השירים


1. תאמר אהיה חתול (תאמר אני חתול) תווים בדף השיר
2. תאמר אהיה רב (תאמר אהיה רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. תדע תדע כלום (חייט דל וריק אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. תה ואורז יש בסין (לחן עממי אוקראיני) (תה ואורז יש בסין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. תה ואורז יש בסין (לחן עממי רוסי) (תה ואורז יש בסין) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. תה ולחם (במטבח אצלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. תהבהב לה האש בכירה (תהבהב לה האש בכירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. תהי שנה טובה לכל בית ישראל (תהי שנה טובה לכל בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. תהילת ה' ידבר פי (תהילת ה' ידבר פי) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. תוגת הסתיו (שיר נוגה לי, רוח עוגמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. תוגת נערה (על אבן מאבני המקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. תוכי קטן תקע (תוכי קטן תקע קטן לתוכיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. תולדות נוח (אלה אלה אלה אלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. תוליכנו קוממיות (תוליכנו קוממיות לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. תולעת משי (תולעת משי) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. תוף מרים (יש לי תוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. תוצרת הארץ (שלנו בארץ)
18. תור, תור, תור (צמד חמד לי יונים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. תורה ועבודה (תורה תורה ועבודה)
20. תורנים טובים (תורנים טובים יש לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. תורת אמת (לחן יצחק לוי) (תורת אמת נתן לעמו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. תורת אמת (לחן פוליאקוב) (תורת אמת נתן לעמו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. תותחני החוף (תותחנים עברים אנחנו)
24. תזמורת המשטרה (תו תרו תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. תחל שנה וברכותיה (לחן לא ידוע) (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. תחל שנה וברכותיה (לחן משה לב) (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. תחת הגשם (משמים גשם רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. תחת עץ ירוק (תחת עץ ירוק יושבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. תחת ערש בני (תחת ערש בני הרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. תחת ערש בני הקט (תחת ערש בני הקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. תחת צל זיתי (תחת צל זיתי)
34. תחת שיח הירקרק (נוסח עברי לא ידוע) (תחת שיח הירקרק) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. תחת שיח הירקרק (תרגום סילמן) (תחת שיח הירקרק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. תחת שיחים בירקרק עלים (תחת שיחים בירקרק עלים) תווים בדף השיר
37. תחת שמי מוסקבה (אלף כוכבים במרום דולקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. תיבת משה (עלי גלי נהר שוטף) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. תיבת נוח (מסוף עולם עד סוף עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. תימנים צדיקים (הוא יבוא אלינו דוגרי לכרם התימנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. תינוק בחול (אין לך דבר נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. תינוק חפץ להיות גדול (תינוק חפץ להיות גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. תינוקות אנחנו (תינוקות אנחנו ילדים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. תינוקת הייתי (תינוקת הייתי קטנטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. תירס חם (הו תירס חם) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. תישן חביבי (מעלה כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. תכול המטפחת (טוהר ותכול המטפחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. תכלה שנה (תכלה שנה ואנחתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. תכלה שנה (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. תכלת ואור (תכלת ואור) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. תכלת שמים (תכלת שמים סלע אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. תל אביב (אם אתה רוצה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. תל אביב (פה השתרעו רק מדבר ושמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. תל אביב (תל אביב היא עיר עברית)
55. תל אביב (תל אביב, כמה נעים)
56. תל אביב (תל תל תל תל תל אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. תל אביב, תל אביבה (תל אביב, תל אביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. תל אביביה ב' (ימינה ימינה, שמאלה שמאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. תל קציר (שקטה היא בליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. תל-אביב (ארץ מושפלת, ארץ נידחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. תל-אביב (בתימן שם צרה ויגון וסבל עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. תל-חי (כחזון תוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. תלמידים לטיול מתכוננים (תלמידים לטיול מתכוננים) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. תמו ימי עונגי (תמו ימי עונגי) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. תמול חלף איננו (המחר לא בא עוד)
66. תמר (הו הו תמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. תמרה שמשיה (לחן י. ורד) (תמרה שמשיה תמרה יפה-פיה) תווים בדף השיר
68. תמרה שמשיה (לחן עמירן) (תמרה שמשיה תמרה יפהפיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. תן יד חבר (תן יד חבר תן יד) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. תן כתף (תן כתף, עצום את העיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. תן לי חבר (לחן לא ידוע) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. תן לשוט (תן לשוט בסירה קצת) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. תן נא גשם (גם בלילה גם ביום) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. תן נא לנו (תן נא לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. תנ"ך רבותיי (תנ"ך רבותיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. תנו לי בת (הוי תנו אחים תנו לי בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. תנו לי גיטר (תנו לי גיטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. תני את ידך (תני את ידך אחותי הנרגשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. תניא (תניא היה רבי מאיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. תנים בדמי הליל (בשדות ובכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. תפדלי יא גברת (תפדלי יא גברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. תפוח (ירדתי בית אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. תפוח אדמה (תפוח אדמה ורוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. תפוח זהב (תפוח זהב מתוק טעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. תפוח זהב (לחן לא ידוע) (תפוח זהב, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. תפוח זהב (לחן נתנזון) (תפוח תפוח תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. תפוח ענבים (תפוח ענבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. תפילה לגשם (עבר חריש, כלה זרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. תפילה לגשם (על טל מטר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. תפילה לשלום הנדיב (אליך אבינו)
93. תפילה של ילד (אני קטן אלי)
94. תפילת אישה (שומרני אלוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. תפילת בוקר (מודה אני לפניך)
96. תפילת בוקר (עין מלאכי שמיים קדושים)
97. תפילת בוקר (שבח ומזמור) תווים בדף השיר
98. תפילת גשם (גשם, גשם, נאנח שדה מחום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. תפילת הגשם (גשם גשם גשם טוב)
100. תפילת הטל (טל תן לרצות ארצך) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. תפילת העצים (בראש השנה ייכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
102. תפילת סדרן (שמע קולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. תפריט טוב (אחי אומר שבצבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
104. תק תק תק (תק-תק-תק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. תקוות ישראל (יבוא אדיר ויגאלנו יבוא אליהו ויבשרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. תקוותנו (לחן ההמנון הלאומי) (עוד לא אבדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. תקוותנו (לחן נובקובסקי) (עוד לא אבדה תקוותנו)
108. תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. תקעו בשופר (תקעו הריעו בחודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. תקציבים (ולו הזמין לי הקדוש ברוך הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
111. תקראי נא בשמי (תקראי נא בשמי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. תרון ציפור ביער (תרון ציפור ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. תרועת הורדת הדגל קובץ להאזנה - בדף השיר
114. תרועת הנפת הדגל קובץ להאזנה - בדף השיר
115. תרועת הענקת הדגל קובץ להאזנה - בדף השיר
116. תרועת הצדעה קובץ להאזנה - בדף השיר
117. תרועת הקשב קובץ להאזנה - בדף השיר
118. תרועת השכמה קובץ להאזנה - בדף השיר
119. תרועת יזכור קובץ להאזנה - בדף השיר
120. תרועת כבוד קובץ להאזנה - בדף השיר
121. תרועת מלך (רוני ציון, לבשי גיל)
122. תרזה יפה (תרזה יפה וענוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. תרנגול (עורה למה תישן ריקא) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. תרנגול (תרנגול קו קו קו) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. תרנגול אני (תרנגול אני, תרנגול קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
126. תרנגולת (מן הלול שבגולגולת) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. תרנגולת בת נוצה (תרנגולת בת נוצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. תרצה (חמודה היא תרצה) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. תרצה (לחן מילט) (כל יום ויום) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. תרצה (לחן סמבורסקי) (כל יום ויום) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. תשובת הבן לאמא (שלום לך אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. תשלום כל מעש (תשלום כל מעש)
133. תשרי חשוון (תשרי חשוון) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: