הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
ירושלים


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אין כירושלים (לחן וילנסקי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אל תראוני (לחן עמירן) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אלפיים שנה כבר עברו (אלפיים שנה כבר עברו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד) (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  אם אשכחך ירושלים (לחן לברי) (אם אשכחך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  אנחנו נעביר את "הבימה" לירושלים (אנחנו נעביר את "הבימה" לירושלים)
 11.  אני צמא (אני צמא למימייך, ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אצל כותל מערבי (אצל כותל מערבי שמה בעיר הקודש ירושלים)
 13.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  באוזני ירושלים (באוזני ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  בין הרי ירושלים (בין הרי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  בין חורבות ירושלים (בין חורבות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  הו לילות ירושלים (הו לילות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  הכותל (ארץ צבי ברוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  המנון הגימנסיה העברית בירושלים (הנה באה הגימנסיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  המנון לפתיחת האוניברסיטה העברית (צאו ורונו, קטן, רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  העלייה ירושליימה (אחד אחד קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  ובעיר ירושלים (ובעיר ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  וכשאומר לכה דודי (וכשאומר לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  זאת היא ירושלים (זאת היא ירושלים)
 32.  חדש היום שירנו (חדש היום שירנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  טה-דה-ריסה בום (בעיר הקודש ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  טעני ירושלים (טעני ירושלים טעני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  ירדנה בת ירושלים (הו ירדנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  ירושלים (שיר עולם נשירה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
 37.  ירושלים (לחן ינובסקי) (מעל פסגת הר הצופים)
 38.  ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  ירושלים (לחן עלי הלפרין) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  ירושלים גאון מולדת (ירושלים גאון מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  כזאת היא ארצנו (תיסע לירושלים עיר הקודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  לאן יונה (לאן יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  לכו ונבנה (לכו ונבנה את חומת ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  לנו מודיעים בירושלים (לנו מודיעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  לשנה הבאה (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  לשנה הבאה (לחן לא ידוע) (לשנה הבאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  מזל וגמליאל (בשכונה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  מי בונה ירושלים (מי בונה ירושלים? ישראל!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  מירושלים עד מתולה (מירושלים עד מתולה)
 54.  משיח (בירושלים גר סבא חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 55.  נומה ילד (לחן בנימין גוסטין) (נומה ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  ניצני שלום (יצמח שלום רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  על כביש ירושלים (על כביש ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  צאינה וראינה (לחן סמבורסקי) (צאינה וראינה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  קומי ירושלים (קומי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  שבחי ירושלים (ארוממך אלוהיי המלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 66.  שחורה אני ונאווה (לחן לברי) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  שיר אלייך (סתיו בחלונות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  שיר העבודה (כחול ים המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) (שמחו את ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  שני מכתבים (על ניר לבן וצח כשלג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  תקוותנו (לחן ההמנון הלאומי) (עוד לא אבדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר