העלייה הראשונה

שירים מתקופת העלייה הראשונה (ולפניה) או על ישובים מהעלייה הראשונה.

האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אהבת הדסה (לחן עממי טורקי) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אהבת הדסה (לחן עממי תימני 1) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אודך כי עניתני (לחן פורייס) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אל הציפור (לחן עממי יידי) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אל טל ואל מטר (אל טל ואל מטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 1) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 2) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  ארץ ישראל (מקום שם ארזים ועבים יישקו)
 14.  בארץ הצבי (פה בארץ הצבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  בחלומי (לחן מינקובסקי) (כל הלילה כרובי מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  במחרשתי (במחרשתי כל אושרי ירשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  דמעות הטוחן (שנים נקפו שנים חלפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  האח ראשון לציון (האח ראשון לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  הבה נריע לאל מושיע (הבה נריע לאל מושיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  הוי ערש מולדת (הוי ערש מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום לוינסון) (ידינו מזרחה נרים ונשבענו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  השושנה (על אם הדרך שמה מתגוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  השושנה (לחן מראשון לציון) (על אם הדרך שמה מתגוללת)
 30.  השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  וטהר לבנו (לחן אליעזר זושא פורטוגל) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  וטהר לבנו (לחן מסורתי) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  זמרי לי (זמרי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  חבריא (חבריא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  חושו אחים חושו (חושו אחים חושו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  חזק לב (אם איד כמו סלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  יום ליבשה (לחן נרדי 2) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  יונה הומייה (אוי כי עוטיה אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 43.  ילדים קומו (ילדים ילדים קומו קומו קומו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  יקבי ראשון לציון (כשנמות יקברו אותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  לבובה יש שתי עיניים (לבובה יש שתי עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 46.  למזרח למזרח (למזרח למזרח)
 47.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  לפלח הרימון (לפלח הרימון אדמה רקתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  מי יודע עיר לישטינא (מי יודע עיר לישטינא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  משאת נפשי (הלחן המוכר) (שמש אביב נטה ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  משמר הירדן (לחן אידלזון) (כשאון רעם בשמים) תווים בדף השיר
 54.  משמר הירדן (לחן גרמני או מאת אליהו זאלודקובסקי) (כשאון רעם בשמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  משמר הירדן (לחן מזי"א) (כקול רעם בשמיים) תווים בדף השיר
 56.  נומה פרח (לחן עממי יידי 1) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  נחנו יודעים (נחנו יודעים לתופף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  ניטשו צללים (לחן לא ידוע) (ניטשו צללים דום ציפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  ניטשו צללים (לחן עממי יידי) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  עברים אנחנו (לחן לא ידוע 1) (עברים אנחנו: עברית נדברה) תווים בדף השיר
 62.  עוד ארצנו לא אבדה (עוד ארצנו לא אבדה) תווים בדף השיר
 63.  ראש פינה (לחן גבירטיג) (בין סלעיה בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  ראש פינה (לחן צבי בן יוסף) (בין סלעיה בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  רחובות (מי יזכור, מי ידע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  רחובות את ביהודה (רחובות את ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  שאו ציונה נס ודגל (לחן זאלודקובסקי) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  שאו ציונה נס ודגל (לחן לא ידוע) (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  שיבת ציון (מה זאת עיני תראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  שיר המים (לחן עממי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  שיר עבודה (עורו אחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  שכב הירדם (לחן עממי יידי 3) (שכב הירדם בן לי יקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  שם במקום ארזים (שם במקום ארזים מנשקים עבי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  תורת אמת (לחן פוליאקוב) (תורת אמת נתן לעמו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 75.  תקוותנו (לחן ההמנון הלאומי) (עוד לא אבדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: