השירים


1. צאי לך (צאי לך היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. צאי נא ילדתי (צאי נא ילדתי)
3. צאינה וראינה (לחן נרדי) (צאינה וראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. צאינה וראינה (לחן סמבורסקי) (צאינה וראינה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. צאנה צאנה (צאנה צאנה הבנות וראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. צ'ארדש (כשנכנסתי שמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. צאתכם לשלום (שלום עליכם אחי השלום)
8. צב קטן (יש לי צב קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. צבא ישראל (חיילים! כבשו את המורשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. צבא קבע (העם תובע נצחון) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. צבא של בדיל (צבא של בדיל)
12. צביט צבט (צביט צבט) תווים בדף השיר
13. צבעונים (צבעונים אחיי הצבעונים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. צבעים (משחירה אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. צבר (הן זאת תדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. צברים (הננו אשר הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. צברים (צברים כינונו פרי קוצים מתוק) תווים בדף השיר
18. צדיק כתמר יפרח (צדיק כתמר יפרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. צה"ל (בא מנגב סער) תווים בדף השיר
21. צהלי (צהלי מלב שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. צו ניתן (צו ניתן לו מערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. צו שלח אותם מזרחה (צו שלח אותם מזרחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. צוואת אמא (מבן לוחם אמא נפרדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. צוואתי (ידיד נפשי כשאגווע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. צועד וצועד (צועד וצועד האיש העובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. צוענים (ראשי סחרחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. צוענים בני דרור הננו (צוענים בני דרור הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. צופי המולדת (אם לנו עבר)
30. צור משלו אכלנו (לחן אשכנזי) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. צור משלו אכלנו (לחן גולדפרב) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. צור משלו אכלנו (לחן חסידי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. צור משלו אכלנו (לחן חסידי 2) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. צור משלו אכלנו (לחן לא ידוע) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי יהודי 1) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי-יהודי 2) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. צור משלו אכלנו (לחן ספרדי-יהודי 3) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. צור משלו אכלנו (עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. צורי גואלי יה (צורי גואלי יה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. צחוק (חה חה חה) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. צחוק צבאי (צחוק צבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. ציון הלא תשאלי (לחן יצחק לוי) (ציון הלא תשאלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. ציון הלא תשאלי (לחן מילט) (ציון הלא תשאלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. ציון ציון עיר אלוהינו (ציון ציון עיר אלוהינו)
45. ציור מן הטבע (ממעלה הרחוב)
46. צ'יזבאט (האש מפצחת זרדים בדממה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. צייד הציפורים (צייד הציפורים אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. צימוקים ושקדים (תרגום לא ידוע) (בבית המקדש בפינה בודדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. צימוקים ושקדים (תרגום לרנר) (שם בבית המקדש)
50. צימוקים ושקדים (תרגום מלצר) (בבית המקדש באופל החדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. צימוקים ושקדים (תרגום פישר) (שן בני עצום את עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. צימרמן (חג לנו היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. צ'ין קוואי (צ'ין קוואי קוואנימנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. צ'ינגה לונגה (צ'ינגה לונגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. ציפ (והנה היא שוב עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. ציף ציפור (לחן לא ידוע) (ציף ציף ציף ציפור קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. ציף ציפור (לחן לוי תנאי) (ציף ציף ציף ציפור קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. ציפור (שור איך ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. ציפור (לחן גרינשפון) (ציץ צויץ מי ציץ) תווים בדף השיר
60. ציפור (לחן גרשון אפרת) (ציץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. ציפור בגן (קול ציפור הוא על העץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. ציפור בגן (לחן אדל) (ציץ צוויץ מי צייץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. ציפור ביער (ציפור שרה ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. ציפור יפה (על השקמה) תווים בדף השיר
65. ציפור מעופפת (ציפור מעופפת בכנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. ציפור ציפורי (ציפור ציפורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. ציפור רננים (ציפור רננים טסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. ציפורי (שמש ערב כבר שקעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. ציפורי כבר הגיעה (ציפורי כבר הגיעה) תווים בדף השיר
70. ציפורי נחמדת (ציפורי נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. ציפורים ודבורה (לחן נרדי) (רדפוה, תפשוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. ציפורים ודבורה (לחן סתר) (רדפוה תפשוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. ציפורים ודובדבן (לחן אדל) (ציץ ציץ צויץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. ציפורים ודובדבן (לחן נרדי) (ציץ, ציץ, צויץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. ציפורת התחייה (ציפורת התחייה)
76. ציפיה (לנעוץ באפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. צ'יפף צ'יפף נגב האף (צ'יפף צ'יפף נגב האף) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. צ'יק צ'יק בום בום (בריטניה משחקת בשפע כישרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. צל לא צל (צל לא צל בליל פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. צל עץ תמר ואור ירח (צל עץ תמר ואור ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. צל צלמי (מבין הפרחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. צליל (לי צחוקך נערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. צליל הרז (צליל הרז חלף וגז)
84. צליל זוגים (צליל זוגים וצל הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. צלילי אביב (ליבי מנבא אביב מזהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. צלצל נא באון (צלצל נא באון) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. צלצלו בצלים (צלצלו בצלצלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. צלצלו מצילות (חשוק חשקה נפשם בזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. צלצלי האביב (הזיוון מבשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. צלצלי האביב (לחן אנגל) (הזיוון מבשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. צמאת רק לי (הלילה ידעתי) תווים בדף השיר
94. צמד חמד (נושיטה הידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. צעד שמשון (צעד שמשון) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. צעדה החבריא (צעדה החבריא למרחב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. צעוד צעוד (צעוד צעוד אל כשול ומעוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
98. צעיר עברי (צעיר עברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. צעצועים (לחן לא ידוע) (צעצועים שכבו לישון) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. צעצועים (לחן רבינא) (צעצועים הלכו לישון) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. צעצועים למקום (צעצועים למקום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
102. צפונה לחיפה (צפונה לחיפה על יד בת-גלים)
103. צרור המור (צרור המור) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. צ'ריומוחה (מרחוק צ'ריומוחה מתנועעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. צריך ללחוץ במקום הנכון (צריך ללחוץ במקום הנכון) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. צריך לצלצל פעמיים (תופרת אני ותופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. צריף פשוט ודל (צריף פשוט ודל) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. צ'רלסטון ארקוד הרבה (צ'רלסטון ארקוד הרבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. צ'רצ'יל והיטלר (אני אדון צ'רצ'יל) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. צ'רקסיה (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. צ'רקסיה כפולה (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: