השירים


1. ואדי פאליק (ארצות רבות עברתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. ואין אשר ישאל (ואין אשר ישאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. ואם היין (ואם היין עולה ביוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. ואמרתם כה לחי (אשריך מה טוב חלקך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. ואני בקול תודה (ואני בקול תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. ואפילו כולנו חכמים (ואפילו כולנו חכמים)
8. ואת שמך אני אשא (ואת שמך אני אשא) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. ואתם הרי ישראל (ואתם הרי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. ובאשר אדם הוא (ובאשר אדם הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. ובבוא הליל (ובבוא הליל קוקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. וביום השבת (לחן 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. וביום השבת (לחן 2) (וביום השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. ובנו בתים (ובנו בתים וישבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. ובני ישראל יוצאים ביד רמה (ובני ישראל יוצאים ביד רמה)
16. ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. ובעיר ירושלים (ובעיר ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. וברך פרי בטנך (וברך פרי בטנך) תווים בדף השיר
19. ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. ודיברתי על הנביאים (ודיברתי על הנביאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. והברבור שט (והברבור שט) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. והורה סוערת (והורה סוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. והיא שעמדה (נוסח גבעת השלושה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. והיה באחרית הימים (והיה באחרית) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. והיה ביום ההוא (והיה ביום ההוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. והיה בית יעקב אש (והיה בית יעקב אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. והיה בשחר אדמו פני המים (והיה בשחר אדמו פני המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. והיה כעץ שתול (והיה כעץ שתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. והיורדות אל בין הכרמים (והיורדות אל בין הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. והשיב לב אבות (והשיב לב אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. וולגה - דון (מוולגה עד דון בשדות הרחבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. וולגה אם (וולגה אם ערבותייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. וזכור את בוראיך (וזכור את בוראיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. וטהר לבנו (לחן מסורתי1) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. וטפכם (וטפכם אשר אמרתם) תווים בדף השיר
47. וידע העולם (לא ורשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. ויהי בחצי הלילה (ויהי בחצי הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. ויהי בימי פרוספריטי (ויהי בימי פרוספריטי)
51. ויהי כי אבנה מגדלי בשמיים (ויהי כי אבנה מגדלי בשמיים)
52. ויהיה מה שיהיה (ויהיה מה שיהיה)
53. ויוה לה קומפני (לקוף הקטן שבגן החיות) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. ויולינה מנדולינה (ויו ויו ויולינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. ויטמן (גורל איש הפלמ"ח) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. ויכולו השמים והארץ (ויכולו השמים והארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. ויעברו בתוך הים (ויעברו בתוך הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. ויצא חוטר (ויצא חוטר מגזע ישי) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. ויקרב פזורינו (ויקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. וירד מים עד ים (וירד מים עד ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. וישב ישראל לבטח (וישב ישראל לבטח) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. וכאשר יענו אותו (וכאשר יענו אותו) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. וכי ידיו של משה (וכי ידיו של משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. וכי תבואו אל הארץ (וכי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר
65. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. וכיתתו חרבותם לאתים (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. וכיתתו חרבותם לאתים (לחן זהבי) (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. וכיתתו חרבותם לאתים (לחן יוסף הדר) (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. וכל הרשעה (וכל הרשעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. וכשאומר לכה דודי (וכשאומר לכה דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. ולו (ולו ילדים ילדים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. ולנסיה (ולנסיה)
75. ולס בן-שמן (ימינה ימינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. ולס הנרות (הצליל נדם אבל הלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. ומה לי קוניאק ומה לי יין (ומה לי קוניאק ומה לי יין)
78. ומי זה יודע (תרגום נאמן) (כשנושקה חמה למים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. ומי זה יודע (תרגום רייכמן) (מסתובב לו ערב ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. ומי יסביר לי למה (עם השמש השוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. ומן הבוקר (ומן הבוקר עבים כבדים) תווים בדף השיר
83. ומשה יליד בוכרה (ומשה יליד בוכרה)
84. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. ונטע במקומו את כרמהו שורק (ונטע במקומו את כרמהו שורק) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. וניה (הי ונייתי וניה) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. וניה יצא להגן על מולדת (וניה יצא להגן על מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. וניקיתי דמם (וניקיתי דמם לא ניקיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. ונתן עץ השדה (ונתן עץ השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. ונתנה הארץ יבולה (ונתנה הארץ יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. ונתתי מטר ארצכם (ונתתי מטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. ועוד דבר הגד חביבי (ועוד דבר הגד חביבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. ורד (עוד ______ בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. ורד בר (תרגום יש"י אדלר) (ורד צץ לו שם בגן)
102. ורד בר (תרגום משה דפנא) (ראה נער בשדה)
103. ורד בר (תרגום פיכמן) (נער ראה ציץ שדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. ורד האחו (נער ורד-חן ראה)
105. ורד על פני אחו (נער שש אל ורד רך) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. ורדינת החמד (נער ראה ורדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. ורדינת הערב (נער ראה ורדינה) תווים בדף השיר
108. ורצון רק אחד (ורצון רק אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. ושאבתם מים (לחן כהן מלמד) (ושאבתם ושאבתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
111. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. ושבו בנים (ושבו בנים לגבולם) תווים בדף השיר
114. ושוב אחים השלח ביד (ושוב אחים השלח ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. ושוב ידיים תלושינה (ושוב ידים תלושינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. ושובבתי (לחן הופמן) (ושובבתי ושובבתי ושובבתי את ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
117. ושובבתי (לחן זעירא) (ושובבתי את-ישראל אל-נוהו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. ושמחת בחגך (לחן חסידי 3) (והיית אך שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. ושמחת בחגך (לחן חסידי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. ושמחת בחגך (לחן עממי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. ושפט בין הגויים (ושפט ושפט בין הגויים בין הגויים)
125. ושתי הקירחת (ושתי הקרחת ישבה במקלחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
126. ותחזינה עינינו (לחן חסידי) (מפי ברוך נוימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
128. ותיראה לפניך (ותיראה לפניך העקדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. ותן טל ומטר (ותן טל ומטר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
130. ותשוב נעמי (ותשוב נעמי) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: