הקטן
גופן
הגדל
גופן
עממי חסידי
לחן


האזינו לשירי עממי חסידי ברדיו זמרשת
לחנים

1. אגיל ואשמח (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדיר הוא (לחן עממי חסידי) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אל נקמות השם (אל נקמות השם) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אמר השם ליעקב (אמר השם ליעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אמת אמת (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אני ביער הלכתי (אני ביער הלכתי)
9. אני לדודי ודודי לי (אני לדודי ודודי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. ארצה אל תיסע (לחן עממי חסידי) (ארצה אל תיסע) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אשרי האיש שלא חטא (אשרי האיש שלא חטא) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אשרינו מה טוב חלקנו (אשרינו מה טוב חלקנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. בן כוכב (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה)
16. דודה הגידי לנו כן (דודה הגידי לנו כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. דיינו (נוסחים מקומיים) (אילו נתן נתן לנו)
19. דרור יקרא (לחן חסידי גוליץ') (דרור יקרא לבן ולבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. הבה נרננה (הבה נרננה, הבה נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. הוי עם בוטח (הוי עם בוטח)
24. הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. הורה מחודשת (רב הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. הורה מלכדת (טירי דירי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. המנון חטיבה שבע (צהלי ורוני חטיבה שבע)
30. המנון לקופסה (לחן עממי חסידי) (בא ראש חודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב)
33. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. העבר אין (העבר אין)
35. הצופים והצופות (הצופים והצופות) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. חבר'ה עם נעליים (חבר'ה עם נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. חבריא (חבריא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. חזק לב (אם איד כמו סלע ) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. יה ריבון עלם (לחן עממי חסידי) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. יום אתמול איננו (יום אתמול איננו)
52. יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. יש לבתיה חוץ מיופי (יש לבתיה חוץ מיופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. ישמח משה (לחן חסידי 1) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. ישמח משה (לחן חסידי 2) (ישמח משה במתנת)
57. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 1) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. כי הם חיינו (לחן חסידי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. לכבוד החנוכה (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. לצבא של ניקולאי (לצבא של ניקולאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. לשנה הבאה (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. מיהן הבחורות (מיהן הבחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. משנכנס אדר (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. מתל אביב ועד לטרון (השמעתם מעשה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. ניגון הבעש"ט (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. ניגון הרבי מלאדי קובץ להאזנה - בדף השיר
77. ניגון ממקארוב (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. סובו סובו סובו (סובו סובו סובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. סייחי בן רמכי (סייחי בן-רמכי עוף בן נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. עורו התעוררו (עורו התעוררו)
83. עטרות שלנו (עטרות הקטנטנה מתנוססת על גבעה)
84. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. עץ נטעתי (לחן חסידי) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. ערב כלולות (על הכר הצח מונח ראשך ילדתי)
90. ערבי זקן (לחן ניגון ביאליק) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. ערבי זקן (לחן עממי חסידי) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. פעם ביער הלכתי (לחן 1) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. פעם ביער הלכתי (לחן 2) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. פרחיי צמחיי (פרחיי צמחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. קול רינה וישועה (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. קינג פארוק (קינג פארוק אינעל אבוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. שאו ציונה נס ודגל (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. שיר אוסטרלי (מאוסטרליה, דודה)
107. שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. שיר האוכל (הללו נשירה הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. שיר הפקחים (פקח אמור נא לנו די)
110. שיר מחול חסידי חב"ד קובץ להאזנה - בדף השיר
111. שלי שלך (התדעו כי שמי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. שם בעמק יזרעאל (שם בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. שמעו נא (שמעו נא חבריה והטו נא אוזן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. תוליכנו קוממיות (תוליכנו קוממיות לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. תפילת סדרן (שמע קולנו)