הקטן
גופן
הגדל
גופן
מסורתי עממי
מילים, לחן


האזינו לשירי מסורתי עממי ברדיו זמרשת
לחנים

1. אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אחד מי יודע (לחן מסורתי2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אלף - אפרוחים צלויים (אלף - אפרוחים צלויים)
7. אלף - אשל נטע לפנים אברהם (אלף - אשל נטע לפנים אברהם)
8. אשריך מה טוב חלקך (אשריך מה טוב חלקך) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. בורגני וחלוץ עני (אלף - אווזים אוכל הבורגני) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. בן לוקח בת (בן לוקח בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. בנאות דשא (לחן מסורתי) (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. ברוך הוא אלוהינו (ברוך הוא אלוהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. המלך היושב על כיסא רם (המלך היושב על כיסא רם) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. השיבנו אליך (שיבנו אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. וביום השבת (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. והיא שעמדה (נוסח גבעת השלושה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. וטהר לבנו (לחן מסורתי1) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. ושמחת בחגך (לחן חסידי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. יום זה מכובד (לחן שניאור בילסקי) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. יעלה תחנוננו (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. לאדיר כבודו (לאדיר כבודו חג נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. ליהודים היתה אורה ושמחה (ליהודים, היתה אורה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. לכה דודי (לחן מסורתי 1) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. לכה דודי (לחן מסורתי 2) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. מה ידידות (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. מה ידידות (מעין עולם הבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. מתן תורה (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. פורים לנו (פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. קריעת ים סוף (חושו נא חושו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. שמחו נא בשמחת יום השבת (שמחו נא שמחו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. תפילת הטל (טל תן לרצות ארצך) קובץ להאזנה - בדף השיר
מילים

1. אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. ברוך אתה (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. יה אדיר (יה אדיר במרומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. יום גילה יבוא (יום גילה יבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. יום זה מכובד (לחן אנגל) (יום זה מכובד)
10. יום זה מכובד (לחן בן-פורת) (יום זה מכובד מכל ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. יום זה מכובד (לחן כהן מלמד) (יום זה מכובד מכל ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. לאדיר כבודו (לאדיר כבודו חג נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. מה ידידות (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. מה ידידות (מעין עולם הבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. עם ישראל חי (לחן יזהר ירון) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. עם ישראל חי (לחן נרדי) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. שמור ישראל (שמור ישראל שמור שארית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. תהי שנה טובה לכל בית ישראל (תהי שנה טובה לכל בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. תקוות ישראל (יבוא אדיר ויגאלנו יבוא אליהו ויבשרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר