הקטן
גופן
הגדל
גופן
העמקים

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אל הביצה (אל הביצה באומץ רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אל הציפור (לחן עממי יידי) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אל הציפור (לחן גדליה רבינוביץ) (שלום רב שובך)
 4.  אל הציפור (לחן לא ידוע 1) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אל הציפור (לחן לא ידוע 2) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אל הציפור (לחן מילנר) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אני רוצה לנסוע (אני רוצה לנסוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  בנות תענך (צל ערבית חמק מן התבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  בעמק בית שאן (בעמק בית שאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  בעמק מזרחה (בעמק מזרחה לרגלי ההר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  גבעתי (בעמק בעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  הורה משמר העמק () קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  הנחל בעמק (הנחל בעמק בעצב יזרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  העמק הוא חלום (העמק הוא חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  השמח בחלקו (יש לי יש ביזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  זמר קטן מן העמק (הוי העמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  טיילתי בעמק (טיילתי בעמק, צמאתי מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  טיילתי בעמק (לחן יריב אזרחי) (טיילתי בעמק במקל נוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  יום פנה (יום פנה והעמק צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  לשדות יזרעאל (לשדות יזרעאל להרים סביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  מולדתי (על משמר העמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  עמק (פלדה כחולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  עמק יזרעאל (בקעה עמוקה בין הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  עמק מולדת (על גבע ותל בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  עמק עמק עבודה (עמק עמק עבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  פה בעמק דור צומח (פה בעמק דור צומח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  קציר בעמק (עת עמוד השחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  רומנסה על אחדות העבודה (היה זה בעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  שיר הכביש (כביש לבן ומבריק מה לך חכינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  שיר העגלון (מעונן הכרמל וקודר העגלון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  שיר העמק (זה הזמן עשה אלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  שיר העמק (לחן מקס ינובסקי) (באה מנוחה ליגע)
 37.  שיר לעמק (שיר לעמק שיר להר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  שיר לעמק (לחן דגנית) (מה טובו אוהליך שדה יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  שיר לעמק (לחן זעירא) (מה טובו אוהליך שדה יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  שיר קוצרי העמק (רונו לעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  שירת העמק (הוי, בחור ממושבות יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  שירת שומר (מושבה נחה בעמק)
 43.  שם בחורשה (שם בחורשה מעיין מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  שם בעמק (שם בעמק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  שם בעמק יזרעאל (שם בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר