הקטן
גופן
הגדל
גופן
מן המקורות
מילים, תרגום / נוסח עברי


האזינו לשירי מן המקורות ברדיו זמרשת
שירים באתר

1. אגיל ואשמח קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדוני זכרנו קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדוניי לא גבה לבי קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדוניי מלך קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדוניי רועי קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אודך כי עניתני קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אוחילה לאל קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אוי לי על שברי ולבי דווי קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אוי לי על שברי נחלה מכתי קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אז תשמח בתולה קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אחד מי יודע קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אחזו לנו שועלים קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אל ארץ טובה קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אל גינת אגוז קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אל נקמות השם קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אל תען כסיל כאיוולתו קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אל תראוני (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אל תראוני (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אל תשליכני קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אלו ואלו מודים קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אלוהים באו גויים בנחלתך קובץ להאזנה - בדף השיר
24. אלוהים לנו מחסה ועוז קובץ להאזנה - בדף השיר
25. אלי אתה ואודך קובץ להאזנה - בדף השיר
26. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אם אשכחך ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
29. אם אשכחך ירושלים תווים בדף השיר
30. אם בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. אמר רבי עקיבא קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אמת אמת קובץ להאזנה - בדף השיר
33. אנה הלך דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
34. אנה פנה דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
35. אנוש כחציר ימיו (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי1) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
39. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
40. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
41. אני ישנה קובץ להאזנה - בדף השיר
42. אני לדודי איומה קובץ להאזנה - בדף השיר
43. אני לדודי ודודי לי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. אני מאמין קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. ארוממך (לחן בן-אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. ארוממך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. ארץ הכרמל קובץ להאזנה - בדף השיר
48. ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש קובץ להאזנה - בדף השיר
51. ארץ חיטה ושעורה קובץ להאזנה - בדף השיר
52. אשא עיניי (לחן כלפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. אשא עיניי (לחן פרסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. אשא עיניי (לחן שיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. אשים מדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
57. אשירה לאדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
58. אשירה לאדוניי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. אשירה נא לידידי קובץ להאזנה - בדף השיר
60. אשרי אדם קובץ להאזנה - בדף השיר
61. אשריך מה טוב חלקך קובץ להאזנה - בדף השיר
62. אשת חיל קובץ להאזנה - בדף השיר
63. אתה הצבת קובץ להאזנה - בדף השיר
64. אתי מלבנון קובץ להאזנה - בדף השיר
65. אתם הרי ישראל
66. בא השמש קובץ להאזנה - בדף השיר
67. באבוד רשעים רינה
68. באוזני ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
69. באחת ידו קובץ להאזנה - בדף השיר
70. באר שבע קובץ להאזנה - בדף השיר
71. בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. בהר מרום ישראל תווים בדף השיר
73. בית יעקב קובץ להאזנה - בדף השיר
74. בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
75. בנאות דשא (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. בנבל עשור זמרו לו קובץ להאזנה - בדף השיר
77. בנות ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
78. בצאת ישראל (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. בצאת ישראל (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. בצאת ישראל (לחן לא ידוע2) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. בצאת ישראל (לחן מילט) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. ברח דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
84. ברכת המכהנים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. בשוב אדוניי (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. בשוב אדוניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. בתופים ובמחולות קובץ להאזנה - בדף השיר
89. גאולה תיתנו לארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
90. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
92. דודי ירד לגנו קובץ להאזנה - בדף השיר
93. דודי לי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר
96. דודי צח ואדום קובץ להאזנה - בדף השיר
97. דומה דודי לצבי קובץ להאזנה - בדף השיר
98. דרכי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. האמנתי כי אדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
100. הבאים ישרש קובץ להאזנה - בדף השיר
101. הבונים בחומה קובץ להאזנה - בדף השיר
102. הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. הבן יקיר לי (לחן גבעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. הגיע ליל פסח קובץ להאזנה - בדף השיר
105. הודו הודו קובץ להאזנה - בדף השיר
106. הודו על ארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
108. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
109. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. היום אתם יוצאים קובץ להאזנה - בדף השיר
111. הינבא אל הרוח קובץ להאזנה - בדף השיר
112. הכה שאול באלפיו קובץ להאזנה - בדף השיר
113. הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. הללו שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
115. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
116. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
117. הללויה (לחן דרכסלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. הללויה (לחן זטלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. הללויה (לחן לבנדובסקי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
121. הללויה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
122. הללויה בצלצלי שמע קובץ להאזנה - בדף השיר
123. הללויה הללויה שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
124. הן ירונן קובץ להאזנה - בדף השיר
125. הנה אלה מרחוק יבואו קובץ להאזנה - בדף השיר
126. הנה אנוכי שולח לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
127. הנה ברכו קובץ להאזנה - בדף השיר
128. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. הנה הסתיו עבר (לחן כהן) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. הנה ימים באים קובץ להאזנה - בדף השיר
133. הנה לא ינום (לחן בן-חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. הנה מה טוב (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
135. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. הנה מה טוב (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. הנה מה טוב (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
139. הניצנים (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. הניצנים (לחן קירש) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
144. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. הנך יפה רעייתי (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. הנני מוכן ומזומן קובץ להאזנה - בדף השיר
147. הנרות הללו
148. הנרות הללו (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. הנרות הללו (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. הנרות הללו (לחן לויטס) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. הנרות הללו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. הנרות הללו (לחן שניידר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
157. העת לכם אתם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
158. הצבי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
159. הרנינו גויים קובץ להאזנה - בדף השיר
160. השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
161. השיבנו (לחן בן אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. השיבנו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. השיבנו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. השיבנו אליך קובץ להאזנה - בדף השיר
165. השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. ואני בקול תודה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. ואתם הרי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
169. וביום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. ובנו בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
171. ובנו בתים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. ובני ישראל יוצאים ביד רמה
173. ובני ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
174. ודוד יפה עיניים קובץ להאזנה - בדף השיר
175. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
176. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. והיה קובץ להאזנה - בדף השיר
178. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
179. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
180. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
181. והיה ביום ההוא קובץ להאזנה - בדף השיר
182. והיה כעץ שתול קובץ להאזנה - בדף השיר
183. והשיב לב אבות קובץ להאזנה - בדף השיר
184. וזכור את בוראיך קובץ להאזנה - בדף השיר
185. וחג שבועות תעשה לך קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
186. וטפכם תווים בדף השיר
187. ויהודה לעולם תשב קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
188. ויכולו השמים והארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
189. ויעברו בתוך הים קובץ להאזנה - בדף השיר
190. ויצא חוטר קובץ להאזנה - בדף השיר
191. וירד מים עד ים קובץ להאזנה - בדף השיר
192. וישב ישראל לבטח קובץ להאזנה - בדף השיר
193. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
194. וכיתתו חרבותם לאתים קובץ להאזנה - בדף השיר
195. וכל קרני רשעים קובץ להאזנה - בדף השיר
196. ולא ילמדו עוד מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
197. ומלאו הגרנות בר קובץ להאזנה - בדף השיר
198. וניקיתי דמם קובץ להאזנה - בדף השיר
199. ונתנה הארץ יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
200. ונתתי מטר ארצכם קובץ להאזנה - בדף השיר
201. ועל ידי זה קובץ להאזנה - בדף השיר
202. ופרוש עלינו סוכת שלומך קובץ להאזנה - בדף השיר
203. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה קובץ להאזנה - בדף השיר
204. וקיבצתי אתכם קובץ להאזנה - בדף השיר
205. ושאבתם מים (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. ושאבתם מים (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. ושאבתם מים (לחן עמירן 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. ושאבתם מים (לחן עמירן 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
209. ושובבתי (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. ושובבתי (לחן זעירא) תווים בדף השיר
211. ושילחתי אש קובץ להאזנה - בדף השיר
212. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. ושמחת בחגך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. ושמחת בחגך (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. ותשוב נעמי קובץ להאזנה - בדף השיר
217. זבחו זבחי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
218. זה היום קיווינו לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
219. זכור את היום הזה קובץ להאזנה - בדף השיר
220. זכור דבר קובץ להאזנה - בדף השיר
221. זכרתי לך חסד קובץ להאזנה - בדף השיר
222. זעקת הנביא קובץ להאזנה - בדף השיר
223. חג האסיף הנה בא קובץ להאזנה - בדף השיר
224. חלב עיזים תווים בדף השיר
225. טהורים יאבדו בלא יומם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
226. טוב פת חרבה קובץ להאזנה - בדף השיר
227. טמן עצל ידו בצלחת קובץ להאזנה - בדף השיר
228. יבוא דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
229. יבואו גשמים בעתם קובץ להאזנה - בדף השיר
230. יברך את בית ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
231. יגיע כפיך כי תאכל קובץ להאזנה - בדף השיר
232. יהושע
233. יהושע בן נון
234. יהי שלום בחילך קובץ להאזנה - בדף השיר
235. יום זה מכובד (לחן שניאור בילסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. יום שבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
237. יענך אל ביום צרה קובץ להאזנה - בדף השיר
238. ירויון מדשן ביתך קובץ להאזנה - בדף השיר
239. ישושום מדבר וציה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
240. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. ישם מדבר (לחן בן-פורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
242. ישם מדבר (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) קובץ להאזנה - בדף השיר
244. ישמחו השמים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. כאייל תערוג קובץ להאזנה - בדף השיר
246. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
247. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
248. כטל חרמון
249. כי אמילם קובץ להאזנה - בדף השיר
250. כי בשמחה תצאו קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
251. כי בשמחה תצאו (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
252. כי לקח טוב נתתי לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
253. כי מציון תצא תורה קובץ להאזנה - בדף השיר
254. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
256. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. כל העוסק בתורה מבפנים קובץ להאזנה - בדף השיר
258. כלו מעשיכם
259. כן בקודש חזיתיך קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
260. כן יאבדו (לחן גבעון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
261. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
262. כרועה עדרו ירעה קובץ להאזנה - בדף השיר
263. לא אירא (לחן עממי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
264. לא אירא (לחן עממי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
265. לא אמות כי אחיה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
266. לולי תורתך קובץ להאזנה - בדף השיר
267. ליבבתיני קובץ להאזנה - בדף השיר
268. ליהודים היתה אורה ושמחה קובץ להאזנה - בדף השיר
269. לכה דודי נצאה השדה (לחן באך)
270. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. לכו ונבנה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
272. לכתך אחרי במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
273. למה תעשה כה לעבדיך
274. למתנדבים בעם (לחן בן-אורי)
275. לקושש קש לתבן
276. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
277. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
278. מה זאת עשינו
279. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
280. מה טובו (לחן בוסקוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. מה טובו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. מה טובו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
283. מה טובו (לחן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
284. מה טובו (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
285. מה ידידות משכנותיך קובץ להאזנה - בדף השיר
286. מה יפו פעמייך קובץ להאזנה - בדף השיר
287. מה תשתוחחי נפשי תווים בדף השיר
288. מזמור לדויד (לחן אנגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. מזמור לדויד (לחן בן ציון שנקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. מזמור לדויד (לחן עובדיה טוביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
291. מזמור לדויד (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. מזמור לדויד (לחן שוברט) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
294. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) קובץ להאזנה - בדף השיר
295. מזמור שיר ליום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
296. מזרה ישראל (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
297. מזרה ישראל (לחן נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. מי זאת הנשקפה קובץ להאזנה - בדף השיר
299. מי זאת עולה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
300. מי זאת עולה (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
302. מי יגור באוהלך קובץ להאזנה - בדף השיר
303. מי ייתן לי אבר כיונה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
304. מי ייתן ראשי מים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
305. מי יעלה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
306. מי יעלה בהר אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
307. מי יתנך כאח לי קובץ להאזנה - בדף השיר
308. מי כמוך באלים אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
309. מים רבים
310. ממזרח אביא זרעך קובץ להאזנה - בדף השיר
311. ממעמקים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
312. מנוחה ושמחה (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
313. מנעי קולך מבכי קובץ להאזנה - בדף השיר
314. מעשי ידיי טובעים בים
315. מצאוני השומרים קובץ להאזנה - בדף השיר
316. משל יותם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
317. משנכנס אדר קובץ להאזנה - בדף השיר
318. נהרות ימחאו כף קובץ להאזנה - בדף השיר
319. נחמו נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
320. נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
321. נצח ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
322. נתנה כבר הארץ את רוב יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
323. סוכת דוד קובץ להאזנה - בדף השיר
324. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
325. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
326. עוד אבנך ונבנית קובץ להאזנה - בדף השיר
327. עוד נבנה בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
328. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
330. עוצו עצה ותופר קובץ להאזנה - בדף השיר
331. עורו אחים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
332. עורו אחים (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. עורי דבורה (לחן בתיה שור) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
335. עורי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
336. עורי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
337. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
338. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
339. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
340. על הר גבוה (לחן הנדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. על הר גבוה (לחן שתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
342. על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. על נהרות בבל (לחן הייס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
345. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
346. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
347. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3)
348. על נהרות בבל (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
349. על נהרות בבל (לחן עממי לועזי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
350. על נהרות בבל (לחן קופרסמיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
351. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
352. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
353. עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) קובץ להאזנה - בדף השיר
354. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
355. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
356. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
357. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
358. עצי שיטים עומדים קובץ להאזנה - בדף השיר
359. עקביה בן מהללאל קובץ להאזנה - בדף השיר
360. עת דודים כלה קובץ להאזנה - בדף השיר
361. פסוקי שיר השירים מההגדה קובץ להאזנה - בדף השיר
362. פקדת הארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
363. פתחו לי שערי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
364. פתחו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר
365. פתחי לי אחותי רעייתי קובץ להאזנה - בדף השיר
366. צאי לך קובץ להאזנה - בדף השיר
367. צדיק כתמר יפרח קובץ להאזנה - בדף השיר
368. צרור המור קובץ להאזנה - בדף השיר
369. קדשו עליה מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
370. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
371. קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר
372. קול ברמה נשמע (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
373. קול דודי (הגרסה המלאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
374. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
375. קול קורא אל הגר קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
376. קול קורא במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
377. קול רינה וישועה קובץ להאזנה - בדף השיר
378. קול רינה וישועה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
379. קומי אורי קובץ להאזנה - בדף השיר
380. קומי לך רעייתי קובץ להאזנה - בדף השיר
381. קומי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר
382. קידוש ליל שבת קובץ להאזנה - בדף השיר
383. קינת דוד תווים בדף השיר
384. רבות בנות עשו חיל קובץ להאזנה - בדף השיר
385. רבי יוחנן בן זכאי קובץ להאזנה - בדף השיר
386. רבי מאיר קובץ להאזנה - בדף השיר
387. רבים אדירים משברי ים קובץ להאזנה - בדף השיר
388. רונו שמים קובץ להאזנה - בדף השיר
389. רוני ושמחי בת ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
390. רות קובץ להאזנה - בדף השיר
391. רעיי חונוני
392. רפדוני בתפוחים קובץ להאזנה - בדף השיר
393. שאו מרום עיניכם קובץ להאזנה - בדף השיר
394. שאו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
395. שאו שערים (לחן נאומבורג) קובץ להאזנה - בדף השיר
396. שאי סביב עינייך קובץ להאזנה - בדף השיר
397. שבחי ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
398. שבת שלום קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
399. שובי נפשי קובץ להאזנה - בדף השיר
400. שובי שובי השולמית קובץ להאזנה - בדף השיר
401. שומר לא ינום קובץ להאזנה - בדף השיר
402. שומר מה מלילה קובץ להאזנה - בדף השיר
403. שועלים קטנים קובץ להאזנה - בדף השיר
404. שחורה אני ונאוה (לחן דור) קובץ להאזנה - בדף השיר
405. שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) קובץ להאזנה - בדף השיר
406. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
407. שחורה אני ונאווה (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
408. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
409. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
410. שיר הגאולה קובץ להאזנה - בדף השיר
411. שיר הגמל קובץ להאזנה - בדף השיר
412. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
413. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
414. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
415. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
416. שיר השירים (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
417. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
418. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
419. שירו לאדוניי שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
420. שירו לה' שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
421. שירו לנו קובץ להאזנה - בדף השיר
422. שירו שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
423. שלום עליכם (לחן גולדפרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
424. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
426. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
427. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) קובץ להאזנה - בדף השיר
428. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) קובץ להאזנה - בדף השיר
429. שלום עליכם (לחן לא ידוע 6) קובץ להאזנה - בדף השיר
430. שלום עליכם (לחן לא ידוע 7) קובץ להאזנה - בדף השיר
431. שלום עליכם (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
432. שלום עליכם (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
433. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
434. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
435. שמוני נוטרה קובץ להאזנה - בדף השיר
436. שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
437. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
438. שמעו מלכים קובץ להאזנה - בדף השיר
439. תהילת ה' ידבר פי קובץ להאזנה - בדף השיר
440. תולדות נוח קובץ להאזנה - בדף השיר
441. תניא קובץ להאזנה - בדף השיר