הקטן
גופן
הגדל
גופן
מן המקורות
מילים, תרגום / נוסח עברי


האזינו לשירי מן המקורות ברדיו זמרשת
שירים באתר
1. אגיל ואשמח קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדוני זכרנו קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדוניי לא גבה לבי קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדוניי מלך קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדוניי רועי קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אודך כי עניתני קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אוחילה לאל קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אז תשמח בתולה קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אחד מי יודע קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אחזו לנו שועלים קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אל ארץ טובה קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אל גינת אגוז קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אל נקמות השם קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אל תען כסיל כאיוולתו קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אל תראוני קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אל תשליכני קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אלו ואלו מודים קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אלוהים באו גויים בנחלתך קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אלוהים לנו מחסה ועוז קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אלי אתה ואודך קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. אם אשכחך ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
26. אם אשכחך ירושלים תווים בדף השיר
27. אם בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אמר רבי עקיבא קובץ להאזנה - בדף השיר
29. אמת אמת קובץ להאזנה - בדף השיר
30. אנה הלך דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
31. אנה פנה דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אנוש כחציר ימיו (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי1) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
36. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
37. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
38. אני ישנה קובץ להאזנה - בדף השיר
39. אני לדודי איומה קובץ להאזנה - בדף השיר
40. אני לדודי ודודי לי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. אני מאמין קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. ארוממך (לחן בן-אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. ארוממך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. ארץ הכרמל קובץ להאזנה - בדף השיר
45. ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש קובץ להאזנה - בדף השיר
48. ארץ חיטה ושעורה קובץ להאזנה - בדף השיר
49. אשא עיניי (לחן כלפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. אשא עיניי (לחן פרסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. אשא עיניי (לחן שיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. אשים מדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
54. אשירה לאדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
55. אשירה לאדוניי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. אשירה נא לידידי קובץ להאזנה - בדף השיר
57. אשרי אדם קובץ להאזנה - בדף השיר
58. אשריך מה טוב חלקך קובץ להאזנה - בדף השיר
59. אשת חיל קובץ להאזנה - בדף השיר
60. אתה הצבת קובץ להאזנה - בדף השיר
61. אתי מלבנון קובץ להאזנה - בדף השיר
62. אתם הרי ישראל
63. בא השמש קובץ להאזנה - בדף השיר
64. באבוד רשעים רינה
65. באוזני ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
66. באחת ידו קובץ להאזנה - בדף השיר
67. באר שבע קובץ להאזנה - בדף השיר
68. בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. בהר מרום ישראל תווים בדף השיר
70. בית יעקב קובץ להאזנה - בדף השיר
71. בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
72. בנאות דשא (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. בנבל עשור זמרו לו קובץ להאזנה - בדף השיר
74. בנות ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
75. בצאת ישראל (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. בצאת ישראל (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. בצאת ישראל (לחן לא ידוע2) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. בצאת ישראל (לחן מילט) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. ברח דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
81. ברכת המכהנים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. בשוב אדוניי (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. בשוב אדוניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. בתופים ובמחולות קובץ להאזנה - בדף השיר
86. גאולה תיתנו לארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
87. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
89. דודי ירד לגנו קובץ להאזנה - בדף השיר
90. דודי לי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר
93. דודי צח ואדום קובץ להאזנה - בדף השיר
94. דומה דודי לצבי קובץ להאזנה - בדף השיר
95. דרכי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. האמנתי כי אדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
97. הבאים ישרש קובץ להאזנה - בדף השיר
98. הבונים בחומה קובץ להאזנה - בדף השיר
99. הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. הבן יקיר לי (לחן גבעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. הגיע ליל פסח קובץ להאזנה - בדף השיר
102. הודו הודו קובץ להאזנה - בדף השיר
103. הודו על ארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
104. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
105. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
106. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. היום אתם יוצאים קובץ להאזנה - בדף השיר
108. הינבא אל הרוח קובץ להאזנה - בדף השיר
109. הכה שאול באלפיו קובץ להאזנה - בדף השיר
110. הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. הללו שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
112. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
113. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
114. הללויה (לחן דרכסלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. הללויה (לחן זטלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. הללויה (לחן לבנדובסקי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. הללויה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. הללויה בצלצלי שמע קובץ להאזנה - בדף השיר
120. הללויה הללויה שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
121. הן ירונן קובץ להאזנה - בדף השיר
122. הנה אלה מרחוק יבואו קובץ להאזנה - בדף השיר
123. הנה אנוכי שולח לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
124. הנה ברכו קובץ להאזנה - בדף השיר
125. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
126. הנה הסתיו עבר (לחן כהן) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. הנה ימים באים קובץ להאזנה - בדף השיר
130. הנה לא ינום (לחן בן-חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. הנה מה טוב (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
132. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. הנה מה טוב (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. הנה מה טוב (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
136. הניצנים (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. הניצנים (לחן קירש) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
141. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. הנני מוכן ומזומן קובץ להאזנה - בדף השיר
143. הנרות הללו קובץ להאזנה - בדף השיר
144. הנרות הללו
145. הנרות הללו (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. הנרות הללו (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. הנרות הללו (לחן לויטס) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. הנרות הללו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. הנרות הללו (לחן שניידר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. העת לכם אתם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
155. הצבי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
156. הרנינו גויים קובץ להאזנה - בדף השיר
157. השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
158. השיבנו (לחן בן אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. השיבנו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. השיבנו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. השיבנו אליך קובץ להאזנה - בדף השיר
162. השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. ואני בקול תודה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. ואתם הרי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
166. וביום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
167. ובנו בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
168. ובנו בתים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. ובני ישראל יוצאים ביד רמה
170. ובני ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
171. ודוד יפה עיניים קובץ להאזנה - בדף השיר
172. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
173. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. והיה קובץ להאזנה - בדף השיר
175. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
176. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
177. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
178. והיה ביום ההוא קובץ להאזנה - בדף השיר
179. והיה כעץ שתול קובץ להאזנה - בדף השיר
180. והשיב לב אבות קובץ להאזנה - בדף השיר
181. וזכור את בוראיך קובץ להאזנה - בדף השיר
182. וחג שבועות תעשה לך קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
183. וטפכם תווים בדף השיר
184. ויהודה לעולם תשב קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
185. ויכולו השמים והארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
186. ויעברו בתוך הים קובץ להאזנה - בדף השיר
187. ויצא חוטר קובץ להאזנה - בדף השיר
188. וירד מים עד ים קובץ להאזנה - בדף השיר
189. וישב ישראל לבטח קובץ להאזנה - בדף השיר
190. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
191. וכיתתו חרבותם לאתים קובץ להאזנה - בדף השיר
192. וכל קרני רשעים קובץ להאזנה - בדף השיר
193. ולא ילמדו עוד מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
194. ומלאו הגרנות בר קובץ להאזנה - בדף השיר
195. וניקיתי דמם קובץ להאזנה - בדף השיר
196. ונתנה הארץ יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
197. ונתתי מטר ארצכם קובץ להאזנה - בדף השיר
198. ועל ידי זה קובץ להאזנה - בדף השיר
199. ופרוש עלינו סוכת שלומך קובץ להאזנה - בדף השיר
200. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה קובץ להאזנה - בדף השיר
201. וקיבצתי אתכם קובץ להאזנה - בדף השיר
202. ושאבתם מים (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. ושאבתם מים (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. ושאבתם מים (לחן עמירן 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. ושאבתם מים (לחן עמירן 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
206. ושובבתי (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. ושובבתי (לחן זעירא) תווים בדף השיר
208. ושילחתי אש קובץ להאזנה - בדף השיר
209. ושמחת בחגך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. ושמחת בחגך (לחן חסידי2) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. ושמחת בחגך (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. ותשוב נעמי קובץ להאזנה - בדף השיר
214. זבחו זבחי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
215. זה היום קיווינו לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
216. זכור את היום הזה קובץ להאזנה - בדף השיר
217. זכור דבר קובץ להאזנה - בדף השיר
218. זכרתי לך חסד קובץ להאזנה - בדף השיר
219. חג האסיף הנה בא קובץ להאזנה - בדף השיר
220. חלב עיזים תווים בדף השיר
221. טוב פת חרבה קובץ להאזנה - בדף השיר
222. טמן עצל ידו בצלחת קובץ להאזנה - בדף השיר
223. יבוא דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
224. יבואו גשמים בעתם קובץ להאזנה - בדף השיר
225. יברך את בית ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
226. יגיע כפיך כי תאכל קובץ להאזנה - בדף השיר
227. יהושע
228. יהושע בן נון
229. יהי שלום בחילך קובץ להאזנה - בדף השיר
230. יום זה מכובד (לחן שניאור בילסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. יום שבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
232. יענך אל ביום צרה קובץ להאזנה - בדף השיר
233. ירויון מדשן ביתך קובץ להאזנה - בדף השיר
234. ישושום מדבר וציה קובץ להאזנה - בדף השיר
235. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. ישם מדבר (לחן בן-פורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. ישם מדבר (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. ישמחו השמים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. כאייל תערוג קובץ להאזנה - בדף השיר
241. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
242. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
243. כטל חרמון
244. כי אמילם קובץ להאזנה - בדף השיר
245. כי בשמחה תצאו קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
246. כי בשמחה תצאו (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
247. כי לקח טוב נתתי לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
248. כי מציון תצא תורה קובץ להאזנה - בדף השיר
249. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
250. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
251. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
252. כל העוסק בתורה מבפנים קובץ להאזנה - בדף השיר
253. כלו מעשיכם
254. כן בקודש חזיתיך קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
255. כן יאבדו (לחן גבעון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
256. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. כרועה עדרו ירעה קובץ להאזנה - בדף השיר
258. לא אירא (לחן עממי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
259. לא אירא (לחן עממי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
260. לא אמות כי אחיה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
261. לולי תורתך קובץ להאזנה - בדף השיר
262. ליבבתיני קובץ להאזנה - בדף השיר
263. ליהודים היתה אורה ושמחה קובץ להאזנה - בדף השיר
264. לכה דודי נצאה השדה (לחן באך)
265. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
266. לכו ונבנה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
267. לכתך אחרי במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
268. למה תעשה כה לעבדיך
269. למתנדבים בעם (לחן בן-אורי)
270. לקושש קש לתבן
271. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
272. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
273. מה זאת עשינו
274. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
275. מה טובו (לחן בוסקוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
276. מה טובו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
277. מה טובו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
278. מה טובו (לחן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. מה טובו (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
280. מה ידידות משכנותיך קובץ להאזנה - בדף השיר
281. מה יפו פעמייך קובץ להאזנה - בדף השיר
282. מה תשתוחחי נפשי תווים בדף השיר
283. מזמור לדויד (לחן אנגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
284. מזמור לדויד (לחן בן ציון שנקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. מזמור לדויד (לחן עובדיה טוביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
286. מזמור לדויד (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. מזמור לדויד (לחן שוברט) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
289. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. מזמור שיר ליום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
291. מזרה ישראל (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. מזרה ישראל (לחן נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. מי זאת עולה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. מי זאת עולה (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
295. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. מי יגור באוהלך קובץ להאזנה - בדף השיר
297. מי ייתן לי אבר כיונה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
298. מי ייתן ראשי מים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
299. מי יעלה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. מי יעלה בהר אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
301. מי יתנך כאח לי קובץ להאזנה - בדף השיר
302. מי כמוך באלים אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
303. מים רבים
304. ממזרח אביא זרעך קובץ להאזנה - בדף השיר
305. ממעמקים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
306. מנוחה ושמחה (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
307. מנעי קולך מבכי קובץ להאזנה - בדף השיר
308. מעשי ידיי טובעים בים
309. מצאוני השומרים קובץ להאזנה - בדף השיר
310. משל יותם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
311. משנכנס אדר קובץ להאזנה - בדף השיר
312. נהרות ימחאו כף קובץ להאזנה - בדף השיר
313. נחמו נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
314. נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
315. נצח ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
316. נתנה כבר הארץ את רוב יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
317. סוכת דוד קובץ להאזנה - בדף השיר
318. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
319. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
320. עוד אבנך ונבנית קובץ להאזנה - בדף השיר
321. עוד נבנה בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
322. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
323. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
324. עוצו עצה ותופר קובץ להאזנה - בדף השיר
325. עורו אחים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
326. עורו אחים (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. עורי דבורה (לחן בתיה שור) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. עורי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
330. עורי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
331. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
332. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
333. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
334. על הר גבוה (לחן הנדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
335. על הר גבוה (לחן שתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
337. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
338. על נהרות בבל (לחן הייס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
339. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
340. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
341. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3)
342. על נהרות בבל (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. על נהרות בבל (לחן עממי לועזי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
344. על נהרות בבל (לחן קופרסמיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
345. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
346. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
350. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
351. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
352. עצי שיטים עומדים קובץ להאזנה - בדף השיר
353. עקביה בן מהללאל קובץ להאזנה - בדף השיר
354. עת דודים כלה קובץ להאזנה - בדף השיר
355. פסוקי שיר השירים מההגדה קובץ להאזנה - בדף השיר
356. פקדת הארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
357. פתחו לי שערי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
358. פתחו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר
359. פתחי לי אחותי רעייתי קובץ להאזנה - בדף השיר
360. צאי לך קובץ להאזנה - בדף השיר
361. צדיק כתמר יפרח קובץ להאזנה - בדף השיר
362. צרור המור קובץ להאזנה - בדף השיר
363. קדשו עליה מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
364. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
365. קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר
366. קול ברמה נשמע (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
367. קול דודי (הגרסה המלאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
368. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
369. קול קורא אל הגר קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
370. קול קורא במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
371. קול רינה וישועה קובץ להאזנה - בדף השיר
372. קול רינה וישועה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
373. קומי אורי קובץ להאזנה - בדף השיר
374. קומי לך רעייתי קובץ להאזנה - בדף השיר
375. קומי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר
376. קידוש ליל שבת קובץ להאזנה - בדף השיר
377. קינת דוד תווים בדף השיר
378. רבות בנות עשו חיל קובץ להאזנה - בדף השיר
379. רבי יוחנן בן זכאי קובץ להאזנה - בדף השיר
380. רבי מאיר קובץ להאזנה - בדף השיר
381. רבים אדירים משברי ים קובץ להאזנה - בדף השיר
382. רונו שמים קובץ להאזנה - בדף השיר
383. רוני ושמחי בת ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
384. רות קובץ להאזנה - בדף השיר
385. רעיי חונוני
386. רפדוני בתפוחים קובץ להאזנה - בדף השיר
387. שאו מרום עיניכם קובץ להאזנה - בדף השיר
388. שאו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
389. שאו שערים (לחן נאומבורג) קובץ להאזנה - בדף השיר
390. שאי סביב עינייך קובץ להאזנה - בדף השיר
391. שבחי ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
392. שבת שלום קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
393. שובי נפשי קובץ להאזנה - בדף השיר
394. שובי שובי השולמית קובץ להאזנה - בדף השיר
395. שומר לא ינום קובץ להאזנה - בדף השיר
396. שועלים קטנים קובץ להאזנה - בדף השיר
397. שחורה אני ונאוה (לחן דור) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) קובץ להאזנה - בדף השיר
399. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
400. שחורה אני ונאווה (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
401. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
402. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
403. שיר הגאולה קובץ להאזנה - בדף השיר
404. שיר הגמל קובץ להאזנה - בדף השיר
405. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
406. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
407. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
408. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
409. שיר השירים (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
410. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
411. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
412. שירו לאדוניי שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
413. שירו לה' שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
414. שירו לנו קובץ להאזנה - בדף השיר
415. שירו שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
416. שלום עליכם (לחן גולדפרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
417. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
418. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
419. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
420. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) קובץ להאזנה - בדף השיר
421. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) קובץ להאזנה - בדף השיר
422. שלום עליכם (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
423. שלום עליכם (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
424. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
425. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
426. שמוני נוטרה קובץ להאזנה - בדף השיר
427. שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
428. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
429. תהילת ה' ידבר פי קובץ להאזנה - בדף השיר
430. תולדות נוח קובץ להאזנה - בדף השיר
431. תניא קובץ להאזנה - בדף השיר