הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
עמים ועדות


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אינדיאנים (אינדיאנים רוכבים בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אנחנו התימנים (אנחנו התימנים)
 3.  בלדה כושית (שוט ונחושתיים)
 4.  בשכונת התימנים (בית שכנינו נער גר בו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  בת הצוענים (בת הצוענים באוזני לוחשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  הבה נרימה (הבה נרימה נס ואבוקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  הבה נתלכד כולנו יהודים (הבה נתלכד כולנו יהודים)
 8.  הגנרל התימני (בשוק בצד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  היהודי הנודד (מורדף ומודח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  המנון ה"קומקום" (יהודי, ידידי)
 11.  המנון הנוער היהודי (אם בלב נוקב הצער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  המנון הנוער היהודי (תרגום בנימין טנא) (מצעדנו רב בו צער)
 13.  הצועני נגן (הצועני שזוף העור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  הצוענים (אני שחורת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  הקוזאקים (קוזקים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  חיי הצוענים (תרגום אפרים דרור 2) (בצל חוב היער)
 17.  חיי הצוענים (תרגום אפרים דרור) (בסתר היער בשביל הנסתר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  חיי הצוענים (תרגום לא ידוע) (הם אנשי הנדודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  חמישה כושים אנו (צ'ים-צ'י צ'ים-צ'י) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  יהודי קטן אני (לחן גולדפאדן) (יהודי קטן אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  יהודי קטן אני (לחן וולפיאנסקי) (יהודי קטן אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  יהודים רוקדים (יד על שכם שימו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  יהודים רחמו רחמו (יהודים רחמו רחמו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  יום שבת (יום שבת הוא ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  כורדי כורדי (כורדי כורדי) תווים בדף השיר
 26.  כושי כושי (כושי, כושי, כושי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  כושי כושי כושי נא (כושי כושי כושי נא)
 28.  כך הם הקוזאקים (מה לעשות מה לעשות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  לחנוכה (לחן עממי גרמני) (היה היה יווני רשע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  ליהודים היתה אורה ושמחה (ליהודים, היתה אורה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  לקרב לקרב (לקרב לקרב בעד ארץ הסובייטים)
 32.  מה הוא משוש חיי הצועני (מה הוא משוש חיי הצועני בחלד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  מנוחה ושמחה (לחן חסידי 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  מנוחה ושמחה (לחן חסידי 4) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  מנוחה ושמחה (לחן עלי הלפרין) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  מסידני לכרם התימנים (כבר קניתי עציצים)
 41.  מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  מעוז צור (לחן אליהו כוכבי) (מעוז צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  מעוז צור (לחן בן ישראל) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  מרד כושים (מרד כושים יש בקובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  עשרה כושים (עשרה כושים ליער יצאו) תווים בדף השיר
 48.  עשרה כושים קטנים (עשרת בני כושים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  עשרה כושים קטנים (יצאו כושים לטיול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  צוענים (ראשי סחרחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  צוענים בני דרור הננו (צוענים בני דרור הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  צ'יק צ'יק בום בום (בריטניה משחקת בשפע כישרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  שיר הבריגדה (בחורים יהודים)
 54.  שיר הבריגדה היהודית (כוח, כוח, אנו כוח)
 55.  שיר הגדוד (גדוד חיילים יהודים כאן צועד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  שיר הנוער הווייטנאמי (מהרים ויערות נגרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  שיר הסינים (ארצנו ארץ סין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  שיר התימניות (אש בוערת בעיניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  שיר כושי (אל ארץ ערבה מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  שיר סובייטי (לא סיעות בני עורב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  שיר ערש יהודי (לחן לא ידוע) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  שיר ערש יהודי (לחן עממי יידי) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  שלום עליכם יהודי (שלום עליכם יהודי) תווים בדף השיר
 66.  שלושה גרמנים (שלושה גרמנים ואס ואס ואס) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  שמע נא יהודי זקן (שמע נא יהודי זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  תימנים צדיקים (הוא יבוא אלינו דוגרי לכרם התימנים) קובץ להאזנה - בדף השיר