הקטן
גופן
הגדל
גופן
ותיקי "המחנות-העולים"
מבצעים

ביוגרפיה

בהקלטות השתתפו החברים הבאים:

עזרא כדורי (1913-?)
מנשה הראל (1917 - 2014)
אהוביה מלכין
(1917 - 2013)
רחמים בר-גיורא (1922)
חנה בריק (1923 - 1997)
רנה הימן
(1926)
חוה בר-גיורא (1928)


האזינו לשירי ותיקי "המחנות-העולים" ברדיו זמרשת
שירים שביצעו

1. אודך כי עניתני (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. אל הכפר (מן העיר, מן הכרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. אל המעיין (אל המעיין בא גדי קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. בא אביב (תרגום לא ידוע 1) (בא אביב, אביב הגיע, קול קוקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. בארוד בארוד (בארוד בארוד מחצבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. בסתר צל הבכאים (בסתר צל הבכאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. המנון הגימנסיה העברית בירושלים (הנה באה הגימנסיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. השואבות (ליל כי אצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. וטהר לבנו (לחן מסורתי1) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. זרום ירדן כחול המים (זרום ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. חזק לב (אם איד כמו סלע ) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. טחני טחנה (יש שדמת זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. יה ריבון (לחן לא מזוהה) (יה ריבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. יעלה (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי) (מה יפים הלילות בכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. לעבודה (לעבודה ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. מה ידידות (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. מנגד (קשוב הלב האוזן קשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. ניגון 1 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. ניגון 2 המחנות העולים (מפני מה) (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. ניגון 3 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. ניגון הרצפלד (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. ניגון ואלס (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. ניגון מ"הדיבוק" (יה לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. ניגון ממקארוב (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. נער רועה (פה על שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. ספיח (לחן שרת) (הן לא חרשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. על הגורן (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. על יד העין (על יד העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. ענן שחור (לאן תעוף לאן תדאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. עת עינות הבוקר (עת עינות הבוקר תרונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. פרחי אביב (פרחי אביב נפתחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. פריילעכס (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. קדימה הפועל (קדימה הפועל) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. קול מההרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. קומה ילד נחמד (קומה ילד נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. קומו בואו נא (קומו בואו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. רפה יום ויט השמש (רפה יום ויט השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. שיר בוקר (בוקע יום צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. שיר המים (לחן עממי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. שם על יד האשד (שם על יד האשד) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. שמש נחבא (שמש נחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. תורת אמת (לחן פוליאקוב) (תורת אמת נתן לעמו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. תל-חי (כחזון תוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר