השירים


1. מקהלת חתולים (שני חתולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. האף חשוב (לפני הולך האף) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. נס פורים (פה נשבה נעצבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. רק יום (מתחת לארון לילה מתחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. משנכנס אדר (לחן מירון) (משנכנס אדר מרבין בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. רוח בכלא (רוח סער משתולל) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. הכדור אבד (כדור היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. משחק במספרים (חד שניים ושלושה) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. דלי יש לנו (לך יש דלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. בתל אביב חזיז ורעם (בתל אביב חזיז ורעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. עודי ילד (עודי ילד לימדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. העצלן (דוד הוא עצלן גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. ראיתי בחיפה (ראיתי בחיפה ילדונת יחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. ברכת יצחק (אמר יצחק עשיו בני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. שלוש נסיעות (נסעו לתל-אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. אימפרוביזציה לרוח תימן (סעי יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. במוצאי יום מנוחה (לחן לא ידוע) (במוצאי יום מנוחה המצא לעמך רווחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אל תלונה (אל תלונה חברים) תווים בדף השיר
19. ישקף אלוהים (ישקף אלוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אדון הכל (אדון הכל) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. דלני נא (דלני נא הקרא דרור) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. זיכרונות (בין צלילים ועשן) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אלימלך (מילים: מוהר) (היה היה פעם הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. שבילי אדם (שבילי אדם)
25. תורה ועבודה (תורה תורה ועבודה)
26. מאוהלי תורה (מאוהלי תורה)
27. שיר האדמה (את אדמה הנותנת) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. שדות של נכר (שדות של נכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. יופי לג'ירף (באנו אל הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. קול דודי (לחן לברי) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. פנים שזופות (פנים שזופות) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אברהם והמלאכים (לחן עמירן) (אברהם אבינו) תווים בדף השיר
33. ציפור יפה (על השקמה) תווים בדף השיר
34. שיר מחול לילדי עין חרוד (באחו כל ציץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. שיר ערש (נוסח לויטס) (רד הליל על תבל) תווים בדף השיר
36. שיר הסביונים (סביונים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. קיקיריקי (תרגום אפרים דרור) (קיקיריקי! ק-ק-ק-קע!)
38. למה תבכו (למה תבכו) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. גוף היינו לב היינו (גוף היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. מילא (מילא אם מפגע היינו לאבני קלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. אם תשבו בשקט (שירים רבים)
42. שיר ערש (נומה ילדי נום וגדל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. השופר (תקעו הריעו בחודש) תווים בדף השיר
44. נומה ילד נומה נום (נומה ילד נומה נום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. מה את מבשרת לנו קשת? (נוגה נוגה לי אדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. סיסי טואסה (סיסי טוסאידיאנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. צבא ישראל (חיילים! כבשו את המורשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. לי טלה (לחן נרדי) (לי טלה טליון קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. אי האושר (גדול ורחב החלד) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. כה אמר אדוניי (כה אמר אדוניי אלוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. גמלים בערבה (במדבר הדרומי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. מנהל התיאטרון (רגע רגע רבותיי)
53. שיר מולדת (אם תרצו אחי) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. יעק'ל הסנדלר (יעק'ל הסנדלר) תווים בדף השיר
55. לשתיל (בט"ו בשבט בט"ו בשבט)
56. מנהג חדש (לחן "ניצני שלום") (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. יום טוב (יום טוב, יום טוב, יום טוב, יום טוב)
58. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 2) (כי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר
59. שלוש עוגות (לה לה שלוש עוגות)
60. כלנית (לחן נרדי) (כלנית כלנית נחמדה וביישנית) תווים בדף השיר
61. בכרם השקדים (השקדים בכרמי התקשטו בלבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. בארצנו אור וזיו (לחן נרדי) (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. חג הגז (אחר הגז הגדי העז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. כך יהיה בקרוב (את שואלת פנינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. לשנה הבאה (לשנה הבאה בירושלים הבנויה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. אות סיני (האויב אם יט זרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. יש לי אח קטן (לחן יצחק לוי) (יש לי אח קטן מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. הורה כינרת (כחולה היא הכינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. פסח מצה ומרור (פסח מצה ומרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. שמחה לארצך (שמחה לארצך) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. רוגז וכעס (ישב הילד על ארגז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. יפי הטבע (עומד אדם על ראש ההר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. שובה אלינו (שובה אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. תפריט טוב (אחי אומר שבצבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. מה נאוו (לחן נרדי) (מה נאוו על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. לכה דודי (לחן שפירא) (לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. עוזי וזמרת יה (לחן נרדי) (עוזי וזימרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. גלה כבוד מלכותך (גלה כבוד מלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. בגלל אבות (בגלל אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. אתה בחרתנו (אתה בחרתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. עוד מעט (עוד מעט נגיע למחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. שיר השירים לעשור (עורו הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. בחור טוב (המדריך שלנו הוא בחור עצל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. הענן הגרגרן (לפתע פתאום) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. דג (לחן סתר) (הנני הנני) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. ציפורים ודבורה (לחן סתר) (רדפוה תפשוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. נדנדה (לחן סתר) (נד נד) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. הרוח השובבה (בקול רעש ושאון) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. האנקור (לחן סתר) (על הגדר קפץ אנקור) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. בובתי (היא חולה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. שובך (לחן סתר) (מה שלומכם גוזלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. דב (לחן סתר) (בא, בא - מי הבא?) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. יום זה מכובד (לחן עממי אשכנזי) (יום זה מכובד)
94. בערב מי יבוא? (בערב מי יבוא אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. תמרה שמשיה (לחן י. ורד) (תמרה שמשיה תמרה יפה-פיה) תווים בדף השיר
96. היום הרת עולם (היום הרת עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. כי הנה כחומר (לחן לא ידוע 2) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. כינרת כינרת מיתרי נבלים (לחן אהרוני) (כנרת כנרת מיתרי נבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. כנרת כנרת מיתרי נבלים (לחן פטין) (כנרת כנרת מיתרי נבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. המגרפה (מגרפה הייתה במקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: