הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
השירים

חיפוש:

חיפוש לפי א'-ב':

כל השירים לפי סדר א'-ב'
כל השירים לפי סדר הכנסתם לאתר
100 השירים האחרונים שעלו לאתר, מהאחרון לראשון


1. זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. זאת אומרת (הפרחים כמו שטיח) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. זאת ארצי (זאת ארצי הקטנה)
4. זאת ארצנו (לחן בן חיים) (זאת ארצנו קן הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. זאת ארצנו (לחן תקווה הנדל) (זאת ארצנו, קן הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. זאת הגברת שפנפנית (לשפן יש בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. זאת היא ירושלים (זאת היא ירושלים)
8. זאת היא קומדיה (הקשיבו הקשיבו כל ג'נטלמן וגברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. זאת לא תבינו לעולם (לאהבה של בני אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "דוד מלך ישראל") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "הבי יין") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. זה גורלנו (זה גורלנו זהו הצו) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. זה היה ביולי (זה היה ביולי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. זה היום (זה היום יום פורים) תווים בדף השיר
16. זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. זה הסוד שלי (זה הסוד שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. זה הערב (זה הערב אך נשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. זה הפרח שי הוא לך (זה הפרח שי הוא לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. זה יעבור (עוד אני זוכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. זה לא בא בחשבון (ה לא בא בחשבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. זהו זמר הבטלנים (מי ששותה הרבה סודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. זהירות הדרך בתיקון (היום החלטנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. זו אילת (עוד בימי מלוך המלך שלמה בן דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. זוג יתושים (מי זה פה צרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. זוג נאה (עמך ישראל ייבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. זוהי הורה הגלילית (זוהי הורה הגלילית) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. זוהרה (כוכב מצמץ על חיוורונו של ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. זויה (שם הרחק ליד הכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. זולתנו (לחן ברזם) (זולתנו מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. זולתנו (לחן סמבורסקי) (זולתנו מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. זום גלי גלי (זום גלי גלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. זום זום (זום זום זום זום) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. זים-זום-זום (זים זום זום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. זיע זיע לא נזיע (אם חלית בקדחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. זכור אב (זכור אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. זכור אמרה (זכרו אמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. זכור לנצח (זכור לנצח שנות עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. זכרון הערב (זוכרת את הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. זכרונות טוברוק א' (לא אזכור)
44. זכריה בן עזרא (אני זכריה בן עזרא) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. זכריני (זכריני ביין הטוב ובזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. זכריני (זכריני, השחר עת פתח) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. זכרנו לחיים (זכרנו לחיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. זכרתי לך חסד נעורייך (זכרתי לך חסד נעוריך) תווים בדף השיר
50. זלמן יש לו מכנסיים (זלמן יש לו מכנסיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. ז'לניט הוא לש (הוא צעד, צעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. זמר (בם בם בירי-בירי-בם) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. זמר (אם באופק רב האופל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. זמר (לילה ירד על הרים)
55. זמר (לחן ברנע) (בוקר וערב לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. זמר (לחן דאוס) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. זמר (לחן דב ירמיה) (לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. זמר (לחן זהבי) (בוקר וערב לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. זמר (לחן לא ידוע) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. זמר (לחן לברי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. זמר (לחן נרדי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. זמר איכרים (גורן גורן גרעינים) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. זמר הבאנו (אין חג ואין יום טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. זמר הדגלים (רונו, רונו, עמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. זמר החמור (שוב אני יוצא לדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. זמר הלל (זמר הלל ירון לבבך) תווים בדף השיר
67. זמר הנסיך (יום יום ובא חלום)
68. זמר הספר (מסתר הואדי מגיח הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. זמר זמר לך (זמר זמר לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. זמר חג (שאנו בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. זמר חג (בני הכפר יוצאים בסך) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. זמר חג (לחן לא ידוע) (שוב ירדנו אל העיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. זמר חג (לחן עמירן) (שוב ירדנו אל העיין) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. זמר ים (לחן אדל) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. זמר ים (לחן משה נתנזון) (האח סבלים) תווים בדף השיר
80. זמר ים (לחן נרדי) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. זמר ים (לחן סמבורסקי) (האח סבלים)
82. זמר כפרים (היי זמר כפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. זמר לחמישה עשר בשבט (מרחב שדה וירק עצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. זמר לט"ו בשבט (האביב צחק ויט) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. זמר ליום השישי (מה מחר, נכדי, אמור?) תווים בדף השיר
86. זמר לכיש (אל האופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. זמר לכפר סבא (עלה נא עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. זמר לספינה (שקיעה נוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. זמר לפורים (פורים היום שמחה ששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. זמר לפורים (שתו אחים שתו כוסכם)
91. זמר לפורים (לחן מערבי) (חור כרפס ותכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. זמר לפורים (לחן עממי) (חור כרפס ותכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. זמר לפסח (לחן נרדי) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. זמר לפסח (לחן עממי גרמני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. זמר לשמחת תורה (התקבצו מלאכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. זמר לתוצרת הארץ (אלף זו ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. זמר נוגה (התשמע קולי רחוקי שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. זמר נח"ל (פטישים מכים בסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. זמר נעורים (נתפקדה ונצאה, השמחה בלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. זמר עז לא מאז (שירי לי זמר עז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
104. זמר על חרב, סוס וחליל (שימי ידך עלי חרב) תווים בדף השיר
105. זמר עם (לחן ישראל פוקס) (אין לי אם ואב לי אין) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. זמר עם (לחן עממי) (אין לי אם ואין לי אב)
107. זמר קטן מן העמק (הוי העמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. זמר של טיול (למה היום בער) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. זמר של ספן (זמר של ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. זמרי לי (זמרי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. זמרשת בגימל קובץ להאזנה - בדף השיר
112. זמרת חוגא (מה נחמד השיר)
113. זמרת חנוכה (מן העם קם חכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. זעקת הנביא (ואת שדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. זקוף הגב (זקוף הגב וצעד קדימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. זקפנו ראש (זקפנו ראש באון ומרץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. זר מחול (התקבצו פרחי חן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. זר סיגליות (שם בחורשה עומד ספסל) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. זר פרחים (זר של פרחים אני מגיש לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. זר פרחים (זר פרחים פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. זרום ירדן כחול המים (זרום ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
122. זרים לשבועות (מי בן-חיל, מי בת-חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. זריתי לרוח אנחתי (לחן מילט) (זריתי לרוח אנחתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. זריתי לרוח אנחתי (לחן משה דפנא) (זריתי לרוח אנחתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. זריתי לרוח אנחתי (לחן סקונדה) (זריתי לרוח אנחתי)
126. זרמו גלים פלג זרום (לחן יידי) (זרמו גלים, פלג זרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
127. זרמו מים פלג זרום (לחן לא ידוע) (זרמו מים, פלג זרום על כל הר וגיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. זרת לשלום (זרת זרת לשלום) קובץ להאזנה - בדף השיר