השירים


1. סבא אברם (ערב אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. סבא דב (סבא דב אי הלך?)
3. סבא וסבתא (חמישים שנה עברו בדיוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. סבא מתושלח (סבא מתושלח) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. סבא פיקולינו (ידוע הוא בכל העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. סבא של יריב (סבא של יריב) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. סביבון (זים זים זים ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. סביבון סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. סביבון סוב סוב סוב (לחן עלי הלפרין) (סביבון סוב סוב סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. סביבוני סובב הולך (סביבוני סביבוני)
12. סבל אדון (סבל אדון סבל גברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. סבלי הוולגה (על שפת וולגה הסוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. סברס (איווה קרמבה סברס) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. סבתא יוכבד (סבתא יוכבד על המיטה שוכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. סבתא סבתא (אורי הלך לו עם סבתא) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. סבתא עיוורת (הנה סבתא העיוורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. סג'רה (בפרוע פרעות בישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. סדר של פסח (מסביב יושבים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. סדר, סדר, אח עם אח! (סדר סדר אח עם אח) תווים בדף השיר
21. סו סלונגה (סו סלונגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. סואן בדמי הליל (סואן בדמי הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. סובו סובו סובו (סובו סובו סובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. סובי אבן (סובי אבן) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. סוד הכוכבים (לא ראית מעולם עוד רמזי כוכבי רום)
27. סוד הסבל (שישה סלים סל בתוך סל) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. סוד הקנון (נוסח רבינא) (שים לב להתפתחות הקנון) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. סוד הקנון (נוסח שמואל בס) (בוא נא עמנו פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. סוד של פורים (הס הס ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. סודות מן החדר (אתם חושבים אני ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. סוכה בכרם (סוכה בכרם ניצבת בודדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. סוכה לי עשיתי (סוכה לי עשיתי)
34. סוכה פעוטונת (סוכה פעוטונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. סוכה קטנה (סוכה קטנה, סוכה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. סוכה קטנה יש לי בגן (סוכה קטנה יש לי בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. סוכת אמתיים (סוכת אמתיים עשויה לוחותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. סוכתי (סוכתי הסוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. סוכתי (סוכתי על הגג) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. סוכתי (פינה שאננה)
43. סוכתי ירוקתי (סוכה ירוקה אבא בנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. סוכתנו (לחן נרדי) (קרש מוט) תווים בדף השיר
45. סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. סולו דרך (סולו דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. סולו המסילה (סולו סולו המסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. סולו סולו פנו מסילה (סולו סולו פנו מסילה)
49. סולל בונה (סולל בונה מוסד חשוב הנני) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. סולם אל קיר (סולם אל קיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. סולם מז'ורי (הואל נא סולם מז'ורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. סוס אביר (הופ-הופ-הופ) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. סוס מהיר (היא הי רכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. סוסי (ענף ארוך חתכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. סוסים (בא האביב, שמש חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. סוף העונה (עכשיו השמים נראים קצת אחרת) תווים בדף השיר
57. סופת המחר (סופת המחר מן השחר תריע) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. סורו מני (סורו סורו מני) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. סורי הוי סורי (סורי הוי סורי רוח רעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. סטאלין אבינו רוסיה אימנו (סטאלין אבינו רוסיה אימנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. סטאלין מת (סטלין מת) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. סטירות פוליטיות (סניור היית)
63. סטלין, היטלר, בן גוריון (סטלין, היטלר, בן גוריון)
64. סטן וברן (שמי הוא סטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. סטן יותן ביד (סטן יותן ביד נצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. סטנקה ראזין (על פני וולגה שוט ישוטו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. סטנקה ראזין (תרגום אלי סט) (מניכר ספינה חוזרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. סיגריות (הקור חודר עד עצמות וחושך מסביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. סייחי בן רמכי (סייחי בן-רמכי עוף בן נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. סימה פלמ"חית (הכביש מתפתל בשדות כשפיפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. סימן טוב ומזל טוב (סימן טוב ומזל טוב)
72. סיסי טואסה (סיסי טוסאידיאנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. סיפור מעשה ישן הוא (סיפור מעשה ישן הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. סיפור פורים (שלום עליכם, עליכם שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. סיפורו של סבא שבוי (השנים עפו, טסו בנחת)
76. סיקוס פרא (סיקוס פרא גדל בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. סירת מפרש (לחן מינדלין) (מפרש מלבין על כחול המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. סירת מפרש (לחן נרדי) (מפרש מלבין על כחול המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. סירתי (שוטי נא סירתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. סירתי (לחן עממי ספרדי יהודי) (שוטי, סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. סכין כף ומזלג (סכין סכין) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. סלע סלע זוז מכאן (סלע סלע זוז מכאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. סמבת הכלולות (היין כמים שותים לחיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. סמרה הופ (על חטא שכזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. סנאי (לחן אפרת) (סנאי קטון) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. סנאי (לחן לא ידוע) (סנאי קטן רב הזנב) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. סנדלר בקיבוץ (סנדלר בקיבוץ סנדלר במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. סנטה לוצ'יה (רק אותך אהבתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. סן-סימון (וכך צועדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. סנפיר (בליל נפליג) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. סעודה (ברוכה היושבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. סעי יונה (לחן עממי תימני 1) (סעי יונה ושמעיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. סעי יונה (לחן עממי תימני 2) (סעי יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. סער בלילה (בריק ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. סער הרשע (סער הרשע ייליל על ראשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
98. ספיח (לחן שרת) (הן לא חרשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. ספיח (לחן2) (הן לא חרשתי) תווים בדף השיר
100. ספינת השלום (עוד יום יבוא היא תופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. ספינתי (ספינתי היא אתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. ספינתנו נודדת (ספינתנו נודדת מפליגה הרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. ספנים (לחן ישראל פוקס) (הרחק מן החוף השקט הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. ספר לי (ספר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. ספרו לקטנים גם לגדולים (ספרו לקטנים גם לגדולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. ספרי לנו (היי ספרי לנו)
109. ספרי נא לי ריבה (ספרי נא לי ריבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. ספרי תמה (ספרי תמה תמימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. ספרי תמה (לחן תימני 2) (ספרי תמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. סרדו נאסטיה (סרדו נאסטיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. סרנדה (מתרגם לא ידוע 2) (חרש חרש לך יתנגנו)
114. סרנדה (מתרגם לא ידוע 3) (חרש נעו)
115. סרנדה (מתרגם לא ידוע) (אט זורמת שירתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. סרנדה (תרגום אשמן) (רנן שירי לך מתגעגע) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. סרנדה (תרגום פסח קפלן) (שירת דודים)
118. סרנדה (תרגום שלונסקי) (רק אלייך פה הלילה)
119. סרסרות (מזמור שיר חדש אשיר לפניכם)
120. סרפן אדום (אל נא אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
121. סתיו (מסע עבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. סתיו (לחן ביק) (רוח סתיו נשאה בעצב) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. סתיו (לחן בן-חיים) (רוח סתיו נשאה בעצב) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. סתיו (לחן ולבה) (רוח סתיו נשאה בעצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
125. סתיו נוגה (סתיו נוגה דפק בחלונות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
126. סתיו עצבת ובדידות (סתיו עצבת ובדידות) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. סתר חיק אלוה (סתר חיק אלוה)

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: