הקטן
גופן
הגדל
גופן
קנונים

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אחינו יעקב (אחינו יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אל תשליכני (אל תשליכני אל תעזבני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אני עורבא פורח (אני עורבא פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אצא לי אל היער (אצא לי אל היער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  באופל ליל (באופל ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  בערוב היום (בין עבי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  גלין גלון (גלין גלון גלין גלון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  האביב הולך ובא (האביב הולך ובא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  הבה שיר נשיר בכנען (הבה שיר נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  הימים חולפים (הימים חולפים שנה עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  הללויה אמן (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  הללויה שבחו לשמו (הללויה שבחו לשמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  המטרונום (טה טה טה חביבנו מלצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  הנה המלחים באים (הנה המלחים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  התישמע תפילתנו (התישמע תפילתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
 19.  וטפכם (וטפכם אשר אמרתם) תווים בדף השיר
 20.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  זכור אמרה (זכרו אמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  חמת החלילים (נלך אל חמת החלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  חנן ועליזה (חנן ועליזה יצאו לשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  יש עת לעמול (יש עת לעמול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  כפר סאלד יהיה קיבוץ גדול מחר (כפר סאלד יהיה קיבוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  לא אמות כי אחיה (לחן זעירא) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  למה זה תישא עיניך (למה זה תישא עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  מי יעבירני (מי יעבירני מעבר לנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  ממצרים גאלתנו (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  סוד הקנון (נוסח רבינא) (שים לב להתפתחות הקנון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  סוד הקנון (נוסח שמואל בס) (בוא נא עמנו פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  עורו נא (עורו נא קומו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  על ההרים (על ההרים נעפיל, נטיילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  עלי עין שוקקה (עלי עין שוקקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  ערב מאי (מה נאה הוא ערב מאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  פעמי המשיח (דין דן הולם פעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  פרחי אביב (פרחי אביב נפתחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  ציפור רננים (ציפור רננים טסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  ציפורי נחמדת (ציפורי נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  קום בחור עצל (קום בחור עצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  קנון הזמיר (כל היקום הס) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  קנון הציפורים (נטייל על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  קנון הקיץ (בא הקיץ בא הקיץ)
 49.  רינת בוקר (אור יהל כי נעלם הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  שכב בני (שכב בני, שכב במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  שלחו רגל (לחן קלדרה) (שלחו רגל פצחו רון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר