מן המקורותהאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אבינו מלכנו (לחן אשכנזי) (אבינו מלכנו חוננו ועננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אבינו מלכנו (לחן ינובסקי) (אבינו מלכנו שמע קולנו)
 3.  אגיל ואשמח (לחן חסידי) (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אדון הסליחות (לחן ספרדי-יהודי מאיזמיר) (אדון הסליחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אדון הסליחות (לחן ספרדי-ירושלמי) (אדון הסליחות בוחן לבבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אדון עולם (לחן חסידי) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  אדוניי זכרנו (אדוניי זכרנו יברך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אדוניי לא גבה לבי (אדוניי לא גבה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  אדוניי רועי (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אודך כי עניתני (לחן פורייס) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  אחד מי יודע (תנו תנו רבנן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  אחד מי יודע (לחן אהרן הגדול מקרלין) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 1) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 5) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  אחד מי יודע (לחן מסורתי 1 - הלחן המוכר) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  אחד מי יודע (לחן מסורתי 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  אל ארץ טובה (כי אדוניי אלוהיך מביאך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  אל נקמות השם (אל נקמות השם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  אל תראוני (לחן עמירן) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  אל תשליכני (אל תשליכני אל תעזבני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  אלוהים באו גויים בנחלתך (אלוהים, באו גויים בנחלתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  אלי אתה ואודך (אלי אתה ואודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  אם אשכחך ירושלים (לחן כהן מלמד 1) (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  אם בארזים נפלה שלהבת (אם בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  אמת אמת (לחן חסידי 1) (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  אנה פנה דודך (אנה פנה דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 1) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 2) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  אני חבצלת השרון (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  אני ישנה (אני ישנה ולבי ער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  אני לדודי איומה (אני לדודי איומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  ארץ זבת חלב (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) (ארץ זבת חלב, חלב ודבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  ארץ זבת חלב...עקרב ונחש (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  אשא עיניי (לחן יצחק אליהו נבון) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  אשא עיניי (לחן כלפון) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  אשא עיניי (לחן שיץ) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 54.  אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 55.  אשירה לאדוניי (לחן פוסטולסקי) (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  אשירה נא לידידי (אשירה נא לידידי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  אשרי אדם (אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  אשת חיל (לחן שנקר) (אשת חיל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  אתי מלבנון (אתי מלבנון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  באבוד רשעים רינה (באבוד רשעים רינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  באוזני ירושלים (באוזני ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  באר שבע (וילכו יחדיו אל באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 66.  בארזים נפלה שלהבת (בארזים נפלה שלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  בהר מרום ישראל (בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  בוא דודי (בוא דודי נצא השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  בית יעקב (לכו ונעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  בנאות דשא (לחן מסורתי) (בנאות דשא ירביצני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 75.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע 1) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע 2) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  ברח דודי (ברח דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 80.  ברכת המכהנים (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  דוד מלך ישראל (לחן זעירא) (דוד, דוד מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  דוד מלך ישראל (לחן עממי) (דוד מלך ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  דודי ירד לגנו (דודי ירד לגנו לערוגות הבושם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  דודי לי ואני לו (לחן יוסף ירון) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  דודי לי ואני לו (לחן לא ידוע - קלאסי) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 90.  דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 91.  דומה דודי לצבי (דומה דודי לצבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  דרכי ציון (דרכי ציון אבלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 93.  האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 94.  הבאים ישרש (הבאים ישרש יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  הבן יקיר לי (לחן גבעי) (הבן יקיר לי אפרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 99.  הוא לא יום ולא לילה (והיה ביום ההוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 100.  הודו הודו (הודו הודו הודו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 101.  הודו על ארץ (הודו על ארץ ושמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 102.  הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 103.  הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 104.  החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 105.  הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 106.  היום אתם יוצאים (היום אתם, אתם יוצאים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 107.  הינבא אל הרוח (הינבא אל הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 108.  הכה שאול באלפיו (לחן זהבי) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 109.  הלוך ילך ובכה (הלוך ילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 110.  הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 111.  הללויה (הללו הללו הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 112.  הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 113.  הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 114.  הללויה (לחן זטלר) (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 115.  הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 116.  הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 117.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 118.  הללויה אמן (הללויה הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 119.  הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 120.  הן ירונן (הן ירונן ירועע ויעור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 121.  הנה אלה מרחוק יבואו (הנה אלה מרחוק יבואו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 122.  הנה ברכו (שיר המעלות הנה ברכו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 123.  הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 124.  הנה הסתיו עבר (לחן כהן) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 125.  הנה הסתיו עבר (לחן לא ידוע) (הנה הסתיו עבר)
 126.  הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 127.  הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 128.  הנה ימים באים (הנה ימים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 129.  הנה מה טוב (לחן אדמון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 130.  הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 131.  הנה מה טוב (לחן יעקובסון) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 132.  הנה מה טוב (לחן עממי 1) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 133.  הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 134.  הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 135.  הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 136.  הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 137.  הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 138.  הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 139.  הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 140.  הנרות הללו (הנרות הנרות)
 141.  הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 142.  הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 143.  הנרות הללו (לחן כהן מלמד 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 144.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 145.  הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 146.  הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 147.  העת לכם אתם (העת לכם אתם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 148.  הצבי ישראל (הצבי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 149.  הרים הגבוהים ליעלים (הרים הגבוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 150.  השבת (לחן סטוצ'בסקי) (ושמרו בני ישראל את השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 151.  השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 152.  השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 153.  השיבנו (לחן מסורתי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 154.  השיבנו אליך (שיבנו אליך ונשובה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 155.  השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) (השקיפה ממעון קדשך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 156.  השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) (השקיפה ממעון קודשך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 157.  ואמרתם כה לחי (אשריך מה טוב חלקך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 158.  ואני בקול תודה (ואני בקול תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 159.  ואתם הרי ישראל (ואתם הרי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 160.  וביום השבת (לחן חסידי 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 161.  ובנו בתים (ובנו בתים וישבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 162.  ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 163.  ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 164.  והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 165.  והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 166.  והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 167.  והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 168.  והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 169.  והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 170.  והיה ביום ההוא (והיה ביום ההוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 171.  והשיב לב אבות (והשיב לב אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 172.  וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 173.  וטהר לבנו (לחן אליעזר זושא פורטוגל) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 174.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 175.  וימלאו אסמיך שׂבע (וימלאו אסמיך שׂבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 176.  ויצא חוטר (ויצא חוטר מגזע ישי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 177.  וירד מים עד ים (וירד מים עד ים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 178.  וישב ישראל לבטח (וישב ישראל לבטח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 179.  וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 180.  וכיתתו חרבותם לאתים (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 181.  וכיתתו חרבותם לאתים (לחן זהבי) (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 182.  וכיתתו חרבותם לאתים (לחן יוסף הדר) (וכיתתו חרבותם לאתים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 183.  וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 184.  ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 185.  ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 186.  וניקיתי דמם (וניקיתי דמם לא ניקיתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 187.  ונתנה הארץ יבולה (ונתנה הארץ יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 188.  ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 189.  ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 190.  וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 191.  ושאבתם מים (לחן אדמון) (ושאבתם מים בששון) תווים בדף השיר
 192.  ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 193.  ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 194.  ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 195.  ושובבתי (לחן הופמן) (ושובבתי ושובבתי ושובבתי את ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 196.  ושובבתי (לחן זעירא) (ושובבתי את-ישראל אל-נוהו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 197.  ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 198.  ושמחת בחגך (לחן חסידי 1) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 199.  ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 200.  ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 201.  ושמחת בחגך (לחן עממי) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 202.  ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 203.  ותשוב נעמי (ותשוב נעמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 204.  זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 205.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 206.  זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 207.  זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 208.  זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 209.  חד גדיא (לחן מיבנאל) (ואתא תורא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 210.  חלב עיזים (חלב עיזים) תווים בדף השיר
 211.  טוב פת חרבה (טוב פת חרבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 212.  טמן עצל ידו בצלחת (טמן עצל ידו בצלחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 213.  יבואו גשמים בעתם (יבואו גשמים בעתם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 214.  יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 215.  יגיע כפיך כי תאכל (לחן פאול בן חיים) (יגיע כפיך כי תאכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 216.  יהי שלום בחילך (יהי שלום בחילך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 217.  יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 218.  יום שבת (לחן טלכנר) (יום שבת יום קודש הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 219.  יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 220.  יעלה תחנוננו (לחן מסורתי) (יעלה תחנוננו מערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 221.  יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 222.  ירויון מדשן ביתך (ירויון, מדשן ביתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 223.  ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 224.  ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 225.  ישם מדבר (לחן עמירן) (ישם מדבר לאגם מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 226.  ישמחו השמים (לחן חסידי) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 227.  כאייל תערוג (לחן הנדל) (כאייל תערוג על אפיקי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 228.  כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 229.  כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 230.  כטל חרמון (כטל חרמון שיורד על הררי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 231.  כי אמילם (לחן אדמון) (זוממים גוים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 232.  כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 233.  כי הנה כחומר (לחן חריטונוב) (כי הנה כחומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 234.  כי לקח טוב נתתי לכם (כי לקח טוב נתתי לכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 235.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 236.  כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 237.  כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 1) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 238.  כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 239.  כל העוסק בתורה מבפנים (כל העוסק בתורה מבפנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 240.  כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 241.  כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 242.  כתנות פסים (לחן קיבוץ שמיר) (כתנות פסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 243.  לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 244.  לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 245.  לא אמות כי אחיה (לחן זעירא) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 246.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 247.  לכה דודי נצאה השדה (לחן באך) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה)
 248.  לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 249.  לכו ונבנה (לחן זעירא) (לכו ונבנה את חומת ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 250.  לכתך אחרי במדבר (ועל ידי עבדיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 251.  לשנה טובה (טו טו השופר קרא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 252.  מה דודך מדוד (לחן אדמון) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 253.  מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 254.  מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 255.  מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 256.  מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 257.  מה נשתנה (לחן לא ידוע) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 258.  מה תשתוחחי נפשי (מה תשתוחחי נפשי) תווים בדף השיר
 259.  מזמור לדוד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 260.  מזמור לדוד (לחן בן ציון שנקר) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 261.  מזמור לדוד (לחן עובדיה טוביה) (מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 262.  מזמור לדוד (לחן עממי חסידי 1) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 263.  מזמור לדוד (לחן שוברט) (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 264.  מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (מזמור שיר חנוכת הבית לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 265.  מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) (ארוממך יהוה כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 266.  מזרה ישראל (לחן זהבי) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 267.  מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 268.  מי זאת עולה (לחן נרדי) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 269.  מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 270.  מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 271.  מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 272.  מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 273.  מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 274.  מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 275.  מי יתנך כאח לי (מי יתנך כאח לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 276.  מי כאדוני אלהינו (מי כאדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 277.  מים רבים (מים רבים לא יוכלו לכבות)
 278.  ממזרח אביא זרעך (ממזרח אביא זרעך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 279.  ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 280.  מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 281.  משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 282.  משנכנס אדר (לחן עממי חסידי) (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 283.  נהרות ימחאו כף (שמעה ותשמח ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 284.  נחמו נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 285.  נחמו עמי (נחמו נחמו עמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 286.  ניצנים (ניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 287.  נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 288.  נתנה כבר הארץ את רוב יבולה (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 289.  סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 290.  עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 291.  עד יפוח יום (עד יפוח יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 292.  עובד אדמתו (עובד, עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 293.  עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 294.  עוד נבנה בתים (עוד עוד עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 295.  עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 296.  עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 297.  עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 298.  עורו אחים (עורו אחים ונעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 299.  עורו אחים (לחן נרדי) (עורו אחים ונעלה הר ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 300.  עורי דבורה (לחן בוניה שור) (עורי דבורה עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 301.  עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 302.  עורי עורי (לחן קלאסי לא ידוע) (עורי עורי לבשי עוזך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 303.  עורי ציון (עורי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 304.  עורי צפון (לחן דב כרמל) (עורי צפון ובואי תימן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 305.  עורי צפון (לחן נרדי) (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 306.  עורי צפון (לחן עממי תימני 1) (עורי צפון ובואי תימן מה יפית ומה נעמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 307.  על הר גבוה (לחן הנדל) (על הר גבוה עלי לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 308.  על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 309.  על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 310.  על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 311.  על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 312.  על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 313.  על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 314.  על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3) (על נהרות בבל בכינו שם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 315.  על נהרות בבל (לחן עמירן) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 316.  על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 317.  עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 318.  עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) (אז ישיר ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 319.  עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 320.  עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 321.  עץ חיים היא (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 322.  עץ חיים היא (לחן מוצרט) (עץ חיים היא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 323.  עצי שיטים עומדים (עצי שיטים עומדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 324.  עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 325.  עת דודים כלה (לחן תימני) (עת דודים כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 326.  פסוקי שיר השירים מההגדה (שיר השירים אשר לשלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 327.  פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 328.  פקדת הארץ (פקדת הארץ ותשוקקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 329.  פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 330.  פתחו שערים (פתחו שערים ויבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 331.  פתחי לי אחותי רעייתי (פתחי לי אחותי רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 332.  צאי לך (צאי לך היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 333.  צדיק כתמר יפרח (לחן לבנדובסקי) (צדיק כתמר יפרח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 334.  צמאה לך נפשי (כן בקודש חזיתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 335.  צרור המור (צרור המור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 336.  קדש ורחץ (לחן מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 337.  קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 338.  קדשו עליה מלחמה (קדשו עליה מלחמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 339.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 340.  קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) (כה אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 341.  קול ברמה נשמע (לחן מילט) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 342.  קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 343.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 344.  קול קורא אל הגר (מה לך הגר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 345.  קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 346.  קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 347.  קול רינה וישועה (לחן בלום חיים דוד) (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 348.  קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 349.  קומי אורי (קומי אורי כי בא אורך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 350.  קידוש ליל שבת (ויכולו השמים וכל צבאם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 351.  קינת דוד (הצבי ישראל) תווים בדף השיר
 352.  רבות בנות עשו חיל (רבות בנות עשו חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 353.  רבי מאיר (רבי מאיר, רבי מאיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 354.  רבים אדירים משברי ים (רבים אדירים משברי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 355.  רוני ושמחי בת ציון (רוני ושמחי בת-ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 356.  רות (אל תלכי ללקוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 357.  רעיי חנוני (רעי חונוני חונוני חונוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 358.  שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 359.  שאו שערים (לחן נאומבורג) (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 360.  שאי סביב עינייך (שאי סביב עינייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 361.  שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 362.  שובי נפשי (שובי נפשי למנוחייכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 363.  שובי שובי השולמית (שובי שובי השולמית) קובץ להאזנה - בדף השיר
 364.  שומר לא ינום (שומר לא ינום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 365.  שועלים קטנים (שועלים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 366.  שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 367.  שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 368.  שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 369.  שושנת יעקב (לחן שתיל) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 370.  שחורה אני ונאוה (לחן דור) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 371.  שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 372.  שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 373.  שים שלום (לחן לא ידוע 2) (שים שים שים שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 374.  שיר הגאולה (אומר לצפון תני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 375.  שיר הגמל (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 376.  שיר המעלות (שיר המעלות לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 377.  שיר המעלות (הנה ברכו את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 378.  שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 379.  שיר המעלות (לחן מינקובסקי) (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 380.  שיר השירים אשר לשלמה (לחן סמינסקי) (שיר השירים, אשר לשלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 381.  שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 382.  שירו לנו (שירו לנו משירי ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 383.  שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 384.  שלום עליכם (לחן לא ידוע 1) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 385.  שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 386.  שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 387.  שלום עליכם (לחן מסורתי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 388.  שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 389.  שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 390.  שמוני נוטרה (שמוני נוטרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 391.  שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) (שמחו את ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 392.  שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 393.  תולדות נוח (אלה אלה אלה אלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 394.  תניא (תניא היה רבי מאיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 395.  תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: