הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
ירושלים


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אין כירושלים (לחן בן-חיים) (אין כירושלים) תווים בדף השיר
 3.  אין כירושלים (לחן וילנסקי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אל תראוני (לחן עמירן) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אלפיים שנה כבר עברו (אלפיים שנה כבר עברו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד) (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  אם אשכחך ירושלים (לחן לברי) (אם אשכחך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  אנחנו נעביר את "הבימה" לירושלים (אנחנו נעביר את "הבימה" לירושלים)
 12.  אני צמא (אני צמא למימייך, ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  אצל כותל מערבי (אצל כותל מערבי שמה בעיר הקודש ירושלים)
 14.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  באוזני ירושלים (באוזני ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  בין הרי ירושלים (בין הרי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  בין חורבות ירושלים (בין חורבות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  הו לילות ירושלים (הו לילות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  הכותל (ארץ צבי ברוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  המנון הגימנסיה העברית בירושלים (הנה באה הגימנסיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  המנון לפתיחת האוניברסיטה העברית (צאו ורונו, קטן, רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  העלייה ירושליימה (אחד אחד קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  ובעיר ירושלים (ובעיר ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  וכשאומר לכה דודי (וכשאומר לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  זאת היא ירושלים (זאת היא ירושלים)
 33.  חדש היום שירנו (חדש היום שירנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  טה-דה-ריסה בום (בעיר הקודש ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  טעני ירושלים (טעני ירושלים טעני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  ירדנה בת ירושלים (הו ירדנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  ירושלים (שיר עולם נשירה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  ירושלים (לחן ינובסקי) (מעל פסגת הר הצופים)
 39.  ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  ירושלים (לחן עלי הלפרין) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  ירושלים גאון מולדת (ירושלים גאון מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  כזאת היא ארצנו (תיסע לירושלים עיר הקודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  לאן יונה (לאן יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  לכו ונבנה (לכו ונבנה את חומת ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  לנו מודיעים בירושלים (לנו מודיעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  לשנה הבאה (לחן לא ידוע) (לשנה הבאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  לשנה הבאה (לחן עממי חסידי) (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  מזל וגמליאל (בשכונה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  מי בונה ירושלים (מי בונה ירושלים? ישראל!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  מירושלים עד מתולה (מירושלים עד מתולה)
 55.  משיח (בירושלים גר סבא חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  נומה ילד (לחן בנימין גוסטין) (נומה ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  ניצני שלום (יצמח שלום רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  על כביש ירושלים (על כביש ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  צאינה וראינה (לחן סמבורסקי) (צאינה וראינה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  קומי ירושלים (קומי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  שבחי ירושלים (ארוממך אלוהיי המלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  שחורה אני ונאווה (לחן לברי) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  שיר אלייך (סתיו בחלונות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  שיר העבודה (כחול ים המים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 70.  שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) (שמחו את ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  שני מכתבים (על ניר לבן וצח כשלג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  תקוותנו (לחן ההמנון הלאומי) (עוד לא אבדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר