פייטן לא ידוע
תפקידים באתר: מחבר


האזנה ברדיו האזינו לשירי פייטן לא ידוע ברדיו זמרשת
שירים שחיבר את מילותיהם
שיר 1. אגיל ואשמח (לחן אשכנזי) (אגיל ואשמח בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 2. אגיל ואשמח (לחן חסידי) (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 4. אדון עולם (לחן חסידי) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אדון עולם (לחן לא ידוע 1) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. אדון עולם (לחן לא ידוע 2) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 7. אדון עולם (לחן לא ידוע 3) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 8. אדון עולם (לחן לבנדובסקי 1) (אדון עולם אשר מלך) תווים בדף השיר
שיר 9. אדון עולם (לחן לבנדובסקי 2) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. אדון עולם (לחן מסורתי) (אדון עולם אשר מלך) תווים בדף השיר
שיר 11. אדון עולם (לחן נאמן) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 12. אדון עולם (לחן ספרדי יהודי מאמסטרדם) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. אדון עולם (לחן ספרדי-יהודי מג'רבה) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 14. אדון עולם (לחן ערבי) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 15. אדון עולם (לחן שהפיץ גרוביץ') (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 16. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 17. אדיר יבנה מקדש (אדיר יבנה מקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 18. אדיר כבודו (אדיר כבודו חוק נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 19. איומה מראייך הראיני (איומה מראיך הראיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 20. אין כאלהינו (לחן מהצגה בתיאטרון "האוהל") (אין כאלהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 21. אין כאלהינו (לחן עממי ספרדי-יהודי 1) (אין כאלהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 22. אין כאלהינו (לחן עממי ספרדי-יהודי 2 [מאמסטרדם]) (אין כאלהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 23. אין כאלוהינו (לחן טלמון) (אין כאלוהינו אין כאדוננו) תווים בדף השיר
שיר 24. אין כאלוהינו (לחן פרוידנטל) (אין כאלוהינו אין כאדוננו) תווים בדף השיר
שיר 25. אכלו משמנים (אכלו משמנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. אלוהי צדקי (אלוהי צדקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 27. אלי ציון ועריה (אלי ציון ועריה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. אני לדודי איומה (אני לדודי איומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 29. ארוממך לכבוד שמך (ארוממך לכבוד שמך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 30. ארשת שפתינו (לחן אשכנזי) (מבין ומאזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 31. ארשת שפתינו (לחן רמבם/לא ידוע) (ארשת שפתינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 32. ארשת שפתינו (לחן שהתאים אידלזון) (ארשת שפתינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 33. אשירה לאהוב (אשירה לאהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 34. בגלל אבות (בגלל אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 35. בואו ונספר (בואו ונספר מעלות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. דלני נא (דלני נא הקרא דרור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 37. היום אוצרות גשמים (היום אוצרות גשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 38. היום הרת עולם (היום הרת עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 39. זכור אב (זכור אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 40. יה שוכן (יה שוכן בשמי עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 41. יחביאנו בצל ידו (יחביאנו בצל ידו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 42. ישמח הר ציון (ישמח הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 43. לאדיר כבודו (לאדיר כבודו חג נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 44. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 45. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 46. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 4) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 48. מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע 1) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 49. מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע 2) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע, בתוך שיר ביידיש) (פרייטיק בא נאכט) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 52. מנוחה ושמחה (לחן עלי הלפרין) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 2) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 55. מפי אל (אין אדיר כאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. משוך חסדך (משוך חסדך ליודעיך ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 57. פורים נהפך לנו מיגון לשמחה (פורים נהפך לנו מיגון לשמחה)
שיר 58. צור משלו אכלנו (לחן אברהם הכהן מקאליסק) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. צור משלו אכלנו (לחן אשכנזי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 60. צור משלו אכלנו (לחן אשכנזי 2, עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 61. צור משלו אכלנו (לחן גולדפרב) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 62. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי-יהודי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 63. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי-יהודי 2) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 64. צור משלו אכלנו (לחן עממי חסידי) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 65. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 66. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 67. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 68. שושנת יעקב (לחן בן-ברוך) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 69. שושנת יעקב (לחן האדמו"ר ממודזיץ') (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 70. שושנת יעקב (לחן לא ידוע) (שושנת יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 71. שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 72. שושנת יעקב (לחן שתיל) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 73. שיר הכבוד (אנעים זמירות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 74. שישו ושמחו (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. שישו ושמחו בשמחת תורה (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 76. שלום עליכם (לחן "המלך נמרוד") (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 77. שלום עליכם (לחן אהרונוביץ) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 78. שלום עליכם (לחן בוסקוביץ') (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 79. שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 80. שלום עליכם (לחן חסידי) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 81. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 82. שלום עליכם (לחן לא ידוע 1) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 83. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 84. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 85. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 86. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 87. שלום עליכם (לחן לא ידוע 6) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 88. שלום עליכם (לחן לא ידוע 7) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 89. שלום עליכם (לחן לא ידוע 8) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 90. שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 91. שלום עליכם (לחן מסורתי) (שלום עליכם ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 92. שלום עליכם (לחן עממי אשכנזי) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: