השירים


1. נא הגידי ילדתי (נא הגידי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. נא הגידי יפתי (נא הגידי יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. נא השיבו לי ילדותי (נא השיבו לי ילדותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. נא שכבי ונומי (נא שכבי ונומי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. נאוה מכל עלמות (נאוה מכל עלמות) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי אחר ליל הורדה (עננים על ראשינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. נבחי וכדור (הוי, מי זה) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. נבכי תהום דגון בקע (נבכי תהום דגון בקע)
9. נבנה קיבוץ גדול חדש (נבנה קיבוץ גדול חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. נבצורה נא (נבצורה נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. נגב שלנו (נגב נגב המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. נגבה נס (העולם כולו תמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. נגילה ונשמח (נגילה ונשמח נפזר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. נגינת חורף (תרגום מרדכי צבי מאנה) (בן יקיר)
15. נגינת חורף (תרגום פסח קפלן) (אן תלך בן)
16. נגינתי בלילה (מדממת הליל)
17. נגמר הקציר והבציר (נגמר הקציר והבציר)
18. נגן בכינור (כינור קטן לו לי קנה אבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. נגן כינור (נגן כינור שיר לב יורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. נגן לי הכינור (נגן לי הכינור עד אין כוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. נגן לי זמר קט (הימים שחלפו לא ישובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. נגן עוגב (כל איש פורט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. נגן קתרוס (צלצל קתרוס צלצל בעצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. נגני גיטרה (הי נגני נגני לנו גיטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. נגני גיטרה (נגני גיטרה נגני עד כלות הכאב) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. נגני לי שירה (נגני לי שירה מעודדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. נגני מפוחית (לחן וייספיש) (דרך ישימון רק אותה אהבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. נגני מפוחית (לחן נרדי) (הי נגני לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. נגני נגני לי גיטרה (נגני נגני לי גיטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. נדודים (לילה לילה אפן) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. נדם כל עוף (נדם כל עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. נדן במזומנים (בתל אביב הייתי)
33. נדנדה (לכל ילד וילדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. נדנדה (נדנדה התנדנדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. נדנדה (נדנדה נדנדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. נדנדה (נדנדה קלה קלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. נדנדה (לחן נרדי) (נד נד) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. נדנדה (לחן סמבורסקי) (נד נד) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. נדנדה (לחן סתר) (נד נד) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. נדר (על דעת עיניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. נדר לוחמים (לך חבר יקר)
42. נהיה כולנו חלוצים וחלוצות (נהיה כולנו חלוצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. נהם רעם זיק ברק (נהם רעם זיק ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. נהרות ימחאו כף (שמעה ותשמח ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. נהריה נהריה (לילה חוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. נוגה זרוע (נוגה זרוע על תלם המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. נוגות ילל התן (נוגות יילל התן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. נודו למייללת (לחן לא ידוע) (נודו למייללת)
49. נודו למייללת (לחן קבונובסקי) (נודו למייללת)
50. נוכח המצבה (אילמים פני השיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. נולדה, גדלה, פרחה (נולדה ילדתי עם הרוח) תווים בדף השיר
52. נום אפרוחי (נום אפרוחי שלי)
53. נום בן יקיר (נום, בן יקיר מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. נום בני (נום בני שכב במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. נום וגדל (נומה ילדי, נומה נום וגדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. נום חביבי (נום חביבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. נום ילדי (נומה ילד בבת עין) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. נומה בן (נומה בן, עצום נא עין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. נומה בן יקיר (נומה בן יקיר)
60. נומה בני (נומה בני ילדי עטרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. נומה בני (נומה בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. נומה ילד (לחן בנימין גוסטין) (נומה ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. נומה ילד (לחן שמואל פרשקו) (נומה ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. נומה ילד נומה נום (נומה ילד נומה נום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. נומה ילדי (נומה ילדי נום וישן) תווים בדף השיר
66. נומה ילדי הירדם (נומה ילדי הירדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. נומה נום ילדי (נומה נום ילדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. נומה נום רחום לי (נומה נום רחום לי)
69. נומה נומה עוללי (נומה נומה עוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. נומה פרח (בלחן "משה בתיבה") (נומה פרח, בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. נומה פרח (לחן עממי ארמני) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. נומה פרח (לחן עממי יידי 1) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. נומה פרח (לחן עממי יידי 2) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. נומה פרח (לחן עממי יידי 3) (נומה פרח בני מחמדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. נומה פרח (לחן עממי יידי 4) (נומה פרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. נומה פרח (לחן קופף) (נומה פרח)
77. נומי (נעימה ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. נומי בת המים (נומי נומי בת המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. נומי יפתי (נומי יפתי בת חמד)
80. נומי לך רעייתי (נומי לך רעייתי שנת מרגוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. נומי נא בתי בערש (את בוכה ומתייפחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. נומי נומי בובתי (נומי נומי בובתי נומי נים חביבתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. נומי נומי בת שעשוע (נומי נומי בת שעשוע)
84. נומי נומי חביבה (נומי, נומי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. נועה רכבי שקט (נועה רכבי שקט)
86. נוער עובד הננו (נוער עובד הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. נוף אילן (במדרון אל ההר אלפתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. נוף מולדת (שדות חמד, שדות בר)
89. נוצצים כוכבים ממרום (נוצצים כוכבים ממרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. נוצת זהב (לברווזת הבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. נושאי האור (כי חי החלום בדמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. נזמר נא (נזמר נא ונשורר, נודה לאלוהינו)
93. נזמרה נרננה (נזמרה נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. נח אמיץ כח (רצה הילד נח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. נח הים (נח הים הגלים נחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. נח"ל זוזו הצדה (נח"ל זוזו הצדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. נחליאלי (טס ובא הוא ממרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. נחליאלי (לחן לא ידוע 1) (נחליאלי קל זנב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. נחליאלי (לחן לא ידוע 2) (נחליאלי קל זנב) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. נחליאלי קטן (נחליאלי קטן, ראיתי בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. נחלק נא את האושר (על מה נתאונן תמיד) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. נחלת שבת (נחלת שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. נחמו נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. נחנו יודעים (נחנו יודעים לתופף) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. נחנו עדים (בין ירכתי הלבנון)
107. נחרש הניר (נחרש הניר) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. נחש הנייר (אהוד עשה לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. נחשל פה (נחשל פה מבלי הרף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. נטאשה הריבה (נטאשה הריבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. נטה היום (נטה היום בא ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. נטוף נטפה הדמעה (נטוף נטפה הדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. נטעתי עץ (נטעתי עץ בתל אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. ניגון 1 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. ניגון 2 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. ניגון 3 המחנות העולים (יה די בום) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. ניגון הבעש"ט (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. ניגון הורה ([ללא מילים]) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. ניגון הרבי מלאדי קובץ להאזנה - בדף השיר
121. ניגון הרצפלד (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. ניגון ואלס (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
123. ניגון לעונג שבת (-) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. ניגון מ"הדיבוק" (יה לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. ניגון מגז'ימלוב קובץ להאזנה - בדף השיר
126. ניגון עתיק (אם תרדנה בליל דמעותייך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
127. ניגון שבוע טוב (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. ניגונו של יוסי (איך שמח ליבו של סבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. ניגונים (שתלתם ניגונים בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
130. ניטשו צללים (לחן "עננים קודרים יזעפו") (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. ניטשו צללים (לחן גלנץ) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. ניטשו צללים (לחן דומם שטה) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. ניטשו צללים (לחן לא ידוע) (ניטשו צללים דום ציפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
135. ניטשו צללים (לחן עממי יידי) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. ניין ניין (פייף-אם-טי)
137. נילוס נוף הקודש (נילוס נוף הקודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. נילי שלי (רוח סתיו נושבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. נינה נינה נינה'לה קטינא (כשנסעתי כסטודנט צרפתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. ניצבים ללא חת (ניצבים ללא חת) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. ניצני שלום (יצמח שלום רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
142. ניצנים (ניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. ניקולו ופיקולו (אני הוא ניק ניק ניק ניק ניקולו) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. ניר יצחק (אם קדרו שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. נירה וחנהל'ה (נירה וחנהל'ה) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. נישא נישא שלום לך (נישא נישא שלום לך)
147. נלך (את ישבת על ידי לספר אגדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. נלך אל השיפוע (נלך אל השיפוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. נמנמו גבעה ותל (נמנמו גבעה ותל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
150. נס חנוכה (חנוכייה חנוכייה ספרי נא לי מעשייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
151. נס חנוכה (ראו הנה פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
152. נס פורים (בשושן הבירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. נס פורים (פה נשבה נעצבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. נס ציונה (מימי בר כוכבא) (לחן בלומנטל) (שאו נס ציונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
155. נס ציונה (מימי בר כוכבא)(לחן אידלזון) (שאו נס ציונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. נסדר אותה (נסדר אותה) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. נסדר מעגל גדול (נסדר מעגל גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. נסים ונפלאות (הפלאי מפליא לעשות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
159. נסים ותמר (נסים שלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. נעולה היא דלתי (נעולה היא דלתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. נעורים לערבה (להקות להקות) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. נעימה לסוכות ([ללא מילים]) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. נעימה עברית (מגבעות אד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. נעלזה ונשמחה (נעלזה ונשמחה נצאה במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. נעמילה (בת חן וחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. נער רועה (פה על שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. נער רועה (לחן גרמני) (פה עלי שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
168. נערה ברכיני לשלום (נערה ברכיני לשלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. נפט (נפט נפט נפט נפט נפט) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. נפט זורם בחוליקאת (מאשקלון בואכה הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. נפשי הומה (נפשי הומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. נצא השדה נשוח באחו (נצא השדה נשוח באחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. נצא לקרב (נצא לקרב נגן על אדמתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. נצא לשדה (כולנו כולנו נצא לשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
175. נצאה, נגורה שאננים (נצאה נגורה שאננים) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. נצודה לנו צבי (אי אי אי נצודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. נצח (בזרוע דוקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
178. נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
179. נציבנו העליון מקמייקל (מי אינו מכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. נצעדה באון (נצעדה באון) קובץ להאזנה - בדף השיר
181. נקטוף הפרחים (נקטוף הפרחים היפים בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
182. נקטופה (נקטופה נקטופה תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
183. נקים סוכה (לחן גרינשפון) (חג שמח חברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. נקים סוכה (לחן כהן-מלמד) (חג שמח חברי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
185. נקים סוכה (לחן לא ידוע) (חג שמח חברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. נקראים אחים בליל (נקראים אחים בליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. נר זהוב כותרת (נר זהוב כותרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
189. נר לי (לחן אדל) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
190. נר לי (לחן סמבורסקי) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
191. נר ניצחון (נר ניצחון) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. נרות אנו כולנו (נרות אנו כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
193. נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
194. נרות חנוכה (הנרות הולכים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. נרות חנוכה (נר זיכרון נר הניסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. נרות חנוכה (לחן אהרונוביץ') (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. נרות חנוכה (לחן בן חיים) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. נרות חנוכה (לחן בן מנחם) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. נרות חנוכה (לחן גרינשפון) (עומד כל נר ומבקש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
200. נרות חנוכה (לחן דוד מערבי) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. נרות חנוכה (לחן ורדה גלבוע) (עומד כל נר ומבקש) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. נרות חנוכה (לחן יהודה אנגל) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. נרות חנוכה (לחן כהן מלמד) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. נרות חנוכה (לחן נרדי) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. נרות נרות הרבו נא (נרות נרות הרבו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. נרות שבת (משמי מערב מנורה של זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. נרות שבת (לחן ג'וריני) (נרות שבת נרות שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. נרות שבת (לחן יוסף בן ברוך) (נרות שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. נרות שבת (לחן כהן-מלמד) (נרות שבת, נרות שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. נרות שבת (לחן מיכאל דוד לוי) (נרות שבת נרות שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
212. נרותיי הזעירים (לחן ברוך שור) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. נרותיי הזעירים (לחן לא ידוע 1) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
214. נרותיי הזעירים (לחן לא ידוע 2) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום נבט) (נרותיי הזעירים אורכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. נרקיסים (כסי ריסיי בנרקיסים כסיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. נשאנו אל (נשאנו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. נשאר השיר לנו רק (באך כמו היית כמו חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. נשבענו (נשבענו ללכת) קובץ להאזנה - בדף השיר
221. נשבענו לך מולדת (נשבענו לך מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. נשוב הרוח נשוב (נשוב הרוח נשוב)
223. נשוטה נשוטה (נשוטה, נשוטה, החוף מתרחק לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. נשירה לגיבורים (אנחנו לגיבורים נשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
225. נשכח מה שעבר (חסל להחסירני) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. נשף הלביבות (משחק חיזיון) (חנוכה חנוכה אין חלון בלי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
227. נשר נשר (נשר נשר אל תיגע עוד) תווים בדף השיר
228. נתנה כבר הארץ את רוב יבולה (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. נתפסו השועלים (נתפסו נתפסו השועלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. נתרוקנה הקופה (אנו אוכלים מרק)
231. נתת לבך (נתת לבך מוחך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: