השירים


1. כ' תמוז (כ' תמוז היום אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. כאגדת רבקה (כאגדת רבקה נדברו בי בנות-ארם) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. כאייל תערוג (לחן ברכה צפירה) (כאייל תערוג) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. כאייל תערוג (לחן הנדל) (כאייל תערוג על אפיקי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. כאילו היה זה אתמול (חיימ'ל אתה ישן) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. כאן על פני אדמה (לחן לא ידוע) (כאן על פני אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. כאן על פני אדמה (לחן סולודר) (כאן על פני אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. כאן על פני אדמה (לחן קוביאס) (כאן על פני אדמה לא בעבים מעל) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. כאן על פני אדמה (לחן שרת) (כאן על פני אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. כאשר האדון (כאשר האדון כותן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. כאשר החיילים יוצאים (כאשר החיילים יוצאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. כבוד בשבילי (במקום לשמור ישנתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. כבוד השר (כבוד השר) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. כביסה גדולה (בגיגית מבעבע הסבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. כביש (פנו דרך סולו מסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. כביש הגבורה (טול מכוש ביד)
17. כביש מפיש (מבוקר ועד ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. כבר הנץ רימון (כבר הנץ רימון) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. כבר מאוחר מדיי (האיש מתייגע)
21. כבר מספיק (יום ויום, ברציפות) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. כבר סידרנו הרכבת (כבר סידרנו כאן רכבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. כבר ערב סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. כבשה (הייתה לי כבשה תמה)
25. כבשה יש לה צמר (הכבשה יש לה צמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. כבשה קטנה (כבשה קטנה, אי היית) תווים בדף השיר
27. כבשתי (הו הו כבשתי)
28. כגבעול ירקרק (מי ייתנני עתה כגבעול ירקרק) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. כד כדן (מי הוא זה יוצר אומן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. כד קטן (לחן נרדי) (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. כדור בשר (למסעדה בלב העיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. כדורי - קליפורניה (אם תרצה ללמוד קצת חקלאות) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. כה אמר אדוניי (כה אמר אדוניי אלוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. כה אמר השם (כה אמר השם קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. כה אמר סעדיה (כה אמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. כובע של קש (כובע של קש וחולצה ממש) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. כובשי כנען (רותחים דמיי שבקרבי)
40. כוחי הולך ודל (כוחי הולך ודל) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. כוכב אחרון (כוכב אחרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. כוכב בהיר (כוכב בהיר כוכב זעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. כוכב דרך בחלומי (כוכב דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. כוכב נידח (כוכב נידח אחד)
45. כוכבים (כוכבים כוכביי) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. כוכבים בדלי (אויה אויה אויה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. כוכבים כבר בשמים (כוכבים כבר בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. כוכבים מציצים וכבים (כוכבים מציצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. כוכבים נוצצים (כוכבים נוצצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. כוכבים רומזים (כוכבים רומזים בערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. כולה שלי (מן היום בו נקראתי לפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. כולו שלך (אם איש יאמר לך בת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. כולם אומרים (כולם אומרים שאני בחור יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. כולם אומרים שאת ילדה יפה (כולם אומרים שאת ילדה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. כולם קוראים לי בובה (כולם קוראים לי בובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. כולנו אח (לחן נסימוב) (כולנו אח לעול אחד נרתמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. כולנו אח (לחן שפירא) (כולנו אח לעול אחד נרתמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. כולנו חבר פועלים (כולנו חבר פועלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. כולנו עייפים (אני עייף אתה עייף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. כולנו עם אחד (פנו דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. כולנו פה אחד (רוני תשיר לנו שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. כולרה (בכל עיר וחברה) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. כוס אנקריאון (שיר אשירה לידידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. כורדי כורדי (כורדי כורדי) תווים בדף השיר
65. כושי כושי (כושי, כושי, כושי) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. כושי כושי כושי נא (כושי כושי כושי נא)
67. כושי כלב קט (כושי כלב קט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. כזאת היא ארצנו (תיסע לירושלים עיר הקודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. כטל חרמון (כטל חרמון שיורד על הררי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. כי אבד אשר עבר (כי אבד אשר עבר)
71. כי אמילם (זוממים גוים) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. כי אני ברנש ערום (כי אני ברנש ערום) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. כי אשמרה שבת (כי אשמרה שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. כי בא האות (כי בא האות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. כי בשמחה (לחן לא ידוע 2) (כי בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. כי בשמחה תצאו (לחן לא ידוע) (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. כי הגיעה עת הערב (כי הגיעה עת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. כי היין שמור בעינב (כי היין שמור בעינב הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. כי הם חיינו (לחן חסידי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. כי הם חיינו (לחן לא ידוע) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. כי הנה כחומר (לחן חריטונוב) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. כי הנה כחומר (לחן לא ידוע 1) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. כי הנה כחומר (לחן לא ידוע 2) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. כי יש יום (כי יש יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. כי ישכב הילד (כי ישכב הילד) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. כי לא במותו (כי לא במותו) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן חסידי) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 1) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 2) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 3) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן עממי) (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן קירש) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. כי לקח טוב נתתי לכם (כי לקח טוב נתתי לכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
98. כי נוסע אברהם (כי נוסע אברהם) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. כי עלינו לג'וערה (כי עלינו לג'וערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. כי ראשי אניחה לי (כי ראשי אניחה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. כי רד היום (כי רד היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
102. כי תבוא אל מודיעין (לחן זעירא) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. כי תבוא אל מודיעין (לחן לברי) (כי תבוא אל מודיעין) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. כי תבוא מלחמה (כי תבוא מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
106. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 1) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 2) (כי תבואו אל הארץ) תווים בדף השיר
108. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. כי תלמיד אני פיקח (כי תלמיד אני פיקח) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. כי תנעם (מי זאת לקראתי עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. כינרת (בלחן האור וברטט היופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. כינרת (כינרת כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. כינרת (כינרת כנרת, כינור) תווים בדף השיר
115. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. כינרת כינרת מיתרי נבלים (לחן אהרוני) (כנרת כנרת מיתרי נבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. כיסוד לבניין (כיסוד לבניין וכשורש לאילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. כיפורים (מה לך נזעף, כועס) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. כיפת לילות (כיפת לילות כאגם העצב) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. כיצד הסתובבתי (כיצד הסתובבתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. כיצד מרקדין (הרבי עליז שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. כיצד מרקדין (בלחן חסידי) (כיצד מרקדין) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. כיצד שרים (החסיד מזמר) תווים בדף השיר
124. כיתה אלמונית (ההרים ירעמו והדרך תחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
125. כיתתנו בלילה צועדת (לחן ולבה) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
126. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
127. כך בונים קן (מי יודע מי יודעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
128. כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. כך הם הקוזאקים (מה לעשות מה לעשות) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. כך יהיה בקרוב (את שואלת פנינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. כך כתוב בלכסיקון (בוא נצא)
132. כך נרקודה (כך נרקודה נעלוזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. כך עושים אוזן המן (קמח פה, שמן פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
134. כך תופר החייט (כך תופר חייטנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. ככה טוב (עננים נוהרים עם הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. ככה כך (ככה, ככה, ככה!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
137. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. כל אחד (אל נא תאמר: ראו אדם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
139. כל בחורי הגליל (כל בחורי הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
141. כל הארץ דגלים (כל הארץ דגלים גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. כל הבנות הן יצור של השטן (כל הבנות הן יצור של השטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. כל הדרכים מובילות לרומא (כל הדרכים הן מובילות לרומא) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. כל ההתחלות קשות (כל ההתחלות) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. כל הזבובים (כל הזבובים מבלי הרף)
146. כל היום טייל הרוח (כל היום טייל הרוח בין הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. כל הכפר (כל הכפר, כל הכפר) תווים בדף השיר
148. כל הלילה לא ישנתי (כל הלילה לא ישנתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. כל המשפחה (אני שמי זלמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. כל המשפחה (לחן אנגל) (אני שמי זלמן) תווים בדף השיר
151. כל המשפחה (לחן אנגל, תרגום גודארד) (קוראים לי זלמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. כל הנחלים (יומם וליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. כל הנחלים (כל הנחלים הולכים זורמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. כל העוסק בתורה מבפנים (כל העוסק בתורה מבפנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. כל העם (מי יכה אויב בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
156. כל חללי דורות (כל חללי דורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. כל יכול (הכותב בדיו בלי ניר סופג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
158. כל ליל קיץ (כל ליל קיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. כל מקדש שביעי (לחן לא ידוע 2) (כל מקדש שביעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. כל מקדש שביעי לחן לא ידוע 1) (כל מקדש שביעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. כל על פני ארץ (כל על פני ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
162. כל עמי עולם (רק שלום) (כל עמי עולם, כבר גובר קולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. כל עמי עולם (תרגום נתן יונתן) (כל עמי עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
164. כל שומר וכל שומרת (כל שומר וכל שומרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. כלא שש (לחן לא ידוע 1) (אי שם בכלא שש) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. כלא שש (לחן לא ידוע 2) (אי שם בכלא שש)
167. כלב כלב (כלב כלב הב הב הב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. כלבויניק (היום בזול) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. כלבלב אני (כלבלב אני) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. כלבלב קטן (כלבלב קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. כלה כלה (גרסת אברהם ברושי) (כלה כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. כלה כלה (גרסת אניטה לימור) (כלה כלה נאחל נא יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. כלו מעשיכם (כלו מעשיכם)
174. כלי זמר (יש, גם יש לי זקן טוב) תווים בדף השיר
175. כליל יופי נמצא בך (כליל יופי נמצא בך) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. כלניה (כלניה עלתה היום בשדה השעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
177. כלניות (הערב בא, שקיעה בהר יוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. כלניות (כלניות, כלניות) תווים בדף השיר
179. כלניות (לחן סמבורסקי) (הו פנו דרך, דרך לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
180. כלניות (לחן שפירא) (הו, פנו דרך, דרך לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. כלניות אנו (כלניות אנו אחיות כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
182. כלנית (כלנית כלנית פרח חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. כלנית (לחן בן-חיים) (כלנית כלנית נחמדה וביישנית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
184. כלנית (לחן נרדי) (כלנית כלנית נחמדה וביישנית) תווים בדף השיר
185. כלנית (לחן צבי הלוי) (כלנית כלנית נחמדה וביישנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. כמדומה לי (אני רוכב לי כמו נשר בעבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
187. כמה חם (כמה חם) קובץ להאזנה - בדף השיר
188. כמה טוב לרוץ (כמה טוב לרוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
189. כן בקודש חזיתיך (כן בקודש חזיתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
191. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
192. כן כן חבדז'א (כן כן חבדז'א)
193. כנר נגן (כנר נגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. כנרת כנרת (כנרת כנרת גלייך ישיקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
195. כנרת כנרת (כנרת כנרת פאר מולדת הנך) קובץ להאזנה - בדף השיר
196. כנרת כנרת מיתרי נבלים (לחן פטין) (כנרת כנרת מיתרי נבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. כסער פתאום (כסער פתאום בדמי ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. כפינו נישא (כפינו נישא אל מרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
199. כפר סאלד יהיה קיבוץ גדול מחר (כפר סאלד יהיה קיבוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
200. כפר סבא המדינה (כפר סבא המדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. כפר רדום (השמש נטה אל ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. כפרי (לרגלי הרים נם כפרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
203. כפרי (על כתף הר פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. כציפורים שם ביער (כציפורים שם ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
205. כרועה עדרו ירעה (כרועה עדרו ירעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. כרכרי (הוי, כרכרי, בן-בדיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
207. כרם זית (כרם זית משתרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. כשאחזור (וכשאחזור, אקרא בשמך) תווים בדף השיר
209. כשהגענו אל השער (כשהגענו אל השער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
210. כשהיא מתחממת (כשהיא מתחממת) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. כשהלכנו לפלמ"ח (זה היה ביום של גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. כשהמת היה שמח (כשהמת היה שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
213. כשהקיבה, אוי תציק (לחן עממי יידי) (כשהקיבה אוי תציק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
214. כשהקיבה, אוי תציק (לחן עממי רוסי) (כשהקיבה אוי תציק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
215. כשהרבי אלימלך (כשהרבי אלימלך התבדח כמו מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. כשהרבי רבי נוח (כשהרבי רבי נוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
217. כשהרבי רוקד (כשהרבי רוקד) קובץ להאזנה - בדף השיר
218. כשושנה בין החוחים (כשושנה בין החוחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. כשחג הפורים אלינו מגיע (כשחג הפורים אלינו מגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
220. כשחלוץ (כשחלוץ מבית לינה לכביש נוסע) תווים בדף השיר
221. כשיצא פטר ברוניקה (כשיצא פטר ברוניקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
222. כשנתן הקב"ה את התורה (כשנתן הקדוש ברוך הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
223. כשקברבה (כשקברבה למדבר ברחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
224. כשתגדל ילדי (ליד עריסת התינוק היא יושבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
225. כשתינוק נרדם (כשתינוק נרדם בערש צחורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
226. כתבי בתי (כתבי בתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
227. כתנות פסים (לחן דב כרמל) (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
228. כתנות פסים (לחן קיבוץ שמיר) (כתנות פסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. כתנות פסים (לחן ראובן ירון) (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: