השירים


1. גאולה תיתנו לארץ (גאולה תתנו לארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. גביר גדול יהיה זלמן שלי (גביר גדול יהיה זלמן שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. גבנוני הרכס (גבנוני הרכס שרויים במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. גבעת השלושה (היום ששון ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. גבעת יערים (פאר הגבעות, על נס הרומי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. גבעתי (בעמק בעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. גבעתי גולני (גבעתי גולני אנונינמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. גבת היקרה (גבת שלנו יקרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. גג העלייה נרדם (גג העלייה נרדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. גג צריפנו בעל מום (גג צריפנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. גד גדי (לחן גרישנפון) (אבא שב מן היריד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. גד גיבור ציד (גד חשק לצאת לציד) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. גד מטפס על ראש ענף (גד מטפס על ראש ענף) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. גד נסע (דין דין דין) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. גדוד בעיר (לחן אנגל) (כל הרחובות אז רעמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. גדוד בעיר (לחן בר-זמרא) (כל הרחובות אז רעמו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. גדי בגינה (מה יפה היא הגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. גדי גדיי (לחן נרדי) (אבא שב מן היריד) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. גדי ונבחי (היא נבחי היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. גדליה רבע איש (אני הוא גדליה רבע איש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. גדרה (יש מושבה נחמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. ג'ו היל (בחלומי ג'ו היל נראה)
23. גואה השדה בחדווה (גואה השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. גוגו תם (גוגו תם הלך לים) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. גוזו את הצאן (גוזו את הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. גוזי לי (לחן אדמון) (אל תדפקו את רחלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. גוזי לי (לחן וילנסקי) (אל תדפקו את רחלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. גוזמאות (על הגג רקדה פרה)
30. ג'וזף ג'וזף (הוי ג'וזף ג'וזף מה זה פה עשית) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. גולדנברג (חברי ביקש מזמן כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. גולו אבן גלל (גולו גולו אבן גלל) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. גולי גולי (גולי גולי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. גונימא (גונימא גונימא) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. גוף היינו לב היינו (גוף היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. גורן דיש (גורן דיש דושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. גוררר-או גוררר-או (גוררר-או גורר-או) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. גז לו הלילה (גז לו הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. גז עדרים (מחולות רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. גזר צנון ומלפפון (גזר צנון ומלפפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. גחלילית (לך הבאתי גחלילית) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. גיא והר לבשו כבר (גיא והר לבשו כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. גיא והר שוב מוריקים (הר וגיא שוב מוריקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. גיאיות והרים (גיאיות והרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. גיבורים כולנו (גיבורים כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. גיל גיל (גיל גיל)
47. גיל ישראל (גיל ישראל שמח העם העברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. גיל שמחה וזמר (גיל שמחה וזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. גילינו את אמריקה (יש בניו-יורק נשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. גילרי (הוי חי לו גבר זוטא) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. גימ"ל (כף בית אותיות) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. גימנזיסט חלב פרה (לחן אופנבאך) (גימנזיסט חלב פרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. גימנזיסט חלב פרה (לחן אמריקאי) (גימנזיסט חלב פרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. גימנזיסט חלב פרה (לחן לא ידוע) (גימנזיסט חלב פרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. גינה לי (גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. גינה לי (גינה, גינה, גינה לי, פינה במסתרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. גינה קטנה (הידד הידד גינה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. גינוסר שלנו בגליל (גינוסר שלנו בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. גינתי (גינה יפה וחמודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. גינתי (גינתי גינה קטנטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. גלגלי העולם (גלגלי העולם חורקים שן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. גלגלים על כביש סדום (כתם צל גבעות של חול) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. גלדן (גלדן גלדן גידי גידי גלדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. גלה גלה (שומר, שומר, שומר צעיר אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. גלה כבוד מלכותך (גלה כבוד מלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. גלות (יעבור עליי רצונך)
68. גלי ים (לחן 1) (גלי גלי גלי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. גלי ים (לחן 2) (גלי-גלי-גלי ים) תווים בדף השיר
70. גלי ים (לחן סמרה הופ) (גלי גלי גלי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. גלי ירדן (גלי ירדן דומם ישטופו) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. גליל (טיולים טיולים)
73. גלים חותרים (אל חוף ימה של ארץ ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. גלין גלון (גלין גלון גלין גלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. גם ביום וגם בלילה (גם ביום וגם בלילה מדורות נבעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. גם חלומות כאנשים (גם חלומות כאנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. גם חרשנו גם זרענו אבל לא קצרנו (אוי ואבוי מה שקרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. גם כי אלך בגיא צלמוות (גם כי אלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. גם לשקט יש קול (גם לשקט יש קול, גם לשקט.) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. גם שמש גם גשם (גם שמש גם גשם הביטו וראו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. גם תחרוש וגם תזרע (גם תחרוש וגם תזרע) תווים בדף השיר
82. גמדים (החמה כבר שוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. גמדים (מקברות מלכים)
84. גמדים (שם הרחק בלב הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. גמדים בקיבוץ (מי אנחנו גמדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. גמור גמרתי בית ספר למסחר (לחן עממי רוסי) (גמור גמרתי בית-ספר למסחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. גמור גמרתי בית ספר למסחר (לחן קראקוביאק) (גמור גמרתי בית-ספר למסחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. גמל גמלי (מילים לא ידוע) (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. גמל דבשת (גמל גמלי גמל דבשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
90. גמלי (גמל גמלי כוס עמל לו ולי) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. גמליאל (מתגלגלת שמש ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. גמלים בערבה (במדבר הדרומי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
93. גמלת (אורחה בלב ציה צועדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. גן חיות של פורים (כל הרחוב הוא גן חיות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. גן שלנו (גן שלנו מה נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. ג'ני כלת שודדי הים (רבותיי עוד הלילה)
97. געגועים (ליל קסם ונוגה ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. געגועים (רוח הסתיו נושבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. געגועים חרישים (געגועים חרישים) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. געגועים על שיר (לחן בר-זמרא) (אשרי האיש אשר ליבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. געגועים על שיר (לחן הינדמית) (אשרי איש אשר ליבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
102. ג'ק נורא בחל במים (ג'ק נורא בחל במים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. ג'קג'וק (אני מכיר ג'קג'וק קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. גרעין טמנתי (גרעין קטן טמנתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. גשם (אל אב מטר רב)
106. גשם (גשם קל נוטף) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. גשם (הביטו הביטו) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. גשם (טיפ טיפה וטיפותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. גשם (טיף-טף, טיף-טף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. גשם גשם טוב (גשם גשם גשם טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
111. גשם זך נוטף (גשם זך נוטף)
112. גשם טוב נוטף (גשם טוב נוטף גשם טוב שוטף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. גשם יורד (גשם יורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. גשם לשם (גשם לשם הרף כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. גשם משמים רד (גשם משמים רד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. גשם נדבות (אל חנן)
117. גשם רד (גשם רד מן השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. גשם רד (גשם רד מעב ענן) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. גשמי ברכה (נפתחו שערי שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: