אושיות ואישיויות

דמויות היסטוריות, מנהיגים ומנהיגות

האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אבו ג'ילדה מלך השדים (אבו ג'ילדה מלך השדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אבו ג'ילדה ראש הכנופיות (אבו ג'ילדה ראש הכנופיות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אדווין סמואל (באו חלוצים לבנות הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אהבת הדסה (לחן עממי טורקי) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אהבת הדסה (לחן עממי תימני 1) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אותלו (אומרים שאותלו הוא שלייגר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אל קבר בר יוחאי (לחן יוסף כהן-צדק) (נצעד באון אל הר עצמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אל קבר בר יוחאי (לחן לא ידוע) (נצעד באון)
 10.  אל תירא (אל תירא עבדי יעקב הוי חלמתי חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  אלי אליהו (אלי אליהו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  אלי ציון ונודדיה (אלי ציון ונודדיה) תווים בדף השיר
 13.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  אליהו הנביא (אליהו הנביא, אליהו הנביא, מן היער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  אליהו הנביא (לחן אשכנזי 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  אליהו הנביא (לחן אשכנזי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  אליהו הנביא (לחן ספרדי יהודי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  אליהו הנביא על כיסאו הרם (לחן אנגל) (אליהו הנביא על כיסאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  אליהו הנביא על כסאו הרם (לחן נרדי) (אליהו הנביא על כסאו הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  אליהו סב (אליהו סב שלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  אליעזר ורבקה (נערה טובה יפת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  אני אחשוורוש (אני אחשוורוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  אשת חיל (לחן שנקר) (אשת חיל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  בא נפוליון (בא נפוליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  בכינור דוד נגן (בכינור דוד הו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  במלוך עלינו יפתח (במלוך עלינו יפתח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  בן גוריון רוקד בלט (בן גוריון רוקד בלט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  בן כוכב (לחן עממי חסידי) (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  בני חם אומרים (מחופי נחל פרת) תווים בדף השיר
 35.  בר יוחאי (לחן עממי יידי) (בר יוחאי בר יוחאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  בר יוחאי (לחן עממי ספרדי-יהודי 1) (בר יוחאי נמשחת אשריך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  בר כוכבא (איש היה בישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  בת יפתח (לא יוצת הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  בת יפתח (שלום שלום מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  בת יפתח (סח יומי לערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  בת יפתח בטרם מותה (לחן זהבי) (אם עמי גם אלי מותי ישאלו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 1) (אם עמי גם אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 2) (אם עמי גם אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  דוד מלך ישראל (לחן זעירא) (דוד, דוד מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  דוד מלך ישראל (לחן עממי) (דוד מלך ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  הבה נריע לאל מושיע (הבה נריע לאל מושיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  הזקן רק ייתן פקודה (מסביבנו משטמה גועשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  הכה שאול באלפיו (לחן זהבי) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  הכה שאול באלפיו (לחן מירון) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  הכה שאול באלפיו (מתוך מחזה דוד וגולית) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  הצאר ניקולאי (הצאר ניקוליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  הרצל טרומפלדור וז'בוטינסקי (הרצל וטרומפלדור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  ויטמן (גורל איש הפלמ"ח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  ותשוב נעמי (ותשוב נעמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "דוד מלך ישראל") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "הבי יין") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  חורשות האורן (שלוש שנים עברו בערך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  חלום יוסף הגלילי (חלומך יוסף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  חלום יעקב (כי בא, כי בא השמש)
 64.  חת שתיים שלוש ארבע (חת שתיים שלוש ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  טה-דה-ריסה בום (בעיר הקודש ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  יהושע (מצוות האל היתה, כי על ישראל הכרע)
 67.  יהושע בן נון (כה אמר אדוני השמד תשמיד האמורי) תווים בדף השיר
 68.  יוסוף אפנדי (יוסוף אפנדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  יוסף הגלילי (בגליל יוסף חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  יוסף הגלילי (יוסף הגלילי ציוונו לאמור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  יעקב ועשיו (עשיו משכים לבית המרזח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  כ' תמוז (כ' תמוז היום אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  לדה-גול (לדה-גול יש גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  לה גרנדה מוסוליני (לה גרנדה מוסוליני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  ליל י"א באדר (ליל יו"ד-אל"ף באדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  לצבא של ניקולאי (לצבא של ניקולאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  לקומוניזם מובילנו סטאלין הגדול (בשנת השבע עשרה נזכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  מאו דזה-דונג (השמש עולה עולה במזרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 81.  מזמור לדוד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  מזמור לדוד (לחן בן ציון שנקר) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 83.  מזמור לדוד (לחן עובדיה טוביה) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 84.  מזמור לדוד (לחן עממי חסידי 1) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  מזמור לדוד (לחן שוברט) (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 86.  מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים (מזמור לדוד הבו לאדוניי בני אלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (מזמור שיר חנוכת הבית לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 88.  מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) (ארוממך יהוה כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים (ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 90.  ממרומים פצצה יורדת (לחן מינדלין) (ממרומים פצצה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 1) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 3) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 94.  מעשה ברבנו משה (מעשה ברבנו משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  משה ביק (משה ביק משה ביק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 96.  משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 97.  משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 99.  משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 100.  ניגון ביאליק קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  ניגון הרצפלד קובץ להאזנה - בדף השיר
 102.  נציבנו העליון מקמייקל (מי אינו מכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 103.  סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 104.  סטאלין אבינו רוסיה אימנו (סטאלין אבינו רוסיה אימנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 105.  סטאלין מת (סטלין מת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 106.  עורי דבורה (לחן בוניה שור) (עורי דבורה עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 107.  עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  על הנחל מתפרש הערפל (על הנחל מתפרש הערפל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 109.  עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 110.  צ'רצ'יל והיטלר (אני אדון צ'רצ'יל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 111.  קדיש לר' לוי-יצחק מברדיצ'ב (תרגום לא ידוע) (שלום עליך ריבון העולמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 112.  קינג פארוק (קינג פארוק אינעל אבוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 113.  קנטטה לסטאלין (מקוטב אל קוטב מעל רכסי השלג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 114.  רבי דווידל (רבי דווידל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 115.  רבי יוחנן בן זכאי (רבי יוחנן בן זכאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 116.  רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 117.  רבי עקיבא (רבי עקיבא רבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 118.  רובינזון (רובינזון רובינזון הוא נסע באווריון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 119.  רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 120.  שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 121.  שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 122.  שושנת יעקב (לחן האדמו"ר ממודזיץ') (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 123.  שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 124.  שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 125.  שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 126.  שיר של זייד (פעם ועוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 127.  שירלי טמפל (שירלי טמפל קופצת ככה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 128.  שמע נא יהודי זקן (שמע נא יהודי זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 129.  תניא (תניא היה רבי מאיר) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: