הקטן
גופן
הגדל
גופן
מסורתי עממי
מילים, לחן


האזינו לשירי מסורתי עממי ברדיו זמרשת
לחנים

1. אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אחד מי יודע (לחן מסורתי2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אל נורא עלילה (מסורת תימן) (אל נורא עלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. אלף - אפרוחים צלויים (אלף - אפרוחים צלויים)
8. אלף - אשל נטע לפנים אברהם (אלף - אשל נטע לפנים אברהם)
9. אשריך מה טוב חלקך (אשריך מה טוב חלקך) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. בורגני וחלוץ עני (אלף - אווזים אוכל הבורגני) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. בן לוקח בת (בן לוקח בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. בנאות דשא (לחן מסורתי) (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. ברוך הוא אלוהינו (ברוך הוא אלוהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. המלך היושב על כיסא רם (המלך היושב על כיסא רם) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. השיבנו אליך (שיבנו אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. והיא שעמדה (נוסח גבעת השלושה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. וטהר לבנו (לחן מסורתי1) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. ושמחת בחגך (לחן חסידי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. יעלה תחנוננו (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. לאדיר כבודו (לאדיר כבודו חג נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. ליהודים היתה אורה ושמחה (ליהודים, היתה אורה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. לכה דודי (לחן מסורתי) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. מה ידידות (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. מה ידידות (מעין עולם הבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. מתן תורה (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. פורים לנו (פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. קריעת ים סוף (חושו נא חושו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. תפילת הטל (טל תן לרצות ארצך) קובץ להאזנה - בדף השיר
מילים

1. אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. ברוך אתה (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. המבדיל בין קודש לחול (לחן לויטס) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. יה אדיר (יה אדיר במרומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. יום גילה יבוא (יום גילה יבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. לאדיר כבודו (לאדיר כבודו חג נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. מה ידידות (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. מה ידידות (מעין עולם הבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. עם ישראל חי (לחן יזהר ירון) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. עם ישראל חי (לחן נרדי) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. שמור ישראל (שמור ישראל שמור שארית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. תהי שנה טובה לכל בית ישראל (תהי שנה טובה לכל בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. תקוות ישראל (יבוא אדיר ויגאלנו יבוא אליהו ויבשרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר