השירים


1. התזמורת (בכינור דובה ודוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. נשירה לגיבורים (אנחנו לגיבורים נשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. יהודה המכבי (במקבת בפטיש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. כרכרי (הוי, כרכרי, בן-בדיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. לכבוד החנוכה (לחן נרדי) (אבי הדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. חנוכה חג גדול (חנוכה חג גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. רוץ הסביבון (רוץ מהר הסביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. כד קטן (לחן נרדי) (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. השקדייה (לחן כהן-מלמד) (שקדיה יפת צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. חג הפורים (עמדו בנים עמדו בנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. עורו אחים (לחן נרדי) (עורו אחים ונעלה הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. בערוב היום (בין עבי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. העצלן (דוד הוא עצלן גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. יש אצלנו אוטו טוב (יש אצלנו אוטו טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. ראיתי בחיפה (ראיתי בחיפה ילדונת יחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. ברכת יצחק (אמר יצחק עשיו בני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. שלוש נסיעות (נסעו לתל-אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. פרי גני (לחן נרדי) (פרי גני הנה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. אל תלונה (אל תלונה חברים) תווים בדף השיר
23. זמר לפסח (לחן נרדי) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. אליהו הנביא על כסאו הרם (לחן נרדי) (אליהו הנביא על כסאו הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. הרכבת (הרכבת מקשקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. סדר של פסח (מסביב יושבים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. שיר המים (לחן עממי ספרדי-יהודי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. אצבע משולשת (מסתובב העולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. הרועה (על ההר יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. שישו ושמחו בשמחת חג (שישו ושמחו בשמחת חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. הקטר (הקטר נושף עשן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. סוכתי ירוקתי (סוכה ירוקה אבא בנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. חג סוכות (חג סוכות בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. סוכתנו (לחן נרדי) (קרש מוט) תווים בדף השיר
35. סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. אך זהו גדוד (אורה דרורה יגאל אהוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. שיר לשבת (חיש חולפים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. לכבוד שבת (לחן נרדי) (אמי יצאה אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. עם ישראל חי (לחן נרדי) (עם ישראל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. הצפרדע (צפרדע צפרדע עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. חד גדיא (על גבע רם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. שתי בנות (בנות שתיים, בובותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. ספר לי (ספר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. העולים והשותלים (מי אלה העולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. יום פורים (לחן נרדי) (יום פורים יום חג הוא לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. ליהודים היתה אורה ושמחה (ליהודים, היתה אורה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. יום טוב לנו (לחן נרדי) (יום טוב לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
49. פורים לנו (פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. הירקות (בין ערוגות בגן הירק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. היורה (גשם גשם משמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. מה אומרים (לחן נרדי) (מה אומרים מה אומרים ילדינו בפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. חג היום (חג היום חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. הזורעים (החורשים חורשים בשדות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. הכותל (ארץ צבי ברוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. שירו לנו (שירו לנו משירי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. שמור ישראל (שמור ישראל שמור שארית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. שיר עבודה (לחן אנהלט) (עורו אחי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. הגמל (נוסח אשמן) (הגמל ראשו יישא אל על) תווים בדף השיר
60. בגינת הירק (לא שבת ולא חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. דגל עברי תכול לבן (דגל תכלת עם לבן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. ציפור יפה (על השקמה) תווים בדף השיר
63. הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. ברווז קטון (לחן רבינא) (ברווז אחד קטון צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. מאחורי השער (לחן ספרדי יהודי) (בת יונים הומיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. הפרפר לפרח (לחן נרדי) (שלום לך פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. אברהם והמלאכים (לחן עמירן) (אברהם אבינו) תווים בדף השיר
68. במעגל (בואו בואו ילדים נרקוד במעגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. עגיל (התגלגל, עגילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. מנהג חדש (לחן "ניצני שלום") (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. בית הספר מלמדנו (בית הספר מלמדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. נסים ונפלאות (הפלאי מפליא לעשות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. שיר ערש (נוסח לויטס) (רד הליל על תבל) תווים בדף השיר
74. לא ביום ולא בלילה (לא ביום ולא בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. דרכו עוז (לבשו עוז! דרכו עוז! לעזרת העם!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. זכריה בן עזרא (אני זכריה בן עזרא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. ארנבת (לחן רבינא) (הושע-נא, הושע-נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. שני אורחים (שני אורחים לי בחלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. העובדים החרוצים (לחן ביאל) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. מי ברכב (מי ברכב, מי ברגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. מנורה וענפי זית (מנורה וענפי זית) תווים בדף השיר
83. האלומות (ילדים נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. גן חיות של פורים (כל הרחוב הוא גן חיות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. יום טוב (יום טוב, יום טוב נגילה ונשמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. שנה חדשה (לחן עמירן) (הקיץ עבר, החום הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. ט"ו בשבט עתה (לחן עמירן) (ט"ו בשבט עתה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
90. הסביון (סב סב סב יון יון יון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. היורה שמע נא (היורה שמע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
93. בא יום שבת (בא יום שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. שלום לך יום השביעי (שלום לך יום השביעי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. לילה טוב (נוסח עליזה וקס) (בונה נוקס די לתת לי בוקס) תווים בדף השיר
97. אליעזר והגזר (מי רוצה רוצה לשמוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
98. אל תכה (אל תכה, זה לא נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. הצבי ישראל (הצבי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. נהיה כולנו חלוצים וחלוצות (נהיה כולנו חלוצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: