השירים


1. חביבי (זמר בנלי נשמיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. חבצלת לבנה (חבצלת לבנה כה יפה את כה עדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. חבקיני אמא (ביריות סערה אש ומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. חבקיני, אמציני, נשקיני (אל בכות לחינם) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. חבר חברה (חבר חברה בידינו התורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. חבר מנגנים פה כולנו (חבר מנגנים פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. חבר'ה זה לא נורא (חבר'ה זה לא נורא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. חבר'ה זו הייתה פעולונת (חבר'ה, זו היתה פעולונת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. חבר'ה עם נעליים (חבר'ה עם נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. חברות (על דגלי פה חרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. חבריא (חבריא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. חבריא (חבריא נרון נריע)
13. חבריה אנחנו (חבריה אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. חבריה חבריה (חבריה חבריה ראש למעלה)
15. חג (נהלל שמך) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. חג (לחן אנגל) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. חג (לחן גולדמן) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. חג (לחן דאוס) (ניבים דוברים אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. חג (לחן זהבי) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. חג אסיף (לחן בן-חיים) (בשדה בגן בניר) תווים בדף השיר
22. חג האור (לחן חיטריק) (ילד ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. חג האור (לחן מילט) (ילד ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. חג האורות (יהודה בן חשמונאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. חג הביכורים (נצאה לטייל בשדות ובגנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. חג הביכורים בעמק (לחן גויטיין) (חג חג חג לעמק)
28. חג הגז (אחר הגז הגדי העז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. חג הגז (יעלה נא שיר וזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. חג הגז (שישו שמחו ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. חג היום (חג היום חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. חג היום לאדמה (חג היום לאדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. חג הנטיעות (לחן קרצ'בסקי) (משוש לך ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. חג הנטיעות (לחן שמחה בן ישראל) (משוש לך ארץ חמדתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. חג הנמל (הידד הידד) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. חג הסוכות (חג הסוכות זמן שמחתנו) תווים בדף השיר
38. חג העומר (עלה עליתי אל מירון) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. חג הפורים (עמדו בנים עמדו בנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. חג הפרחים (חג היום, חג היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. חג לאביב (חג לאביב בגנים שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. חג לאדמה (חג חג לאדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. חג לעץ (חג לעץ חג לאילן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. חג סוכות (חג סוכות בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. חג פורים (אחשוורוש מלך טיפש) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. חג פורים הנה זה בא (חג פורים הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. חג שבועות (גן אביב הוא כל הבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. חגיגת יום העצמאות תשי"ג קובץ להאזנה - בדף השיר
50. חד גדיא (גדי אחד קנה אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. חד גדיא (האזינו חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. חד גדיא (טירונים אי שם היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. חד גדיא (על גבע רם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
54. חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. חד גדיא (לחן חסידי) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. חד גדיא (לחן לא ידוע 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. חד גדיא (לחן לא ידוע 2) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
62. חד גדיא (לחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. חד גדיא (נוסח יבנאל) (ואתא תורא) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. חד גדיא (תרגום דושמן, לחן לא ידוע בעקבות פירוז'ניקוב) (אבינו הזקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. חד גדיא (תרגום חיים אריה חזן) (אגדה אגיד לכם)
67. חד גדיא (תרגום לא ידוע) (אבי הלך אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. חד גדיא (תרגום קצנלסון) (עוד אנוכי ילד קט) תווים בדף השיר
69. חדר להשכיר (כוון ישר) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. חדש היום שירנו (חדש היום שירנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. חדש כקדם ימינו (חדש כקדם ימינו שוכן זבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
72. חוג כה קטן (חוג יש לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. חודש ישועה חדש לי (חדש ישועה חדש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. חודשיים לנו חופש (חודשיים לנו חופש) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. חוואג'ה מוסה (אני חווג'ה מוסה) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. חוט ומחט (חוט ומחט רוצו יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. חול (השמיים פני עופרת)
78. חולה (אל החולה נעפילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. חולו גילו בפורים (חולו גילו בפורים)
80. חולו חולו (חולו חולו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. חולו חולו ונרקיע (זוהר טוהר תכול שמינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. חולו נא (חולו נא חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. חוליה צועדת (חוליה צועדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. חולם לו כפרי (חולם לו כפרי שוקט אל הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. חולפים ימים בלי הרף (חולפים ימים בלי הרף) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. חולצה כחולה (חולצה כחולה והיא עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. חולצה כחולה וסמל (חולצה כחולה וסמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. חוס אלוהי (חוס אלוהי ממעונך) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. חוף שקט (חוף שקט מפרש קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. חוף תל-אביב (הקרב המשקפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. חופש קיץ (יום זה יום טוב יום סיום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. חור אחד פנימה (בפלשתינה תינה תינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. חור בלבנה (לחן לא ידוע) (חור בלבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. חור בלבנה (לחן עממי צ'כי, רוסי, פולני או גרמני) (חור בלבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. חורני חורני (לחן לא ידוע) (חורני חורני) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. חורני חורני (לחן לא ידוע2) (חורני חורני הולך ברחוב ושר) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. חורשות האורן (שלוש שנים עברו בערך) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. חוש נהג הדלק מנוע (חוש נהג הדלק מנוע)
99. חושו אחים חושו (חושו אחים חושו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. חושו אחים חושו (לחן ארליך) (חושו אחים חושו)
101. חושו אחים חושו (לחן נובקובסקי) (חושו אחים חושו)
102. חושלים פה (חושלים פה, חושלים פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. חזון הנגב (המרחב יוקד קודח) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. חזק (תמיד, בים איבה רותח) תווים בדף השיר
105. חזק ואמץ (בגיא בהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. חזק לב (אם איד כמו סלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. חזקאל'ה (חזקאל'ה) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. חזקו אמצו חתן כלה (בלחן "חנוכה חנוכה") (חזקו אמצו חתן כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. חי הנקם (חי חי חי הנקם) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. חידה (את נערה טובה) תווים בדף השיר
111. חידות (מי קופץ ומתגלגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. חידת הפרחים (ביד פרחי פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. חיוך (מתפתל משעול הפרא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. חיטה וזית (החיטה צומחת כאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. חיטה זהובה (אשוח בתום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. חיי הצוענים (תרגום אפרים דרור 2) (בצל חוב היער)
117. חיי הצוענים (תרגום אפרים דרור) (בסתר היער בשביל הנסתר) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. חיי הצוענים (תרגום לא ידוע) (הם אנשי הנדודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. חייב אדם לבשומי (מפי חבורת שוהם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. חייו של תלמיד (כל פועל ופקיד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
121. חייל אחד רצה לצאת לחופש (חייל אחד רצה לצאת לחופש) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. חייל אמריקאי (אנחנו היאנקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. חייל וחיילת (כמעט לא היכרתי)
124. חייל חביב (חייל חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. חייל עברי עמודה (חייל עברי עמודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. חיילי הגליל (קדימה צעוד חיילי הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. חיילים (חיילים, חיילים, חיילים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. חיילים (לנצח לא אשכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. חיילים (לחן אדל) (חיילים, חיילים, הולך חיל הנמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. חיילים (לחן רבינא) (תרועה שברים תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. חיילים אלמונים (חיילים אלמונים הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. חיילים היינו (חיילים היינו בלי מדים וסרט) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. חיים אנו במחתרת (חיים אנו במחתרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. חיים חדשים (מה יזעף יתגעש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
135. חיל אלמוות (אמש עוד שלום בשדות) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. חיל הספר (מן הגבול חייל פוסע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
137. חיל פרשים (חיל פרשים אנו וסוסים סוסי בזק לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
138. חיל ציון (סטן בידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
139. חיל רגלים (לא היו לו שום זכויות) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. חיל שוקולדה (כל העולם סוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. חיש החיים יחלופו (חיש החיים יחלופו)
142. חיש התקדרו השמים (חיש התקדרו השמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. חישטרון (הנה לפני שנתיים התגייסנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. חישלנו הרצון (חישלנו הרצון מברזל) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. חלב עיזים (חלב עיזים) תווים בדף השיר
146. חלב רותח (לחן גבעון) (מי ראה חלב רותח) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. חלב רותח (לחן דקלומי) (מי ראה חלב רותח) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. חלום (בלילה על מיטתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
149. חלום (הכוכבים מציצים מטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. חלום השתילים (שורות שורות כחיילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
151. חלום חלוץ על הגורן (שמעו נא רבותיי אתי אשר קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. חלום חלמתי (חלום חלמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. חלום יוסף הגלילי (חלומך יוסף) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. חלום ילד (הנה לי מחרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. חלום יעקב (כי בא, כי בא השמש)
156. חלום נערה (יושבת נערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. חלום שולמית (פרחה הציפור על כנף געגוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. חלוץ אנוכי (חלוץ אנוכי)
159. חלוץ חלוץ חלוצון (אני לי חלוצון)
160. חלוץ טיט (חלוץ טיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. חלוץ, חלוץ הנני (לחן "יאשעק יאשעק") (חלוץ חלוץ הנני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
162. חלוץ, חלוץ הנני (לחן עממי) (חלוץ, חלוץ הנני) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. חלוקה, חלוקה, חלקלוקת (מה אני אגיד לכם)
164. חלוקיזציה (ראו נא ראו באיזה נחת רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. חלות לשבת (קמח פה מים פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
166. חליבת לילה (בחצר בעותי ירח) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. חליל (לי נתן חליל קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
168. חליל (לחן אבולוף) (לשחורת עיני-החמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. חליל (לחן פוקס) (לשחורת עיני-החמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. חליל לי (חליל לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. חליל נעלם (יש חליל נעלם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
172. חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. חלל חלילי (נוגה אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. חלמתי את שירת הזמיר (לחן עמירן) (חלמתי את שירת הזמיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. חלמתי את שירת הזמיר (לחן רפפורט) (חלמתי את שירת הזמיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. חלמתי חלום (חלמתי חלום כי נגאלתי פתאום) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. חמדתי הוי שובי נא (חמדתי אלי הוי שובי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
178. חמודות בנות שילה (כבד הקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. חמור (חמור חמור חמורותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
180. חמור נוסע (חמור נוסע) קובץ להאזנה - בדף השיר
181. חמישה (חמישה יצאו מולדת לבנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
182. חמישה דגים (חמישה דגים) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. חמישה כדורים (אשלח כדורי הראשון באויב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
184. חמישה כושים אנו (צ'ים-צ'י צ'ים-צ'י) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. חמישה עשר בשבט (רוח תוקע, תוקע בשופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. חמישה עשר בשבט (לחן כהן-מלמד) (האביב צחק ויט את פיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. חמישה עשר בשבט (לחן צדוק בן מנחם) (האביב צחק ויט את פיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. חמסין של ניסן (אכן היה זה) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. חמש שנים (לחן אנגל) (חמש שנים על מיכאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
191. חמת החלילים (נלך אל חמת החלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. חנגא (בשיר שפתים ובמצלתים) תווים בדף השיר
193. חנה זינס (פעם באה חוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. חנה על חלון יושבת (חנה על החלון יושבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. חנה'לה אופה קטנה (חנהל'ה אופה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. חנה'לה התבלבלה (חנה'לה התבלבלה)
197. חנוכה (באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. חנוכה (חנוכה חנוכה חג מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. חנוכה (ילדיי חביביי התאספו נא ובואו הלום)
200. חנוכה (לחן "אני מאמין" [שחקי שחקי]) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. חנוכה (לחן דוד מערבי) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. חנוכה (לחן המיוחס לשלמה סאלם) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. חנוכה (לחן לא ידוע) (על החלון) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. חנוכה חג גדול (חנוכה חג גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
205. חנוכה חנוכה (חנוכה חנוכה חג יפה כל כך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
206. חנוכה חנוכה (לחן נרדי או סמבורסקי) (חנוכה חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. חנוכייה חיה (נרות רכים צבעוניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. חנוכייה יפהפייה (חנוכייה יפהפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
209. חנוכייה לי יש (חנוכיה לי יש, צוחקת בה האש) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. חנוכת המרפאה (חברים וטף נכספו) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. חנום (הליל מט לגווע) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. חניתאים (חניתאים היי היי חניתאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. חניתה (חוליות אנו בשרשרת)
214. חניתה (לילה משתרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
215. חניתה (לחן אברהם מינדלין) (מה מלילה בחניתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. חניתה (לחן עזרא אהרן) (מה מלילה בחניתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. חניתה (לחן רפפורט) (מה מלילה בחניתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. חנן היה קטן (חנן היה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. חנן ועליזה (חנן ועליזה יצאו לשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
221. חסיד (א-אפצ'י הוי הצטננתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. חסידה צחורה (חסידה צחורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
223. חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
224. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 1) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
225. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 2) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
228. חפצי-בה (מי זאת עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. חצץ (הרי ישימון צחיח סלע וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. חצץ חצץ (ידי נוקשה מיבלות) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. חרגול (לחן אפרת) (לא נגר אנוכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. חרגול (לחן קפלן) (הי הי לא נגר אנוכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
233. חרוש, איכר, וזרע (חרוש איכר וזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
234. חריש וזרע (תלם תלם מחרשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
235. חרמשינקה (חרמשינקה חרמשינקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. חשבתי מחשבת (חשבתי מחשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
237. חשקי חזקי (חשקי חזקי מדי יום יום)
238. חת שתיים שלוש (לה לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
239. חת שתיים שלוש ארבע (חת שתיים שלוש ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
240. חת שתיים שלוש וחצי (חת שתיים שלוש וחצי) קובץ להאזנה - בדף השיר
241. חתול מיאו (חתול מיאו חתול מיאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
242. חתול עם רגל אחת (פעם אחת היה לי חתול) קובץ להאזנה - בדף השיר
243. חתול שובב (לחן אדמון) (היה היה חתול שובב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
244. חתול שובב (לחן זהבי) (היה היה חתול שובב) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. חתול שובב בשם יואב (ליק ליק מיאו) קובץ להאזנה - בדף השיר
246. חתולה חמודה (לחן גויטיין) (חתולה חמודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
247. חתולה חמודה (לחן לא ידוע) (חתולה חמודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. חתונת החתול (טרטטה ובים בם בום) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: