הקטן
גופן
הגדל
גופן
מן המקורות
מילים, תרגום / נוסח עברי


האזינו לשירי מן המקורות ברדיו זמרשת
שירים באתר

1. אגיל ואשמח קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדוני זכרנו קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדוניי לא גבה לבי קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדוניי מלך קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדוניי רועי קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אודך כי עניתני קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אוחילה לאל קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אוי לי על שברי קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אז תשמח בתולה קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אחד מי יודע קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אחזו לנו שועלים קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אל ארץ טובה קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אל גינת אגוז קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אל נקמות השם קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אל תען כסיל כאיוולתו קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אל תראוני קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אל תשליכני קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אלו ואלו מודים קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אלוהים באו גויים בנחלתך קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אלוהים לנו מחסה ועוז קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אלי אתה ואודך קובץ להאזנה - בדף השיר
24. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. אם אשכחך ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אם אשכחך ירושלים תווים בדף השיר
28. אם בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. אמר רבי עקיבא קובץ להאזנה - בדף השיר
30. אמת אמת קובץ להאזנה - בדף השיר
31. אנה הלך דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אנה פנה דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
33. אנוש כחציר ימיו (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי1) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
37. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
38. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
39. אני ישנה קובץ להאזנה - בדף השיר
40. אני לדודי איומה קובץ להאזנה - בדף השיר
41. אני לדודי ודודי לי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. אני מאמין קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. ארוממך (לחן בן-אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. ארוממך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. ארץ הכרמל קובץ להאזנה - בדף השיר
46. ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש קובץ להאזנה - בדף השיר
49. ארץ חיטה ושעורה קובץ להאזנה - בדף השיר
50. אשא עיניי (לחן כלפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. אשא עיניי (לחן פרסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. אשא עיניי (לחן שיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. אשים מדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
55. אשירה לאדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
56. אשירה לאדוניי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. אשירה נא לידידי קובץ להאזנה - בדף השיר
58. אשרי אדם קובץ להאזנה - בדף השיר
59. אשריך מה טוב חלקך קובץ להאזנה - בדף השיר
60. אשת חיל קובץ להאזנה - בדף השיר
61. אתה הצבת קובץ להאזנה - בדף השיר
62. אתי מלבנון קובץ להאזנה - בדף השיר
63. אתם הרי ישראל
64. בא השמש קובץ להאזנה - בדף השיר
65. באבוד רשעים רינה
66. באוזני ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
67. באחת ידו קובץ להאזנה - בדף השיר
68. באר שבע קובץ להאזנה - בדף השיר
69. בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. בהר מרום ישראל תווים בדף השיר
71. בית יעקב קובץ להאזנה - בדף השיר
72. בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
73. בנאות דשא (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. בנבל עשור זמרו לו קובץ להאזנה - בדף השיר
75. בנות ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
76. בצאת ישראל (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. בצאת ישראל (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. בצאת ישראל (לחן לא ידוע2) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. בצאת ישראל (לחן מילט) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. ברח דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
82. ברכת המכהנים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
83. בשוב אדוניי (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. בשוב אדוניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. בתופים ובמחולות קובץ להאזנה - בדף השיר
87. גאולה תיתנו לארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
88. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
90. דודי ירד לגנו קובץ להאזנה - בדף השיר
91. דודי לי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
93. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר
94. דודי צח ואדום קובץ להאזנה - בדף השיר
95. דומה דודי לצבי קובץ להאזנה - בדף השיר
96. דרכי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. האמנתי כי אדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
98. הבאים ישרש קובץ להאזנה - בדף השיר
99. הבונים בחומה קובץ להאזנה - בדף השיר
100. הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. הבן יקיר לי (לחן גבעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. הגיע ליל פסח קובץ להאזנה - בדף השיר
103. הודו הודו קובץ להאזנה - בדף השיר
104. הודו על ארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
106. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
107. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. היום אתם יוצאים קובץ להאזנה - בדף השיר
109. הינבא אל הרוח קובץ להאזנה - בדף השיר
110. הכה שאול באלפיו קובץ להאזנה - בדף השיר
111. הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. הללו שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
113. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
114. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
115. הללויה (לחן דרכסלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. הללויה (לחן זטלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. הללויה (לחן לבנדובסקי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. הללויה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. הללויה בצלצלי שמע קובץ להאזנה - בדף השיר
121. הללויה הללויה שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
122. הן ירונן קובץ להאזנה - בדף השיר
123. הנה אלה מרחוק יבואו קובץ להאזנה - בדף השיר
124. הנה אנוכי שולח לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
125. הנה ברכו קובץ להאזנה - בדף השיר
126. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
127. הנה הסתיו עבר (לחן כהן) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. הנה ימים באים קובץ להאזנה - בדף השיר
131. הנה לא ינום (לחן בן-חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. הנה מה טוב (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
133. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. הנה מה טוב (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. הנה מה טוב (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
137. הניצנים (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. הניצנים (לחן קירש) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
142. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. הנני מוכן ומזומן קובץ להאזנה - בדף השיר
144. הנרות הללו קובץ להאזנה - בדף השיר
145. הנרות הללו
146. הנרות הללו (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. הנרות הללו (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. הנרות הללו (לחן לויטס) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. הנרות הללו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. הנרות הללו (לחן שניידר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
155. העת לכם אתם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
156. הצבי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
157. הרנינו גויים קובץ להאזנה - בדף השיר
158. השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
159. השיבנו (לחן בן אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. השיבנו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. השיבנו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
162. השיבנו אליך קובץ להאזנה - בדף השיר
163. השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. ואני בקול תודה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
166. ואתם הרי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
167. וביום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. ובנו בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
169. ובנו בתים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. ובני ישראל יוצאים ביד רמה
171. ובני ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
172. ודוד יפה עיניים קובץ להאזנה - בדף השיר
173. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
174. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. והיה קובץ להאזנה - בדף השיר
176. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
177. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
178. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
179. והיה ביום ההוא קובץ להאזנה - בדף השיר
180. והיה כעץ שתול קובץ להאזנה - בדף השיר
181. והשיב לב אבות קובץ להאזנה - בדף השיר
182. וזכור את בוראיך קובץ להאזנה - בדף השיר
183. וחג שבועות תעשה לך קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
184. וטפכם תווים בדף השיר
185. ויהודה לעולם תשב קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
186. ויכולו השמים והארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
187. ויעברו בתוך הים קובץ להאזנה - בדף השיר
188. ויצא חוטר קובץ להאזנה - בדף השיר
189. וירד מים עד ים קובץ להאזנה - בדף השיר
190. וישב ישראל לבטח קובץ להאזנה - בדף השיר
191. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
192. וכיתתו חרבותם לאתים קובץ להאזנה - בדף השיר
193. וכל קרני רשעים קובץ להאזנה - בדף השיר
194. ולא ילמדו עוד מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
195. ומלאו הגרנות בר קובץ להאזנה - בדף השיר
196. וניקיתי דמם קובץ להאזנה - בדף השיר
197. ונתנה הארץ יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
198. ונתתי מטר ארצכם קובץ להאזנה - בדף השיר
199. ועל ידי זה קובץ להאזנה - בדף השיר
200. ופרוש עלינו סוכת שלומך קובץ להאזנה - בדף השיר
201. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה קובץ להאזנה - בדף השיר
202. וקיבצתי אתכם קובץ להאזנה - בדף השיר
203. ושאבתם מים (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. ושאבתם מים (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. ושאבתם מים (לחן עמירן 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. ושאבתם מים (לחן עמירן 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
207. ושובבתי (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. ושובבתי (לחן זעירא) תווים בדף השיר
209. ושילחתי אש קובץ להאזנה - בדף השיר
210. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. ושמחת בחגך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. ושמחת בחגך (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. ותשוב נעמי קובץ להאזנה - בדף השיר
215. זבחו זבחי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
216. זה היום קיווינו לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
217. זכור את היום הזה קובץ להאזנה - בדף השיר
218. זכור דבר קובץ להאזנה - בדף השיר
219. זכרתי לך חסד קובץ להאזנה - בדף השיר
220. זעקת הנביא קובץ להאזנה - בדף השיר
221. חג האסיף הנה בא קובץ להאזנה - בדף השיר
222. חלב עיזים תווים בדף השיר
223. טהורים יאבדו בלא יומם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. טוב פת חרבה קובץ להאזנה - בדף השיר
225. טמן עצל ידו בצלחת קובץ להאזנה - בדף השיר
226. יבוא דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
227. יבואו גשמים בעתם קובץ להאזנה - בדף השיר
228. יברך את בית ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
229. יגיע כפיך כי תאכל קובץ להאזנה - בדף השיר
230. יהושע
231. יהושע בן נון
232. יהי שלום בחילך קובץ להאזנה - בדף השיר
233. יום זה מכובד (לחן שניאור בילסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
234. יום שבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
235. יענך אל ביום צרה קובץ להאזנה - בדף השיר
236. ירויון מדשן ביתך קובץ להאזנה - בדף השיר
237. ישושום מדבר וציה קובץ להאזנה - בדף השיר
238. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. ישם מדבר (לחן בן-פורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
240. ישם מדבר (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. ישמחו השמים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. כאייל תערוג קובץ להאזנה - בדף השיר
244. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
245. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
246. כטל חרמון
247. כי אמילם קובץ להאזנה - בדף השיר
248. כי בשמחה תצאו קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
249. כי בשמחה תצאו (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
250. כי לקח טוב נתתי לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
251. כי מציון תצא תורה קובץ להאזנה - בדף השיר
252. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
253. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
254. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
255. כל העוסק בתורה מבפנים קובץ להאזנה - בדף השיר
256. כלו מעשיכם
257. כן בקודש חזיתיך קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
258. כן יאבדו (לחן גבעון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
259. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
260. כרועה עדרו ירעה קובץ להאזנה - בדף השיר
261. לא אירא (לחן עממי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
262. לא אירא (לחן עממי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
263. לא אמות כי אחיה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
264. לולי תורתך קובץ להאזנה - בדף השיר
265. ליבבתיני קובץ להאזנה - בדף השיר
266. ליהודים היתה אורה ושמחה קובץ להאזנה - בדף השיר
267. לכה דודי נצאה השדה (לחן באך)
268. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
269. לכו ונבנה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
270. לכתך אחרי במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
271. למה תעשה כה לעבדיך
272. למתנדבים בעם (לחן בן-אורי)
273. לקושש קש לתבן
274. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
275. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
276. מה זאת עשינו
277. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
278. מה טובו (לחן בוסקוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. מה טובו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
280. מה טובו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. מה טובו (לחן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. מה טובו (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
283. מה ידידות משכנותיך קובץ להאזנה - בדף השיר
284. מה יפו פעמייך קובץ להאזנה - בדף השיר
285. מה תשתוחחי נפשי תווים בדף השיר
286. מזמור לדויד (לחן אנגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. מזמור לדויד (לחן בן ציון שנקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. מזמור לדויד (לחן עובדיה טוביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. מזמור לדויד (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. מזמור לדויד (לחן שוברט) קובץ להאזנה - בדף השיר
291. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
292. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. מזמור שיר ליום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
294. מזרה ישראל (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
295. מזרה ישראל (לחן נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
296. מי זאת עולה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. מי זאת עולה (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
299. מי יגור באוהלך קובץ להאזנה - בדף השיר
300. מי ייתן לי אבר כיונה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
301. מי ייתן ראשי מים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
302. מי יעלה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
303. מי יעלה בהר אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
304. מי יתנך כאח לי קובץ להאזנה - בדף השיר
305. מי כמוך באלים אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
306. מים רבים
307. ממזרח אביא זרעך קובץ להאזנה - בדף השיר
308. ממעמקים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
309. מנוחה ושמחה (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
310. מנעי קולך מבכי קובץ להאזנה - בדף השיר
311. מעשי ידיי טובעים בים
312. מצאוני השומרים קובץ להאזנה - בדף השיר
313. משל יותם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
314. משנכנס אדר קובץ להאזנה - בדף השיר
315. נהרות ימחאו כף קובץ להאזנה - בדף השיר
316. נחמו נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
317. נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
318. נצח ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
319. נתנה כבר הארץ את רוב יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
320. סוכת דוד קובץ להאזנה - בדף השיר
321. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
322. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
323. עוד אבנך ונבנית קובץ להאזנה - בדף השיר
324. עוד נבנה בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
325. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
326. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. עוצו עצה ותופר קובץ להאזנה - בדף השיר
328. עורו אחים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
329. עורו אחים (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
330. עורי דבורה (לחן בתיה שור) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
332. עורי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
333. עורי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
334. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
335. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
336. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
337. על הר גבוה (לחן הנדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
338. על הר גבוה (לחן שתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
339. על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
340. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. על נהרות בבל (לחן הייס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
342. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
344. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3)
345. על נהרות בבל (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
346. על נהרות בבל (לחן עממי לועזי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
347. על נהרות בבל (לחן קופרסמיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
350. עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
352. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
353. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
354. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
355. עצי שיטים עומדים קובץ להאזנה - בדף השיר
356. עקביה בן מהללאל קובץ להאזנה - בדף השיר
357. עת דודים כלה קובץ להאזנה - בדף השיר
358. פסוקי שיר השירים מההגדה קובץ להאזנה - בדף השיר
359. פקדת הארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
360. פתחו לי שערי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
361. פתחו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר
362. פתחי לי אחותי רעייתי קובץ להאזנה - בדף השיר
363. צאי לך קובץ להאזנה - בדף השיר
364. צדיק כתמר יפרח קובץ להאזנה - בדף השיר
365. צרור המור קובץ להאזנה - בדף השיר
366. קדשו עליה מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
367. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
368. קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר
369. קול ברמה נשמע (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
370. קול דודי (הגרסה המלאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
371. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
372. קול קורא אל הגר קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
373. קול קורא במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
374. קול רינה וישועה קובץ להאזנה - בדף השיר
375. קול רינה וישועה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
376. קומי אורי קובץ להאזנה - בדף השיר
377. קומי לך רעייתי קובץ להאזנה - בדף השיר
378. קומי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר
379. קידוש ליל שבת קובץ להאזנה - בדף השיר
380. קינת דוד תווים בדף השיר
381. רבות בנות עשו חיל קובץ להאזנה - בדף השיר
382. רבי יוחנן בן זכאי קובץ להאזנה - בדף השיר
383. רבי מאיר קובץ להאזנה - בדף השיר
384. רבים אדירים משברי ים קובץ להאזנה - בדף השיר
385. רונו שמים קובץ להאזנה - בדף השיר
386. רוני ושמחי בת ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
387. רות קובץ להאזנה - בדף השיר
388. רעיי חונוני
389. רפדוני בתפוחים קובץ להאזנה - בדף השיר
390. שאו מרום עיניכם קובץ להאזנה - בדף השיר
391. שאו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
392. שאו שערים (לחן נאומבורג) קובץ להאזנה - בדף השיר
393. שאי סביב עינייך קובץ להאזנה - בדף השיר
394. שבחי ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
395. שבת שלום קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
396. שובי נפשי קובץ להאזנה - בדף השיר
397. שובי שובי השולמית קובץ להאזנה - בדף השיר
398. שומר לא ינום קובץ להאזנה - בדף השיר
399. שומר מה מלילה קובץ להאזנה - בדף השיר
400. שועלים קטנים קובץ להאזנה - בדף השיר
401. שחורה אני ונאוה (לחן דור) קובץ להאזנה - בדף השיר
402. שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) קובץ להאזנה - בדף השיר
403. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
404. שחורה אני ונאווה (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
405. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
406. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
407. שיר הגאולה קובץ להאזנה - בדף השיר
408. שיר הגמל קובץ להאזנה - בדף השיר
409. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
410. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
411. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
412. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
413. שיר השירים (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
414. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
415. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
416. שירו לאדוניי שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
417. שירו לה' שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
418. שירו לנו קובץ להאזנה - בדף השיר
419. שירו שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
420. שלום עליכם (לחן גולדפרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
421. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
422. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
423. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
424. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) קובץ להאזנה - בדף השיר
426. שלום עליכם (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
427. שלום עליכם (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
428. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
429. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
430. שמוני נוטרה קובץ להאזנה - בדף השיר
431. שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
432. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
433. תהילת ה' ידבר פי קובץ להאזנה - בדף השיר
434. תולדות נוח קובץ להאזנה - בדף השיר
435. תניא קובץ להאזנה - בדף השיר