד: שירי ילדים (4)
255. בשירת הדורות = דורות זינגען (4)
256. גרעין טמנתי (4)
257. המנגן/Jewish Songster חלק 1 (4)
258. ורדינה שלונסקי : שירים לקול ופסנתר (4)
259. זאב, פרחי בר (4)
260. זה שירנו צליל ישמיע – לקט פזמונים לחג כ"ה למעוז-חיים, תמוז תשכ"ב (4)
261. חנוך יעקובי: שירים לקול ופסנתר (4)
262. י"ח כורלים (4)
263. יהויכין סטוצ'בסקי: שירים לליבי (4)
264. יואל אנגל (ספר עליו עם שירים שלו) (4)
265. יוסף בן-ברוך (קופיאן): נחללה ונשירה (4)
266. יזהר ירון ": רינות (4)
267. יחיאל היילפרין: זמירות, חלק א', עם תווי נגינה מעובדת על ידי נ. חפץ (4)
268. יעקב פיכמן: עם שחר נצאה - שירים לילדים (טקסטים בלבד) (4)
269. יצחק אלתרמן: משחקים פרבליים. שירים, משחקים ומחזיות לגני ילדים ולבתי ספר (4)
270. יצחק יצחק: הנשק הסודי - פזמונות חיילים (טקסטים בלבד) (4)
271. כינור קטן : אוסף שירי ילדים בלוויית טעמי זמרה (4)
272. לפלוגה ה' (4)
273. מרים ילן שטקליס [מתרגמת]: הי יחד - שירי עם מקרוב ומרחוק (4)
274. נחום נרדי: ראש השנה/סוכות - שירי ילדים (4)
275. נחום נרדי: שבת אחים גם יחד - צלילי מוסיקה לפסוקי תנ"ך בארבע חוברות (4)
276. נשירה: מנגינות לגן, לבית הספר ולעם. חוברת א: יורה, תפוח זהב, חנוכה (4)
277. ספר השירים לתלמיד, חלק ב (4)
278. עברית נזמרה: על לקט שירי גן הילדים העברי מתקופת תחיית הלשון (4)
279. עמנואל לין : רסיסי הווי מני אז (תמלילים בלבד) (4)
280. עשרים קנונים מתקופת הברוק (4)
281. קבוצת שירים: שירים נבחרים מטובי משוררינו (טקסטים בלבד) (4)
282. קדיש יהודה סילמן: לכו נרננה - שבעים שירי-עם משירת הגולה וארץ-ישראל (4)
283. קול ברמה: שירון מחנה "רמה" (4)
284. קול זמרה: קובץ שירים לבתי הספר (4)
285. שאר-ישוב אולסוונגר: שירים (4)
286. שירון לכיתה ח' (מהדורה ראשונה) (4)
287. שירון לכיתה ח' (מהדורה שניה) (4)
288. שירים וריקודי עם חוברת 1 (4)
289. שמח! (שירון סטנסיל שחולק ל:יחברים" בניסן תש"ה) (טקסטים בלבד) [לא מזוהה] (4)
290. 125 שירים לזמרה בציבור ולמקהלה (טקסטים בלבד) (3)
295. אברהם גולדפאדן: שירים ומחזות (טקסטים בלבד) (3)
296. אברהם שלונסקי: 11 שירים לקול ופסנתר (3)
297. אהרן אשמן [מתרגם]: פרקי אורטוריה, ספר 1 [כל שנדפס] (3)
298. אלבום שירים מאת קומפוזיטורים ארצישראליים לקול ופסנתר, כרך 2 (3)
299. אלתרמן, פזמונים ושירי זמר ב' (3)
300. ביכורים: קובץ שירים לקול יחדי ולמקהלה. חוברת א' (3)
301. בפי חיילייך מזמור (3)
302. בתל אביב על החולות (3)
303. דור דור וניגונו י"א-י"ב: שירי שבת (3)
304. החזית השנייה : הארגון הצבאי הלאומי בארצות אירופה 1946 - 1948 (3)
305. זלמן שניאור: שירים תרס"א - תש"ה (תמליל בלבד) (3)
306. זמרו לו Zamru Lo: congregational melodies, vol. 1 (3)
307. זמרו לו Zamru Lo: congregational melodies, vol. 3 (3)
308. חיים נחמן ביאליק: שירים ביידיש, שירי ילדים, שירי הקדשה- מהדורה מדעית (מלים בלבד) (3)
309. חיים נחמן ביאליק: שירים תרנ"ח - תרצ"ד - מהדורה מדעית (מילים בלבד) (3)
310. יהודה שרת: שירי מקהלה לימי מועד וזיכרון (3)
311. יואל אנגל (ענגעל): 50 קינדערלידער (גרסת מקור של 50 זמירות לילדים) (3)
312. יואל אנגל: שירים לקול יחיד ולמקהלה (3)
313. יידישע פאלקסלידער אין ראסלאנד (טקסטים בלבד) (3)
314. ילדים שרים (3)
315. יעקב אורלנד: היו לילות - שירי הזמר של יעקב אורלנד (3)
316. יעקב פיכמן: כלנית - שירי ילדים (טקסטים בלבד) (3)
317. יצחק פאר: שירי ילדים מושרים בפי חנה אהרוני (3)
318. כינור ציון (3)
319. כנור ציון (3)
320. כנור קטן : אסף שירי ילדים בלוית טעמי זמרה, לגני ילדים ולבתי ספר (3)
321. כתבי יעקב כהן (3)
322. לוח "החבר" (לוח שימושי ספרותי) לשנת תרצ"א (3)
323. לוי וכטל [מחבר ומעבד]: 34 שירים למקהלה [למקהלת ילדים] (3)
324. למקהלה ספר א' (3)
325. מה אספר לילד: ספר עזר לגננת, למורה בכיתות א' ב' ולהורים. ספר שלישי. (3)
326. מוזיקאלישער פנקס (3)
327. מנשה רבינא: החייל במוסיקה היהודית והעולמית (3)
328. מקהלון: שירים למקהלה מעורבת (3)
329. משה ביק : שירים לקול ולפסנתר (3)
330. משה ביק: חגים וזמנים (3)
331. משה טבנקין, ספר שירים (3)
332. משה רפפורט: שירים לקול ופסנתר (3)
333. משירי בית"ר [תמלילים בלבד] (3)
334. משירי הארץ (3)
335. ניסן כהן מלמד, רינתי, חוברת א' [מהדורה 2]: 30 שיר לשבת ר"ח ומועד לגן לבית הספר ולשירה בציבור (3)
336. נעימות ג' (3)
337. נעימות ז' (3)
338. ספר המועדים, כרך ו': ימי מועד וזיכרון - פורים, ל"ג בעומר, חמישה עשר באב (3)
339. ספר הפזמונים (תיאטרון המטאטא): תכנית ג' (טקסטים בלבד) (3)
340. ספר קלוסובה (3)
341. עוד שיר אחד...: משירי מרדכי זעירא (3)
342. עולם הילדים: ספר לימוד השפה ודקדוקה בשיטה קלה, חלק שני (3)
343. עמנואל זמיר: ארבעה שירים בעיבוד יהויכין סטוצ'בסקי לקול ופסנתר (3)
344. ענות חלק ג' - לאחד במאי (3)
345. עשרה שירים למקהלה מעורבת מהמאה XV-XVII (3)
346. פנקס פרטי של חיה מינצברג (3)
347. פנקס פרטי של יסכה (לוי) פלג (3)
348. פנקס פרטי של נעמי רז (3)
349. צבי טלמון [מונסון] (מלחין או מעבד): תו-רון - שירים למקהלה, בתי ספר וזמרה בציבור (3)
350. קובץ שירי ציון ושירי עם מאת משוררים נודעים (3)
351. קובץ שירים לבתי הספר עם תווי נגינה (3)
352. רחל בלובשטיין: בבית ובחוץ (חרוזים לילדים) [מילים בלבד]; ציורים: ו[יליאם] שבט (3)
353. רפרפת צחוק ודמע (3)
354. רשומות [כתב עת], סדרה חדשה, כרך א (3)
355. שיר המקהלה (3)
356. שיר לטף: שירון פנימי מנענה [קיבוץ נען] (טקסטים בלבד) (3)
357. שירון דתי לחיילי צה"ל (3)
358. שירון ישראלי : קובץ ראשון (3)
359. שירון לכיתה ז' (מהדורה ראשונה) (3)
360. שירון פנימי של קצין חינוך ראשי, ענף הווי ובידור (טקסטים בלבד) (3)
361. שירי עם יהודיים (המשך סדרות א ב ג של שירי עמים) (3)
362. שירי עם יהודיים [מרומניה] כרך א [כל מה שיצא כנראה], (3)
363. שירים לעם חוברת ה': שירי גולה בפי ציון (3)
364. שלושה שירי פסוקים למקהלה בשני קולות (3)
365. שלמה הופמן: שיר וזמר (3)
366. תווי מסורת: המחשת ערכי המסורת דרך שירה (3)
368. 120 ניגוני חסידים (2)
369. 40 גבעטרון: שירים לאורך הדרך (2)
380. אברהם אברונין: מזכרת מנחם - שירים לילדים (תמלילים בלבד) (2)
381. אברהם דאוס: שירים לקול ופסנתר (2)
382. אברהם צבי אידלזון: צלילי אביב (2)
383. אַבֿרהם רייזען: די לידער פֿון אַבֿרהם רייזען (2)
384. אברהם שלונסקי: דגש קל (טקסטים בלבד) (2)
385. אליהו מאיר קרוגמן: זמרה לנוער ולעם (2)
386. אלישבע: ילקוט שירים (2)
387. אלכסנדר אברמוביץ (ארגוב): צרור מנגינות (2)
388. אלתרמן, פזמונים ושירי זמר א' (2)
389. אנו אנו הפלי"ם (2)
390. אפרים תלמי: לחנים לשיריו (2)
391. אריה לבנון (מעבד): שרים במקהלה (2)
392. במחול ובתנועה [או: בתנועה ובמחול] (2)
393. במחול ובתנועה: חוברת תווים נלווית (2)
394. בנבל עשור (2)
395. בנימין עומר: משלי שלמה - י"ב קנונים (2)
396. בעמל ובשיר: שירי מעמד ותנועות הנוער (2)
397. גינתנו: מכינה פרבלית לבתי ספר עברים - ספר המורה (2)
398. דור דור וניגונו ד': לט"ו בשבט (2)
399. הבה נשירה [במעלה] (2)
400. הגן רוקד (2)
401. הזמיר + טעמי זמרה לשירי "הזמיר" (מהדורת אודסה תר"ע 1910) (2)
402. החשמונאים: דרמה בעלת חמש מערכות [טקסט בלבד] (2)
403. היו חלוצים בליטא: סיפורה של תנועה 1916 - 1941 (2)
404. הכול בכול מכל כול (2)
405. הלוך הלכה החבריא: מרוסיה באהבה (2)
406. ורדה גלבוע [ורדה קרפ]: 10 שירים לילדי הגן (2)
407. זלמן שניאור: לילדי ישראל (מהדורת תשי"ג) (2)
408. זלמן שניאור: לילדי ישראל (מהדורת תשכ"ד) (2)
409. זמירות - שירים לעם, לנוער ולבתי -ספר. חוברת 23 - 24: חג השבועות (2)
410. זמר ומחול, חוברת מס' 2: 25 ניגונים ומחולות עם (2)
411. זמרו לו Zamru Lo: congregational melodies, vol. 2 (2)
412. זמר'ל: שירים שלא נשכח ביידיש ובעברית (2)
413. זמרת [zimrat], חוברת מס' 11 (2)
414. חאפלה של שירים: לקט שירים המושרים בחאפלות [מלים ואתחלתות לחן] (2)
415. חניתה בשירה ובזמר (2)
416. יהודה הלוי - כנור לשיריך : אוסף מנגינות לשירי ר’ יהודה הלוי (תוספת מוסיקלית לחוברת "מזכרת הלוי") (2)
417. יהודה קרני: בשערייך מולדת (טקסטים בלבד) (2)
418. יונה ירחי רבניצקי [חוברת זיכרון] (2)
419. יוסף הדר: ערב של שושנים (2)
420. יצחק אדל (מעבד): לשוננו רינה - 50 שירי מקהלה לקולות שווים (2)
421. יצחק אליהו נבון: ינון (תמלילים בלבד) (2)
422. יצחק בן צבי: הד התבור (2)
423. יצחק יצחק: אלף לילה - שירי מלחמה (טקסטים בלבד) (2)
424. יצחק לוי: שבעה שירי ילדים בליווי פסנתר (2)
425. כינור ישורון : אסופת שירים ערבים ולאומיים לשיר בבית ובבית הספר בעד תלמידי בתי הספר והחדרים (תמלילים בלבד) (2)
426. כנף רננים (2)
427. לוח "החבר" (לוח שימושי ספרותי) לשנת תרפ"ט (2)
428. לחנים של מלחיני הקיבוץ הארצי (2)
429. לידער פון דור צו דור: Songs of Generations (2)
430. ליום האחד במאי: חוברת עזר לגננת ולמורה בכתות א’ ב’ (2)
431. לייב גלנץ: שירים לקול ופסנתר (2)
432. לשבת מזמור: זמירות לשבת עם תווי נגינה (2)
433. לשיר עם אפי נצר: השירים שאנו אוהבים, חלק א' (2)
434. מאיר בן אורי: י"ב קנונים, פסוקי דזמרא (2)
435. מבחר שירי הארץ (2)
436. מה שרו בארץ בראשית העלייה השלישית? בתוך ידע עם כרך 3 (תשט"ז), חוברת 2 - 3 (2)
437. מזמורים לחייל היהודי (2)
438. מחולות עם (עורכת: תרצה הודס) (2)
439. מיכאל דוד לוי : שירים לקול ופסנתר (2)
440. מיכאל דוד לוי: זמרת [Zimrat] חוברת מס' 15 - שירי מיכאל דוד לוי (2)
441. מכבי-לידרבוך Makkabi-Liederbuch (2)
442. מן המיצר שירים מן הגיטאות והמחנות ושירי מרד (2)
443. מקראות בן עמי המחודשות, ספר שני: במשעול (2)
444. מרים ילן שטקליס: חיים ומילים- זכרונות, שירה, פרוזה, תרגום (2)
445. משה ביק (מעבד): שירי מקהלה נבחרים (2)
446. משה דפנא: לשדות המוריקים - שירים ומנגינות לילדים (2)
447. משירי הגולה המזרח אירופית: חומר עזר בלימוד הנושא המשותף במוסדות החינוך (2)
448. נגינות: ספר ללימודי המוסיקה חלק רביעי [ספר לתלמיד] (2)
449. נחום נרדי: 18 שירים למורי סמינריון הקיץ של מורי "המרכז לחינוך" (2)
450. נחום נרדי: פורים - שירי ילדים (2)
451. נחום נרדי: שבועות - שירי ילדים (2)
452. ניגונים נודדים, בתוך תצליל א (2)
453. נירה חן [מלחינה/מעבדת]: 7 שירים ל-2 - 3 קולות (2)
454. נסים נסימוב : שירי מקהלה נבחרים (2)
455. נסים נסימוב: שירים ובלדות למקהלה מעורבת (a cappella) (2)
456. נעימות א' (2)
457. נשירה: מנגינות לגן, לבית הספר ולעם. חוברת ו: קנונים (2)
458. ספר החסידות (2)
459. ספר המועדים, כרך ד: סוכות (2)
460. ספר שירים ומנגינות לגני ילדים ולבתי ספר קובץ שני מהדורה ראשונה (2)
461. ספר שירים ומנגינות לגני-ילדים ולבתי-הספר קובץ ראשון מהדורת תשט"ז (2)
462. ספר שירת ישראל (The Jewish Song Book) (2)
463. עגן ותזמורתו (טקסטים בלבד) (2)
464. עזרא גבאי : שירי ילדים (2)
465. עלי שיר : ספר לימוד המוסיקה, שנה א [כיתה ד][ (2)
466. עמנואל הרוסי: שירים ופזמונות [ללא תווים] (2)
467. ענות חלק ב: שירי פסח (2)
468. ענות חלק ו': אסופת שירי רועים לקול אחד (2)
469. עת הזמיר (2)
470. פולקלור מוסיקאלי של יהודי מזרח אירופה (2)
471. פנקס הקהילה אלכסנדריא: ספר יזכור (2)
472. פנקס פרטי קטן של הדסה ברלינסקי (2)
473. פנקס פרטי של חנה מילסון (אדלר) (2)
474. פנקס פרטי של רבקה פיינשטיין (2)
475. פרוייקט בן יהודה (2)
476. צבי הלוי: לילד מזמור (2)
477. צבי טלמון (מונסון): עט הזמיר - שירים למקהלה לבתי ספר ולזמרה בציבור (2)
478. צבי סופר: שירים לבית הספר ולעם חלק א (2)
479. צליל וצעד [ספר משחקים ריתמיים עם חוברת תווים נספחת] (2)
480. צלינה לפובסקי: שירים לילדים (2)
481. קטלוג דפי מקהלה לבתי הספר חוברת 1 (2)
482. רחל בלובשטין: משירי רחל (2)
483. שאו זמרה: קובץ שירים לזמרה בציבור (2)
484. שאול טשרניחובסקי - כל השירים (מהדורת 1951) (2)
485. שאול טשרניחובסקי: כל השירים [מהדורת תרצ"ז] (2)
486. שירה בציבור לכינוסי בית המדרש למורים העברי (טקסטים בלבד) חלק ב' (2)
487. שירון לכתה ח' (מהדורה ראשונה) (2)
488. שירון למקהלה א' (2)
489. שירי העלייה השלישית (תרע"ט - תרפ"ג) (2)
490. שירי ילדים: א. שירי שבת; ב. שירי יום הולדת (2)
491. שירי ילדים: גשם (2)
492. שירי מצעד חוברת א' (תמלילים בלבד) (2)
493. שירי מקהלה (בשניים ובשלושה קולות) ספר שלישי (2)
494. שירי עמים לקולות שווים (2)
495. שירי עמים סדרה ב' (2)
496. שירי עמים סדרה ג': דרום אמריקה וספרד (2)
497. שירים - קובץ שירים לגנים ולבתי ספר (2)
498. שירים ומערכונים: מבחר קטעים מתוכניות להקות צה"ל תש"ח-תשי"ח 1948 - 1958 (טקסטים בלבד) (2)
499. שירים וריקודי עם חוברת 2 (2)
500. שירים וריקודי עם חוברת 3 (2)
501. שירים וריקודי עם חוברת 4 (2)
502. שירים וריקודי עם חוברת 5 (2)
503. שירים עממיים ארצישראליים (2)
504. שלמה הופמן: בקול ושיר (2)
505. שלמה הופמן: צלילי נוף - שירים בשניים, שלושה וארבעה קולות שווים (בפועל לקולות נשים לא שווים) (2)
506. שלמה רביץ: ילקוט זמירות, חלק א [כנראה כל שנדפס] (2)
507. שם בחורשה: שירי עין חרוד (2)
508. שנים עשר שירים לעם בשביל שירה בציבור, סדרה ו' (2)
509. שרה לוי תנאי (מחברת מלים): שירים ומזמורים (2)
510. תו-שיר: שירון להוראת תורת המוסיקה (2)
511. תחמשת קלה (2)
512. תכנית השירה בציבור (2)
534. א. ל. ירון ושולמית דון יחיא: זמרוני הכרמל, חוברת 1 (1)
535. אברהם ברוידס.שירים כרך שני (1)
536. אהרון ליבושיצקי : שיר וזמר ... לבני הנעורים [רוב השירים: טקסט בלבד] (1)
537. אהרן ליבושיצקי: למען אחיי הקטנים (1)
538. אהרן עזריאל: אזן אהרן (1)
539. אהרן רבינוביץ: שומע קולות (1)
540. אונטער די גריניקע ביימעלעך, חלק ראשון [?] (1)
541. אונטער די גריניקע ביימעלעך, חלק שלישי [?] (1)
542. אונטער די גריניקע ביימעלעך, חלק שני [?] (1)
543. אוצר נגינות ישראל כרך 4: נגינות ספרד והמזרח (1)
544. אחוה: בית חרושת לתקליטים ופטיפונים (1)
545. אידישע און העברעישע ליעדער (1)
546. אידל פרסמן (מתרגם): גיתה - ליריקה [טקסטים בלבד] (1)
547. אל ארצי (1)
548. אלבום של מנגינות עבריות 2: לזמר ולנגן בקול אחד להספר "שירי ציון" (בשני חלקים) (1)
549. אליהו הכהן, 'על הררי ציון': בחיפוש אחר המנון לאומי בתוך: לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה יפה ברלוביץ, יוסף לנג (עורכים) עמ' 223-247 (1)
550. אליעזר שטיינברג: חרוזים ומעשיות (1)
551. אליקום צונזערס ווערק : קריטישע אויסגאבע [2 כרכים] (1)
552. אלישבע ביחובסקי: כוס קטנה (טקסטים בלבד) (1)
553. אלכסנדר פן / השירים (כרך ב') (1)
554. אלתרמן לילדים (1)
555. אנדה עמיר-פינקרפלד: גן חיות של עננים (תמלילים בלבד) (1)
556. אנחנו שרים (1)
557. אנחנו שרים לך (1)
558. אנתולוגיה חזנית, כרך 1 Cantorial anthology of traditional and modern synagogue music (1)
559. אנתולוגיה חזנית, כרך 3 Cantorial anthology of traditional and modern synagogue music (1)
560. אנתולוגיה חזנית, כרך 4 Cantorial anthology of traditional and modern synagogue music (1)
561. אף על פי: ספר עלייה ב' (1)
562. אריאל: כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ארץ נולדת : 60 למדינת ישראל (1)
563. בזכרנו את ציון: שירים חדשים עם תווי נגינה לחנוכה וט"ו בשבט (1)
564. במחזה (טקסטים בלבד) (1)
565. במחנה (1)
566. בני רוזנברג: בטרם טל (טקסטים בלבד) (1)
567. בנימין עומר (חתולי): הלחם ומזונות האדם (1)
568. גווילי אש, ילקוט כולל עזבונם הספרותי אמנותי של הנופלים במלחמת הקוממיות, כרך ג (1)
569. גי-ג מי זה בא?: 10 משחקי תנועה לגיל הגן לפי נעימות עממיות, מתורגם [!] ע"י מרים ויצמן (1)
570. גליונות: סיפורים ושירים לגן הילדים (ספר שביעי) (1)
571. געזאנג און קאמף (1)
572. דב זמיר: שירים ונעימות (1)
573. דבורה הנביאה: חיזיון תנ"כי בשירה בארבע מערכות בצירוף תווי זמרה לשירים (1)
574. דוד זהבי : שלא ייגמר לעולם - מבחר מנגינות (1)
575. דוד עדעלשטאַט: עדעלשטאַט'ס פֿאָלקס־געדיכטע, (1)
576. דו-קול: שירים למקהלות ילדים ונוער (1)
577. דור דור וניגונו י': לימים הנוראים ולחג הסוכות (1)
578. דניאל פקטורי : שירים למקהלה ולתזמורת (1)
579. דף למקהלה מס' 301 (1)
580. דפי זמרה (1)
581. דפים למקהלה [גימנסיה הרצליה/בית התלמיד] (1)
582. הבה נציגה, כרך א' (1)
583. החלילית, חלק א (מהדורה שישית) (1)
584. היסטוריה לילדים, חלק א: מימי אברהם עד יהושע (1)
585. הכינור [טקסטים בלבד] (1)
586. המכשפה: פרקי זמרה ונגינה בתרגום אברהם לוינסון (1)
587. המתלמד (ספר לימוד לעברית) (1)
588. הצדיק מקאלוב וקהילתו (1)
589. הראשון לחי"ל: ספר הגדוד הראשון בחטיבה היהודית הלוחמת (1)
590. השירה העברית בפולין בין שתי מלחמות העולם (1)
591. השירה העברית בתקופת חיבת ציון (טקסטים בלבד) (1)
592. זכרונות של חלוץ מארץ אשכנז (1)
593. זלמן שניאור : עם שקיעת החמה - שירים (1900 - 1906) [טקסטים בלבד] (1)
594. זמירות - שירים לעם לנוער ולבתי ספר. חוברת 13: מחולות עם (1)
595. זמירות - שירים לעם לנוער ולבתי ספר. חוברת ז': י"א באדר - פורים (1)
596. זמירות - שירים לעם, לנוער ולבית הספר. חוברת 19 - 22: מדן ועד אילת (1)
597. זמירות - שירים לעם, לנוער ולבתי ספר. חוברת 16: שירי לכת (1)
598. זמירות - שירים לעם, לנוער ולבתי ספר. חוברת 31: פסח (1)
599. זמירות - שירים לעם, לנוער ולבתי ספר. חוברת 34: שירי ערש (1)
600. זמירות ותשבחות לליל השבת (Songs and Praise for Sabbath Eve) (1)
601. זמירות ט' : שירון ל"שלום אלף" (1)
602. זמירות י"א: שירון ל"שלום גימל" (1)
603. זמרה בציבור בהדרכת החייל מ. ברונזפט [משה גורלי] (1)
604. זמרו - שירון העשור לחיילי צה"ל (1)
605. זמרת [Zimrat] מס' 13 (1)
606. חגים ומועדים בחינוך (1)
607. חדוה גלבוע: שיר נשירה (1)
608. חיים אברהם פרידלנד: שירון לבתי ספר (1)
609. חמישים זמירות לילדים (1)
610. ידידיה אדמון: 12 שירים לקול ופסנתר (1)
611. יהויכין סטוצ'בסקי: רינונים - שירי ילדים (1)
612. יואל ולבה: יו"ד גימ"ל שירי משחק לילדים (1)
613. יונה (ילין) קלאי: שירים לילדים (1)
614. יוסף בן ברוך: עלי שיר (1)
615. יוסף הדר (מעבד): שירי מקהלה בשני קולות, חוברת 2 (1)
616. ילקוט הילד (1)
617. יעקב אורלנד: מבחר כתבים (כרך א') (1)
618. יעקב אורלנד: נגן עוגב - קובץ שירים נבחרים (1)
619. יעקב פיכמן: אגדות ושירים (טקסטים בלבד) (1)
620. יעקב רמון: השחר רן (1)
621. יפת, חוברת ד'': שירים של מיכאיל לרמונטוב בתרגום דוד שמעונוביץ [שמעוני] (1)
622. יצחק קצנלסון : שירים 1903 - 1938 (1)
623. יצחק קצנלסון כתבים אחרונים (1)
624. יצחק קצנלסון: הנביא : חזיון בשלש מערכות (1)
625. ישעיהו בן חיים: לי ארץ זית (1)
626. כל שירי ח.נ.ביאליק (1)
627. כנור ציון [מהדורה ראשונה] (1)
628. כרמנו: ספר מקרא... חלק ב': לשנת הלימודים הרביעית (1)
629. כתבי חיים ארלוזורוב, כרך שביעי: רזי אביב (שירים) (1)
630. כתבי יעקב פיכמן (1)
631. לאה גולדברג: מה עושות האיילות (שירים לילדים) (1)
632. להבות באפר (1)
633. לואי לבנדובסקי (L. Lewandowski): תודה וזמרה (Toda W'simrah) (1)
634. לואי לבנדובסקי (Lewandowski): קול רינה ותפילה (1)
635. לוח "החבר" (לוח שימושי ספרותי) לשנת תרפ"ח (1)
636. לחסידים מזמור: מאסף ספרותי ואמנותי לנגינה עממית-דתית של החסידים (1)
637. לפתח אהלינו: צרור פזמונים (תמלילים בלבד) (1)
638. מאה שירים ראשונים (1)
639. מועדים, כרך ראשון: ספר החנוכה (1)
640. מזמרת הארץ, מחברת ב: על משמר המולדת (1)
641. מזמרת הארץ, מחברת ג : שירים ופזמונות (1)
642. מחברת מזמרת (תמלילים בלבד) (1)
643. מחולות הארץ (1)
644. מיומנו של מועמד לבגידה (1)
645. מנגינות ולחנים לראש השנה ויום הכיפורים (1)
646. מסורת הכליזמרים בארץ ישראל (1)
647. מעבר לתכלת (1)
648. מרדכי זעירא: פיל-פילון (שירים לילדים) (1)
649. מרננת: רומן מחיי היהודים בדמשק (1)
650. מרק לברי: שבעה שירים לקול ולפסנתר ולמקהלה (1)
651. מרק לברי: שירים נבחרים (לקול ופסנתר ולמקהלה) (1)
652. משירת הארץ (1)
653. מתוך ילקוט הצד: שירים ופזמונות (1)
654. מתוך שלושה שירים לסופרן (או טנור) ופסנתר (1949) (1)
655. נחום נרדי: עם ישראל חי, לציון מלחמת ששת הימים (1)
656. נחום נרדי: שירי שבת (1)
657. נחום צמח מייסד "הבימה" בחזון ובמעש (1)
658. ניגון וזמר חלק ב' (1)
659. ניגון וזמר חלק ד (1)
660. ניגוני חסידים מגליציה (1)
661. ניגונים (1)
662. ניגונים חסידיים: שירים ומועדים (1)
663. ניסן כהן מלמד: רינתי, חוברת ב': שירים לגן לבית הספר ולעם (1)
664. ניסן כהן מלמד: רינתי, חלק א: 30 שיר לשבת, ראש חודש ומועד (1)
665. ניסן כהן מלמד: רינתי, חלק ג' (1)
666. נעימות ד' (1)
667. נעימות ו' (1)
668. נשירה: מנגינות לגן, לבית הספר ולעם. חוברת ב': ט"ו בשבט, אחר הגשם, משפחה (1)
669. נשירה: מנגינות לגן, לבית הספר ולעם. חוברת ה: פסח, ל"ג בעומר, שבועות (1)
670. סולפג' לבית הספר ולעם (1)
671. ספר בני עקיבא (1)
672. ספר החנוכה (בסדרה "מועדים") (1)
673. ספר המועדים, כרך ג : שבועות (1)
674. ספר המועדים, כרך ה: ימי מועד וזיכרון - ראש חודש, חנוכה, חמישה עשר בשבט (1)
675. ספר העלייה השלישית (בשני כרכים) (1)
676. ספר השירים - קובץ חדש, מהדורה עם חלק שני (לבית, למחולות ולמקהלה) (1)
677. ספר השירים - קובץ ראשון (מהדורה עם חלק בגרמנית) (1)
678. ספר השירים - קובץ ראשון לגני ילדים, לבתי ספר עממיים ותיכוניים (מהדורה שנייה) (1)
679. ספר השירים לתלמיד חלק א' (1)
680. ספר שירי זמרה השלם (1)
681. ספרי הראשון: הריסטומתיה קטנה (לילדים בני שמונה ותשע שנים) [השירים בתמלילים בלבד] (1)
682. ספרייה מוסיקלית קטנה מס' 80 (1)
683. ספרנו, חלק א: אלף בית לשנת הלימודים הראשונה (1)
684. עברית נדברה עברית נזמרה (1)
685. עוגה עוגה עוגה - שירי פעוטות (1)
686. עמנואל האקן: ניגונים צו יידשער דיכטונג (1)
687. עמנואל עמירן: התעני - [שישה שירים] לקול ופסנתר (1)
688. עמנואל עמירן: יד אל יד - חרוזי ילדים (מילים: שרה לוי) (1)
689. עמנואל עמירן: נאוה, שירים לקול ופסנתר (1)
690. עמנואל עמירן: קול קרא לי, למקהלות דו קוליות (1)
691. עשו (1)
692. פאול בן חיים (מעבד): נעימות מהמזרח לקול נמוך ולפסנתר (1)
693. פניה ברגשטיין, ניסע אל השדה (1)
694. פנקס פרטי מאילניה, הולנד (1)
695. פנקס פרטי של יהודית דיין (שם לא בטוח, אותר על ידי יאיר מיש) (1)
696. פנקס פרטי של לאה ויינשטוק (1)
697. פרסום בדיד (1)
698. צבי הלוי: שיר מזמור (1)
699. צביה שוייג: שירי משחק ומחול לגן הילדים ולכיתות א-ד (1)
700. צלילים : מוסיקה ואמנות לנוער (כתב עת) שנה שנייה חוברת ב (1)
701. צלילים מספרים: ערכי מוסיקה, תולדותיה, יוצריה וכליה (1)
702. קדיה מולודובסקי: יידישע קינדער (1)
703. רון יחד: פרקים לזימרה בציבור ובמקהלה (1)
704. רות מן וטוני שטייניץ: משחקים ריתמיים (1)
705. רחל בלובשטין: רחל שירים מכתבים רשימות קורות חייה (1)
706. רעיון התעופה בבית הספר: תכנית לשילוב התעופה במקצועות הלימוד (1)
707. רפאל ספורטה: ארמון החול (1)
708. ש. שלום: כתבים, כרך י"ב (1)
709. שאול טשרניחובסקי: כל כתבי שאול טשרניחובסקי (מהדורת 1995) (טקסטים בלבד) (1)
710. שאול טשרניחובסקי: ראי אדמה (1)
711. שאול טשרניחובסקי: שירים (1)
712. שבט משוטטי הכרמל בצופים, חוברת מס' 6/7 [שירון] (1)
713. שחרית: ספר לימוד הלשון העברית, חלק א: לשנה הראשונה (1)
714. שחרית: ספר לימוד הלשון העברית, חלק ב: לשנה השנייה (1)
715. שירון ל"שלום אלף" (=זמירות ט') (1)
716. שירון ל"שלום גימל" [ = זמירות, חוברת י"א] (1)
717. שירון לאחד במאי (1)
718. שירון לבית הספר (תמלילים בלבד) (1)
719. שירון לכיתה ה' (מהדורה שניה) (1)
720. שירון לנוער: למחנות, לטיולים ולמסיבות (1)
721. שירון לתזמורות עממיות (1)
722. שירי זמרה. חלק ראשון [כל שיצא] : קבץ שירים קלים, פיוטים ופזמונים נבחרים, הראויים להיות שגורים בפי הילדים (1)
723. שירי מחתרת [לכבוד] עצרת חגיגית במלאת 15 שנה לפריצה למבצר עכו (1)
724. שירי עבודה ומולדת - לחג חצי היובל של ההסתדרות (1)
725. שירי עם יהודיים למקהלה (1)
726. שירי עמים סדרה א' (1)
727. שירי ערש יהודיים בגולה ובארץ (1)
728. שירי תימן [טקסטים בלבד] (1)
729. שירים ופזמונות לילדים (1)
730. שירים וריקודי עם חוברת 6 (1)
731. שירים לבתי ספר עם תוי נגינה (1)
732. שירים לט"ו באב (1)
733. שירים לילדים/מרק לברי לקול ופסנתר [= חמשת השירים באופוס 200] בסדרה "שירי ישראל" (1)
734. שירים למקהלה בשני קולות (1)
735. שירים לעם בעריכת מנשה רבינא שירי לכת (1)
736. שירים לקול ולפסנתר (1)
737. שירים לשבת ולמועד (1)
738. שירים עד הבוקר (תמלילים בלבד) (1)
739. שמואל אלמאן: זמירות לילדים (1)
740. שמעון שמואל פרוג: שירי פרוג בתרגום יעקב קאפלאן (1)
741. תו לתו: סולפג' עברי. חלק א': סולם לה (1)
742. תו לתו: סולפג' עברי. חלק ב': סולם דו (1)

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: