השירים


1. קבלת התורה (תורה לי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. קבלת שבת (הערב היורד לבש בגדי שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. קדימה (מתנוסס הנס על תורן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. קדימה (שיר ציון) (קומו אחיי לכו ונלכה)
5. קדימה בני החשמונאים (אנו הננו המכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. קדימה הפועל (קדימה הפועל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. קדימה השומר (קדימה השומר לעבודה לניצחון) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. קדימה ילדים (קדימה ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. קדימה קדימה (קדימה קדימה אחים נצעדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. קדימה רוץ (קדימה קדימה קדימה רוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. קדיש לר' לוי-יצחק מברדיצ'ב (שלום עליך ריבון העולמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. קדרו פני השמים (קדרו קדרו פני השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. קדשו עליה מלחמה (קדשו עליה מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. קו אור (קו אור ירד) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. קואופריישן (הוא לובש כסיות של משי) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. קוביות (לי קוביות יש המון) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. קווה קווה (קווה קווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. קוטף הכותן (פרי עמלי עוטה המלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) (כה אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. קול ברמה נשמע (לחן מילט) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. קול ברמה נשמע ביללה (חשבתי ימים)
26. קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. קול דודי (לחן אפרים בן-חיים) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. קול דודי (לחן לברי) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. קול הזמיר (על שיח שושנים בגן)
31. קול זעקה הרימו (קול זעקה הרימו) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. קול מההרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. קול נרימה שיר נרעימה (קול נרימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. קול קורא אל הגר (מה לך הגר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. קול רינה וישועה (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. קול ששון (קול ששון וקול שמחה) תווים בדף השיר
40. קול תיבת הזמר (קול תיבת הזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. קולומבוס (הלוך נלך ונשוטט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. קולות בלילה (אתה מוכן שאל הקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. קולות בלילה (לחן פאול בן חיים) (אתה מוכן שאל הקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. קולחוזאים (עת עם שחר קול ישמיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. קום (קום קום ילד קום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. קום בחור עצל (קום בחור עצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. קום העור כל אח (קום העור) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. קום לעבודה (קרן אור ראשון בא למושבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. קום נקומה (‏קום נקומה בני העוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. קום עלה בהר התוחלת (קום עלה בהר התוחלת) תווים בדף השיר
51. קום עצל (קום עצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. קום צא (קום צא לרקוד אתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. קום רוצה (קום רוצה)
54. קומה אחא (קומה אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. קומה דני (השעון צילצל כבר שש)
56. קומה ילד נחמד (קומה ילד נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. קומה עמי עם הנצח (קומה עמי עם הנצח)
58. קומה עמל (קומה עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. קומה פרץ (עורו עורו נא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. קומו בואו נא (קומו בואו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. קומו לקרב (קומו לקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. קומו נבלות (קומו קומו) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. קומו קומו ילדים (קומו קומו ילדים קומו קומו נחמדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. קומו קומו ילדים (לחן פרד מישל) (קומו קומו ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. קומו קומו ילדים (לחן רוסי) (קומו קומו ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. קומו שומרים (קומו שומרים) תווים בדף השיר
67. קומו תועי מדבר (לחן הופמן) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. קומזיץ (קומזיץ את לבי מרתיח) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. קומזיץ בקפריסין (אז נשאו השלושה)
71. קומי אורי (קומי אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. קומי אורי (קומי אורי כי בא אורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. קומי ירושלים (קומי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. קומי לך רעייתי (קומי לך רעייתי יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. קומי עורי (הו קומי נא ועורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. קומי עורי (קומי עורי עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. קומי צאי (לחן לברי) (קומי צאי אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. קומי צאי (לחן עממי תימני) (קומי צאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. קומי צאי (לחן פאול בן-חיים) (קומי צאי אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. קומי צאי (מפי מנוחה לובובסקי) (קומי צאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. קוממיות (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. קוממיות (דגל לנו שנשאנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. קומפאי קורי מורי (קומפאי קורי מורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. קופלטים (קופלטים הנני לשיר לפניכם)
85. קופנהגן (זמר לך זמר לך קופנהגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. קוקוריקו (קו-קו-רי-קו! - יתן קול) תווים בדף השיר
87. קוקיה (קו קו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. קוקייה ביער (קוקייה ביער מסתובב שם נער) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. קוקייה על ההרים (קוקייה על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. קוקים לנו בסינרים (קוקים לנו בסינרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. קח אותי (אורי אורי קח אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. קח אותי אליך (באמצע הדרך באמצע הרחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. קחו קוביות (קחו קוביות) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. קחיני רוח (רוח על צמרות עצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. קטונו מאוד (קטונו מאוד, מכל עם נפלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. קטיושה (לחן בלאנטר) (לבלבו אגס וגם תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. קטיושה (לחן צרטלי) (לבלבו אגס וגם תפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. קטנטנה המולדת שלנו (קטנטנה המולדת שלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. קטנטנים מאד היינו (קטנטנים מאד היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. קטנתי (קטנתי תשמעי בארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. קטרינה מלדיצה (אני הלכתי ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. קיבוץ גלויות (חורבות היכל שממה הרס) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. קיבוץ גלויות (מארבע רוחות יצא הרוח על פני תכלת-ים לשוח)
104. קידוש ליל שבת (ויכולו השמים וכל צבאם) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. קינג פארוק (קינג פארוק אינעל אבוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. קינה (אל שור מרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. קינת דוד (הצבי ישראל) תווים בדף השיר
108. קינת ישורון על מות בת עצר המלך ברטניא (אלי ישורון ובניה)
109. קיסריה קיסריה (קיסריה קיסריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. קיקיריקי (תרגום אורי גבעון) (קוקוקודה)
111. קיקיריקי (תרגום אפרים דרור) (קיקיריקי! ק-ק-ק-קע!)
112. קיקיריקי (תרגום יוסף אחאי) (קיקיריקי קיקיריקי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. קל רגלים (קל רגלים הנני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. קלמנטין (בקניון על יד הקבר)
115. קלת דעת היא הנאוה (קלת דעת היא הנאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. קמה אמא (בוקר בא בוקר בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. קמה לה אלומתי (לחן זהבי) (קמה לה אלומתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. קמה לה אלומתי (לחן עמירן) (קמה לה אלומתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. קמה משתבלת (קמה משתבלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. קן הדרור (שם על יד פינת הגג) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. קן ציפור (לחן אדל) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. קן ציפור (לחן אורי גבעון) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. קן ציפור (לחן גויטיין) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. קן ציפור (לחן נרדי) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. קנה אזרח עוגה (בליל? סגריר אפל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
126. קנה לי עפיפון (איני רוצה רכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
127. קנון הזמיר (כל היקום הס) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. קנון הצחוק (אין בשיר טקסט) תווים בדף השיר
129. קנון הציפורים (נטייל על ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. קנון הקיץ (בא הקיץ בא הקיץ)
131. קנונים (ערב ערב) תווים בדף השיר
132. קנטטה לסטאלין (מקוטב אל קוטב מעל רכסי השלג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
133. קסם על ים כינרת (קסם על ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. קסמי הורד (כן זכור אזכורה יום אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. קפה (צה אה אף אה) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. קפיטן היה (קפיטן היה) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. קפיטן, קפיטן (קפיטן היה אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
138. קץ לממשלת הצל (אראה כוכבים ההולכים וכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. קציר (על כפים פרש הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. קציר בנגב (בשדות שואן קציר) תווים בדף השיר
141. קציר בעמק (עת עמוד השחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. קצרו בתלתן (קצרו הקוצרים בתלתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. קר לי ברגליים (מים מים קר לי ברגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. קרב יום (לחן לא ידוע) (קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. קרבו נא מלאכים (קרבו נא מלאכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. קרבמבולי (קרבמבולי ירושת אבותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
148. קרה זה רק הפעם (מה מחכים לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. קרועים אנו (קרועים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. קרוקודילה (פאוליצה חדילה) תווים בדף השיר
151. קריה יפהפייה (קריה יפהפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
152. קריה שלנו (שוב אורחה באבק שביליה)
153. קריעת ים סוף (חושו נא חושו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. קריקטורה (קריקטורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. קרמבו (קוראים לי כושי) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. קרן היסוד (ישראל העם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
157. קשה בנמל (קשה בנמל פה מלח) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. קשה לי לקום (קשה לי לקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. קשה לשוח (לחן לא ידוע) (הה כמה קשה לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. קשה לשוח (לחן סמבורסקי) (הה, כמה קשה לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. קשת (המון גשם חדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. קשתנו על שכמנו (קשתנו על שכמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. קתרינה הקדושה (קתרינה הקדושה) תווים בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: