מסורתי עממי
תפקידים באתר: מילים, לחן


האזנה ברדיו האזינו לשירי מסורתי עממי ברדיו זמרשת
לחנים
שיר 1. אדון עולם (לחן מסורתי) (אדון עולם אשר מלך) תווים בדף השיר
שיר 2. אדיר יבנה ביתו (אדיר יבנה ביתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 3. אזמר בשבחין (לחן לא ידוע 2) (אזמר בשבחין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 4. אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 5. אכלו משמנים (אכלו משמנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 6. אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 7. אלף - אפרוחים צלויים (אלף - אפרוחים צלויים)
שיר 8. אלף - אשל נטע לפנים אברהם (אלף - אשל נטע לפנים אברהם)
שיר 9. אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא (אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 10. אמר רבי יהודה (אמר רבי יהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 11. אף ברי (אף ברי, האישה אוי היא)
שיר 12. אשירה לאדוניי (נוסח קריאת ההגדה) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. אשת חיל (לחן מסורתי) (אשת חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 14. בורגני וחלוץ עני (אלף - אווזים אוכל הבורגני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 15. בן לוקח בת (בן לוקח בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 16. בנאות דשא (לחן מסורתי) (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 17. ברוך הוא אלוהינו (ברוך הוא אלוהינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 18. ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 19. האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 20. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 21. היום הרת עולם (היום הרת עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 22. המלך היושב על כיסא רם (המלך היושב על כיסא רם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 23. השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 24. השיבנו אליך (שיבנו אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. ואמרתם כה לחי (אשריך מה טוב חלקך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 27. והיא שעמדה (נוסח גבעת השלושה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 28. וטהר לבנו (לחן מסורתי) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. וקרב פזורינו (לחן מסורתי) (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 30. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 31. חד גדיא (לחן לא ידוע 3) (חד גדיא חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 32. חד גדיא (לחן שעיבד נאדל 1) (חד גדיא חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. חד גדיא (לחן שעיבד נאדל 2) (חד גדיא חד גדיא) תווים בדף השיר
שיר 34. יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 35. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. יום שבתון אין לשכוח (לחן מסורתי) (יום שבתון אין לשכוח) תווים בדף השיר
שיר 37. יעלה תחנוננו (לחן מסורתי) (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 38. כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 40. לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 41. לאדיר כבודו (לאדיר כבודו חג נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 42. לכה דודי (לחן מסורתי) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 43. מדוע העולם (מדוע העולם הפוך כל כך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 44. מחזה דוד וגולית (דואט גולית ודוד) (אנוכי גולית) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 45. מחזה דוד וגולית (שיר הפתיחה) (סורו נא זוזו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 46. מעין עולם הבא (לחן מסורתי) (מעין עולם הבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 47. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 1) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 48. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 2) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 49. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 3) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. מתן תורה (לחן מסורתי) (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 51. עננו (עננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 52. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 55. פזמון לפורים (פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 57. קדש ורחץ (לחן מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 58. קריעת ים סוף (חושו נא חושו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 60. שבענו מטובך (שבענו מטובך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 61. שלום עליכם (לחן חסידי) (שלום עליכם מלאכי השרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 62. שמחתי באומרים לי (לחן מסורתי) (שמחתי באומרים לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 63. שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 64. תפילת הטל (טל תן לרצות ארצך) קובץ להאזנה - בדף השיר

מילים
שיר 1. אדיר הוא אדירים עמך (אדיר הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 2. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. המבדיל בין קודש לחול (לחן לויטס) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. הריני מוכן ומזומן (הריני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 5. יה אדיר (יה אדיר במרומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. יום גילה יבוא (יום גילה יבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 7. מחזה דוד וגולית (שיר הפתיחה) (סורו נא זוזו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 8. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 9. עם ישראל חי (לחן יזהר ירון) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. עם ישראל חי (לחן נרדי) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 11. שבוע טוב (שבוע טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 12. תהי שנה טובה לכל בית ישראל (תהי שנה טובה לכל בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. תקוות ישראל (יבוא אדיר ויגאלנו יבוא אליהו ויבשרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: