הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
ותיקי "המחנות-העולים"
מבצעים

ביוגרפיה

בהקלטות השתתפו החברים הבאים:

עזרא כדורי (2000-1912)
מנשה הראל (2014-1917)
אהוביה מלכין
(2013-1917)
חנה בריק (1997-1923)
רנה הימן
(2016-1926)
חוה בר-גיורא (2002-1929)
רמי בר-גיורא (1936)


האזינו לשירי ותיקי "המחנות-העולים" ברדיו זמרשת
שירים שביצעו

1. אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אהבתי את יונה (אהבתי את יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אודך כי עניתני (לחן פורייס) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אל הכפר (מן העיר, מן הכרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. אל המעיין (לחן עמירן) (אל המעיין בא גדי קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. אלגיה (על מלוא רוחב ים התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אני קיבוץ המאוחד (אני קיבוץ המאוחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. ארבעה בנים (ארבעה בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. בא אביב (תרגום לא ידוע 1) (בא אביב, אביב הגיע, קול קוקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. בארוד בארוד (בארוד בארוד מחצבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. בסתר צל הבכאים (בסתר צל הבכאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. הוי עד מתי (הוי עד מתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. המנון הגימנסיה העברית בירושלים (הנה באה הגימנסיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. השואבות (ליל כי אצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. וטהר לבנו (לחן מסורתי1) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. זרום ירדן כחול המים (זרום ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. חזק לב (אם איד כמו סלע ) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. טחני טחנה (יש שדמת זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. ידוע לכולם (גרסאות היתוליות ל"מחצבה") (הפועל אנחנו ידוע לכולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי) (מה יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. כי בשמחה (לחן לא ידוע 2) (כי בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. לעבודה (לעבודה ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. מבין ומאזין (מבין ומאזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. מבינות גלי עופרת (מבינות גלי עופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. מה ידידות (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. מנגד (קשוב הלב האוזן קשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. מתי יבוא המשיח (מתי יבוא המשיח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. ניגון 1 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. ניגון 2 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. ניגון 3 המחנות העולים (יה די בום) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. ניגון הרצפלד (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. ניגון ואלס (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. ניגון מ"הדיבוק" (יה לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. נער רועה (פה על שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. ספיח (לחן שרת) (הן לא חרשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. על הגורן (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. על יד העין (על יד העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. ענן שחור (לאן תעוף לאן תדאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. עת עינות הבוקר (עת עינות הבוקר תרונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. פרוש כנפיך ערב (פרוש כנפיך ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. פרחי אביב (פרחי אביב נפתחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. פריילעכס (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. קדימה הפועל (קדימה הפועל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. קול מההרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. קומה ילד נחמד (קומה ילד נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. קומו בואו נא (קומו בואו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
83. רפה יום ויט השמש (רפה יום ויט השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. שיר בוקר (בוקע יום צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. שיר המים (לחן עממי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. שיר הרשת (הזקן, זקן, הזקן מנהריים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. שיר מחנה בן שמן (החוגים והלגיון התאחדו יחדיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. שם על יד האשד (עַל אַדְמַת הַלֶּשֶׁד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. שם על יד הגבעה (שם על יד הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. שמש נחבא (שמש נחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
93. שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. תורת אמת (לחן פוליאקוב) (תורת אמת נתן לעמו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. תל-חי (כחזון תוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר