השירים


1. זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. זאת אומרת (הפרחים כמו שטיח) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. זאת ארצי (זאת ארצי הקטנה)
4. זאת ארצנו (לחן בן חיים) (זאת ארצנו קן הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. זאת ארצנו (לחן תקווה הנדל) (זאת ארצנו, קן הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. זאת הגברת שפנפנית (לשפן יש בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. זאת היא ירושלים (זאת היא ירושלים)
8. זאת היא קומדיה (הקשיבו הקשיבו כל ג'נטלמן וגברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. זאת לא תבינו לעולם (לאהבה של בני אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "דוד מלך ישראל") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "הבי יין") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. זה גורלנו (זה גורלנו זהו הצו) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. זה היה ביולי (זה היה ביולי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. זה היום (זה היום יום פורים) תווים בדף השיר
16. זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. זה הים רחב, גדול (זה הים רחב גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. זה הסוד שלי (זה הסוד שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. זה הערב (זה הערב אך נשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. זה הפרח שי הוא לך (זה הפרח שי הוא לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. זה חסר לי (גן עדן הס) תווים בדף השיר
22. זה יעבור (עוד אני זוכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. זה לא בא בחשבון (ה לא בא בחשבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. זהו זמר הבטלנים (מי ששותה הרבה סודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. זהירות הדרך בתיקון (היום החלטנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. זו אילת (עוד בימי מלוך המלך שלמה בן דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. זוג יתושים (מי זה פה צרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. זוג נאה (עמך ישראל ייבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. זוהי הורה הגלילית (זוהי הורה הגלילית) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. זוהרה (כוכב מצמץ על חיוורונו של ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. זויה (שם הרחק ליד הכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. זולתנו (לחן ברזם) (זולתנו מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. זולתנו (לחן סמבורסקי) (זולתנו מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. זום גלי גלי (זום גלי גלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. זום זום (זום זום זום זום) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. זיכרונות (בין צלילים ועשן) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. זים-זום-זום (זים זום זום) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. זיע זיע לא נזיע (אם חלית בקדחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. זכור אב (זכור אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. זכור אמרה (זכרו אמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. זכור לנצח (זכור לנצח שנות עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. זכרו אותי (זכרו אותי, זכרו אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. זכרון הערב (זוכרת את הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. זכרונות טוברוק א' (לא אזכור)
48. זכריה בן עזרא (אני זכריה בן עזרא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. זכריני (זכריני ביין הטוב ובזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. זכריני (זכריני, השחר עת פתח) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. זכרנו לחיים (זכרנו לחיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. זכרתי לך חסד נעורייך (זכרתי לך חסד נעוריך) תווים בדף השיר
54. זלמן יש לו מכנסיים (זלמן יש לו מכנסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. ז'לניט הוא לש (הוא צעד, צעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. זמר (אם באופק רב האופל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. זמר (בם בם בירי-בירי-בם) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. זמר (לילה ירד על הרים)
59. זמר (לחן ברנע) (בוקר וערב לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. זמר (לחן דאוס) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. זמר (לחן דב ירמיה) (לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. זמר (לחן זהבי) (בוקר וערב לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. זמר (לחן לא ידוע) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. זמר (לחן לברי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. זמר (לחן נרדי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. זמר אווירון (דמע דממה עין צופיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. זמר איכרים (גורן גורן גרעינים) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. זמר הבאנו (אין חג ואין יום טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. זמר הדגלים (רונו, רונו, עמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. זמר החוזרים (מי הדליק מי מי הדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. זמר החמור (שוב אני יוצא לדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. זמר הלל (זמר הלל ירון לבבך) תווים בדף השיר
73. זמר הנסיך (יום יום ובא חלום)
74. זמר הספר (מסתר הואדי מגיח הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. זמר זמר לך (זמר זמר לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. זמר חג (בני הכפר יוצאים בסך) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. זמר חג (שאנו בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. זמר חג (לחן לא ידוע) (שוב ירדנו אל העיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. זמר חג (לחן עמירן) (שוב ירדנו אל העיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. זמר ים (לחן אדל) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. זמר ים (לחן נרדי) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. זמר ים (לחן נתנזון) (האח סבלים) תווים בדף השיר
87. זמר ים (לחן סמבורסקי) (האח סבלים)
88. זמר כפרים (היי זמר כפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. זמר לחמישה עשר בשבט (מרחב שדה וירק עצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. זמר לט"ו בשבט (האביב צחק ויט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. זמר ליום השישי (מה מחר, נכדי, אמור?) תווים בדף השיר
92. זמר לכיש (אל האופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. זמר לכפר סבא (עלה נא עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. זמר לספינה (שקיעה נוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. זמר לפורים (פורים היום שמחה ששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. זמר לפורים (שתו אחים שתו כוסכם)
97. זמר לפורים (לחן מערבי) (חור כרפס ותכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
98. זמר לפורים (לחן עממי) (חור כרפס ותכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. זמר לפסח (לחן נרדי) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. זמר לפסח (לחן עממי גרמני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. זמר לשמחת תורה (התקבצו מלאכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. זמר לתוצרת הארץ (אלף זו ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. זמר נוגה (התשמע קולי רחוקי שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. זמר נח"ל (פטישים מכים בסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. זמר נעורים (נתפקדה ונצאה, השמחה בלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. זמר עז לא מאז (שירי לי זמר עז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. זמר על חרב, סוס וחליל (שימי ידך עלי חרב) תווים בדף השיר
111. זמר עליז (שור אל השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. זמר עם (לחן ישראל פוקס) (אין לי אם ואב לי אין) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. זמר עם (לחן עממי) (אין לי אם ואין לי אב)
114. זמר קטן מן העמק (הוי העמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. זמר של טיול (למה היום בער) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. זמר של ספן (זמר של ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
117. זמרי לי (זמרי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. זמרשת בגימל קובץ להאזנה - בדף השיר
119. זמרת חוגא (מה נחמד השיר)
120. זמרת חנוכה (מן העם קם חכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
121. זעקת הנביא (ואת שדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. זקוף הגב (זקוף הגב וצעד קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. זקפנו ראש (זקפנו ראש באון ומרץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. זר מחול (התקבצו פרחי חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
125. זר סיגליות (שם בחורשה עומד ספסל) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. זר פרחים (זר פרחים פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. זר פרחים (זר של פרחים אני מגיש לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. זרום ירדן כחול המים (זרום ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. זרים לשבועות (מי בן-חיל, מי בת-חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
130. זריתי לרוח אנחתי (לחן מילט) (זריתי לרוח אנחתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. זריתי לרוח אנחתי (לחן משה דפנא) (זריתי לרוח אנחתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. זריתי לרוח אנחתי (לחן סקונדה) (זריתי לרוח אנחתי)
133. זרמו גלים פלג זרום (לחן יידי) (זרמו גלים, פלג זרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
134. זרמו מים פלג זרום (לחן לא ידוע) (זרמו מים, פלג זרום על כל הר וגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. זרת לשלום (זרת זרת לשלום) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: