הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
שבועות


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אהבת יוגב (אבחת חרמש בתלתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אכלו ילדים, לחם "תוצרת" (לחן לוי-תנאי) (אכלו ילדים, לחם "תוצרת") קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אל הקציר (קום אחי הבוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) (ארץ זבת חלב, חלב ודבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  ארץ חיטה ושעורה (לחן קירש) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  בחג השבועות (בחג השבועות נתבשר ישועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  ביכורים (רנן עולה מכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  ביכורים (גם אנחנו פה הבאנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  ביכורים (ארץ דבש זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  ביכורים (ביכורים ביכורים לעמך ביכורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  ביכורים ראשית הפרי (ביכורים ראשית הפרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  האלומות (ילדים נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  הילד בשדה חיטים (נאות אתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  הילולת הביכורים (קול קורא מחצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  הירקות (בין ערוגות בגן הירק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  המנון לבאר שבע (עיר מדבר חוגגת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  הקומביין (הקומביין קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  הר סיני (הר סיני עשן לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  השיר לאדמה (לחן מינדלין) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  זמר זמר לך (זמר זמר לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  זמר חג (שאנו בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 43.  זרים לשבועות (מי בן-חיל, מי בת-חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  חג הביכורים (נצאה לטייל בשדות ובגנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  חג הביכורים בעמק (לחן גויטיין) (חג חג חג לעמק)
 47.  חג שבועות (גן אביב הוא כל הבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  חיטה זהובה (אשוח בתום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  חריש וזרע (תלם תלם מחרשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  יגיע כפיך כי תאכל (לחן פאול בן חיים) (יגיע כפיך כי תאכל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  יום של זיו (לחן גרינשפון) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  יום של זיו (לחן כהן-מלמד) (יום של זיו יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  לביכורים תרומה (כל ירק גן) תווים בדף השיר
 58.  ליל קציר (עד סתר שלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  ליל קציר (ליל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  לקוצרים הידד (מי טלולה תחול לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  מועדים לשמחה (מועדים לשמחה חג השבועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  מי ברכב (מי ברכב, מי ברגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 64.  מנחת ביכורים (בשיר ובזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  מפאת ירדן מהר גלעד (מפאת ירדן מהר גלעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  מתן תורה (לחן כהן-מלמד) (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  מתן תורה (לחן מסורתי) (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  עובד אדמתו (עובד, עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  עוד שדי פורח (עוד שדי פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  עולי רגל (נרימה רגל נצעד אחת ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  על הגורן (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  עת קציר (עת קציר עת קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  פרי גני (לחן "מפי אל") (פרי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  קציר בנגב (בשדות שואן קציר) תווים בדף השיר
 78.  קציר בעמק (עת עמוד השחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  קצרו בתלתן (קצרו הקוצרים בתלתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 80.  שבועות חג התורה (שבועות חג התורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 83.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  שיר ביכורים (חבריא נרון נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  שיר הילולים לביכורים (שירו שיר לפרי הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 88.  שיר המעלות (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 89.  שיר המעלות (הנה ברכו את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  שיר הקציר (קול רינה ושיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 93.  שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 95.  שיר קוצרי העמק (רונו לעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 97.  שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  שירת הקציר (נפול נפלה תוך השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 100.  שנת תבואה חדשה (שנת תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר