הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
השירים

חיפוש:

חיפוש לפי א'-ב':

כל השירים לפי סדר א'-ב'
כל השירים לפי סדר הכנסתם לאתר
100 השירים האחרונים שעלו לאתר, מהאחרון לראשון


1. רותי קחי אותי (רותי רותי)
2. עלו לארץ אבות (עלו עלו עלו) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. מעשייה (תרגום ברזין) (נומה נום ואספר)
4. הרבי אלימלך (תרגום ברזין) (שב מגלותו רב מלך)
5. בעל עגלה (רכוב על דוכני)
6. אני הוא הרוח
7. אני הוא הרוח
8. אני הוא הרוח
9. אני הוא הרוח
10. על חורבות ציון (לחן רוזן) (עליתי בלילה על מיטתי)
11. על חורבות ציון (לחן שאשינה) (עליתי בלילה על מיטתי)
12. הדרך נראית לי כל כך ארוכה (הדרך נראית לי כל כך ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אני הוא הרוח (אני הוא הרוח אף רגע לא אנוח)
14. אני הוא הרוח
15. המבדיל בין קודש לחול (לחן אשכנזי 2) (המבדיל בין קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. הבוצרים הולכים לכרם (הבוצרים הולכים לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. חד גדיא (לחן לא ידוע 2) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. לפרי הגפן (לפרי הגפן שירו שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. הורה נוגה תווים בדף השיר
20. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 3) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. זכרנו לחיים (זכרנו לחיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. ניגון מגז'ימלוב קובץ להאזנה - בדף השיר
23. מירלה (אוי לא)
24. מצווה עלינו לספר (מצווה עלינו לספר)
25. הפלג (שמעתי המיית פלג)
26. אביב (שוב חזר אביב אלינו)
27. שיר ערב (הנה קול צלצול נשמע)
28. שיר העבודה (אדם שחר)
29. בא החורף (סמכוני בני רחמנים)
30. אל נא תבכה (אל נא תבכה)
31. ארץ חיטה ושעורה (לחן אפרים בן חיים) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. דודי לי (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. קול דודי (לחן אפרים בן-חיים) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. תמול חלף איננו (המחר לא בא עוד)
35. אצאה לי אטיילה (בטרם רד הלילה)
36. בת שבעים ובן שמונים (זוכר הוא את סבא)
37. אתה יוצא (אתה יוצא עמך בסך ירונו נעוריך) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. ממעל שמיים (ממעל שמיים)
39. פרידה (בידך נופפי לשלום) תווים בדף השיר
40. בדרך הגדולה (ענבלים במרעה ושריקות) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. מאירקה בני (תרגום אילון-ברניק) (מאיר'קה בני, מאיר'קה בני,) תווים בדף השיר
42. ידיד לי ורע מיכאל (ידיד לי ורע מיכאל) תווים בדף השיר
43. השם-יתברך עץ שלח (השם-יתברך עץ שלח) תווים בדף השיר
44. שבוע טוב (נוסח אילון-ברניק) (המבדיל בין קודש לחול)
45. חליל (לחן אבולוף) (לשחורת עיני-החמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. חליל (לחן פוקס) (לשחורת עיני-החמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. שיר השירים אשר לשלמה (לחן מאיר בן יהודה) (שיר השירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. יישאו הרים שלום (יישאו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. שיר הציפור (על היציע לי אצא היום)
50. הרי אני חסיד (הרי אני חסיד עליז ושמח)
51. גם תחרוש וגם תזרע (גם תחרוש וגם תזרע) תווים בדף השיר
52. אמר אויב (אמר אויב) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. עורי עורי (לחן היידן) (עורי עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. הוי הגידו לנו (הוי הגידו לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. לפני הגשם (עננים מצטברים) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. שבת בכפר (לחן לא ידוע) (שבת קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. מאי קא משמע לן (תרגום ברניק) (מאי קא משמע לן הגשם)
58. חברות (על דגלי פה חרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. יגיע כפיך כי תאכל (לחן לא ידוע) (יגיע כפיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. מבין ומאזין (מבין ומאזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. שבת בין השמשות (יום שבת קודש יפנה וילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. יורד לו גשם (לחן לא ידוע 2) (יורד לו גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. סולו המסילה (סולו סולו המסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. שיר הקציר (אך אור שחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. אכן חציר העם (אכן חציר העם) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. שיר מחול (אביב בלב זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. קווה קווה (קווה קווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. כל ליל קיץ (כל ליל קיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. די לישון (בא הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. כמה חם (כמה חם) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. הדייג (הדייג פותח זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. בין הגלים (בין הגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. שנה טובה שנה טובה (שנה טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. בציר (נצא אלי כרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. נתת לבך (נתת לבך מוחך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. שבת (לחן יקותיאל שור) (חופי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. ציפיה (לנעוץ באפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. אם צו הגורל (לחן יהודה שרת) (אם צו הגורל) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. יזכור (מלחין לא ידוע) (יזכור עם ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. יזכור לאילנות (יזכור עם ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. פורים היום... אך זהו חג (פורים היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. לאח (שמים ירגזו) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. הסנה (הסנה בוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. ציון הלא תשאלי (לחן מילט) (ציון הלא תשאלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. הנני מוכן ומזומן לקיים (הנני מוכן ומזומן לקיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. שיר הבצורת (מגדות ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. הספר הלבן (אם ילבין ספרכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. בא האביב עם שמש זיו (בא האביב עם שמש זיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. את יפה ומזהירה (לחן לא ידוע) (את יפה ומזהירה) תווים בדף השיר
90. הבית (ייכון הבית לתפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. לחנוכת הבית (בניין הוקם) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. לדור (אחים לעבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. שיר תקומה (שוב היום חורין הייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. גבנוני הרכס (גבנוני הרכס שרויים במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. ורצון רק אחד (ורצון רק אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. אם צו הגורל (לחן ברנע) (אם צו הגורל) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. עקרה (לחן ברנע) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. כוחי הולך ודל (כוחי הולך ודל) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. ולו (ולו ילדים ילדים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. בלילה בא המבשר (בלילה בא המבשר) קובץ להאזנה - בדף השיר