השירים


1. ראו בטלנים שומרים (ראו בטלנים שומרים שם) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. ראי אדמה (ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. ראיתי בחיפה (ראיתי בחיפה ילדונת יחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. ראיתיה (ראיתיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. ראש השנה (בראש השנה יברך) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. ראש השנה (לחן לא ידוע) (שנה עוברה שנה חולפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. ראש השנה (לחן עמירן) (שנה עוברה שנה חולפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. ראש השנה לאילנות (ראש השנה לאילנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. ראש השנה מה? (ראש השנה מה) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. ראש פינה (חצבו חצבו בהרים) תווים בדף השיר
11. ראש פינה (לחן גבירטיג) (בין סלעיה בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. ראש פינה (לחן צבי בן יוסף) (בין סלעיה בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. ראשון לציון (לחמנו לחמנו)
14. ראשונה יושבת בלומה (ראשונה יושבת בלומה)
15. ראשי חודשים (סיון תמוז אב אלול) (חלף עבר חודש אייר) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. ראשי חודשים (שבט אדר ניסן אייר) (חלף עבר חודש טבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. ראשי חודשים (תשרי חשוון כסלו טבת) (חלף עבר חודש אלול) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. רב חיפשתיה (רב חיפשתיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. רב שלום (רב שלום כפרים ובקתות) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. רבבות כוכבים (רבבות הכוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. רבות בנות עשו חיל (רבות בנות עשו חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת (רבותי, ההיסטוריה חוזרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. רבי דווידל (רבי דווידל) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. רבי יוחנן בן זכאי (רבי יוחנן בן זכאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. רבי מאיר (רבי מאיר, רבי מאיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. רבי עקיבא (רבי עקיבא רבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. רביבים (עביבים דולפים) תווים בדף השיר
29. רבים אדירים משברי ים (רבים אדירים משברי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. רבינה (שט הערב חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. רבן יוחנן בן זכאי (ראה הכול נשרף לאפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. רבקה'לה השבתית (רבקה'לה השבתית) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. רג'ינה צ'לי (רג'ינה)
34. רד ערב (רד ערב דום אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. רד קו שמש אחרון (רד קו שמש אחרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. רדפנו שלום (רדפנו שלום, גם לקרב נתכונן) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. רובינזון (רובינזון רובינזון הוא נסע באווריון) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. רוגז (לחן ביאל) (רוגז רוגז רוגז) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. רוגז (לחן עומר) (רוגז, רוגז, רוגז) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. רוגז וכעס (ישב הילד על ארגז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. רוזריו (רוזריו רוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. רוח (לחן ולבה) (איזה רוח, איזה רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. רוח (לחן לא ידוע) (איזה רוח איזה רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. רוח אביב (רוח, רוח אביב נא שאני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. רוח בכלא (רוח סער משתולל) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. רוח הליל סוערת (רוח הליל סוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. רוח חורף (רוח רוח בא לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. רוח ים בארצנו נושבת (רוח ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. רוח יסער (רוח יסער) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. רוח ליל (רוח ליל רוח ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. רוח מבדרת (רוח מבדרת שֹבל שמלתה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. רוח ניר בשדי מולדת (רוח ניר בשדי מולדת חוט החן מתוח בכול)
54. רוח סתיו (מי זה עף) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. רוח עצוב (רוח עצוב רוח עגום) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. רוח ערב (רוח ערב קרירת כנף)
57. רוח ערב בר וצח (רוח ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. רוח רד מן ההרים (רוח רד מן ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. רוח רוח (רוח רוח עורה רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. רוח רוח (רוח רוח רוח רגע לא ינוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. רוח רוח (לחן יצחק לוי) (רוח רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח)
62. רוח רוח (לחן לא ידוע) (רוח רוח רוח רוח בפרדס נפל תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. רוח רוח (לחן עממי גרמני) (רוח רוח רוח רוח בפרדס נפל תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. רוח רוח (לחן פאול בן חיים) (רוח רוח למה לא תשכב לנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. רוח רוח (לחן צבי קפלן) (רוח רוח, רוח רוח!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. רוח רוח בא לגן (רוח רוח בא לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. רוח, ענן (רוח ענן השמש נחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. רוחות קרות (רוחות קרות עוד טרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. רוחמה (לילות אלה מוכרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. רוטופלן (צו מהמלך לתופף)
71. רוטנברג (רוטנברג, אילו ידעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. רומאנס (בכל פגישה מקרית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. רומזים רבבות כוכבים (רומזים רבבות כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. רומנסה לפרה (נשיר לך שיר רומנס ברפת ישראלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. רומנסה על אחדות העבודה (היה זה בעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. רונדה קובץ להאזנה - בדף השיר
77. רונדו (הבו רונדו יד אל יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. רונדו הסתובבו (לחן 1) (לללה... הסתובבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. רונדו הסתובבו (נוסח 2) (לללה... הסתובבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. רונו בשיר עליז (רונו בשיר עליז) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. רונו גאולים (רונו גאולים רננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. רונו כל העם (רונו רונו כל העם) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. רונו ליעקב (על ההרים רגלי מבשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. רונו רונו מזמור זורח (רונו רונו מזמור זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. רונו שמים (רונו שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. רוני (אני טפשוני רוני)
87. רוני אדמת מולדת (מרחבייך ינגנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. רוני ושמחי בת ציון (רוני ושמחי בת-ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. רוני לי (רוני לי רוני לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. רועה צאן (צאו אליי)
93. רועה קט (היה היה, היה היה) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. רועה קטן (עדרים דודי נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. רועה קטן לפנים חי (רועה קטן לפנים חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. רועש הים וזועם (רועש לו הים וזועם)
97. רועת הכוכבים (הלבנה תשמור על כוכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. רוץ בחור ללשכה (רוץ בחור ללשכה)
99. רוץ הסביבון (רוץ מהר הסביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. רוץ ודהר סוסי (רוץ ודהר סוסי אביר) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. רוץ ילד רוץ (רוץ ילד רוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. רות (אל תלכי ללקוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. רותי (אם בכפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. רותי (לי כל גל נושא מזכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. רותי אני שורק שריקה (רותי אני שורק שריקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. רחובות (מי יזכור, מי ידע) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. רחובות את ביהודה (רחובות את ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. רחל (עם שקשוק זרמו של נחל)
110. רחל על העין (רחל עמדה על העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
111. רחצה (כבר גמרו להתרחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. רחשי אביב (לחן עממי גרמני) (אל השדה אצאה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. ריבה חביבה (ריבה חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. ריח דבש וריח מנטה (ריח דבש וריח מנטה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. ריח ניר (ריח ניר לשדה מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
117. רייזלה (בית קט עומד ברחוב וכולו שלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. רימון זכרונותיי (מה מתעלסים קולות בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. רינה (רינה - אני אוהב את השמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. רינה בת הרים (בואי תמה, נצא להרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. רינה רינה היי (רינה רינה היי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
122. רינת בוקר (אור יהל כי נעלם הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. ריקוד הגדיים (לחופש לחופש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. ריקוד הגורן (הבי גורן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
125. ריקוד הגמדים (דומו דום היה חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
126. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
127. ריקוד הקבצנים (ים פם פם פם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
128. ריקוד הקיפוד (רצה הקיפוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. ריקוד הרועים (היי בואנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. ריקוד זוגות קובץ להאזנה - בדף השיר
131. ריקוד לכובשי השממה (זה היום זה היום) תווים בדף השיר
132. ריקוד עצי הגן (כל הגן לבש לבן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
133. ריקוד פרוספריטי (פרוספריטי)
134. ריקוד צמדים (כבר הנץ רימון של אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. רכבת (הרכבת מקשקשת מרשרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
136. רכבת ארוכה (רכבת ארוכה ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. רכבת באה (טו טו טו טו רכבת באה) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. רכבת ליוהנסבורג (יוהנסבורג, יוהנסבורג) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. רכבתנו לה קוראים (רכבתנו לה קוראים) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. רמה רינת הציפור (רמה רינת הציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. רמי השובב (רמי רמי למה באת הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. רמי רם רץ לגן (מי זה כאן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. רעד את (רעד את ענוג כצל עלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. רעות (אל נא אח) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. רעות (רע טוב, ידיד מצאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. רעות שבעה נפשי (רעות שבעה נפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. רעי (ילד עני מילדי הפרבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. רעיי חנוני (רעי חונוני חונוני חונוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. רעים בקן היינו (רעים בקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. רעים הימים (רעים הימים)
151. רעש בגינה (רעש רעש בגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. רפא צירי (רפא צירי) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. רפדוני בתפוחים (סמכוני באשישות) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. רפה יום ויט השמש (רפה יום ויט השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. רצתי (רצתי רצתי ונפלתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. רק את לי נותרת (אחת היתה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
157. רק ביום הולדת (יום הולדת חגיגה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. רק האמת (מקדונלד ראש המיניסטרים בלונדון)
159. רק הסתדרתי (רק הסתדרתי)
160. רק יום (מתחת לארון לילה מתחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. רק על עצמי (רק על עצמי לספר ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. רקדו ככה אבותינו (רקדו ככה אבותינו)
163. רקפת שובבת (רקפת שובבת על סלע עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. רשות הדיבור לחבר פרבלום (רשות הדיבור לחבר פרבלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. רשמים בנוף (מרחב שדות מרנין) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. רשרש לי הסתיו (אפפתני) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: