הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
חנוכה


האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אל הדודה (אל הדודה אל הטובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אנו הראשונים (אנו הראשונים בני החשמונאים)
 3.  אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אנחנו נרות צבעים (אנחנו נרות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אני סביבון (אני סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  בואו הנה ילדים (בואו הנה ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  ברכת הנרות (לחן האחים גולדפרב) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  האורות הרכרכים (האורות הרכרכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  הבה נרימה (הבה נרימה נס ואבוקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  הבו גודל לגיבור (הבו גודל לגיבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  הדליקו נרות (הדליקו נרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  הדליקו נרות חנוכה (הדליקו נרות חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  החורף הגיע (החורף הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  החשמונאים הקטנים (חשמונאים קטנים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  המכבים (המכבים היו גיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  הנרות הדקיקים (הנרות הדקיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  הנרות הללו (הנרות הנרות)
 20.  הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  הנרות הללו (לחן כהן מלמד 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  הנרות הללו (לחן שניידר) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  הסביבון (סביבון סביבון סביבון סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  הסביבונים (ציל-ציל-ציל בפעמונים)
 31.  זמרת חנוכה (מן העם קם חכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  חג האור (לחן חיטריק) (ילד ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  חג האור (לחן מילט) (ילד ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  חג האורות (יהודה בן חשמונאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  חנוכה (באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  חנוכה (חנוכה חנוכה חג מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  חנוכה (ילדיי חביביי התאספו נא ובואו הלום)
 38.  חנוכה (לחן טוביה שלונסקי) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  חנוכה (לחן דוד מערבי) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  חנוכה (לחן לא ידוע 1) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  חנוכה חנוכה (חנוכה חנוכה חג יפה כל כך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  חנוכה חנוכה (לחן נרדי או סמבורסקי) (חנוכה חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  חנוכייה חיה (נרות רכים צבעוניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  חנוכייה יפהפייה (חנוכייה יפהפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  חנוכייה לי יש (חנוכיה לי יש, צוחקת בה האש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  יהודה המכבי (הנה גיבור המושיע)
 47.  ילדים בנרות (ילדים בנרות, ילדים בנרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  כי תבוא אל מודיעין (לחן זעירא) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  כי תבוא אל מודיעין (לחן לברי) (כי תבוא אל מודיעין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  לביבות נעשה (קמח קמח מן השק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  לחנוכה (זה יום חג הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  לחנוכה (לחן דוידוביץ') (היה היה מלך רשע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  לחנוכה (לחן לא ידוע) (היה מלך רשע חרבו חדה ומלוטשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  לחנוכה (לחן עממי גרמני) (היה היה יווני רשע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 58.  לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי) (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  מה עורר אור הנר (מה עורר אור הנר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  מזמור למנצח (מזמור למנצח ליהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  מחול הסביבונים (סובב סובב לו הסביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  מי זה הדליק (לחן אדמון) (מ י זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  מי זה הדליק (לחן עממי יידי) (מי זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 64.  מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  מכבים פה בונים (מכבים פה בונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  משוך חסדך (משוך חסדך ליודעיך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  נס חנוכה (ראו הנה פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 70.  נס חנוכה (חנוכייה חנוכייה ספרי נא לי מעשייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  נר זהוב כותרת (נר זהוב כותרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  נר לי (לחן אדל) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  נר לי (לחן סמבורסקי) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 75.  נר ניצחון (נר ניצחון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  נרות אנו כולנו (נרות אנו כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  נרות חנוכה (נר זיכרון נר הניסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  נרות חנוכה (לחן אהרונוביץ') (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  נרות חנוכה (לחן בן חיים) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  נרות חנוכה (לחן בן מנחם) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  נרות חנוכה (לחן גרינשפון) (עומד כל נר ומבקש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  נרות חנוכה (לחן דוד מערבי) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 84.  נרות חנוכה (לחן ורדה גלבוע) (עומד כל נר ומבקש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  נרות חנוכה (לחן כהן מלמד) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  נרות נרות הרבו נא (נרות נרות הרבו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  נרותיי הזעירים (לחן ברוך שור) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  נרותיי הזעירים (לחן לא ידוע 1) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  נרותיי הזעירים (לחן לא ידוע 2) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום נבט) (נרותיי הזעירים אורכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  נשף הלביבות (משחק חיזיון) (חנוכה חנוכה אין חלון בלי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  סביבון (זים זים זים ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  סביבון סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  סביבון סוב סוב סוב (לחן עלי הלפרין) (סביבון סוב סוב סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 98.  סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 99.  עורו שורו (עורו שורו בני המכבים)
 100.  עלה נרי (עלה נרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 101.  עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 102.  עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 103.  עשיתי לי חנוכייה (עשיתי לי חנוכייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 104.  פלא פלאים (פלא פלאים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 105.  קדימה בני החשמונאים (אנו הננו המכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 106.  שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר
 107.  שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
 109.  שיר חנוכה (היום פנה הערב רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 110.  שיר חנוכה (מארץ יוון נשלחו חיילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 111.  שקט שקט החנוכיה דולקת (לחן שטרנקלר) (שקט שקט החנוכיה דולקת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 112.  שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן זעירא) (שקט, שקט, שקט, שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 113.  שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן לא ידוע) (שקט שקט שקט שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר