הקטן
גופן
הגדל
גופן
עממי חסידי
לחן


האזינו לשירי עממי חסידי ברדיו זמרשת
לחנים

1. אגיל ואשמח (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדיר הוא (לחן עממי חסידי) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אל נקמות השם (אל נקמות השם) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אמר השם ליעקב (אמר השם ליעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אמת אמת (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אני ביער הלכתי (אני ביער הלכתי)
9. אני לדודי ודודי לי (אני לדודי ודודי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. ארצה אל תיסע (לחן עממי חסידי) (ארצה אל תיסע) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אשרי האיש שלא חטא (אשרי האיש שלא חטא) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אשרינו מה טוב חלקנו (אשרינו מה טוב חלקנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. בן כוכב (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה)
16. דודה הגידי לנו כן (דודה הגידי לנו כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. דיינו (נוסחים מקומיים) (אילו נתן נתן לנו)
19. דרור יקרא (לחן חסידי גוליץ') (דרור יקרא לבן ולבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. הבה נרננה (הבה נרננה, הבה נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. הוי עם בוטח (הוי עם בוטח)
24. הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. הורה מחודשת (רב הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. המנון חטיבה שבע (צהלי ורוני חטיבה שבע)
29. המנון לקופסה (לחן עממי חסידי) (בא ראש חודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב)
32. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. העבר אין (העבר אין)
34. הצופים והצופות (הצופים והצופות) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. חבר'ה עם נעליים (חבר'ה עם נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. חבריא (חבריא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. חזק לב (אם איד כמו סלע ) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. יה ריבון עלם (לחן עממי חסידי) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. יש לבתיה חוץ מיופי (יש לבתיה חוץ מיופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. ישמח משה (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 1) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. ישמחו השמים (לחן עממי חסידי) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. לכבוד החנוכה (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. לצבא של ניקולאי (לצבא של ניקולאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. לשנה הבאה (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. מיהן הבחורות (מיהן הבחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. משנכנס אדר (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. מתל אביב ועד לטרון (השמעתם מעשה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. ניגון הבעש"ט (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. ניגון הרבי מלאדי קובץ להאזנה - בדף השיר
74. ניגון ממקארוב (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. סובו סובו סובו (סובו סובו סובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. סייחי בן רמכי (סייחי בן-רמכי עוף בן נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. עורו התעוררו (עורו התעוררו)
80. עטרות שלנו (עטרות הקטנטנה מתנוססת על גבעה)
81. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
82. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. עץ נטעתי (לחן חסידי) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. ערב כלולות (על הכר הצח מונח ראשך ילדתי)
87. ערבי זקן (לחן ניגון ביאליק) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. ערבי זקן (לחן עממי חסידי) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. פעם ביער הלכתי (לחן 1) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. פעם ביער הלכתי (לחן 2) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. פרחיי צמחיי (פרחיי צמחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. קול רינה וישועה (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. קינג פארוק (קינג פארוק אינעל אבוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. שאו ציונה נס ודגל (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. שיר האוכל (הללו נשירה הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. שלי שלך (התדעו כי שמי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. שם בעמק יזרעאל (שם בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. שמעו נא (שמעו נא חבריה והטו נא אוזן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. תוליכנו קוממיות (תוליכנו קוממיות לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. תפילת סדרן (שמע קולנו)